AGENDA
 • DONDERDAG 25 MEI UITWISSELINGSOVERLEG. (LOCATIE WORDT NADER BEPAALD)
 • WOENSDAG 21 JUNI, REGULIERE VERGADERING

ELKE MAANDAG OVERLEG WERKGROEP LEEFKLIMAAT URMOND IN BUURTHUIS (19.00-21.00 UUR)


Welkom bij DOP Urmond

 

Wil je meedenken over Urmond? Dat kan via het DOP; het dorpsontwikkelingsproces waaraan iedereen uit Urmond (Oud of Oost) een steentje kan bijdragen!

 

Want Urmond is een mooie plek om te wonen, een plek waar ongeveer 3.500 inwoners samen de lokale kleur bepalen. En dat willen we graag zo houden. Daarom is inbreng van inwoners van Urmond gewenst en noodzakelijk. Vandaar het DOP. 

 

Er zijn nu een aantal werkgroepen actief:

 • De werkgroep Brug over het Kanaal (samen met gemeente Stein en Rijkswaterstaat) 
 • De werkgroep die de uitbreiding A2 en Chemelot-ontwikkelingen volgt
 • De werkgroep BuURnetwerk zet zich in voor burenhulp
 • De “Groene Brigade” die zich inzet voor een groene en mooie omgeving
 • De werkgroep Speeltuin Molenpark die de natuurlijke speeltuin beheert
 • De werkgroep “Buurthuis” die activiteiten organiseren in het buurthuis
 • De werkgroep “Wonen: Transformatievisie Urmond-Oost” denkt mee over het wonen en leven in de toekomst (Urmond Oost in 2030)

 

Deze werkgroepen worden ingevuld door inwoners van Urmond, die deel uitmaken van DOP Urmond en geregeld overleggen over bovenstaande zaken.

 

Wat is er al gerealiseerd?

 • In het Molenpark is er een natuurlijke speeltuin gerealiseerd.
 • In het Buurthuis kun je terecht voor ontmoeting en activiteiten zoals samen eten, fotopresentaties, kaart kienen. Ook is er de wekelijkse welzijnsinloop van Partners in Welzijn en Wonen Limburg. Het DOP vergadert hier maandelijks. 
 • Zwerfvuilacties en beheer acties door de Groene Brigade langs de Kanaalboulevard.

 

Waar we ons voor willen inzetten

Toekomstbestendig wonen, ontmoeten, verenigingen en voorzieningen, vandaar dat we meedenken in de transformatievisie over o.a. wonen. Een vraag die daarnaast bij het DOP leeft: wat gebeurt er met het Pater Kolbehuis?

Meer verbinding tussen Oud Urmond en Urmond Oost.

Vergroenen en verduurzamen van het dorp.

 

Lees meer over het DOP en onze visie op https://www.gemeentestein.nl/dop-urmond 

Wil je meedoen?

Mail ons via dopurmond@gmail.com ;   en schuif een keer aan bij het maandelijkse DOP overleg in het buurthuis aan het Urmonderplein. 

 


MEER INFO

KLIK HIER