Tips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u.

 

 

ER IS OP WIJ URMOND EEN MOGELIJKHEID OM GRATIS TE ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN

Vraag naar de voorwaarden op henbreuls@gmail.com

 


AKTIVITEITEN-POSTERS

-klik op poster voor groter formaat-
SPOORBRUG BEPERKT GEOPEND

 

Langzaam, maar zeker, nadert de voltooiing van de nieuwe spoorbrug. 

Er is hard gewerkt aan het project en de arbeiders hebben een dikke verdiende pauze verdiend. 

Gedurende de bouwvakvakantie liggen de werkzaamheden stil.

Als service van de aannemer biedt deze in die periode de gelegenheid om te voet of met fiets over de brug te gaan.

Dus...wegens vakantie....is de brug geopend van 19 juli t/m 6 augustus a.s. en dat voor het langzaam verkeer.

 

Na deze periode zal men beginnen met de asfaltering van het dek en de verdere afwerking van de lichtinstallatie, brugleuning, belijning etc. 

 

Na de ingebruikname van de brug zal men beginnen met de vervanging van de verderop gelegen rotonde. Voor het verkeer zal dit een beperkte doorgang opleveren, maar er komt geen algehele afsluiting.


WEER SUBSIDIE ENERGIEBESPARING

 

-Subsidie energiebesparing eigen huis weer open-

 

Goed nieuws voor woningeigenaren die aan de slag willen met het isoleren van hun huis!

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner.

Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag indienen. 

 

Waarvoor?

De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan moet je minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Denk hierbij aan spouwmuurisolatie, gevel- en muurisolatie, HR++ glas, dakisolatie en vloer- en bodemisolatie. Na uitvoering en betaling vraag je de subsidie zelf aan via www.rvo.nl/seeh.

Voorwaarden

Je komt als eigenaar én bewoner voor de SEEH in aanmerking als:

 • de bestaande woning jouw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze je hoofdverblijf wordt na renovatie;
 • voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Bekijk alle voorwaarden van deze regeling op www.rvo.nl/seeh.

RVO.nl voert deze subsidieregeling uit, naar verwachting kun je vanaf 2 september 2019 een subsidieaanvraag kunnen indienen.

Rond die datum zal er meer informatie over de regeling publiceren wij meer informatie over de regeling. Bijvoorbeeld informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces.


STADSSJÖTTERIE ST.LEENDERT UERMEND

 

Ook dit jaar organiseert Stadssjötterie Sint Leendert Uermend weer het VERENIGINGSKONINGSSCHIETEN, het U.K.W., en wel op 7 en 8 september.

 

Aan dit verenigingskoningsschieten mogen alle verenigingen, bedrijven, buurten, vriendengroepen, uit Urmond deelnemen.

 

Enkele belangrijke wetenswaardigheden:

 •  de minimum leeftijd bedraagt 16 jaar
 •  de volgorde van schieten wordt door loting   bepaald
 •  voorkeur voor zaterdag en zondag aangeven op   deelnemerslijst
 •  het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team
 •  de koning van elke vereniging ontvangt een blijvende herinnering
 •  alle koningen schieten op het einde om de titel koning der koningen
 •  voor aanvang van het schieten is er een korte instructie door onze schietmeesters

Bij 10 of meer personen per vereniging kan desgewenst op een eigen vogel worden geschoten.

Kleinere groepen kunnen worden samengevoegd.

Middels het inschrijfformulier kan men aangeven of men zelf de vogel wil ontwerpen.

Voor deelname dient men een deelnemerslijst, uiterlijk vóór 8 augustus aan te vragen/in te leveren bij John Bons, Bergstraat 21 te Urmond.

 

Er kunnen maximaal 16 verenigingen deelnemen.

Vorig jaar heeft men verenigingen moeten teleurstellen.

 

BELANRIJKE MEDEDELING !!

Vanaf 1 januari 2016 geldt een wettelijke legitimatieplicht voor iedereen die wil schieten met de “grote buks”. Het tonen van een geldig ID - bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) is daartoe verplicht, op straffe van niet mogen schieten.


KLASSE-INDELING URMONDIA VOLGEND SEIZOEN

 

Het eerste elftal van Urmondia is voor komend seizoen 2019-2020 ingedeeld in klasse 5B KNVB.

 

In deze klasse:

 • Abdisschenbosch
 • Amstenrade
 • Conventus '03
 • Geulsche Boys
 • IVS
 • NEC '92
 • RKVV Neerbeek
 • OVCS
 • FC Ria
 • Sanderbout
 • Susterse Boys
 • Sylvia
 • Urmondia

Het volgend seizoen gaat Urmondia in met alle leeftijdscategorieën bezet in UBC verband, met drie senioren teams, een veteranenteam én met een dames 7-tal.

 

Voor het dames team kunnen zich nog speelsters aanmelden bij Armanda_139@hotmail.com of 06-23857380.


POLITIESTEUNPUNT

 

Het politiesteunpunt voor de gemeente Stein is gevestigd in het gemeentehuis.

 

Dit steunpunt is een uitvalsbasis voor de wijkagenten van Stein en andere politiemedewerkers die werkzaam zijn het Basisteam Westelijke Mijnstreek.

Wijkagenten gebruiken het steunpunt als werkplek tijdens hun dienst en staan daardoor dichtbij inwoners.

In het steunpunt kun je er (bij voorkeur) op afspraak terecht voor het doen van aangifte, melding, een advies of een gesprek.

 

Contact

Je kunt in contact komen met de Politie via 0900-8844.

 

Aangifte doen

 

Je kunt kiezen om aangifte te doen via internet of de telefoon, of bij het polititesteunpunt. Op www.politie.nl/aangifte kun je lezen hoe aangiftes gedaan kunnen worden.

 

Openingstijden politiesteunpunt

Het steunpunt is iedere maandag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur en op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur geopend.

Om te voorkomen dat inwoners lang moeten wachten, wordt geadviseerd telefonisch een afspraak te maken via het algemene nummer van de Politie 0900-8844.

Wanneer de weg naar het gemeentehuis wegens persoonlijke redenen te moeilijk of onmogelijk is, kan de Politie ook bij inwoners thuis de aangifte opnemen of het gesprek voeren.

Buiten deze openingstijden kunnen inwoners ook terecht bij het Politiebureau van het Basisteam Westelijke Mijnstreek in Sittard (Stationsplein 18).

 

Contactmogelijkheden


CONTROLEURS VISSTAND GEZOCHT

 

Visstandverbetering Maas werft binnen het ledenbestand vrijwilligers die er als controleur op willen toezien dat de regels omtrent het vissen worden nageleefd.

 

Controleurs zijn het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging langs de waterkant.

Ze controleren de vissers op hun vergunning en het naleven van de daarbij behorende regels.

Controleurs dienen op de hoogte te zijn van de regelgeving en visserijwet.

Via Sportvisserij Nederland krijgen kandidaten cursusmateriaal om naderhand online een kort examen te maken.

Eenmaal geslaagd kunnen de kandidaten deelnemen aan een eendaagse cursus van SVN in Urmond.

Daar wordt de opgedane theoretische kennis besproken en met behulp van een acteur worden praktijksituaties nagespeeld.

 

Controleurs ontvangen een controleurspas en -kleding.

Belangstellenden kunnen zich melden via e-mail secretaris@visstandverbetering-maas.nl


BUURTHUIS OP STAP

 

Buiten de meer dagelijkse activiteiten in de prachtige locatie aan het Urmonderplein organiseert men in het Buurthuis ook soms uitstapjes.

Woensdag ging een van die uitstapjes naar het dierenpark in Born.

Het weer was ideaal. De stemming opperbest.

Na het geslaagde uitstapje volgde nog een rondje aspergesoep in de thuishaven.

 

Het buurthuis voor jong en oud. 

4 dagen in de week in het buurthuis geopend van 14.00 uur 's-middags.

Voor het volledige programma zie de activiteiten poster in de kop van deze website.

 

 

Inloop

In het buurthuis is ook een zogenaamde INLOOP gevestigd.

Heb je vragen over de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp)? Vanaf 2019 is er in de dorpen Elsloo, Stein en Urmond een inloop waar je je vraag kunt bespreken met een professional. Hier helpen wij je graag verder, voor jezelf, of voor een ander.

Deze is geopend iedere donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Bibliotheek

Tijdens de openingsuren op maandag en donderdag is er ook het digitaal contact van de bibliotheek gevestigd. Leden kunnen hier dan boeken bestellen, afhalen of inleveren.

 

Tevens kunt u er uw nagels laten verzorgen of uw computerproblemen oplossen.

 

KOMT U EENS VRIJBLIJVEND KIJKEN OM GEZELLIG EEN KOPJE KOFFIE TE DRINKEN, EEN PRAATJE TE MAKEN OF EEN GRANDIOZE POT IJS, SOEP OF WAFEL TE NUTTIGEN. 


SPOEDAANVRAGE REISDOCUMENTEN

 

-Spoedaanvraag reisdocumenten tijdelijk niet mogelijk-

 

Op vrijdag 26 juli, maandag 29 juli en dinsdag 30 juli vindt er technisch onderhoud plaats aan het systeem. Om die reden is het met spoed aanvragen van een reisdocument op deze dagen niet mogelijk.

 

De normale aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten met een levertijd van 5 werkdagen kunnen gewoon doorgaan.

 

Op maandag 29 juli is het tevens niet mogelijk om reisdocumenten op te halen bij onze publieksbalie. 

 


WMO BEREIKBAARHEID GEWIJZIGD

 

-Telefonische bereikbaarheid Wmo gewijzigd-

 

Om de dienstverlening voor inwoners die gebruik maken van een Wmo voorziening te verbeteren, is de bereikbaarheid van klantmanagers tegen het licht gehouden.

De manier waarop de telefonische bereikbaarheid is geregeld, biedt ruimte voor verbetering. Daarom heeft er een wijziging plaatsgevonden.

 

 

Wijziging

Concreet betekent dit dat de klantmanagers voortaan in tijdsblokken variërend van de ochtend en de middag telefonisch bereikbaar zijn en dus niet meer gedurende hele werkdagen. Door het instellen van telefoonblokken wordt bereikbaarheid gegarandeerd, worden inwoners sneller te woord gestaan en wordt voorkomen dat een klantmanager tijdens huisbezoeken telefonische verzoeken moet afhandelen.

Daar hebben zowel inwoners als klantmanagers baat bij.

Door de telefonische bereikbaarheidsblokken zowel in de ochtend als de middag te plannen, blijven klantmanagers flexibel om op diverse tijdstippen op huisbezoek te gaan.

 

Telefonisch bereikbaar

De Wmo-klantmanagers zijn telefonisch bereikbaar via 046-435 93 93 op:

 •  maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur
 •  dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
 •  woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
 •  donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
 •  vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Meer over bereikbaarheid en contact met de gemeente staat op www.gemeentestein.nl/contact.


SCOUTING URMOND IN ACTIE

 

Maandag was er een leuke dag in en rond het eigen HK in Urmond.

Eerst was er een vossenjacht.

Ook was er een stormbaan opgezet waarop alle kids zich konden bewijzen.

 

's-Avonds was er bezoek van diverse legervoertuigen op ons terrein.

Men kreeg daar eerst wat uitleg over de diverse functies van de voertuigen en vervolgens waren de heren en dames bereid om met de liefhebbers een rondje te rijden door Urmond, Stein en Meers...erg spannend.

 

Daarna werd vertrokken naar het overnachtingsadres in Eersel. En de volgende morgen te voet naar het op het kampterrein in Duizel. 

Na de opbouw van het een en ander werd kamp 2019 officieel geopend.

 

-KLIK OP ONDERSTAANDE FOTO'S VOOR GROTER FORMAAT-


ZOMEREXPOSITIE IKP IN TERPKERK

 

De kunstgroep IKP (Internationale Kunst Promotie) houdt de jaarlijkse zomerexpositie van vrijdag 2 tot en met 11 augustus in het Terpkerkje aan de Grote Straat in Urmond.

 

Openingstijden:

-vrijdag 2 augustus van 20.00 tot 22.00 uur (opening)

-vrijdag 9 augustus van 17.00 tot 20.00 uur
-zaterdag 3 en 10 augustus van 11.00 tot 17.00 uur 

-zondag 4 en 11 augustus van 11.00 tot 18.00 uur

 

 • De deelnemende kunstenaars:
 • Dieter Ahlert (Herzogenrath, D),
 • Steef Bongers (Elsloo),
 • Gerry Delnoy (Heerlen),
 • Jacqui (Valkenburg aan de Geul),
 • Mia Janssen (Weert),
 • Jacques Keulers (Geleen),
 • Anja Pelzers (Buchten),
 • Huub Rouschen (Nieuwstadt),
 • Wies Stassen (Kasen/Bunde),
 • Lambert Thys (Tongeren, B) 
 • Wies Verhage (Beek).

Gevarieerd

De groep bestaat uit een gevarieerd gezelschap van zowel amateur- als beroepskunstenaars.

Te zien zijn diverse kunststromingen zoals olie- en acrylschilderijen maar ook bronzen sculpturen, zilveren en gouden sieraden, keramiek en deze keer ook glaskunst.

 

De officiële opening op vrijdag 2 augustus om 20.00 uur wordt verricht door wethouder Gina van Mulken van de gemeente Stein.

De muzikale omlijsting worden verzorgd door Els Nieuwenhuis (zang) en Martin Bouwens (gitaar).

 


NOG MEER SUCCES IN SEVENUM

 

Op het OLS in Sevenum was er nog een mooi succes weggelegd voor Urmond.

Britt Ritzen en Rob Verhaeg werden uitgeroepen tot mooiste koningspaar.

 

Britt wist dit seizoen de koninginnetitel in de wacht te slepen bij Schutterij Sint Michaël uit Doenrade.

 

Laat nu toevallig Rob Verhaeg, lid van schutterij Sint Leendert, haar vriend zijn.

Derhalve mocht Rob als koning optreden op OLS 2019.

En met groot succes !!!

 


OLS 2019 IN ZAERUM (Sevenum)

 

Stadssjötterie Sint Leendert uit ons Urmond deed uiteraard ook mee voor de prijzen op het OLS 2019 in Sevenum.

 

Helaas werd bij de schietwedstrijden " 't Bölke" gemist in de 1ste kavelronde.

 

Toch gingen onze sjötte niet met lege handen terug naar Urmond.

 

 • Huub Paulissen werd (alweer) uitgeroepen tot de beste Bieleman met maar liefst 93,17%. 
 • De jeugdige markententstergroep sleepte ook een 1ste prijs in de wacht. Ook al met een zeer hoge score van 97,50%.

Prachtige prestaties waar Urmond trots op kan zijn.

Een proficiat voor alle Uermendse Sjötte en de prijswinnaars in het bijzonder !ZEEPKISTENRACE

 

Oud-Urmond was zaterdag omgetoverd in een waar racecircuit, dranghekken, strobalen, wegmarkeringen en natuurlijk buffetten.

De Waterratte waren klaar voor de WZR oftewel de Waterratte-Zeepkisten-Race.

15 deelnemers hadden weken gesleuteld aan hun "kisten" en nu kwam het uur der waarheid.

In 4 manches werd de strijd tussen de kandidaat Verstappens uitgevochten.

Wat opviel was het plezier dat de coureurs uitstraalden.

Jammer alleen dat het toeschouwersaantal wat tegenviel met tegelijkertijd vele activiteiten in de regio.

De aanwezige toeschouwers maalden er niet om en hebben zich prima geamuseerd onder ook prima weersomstandigheden. Het was een leuk schouwspel van snelle, mooie, langzame en ludieke zeepkisten.

Alle deelnemers ontvingen een medaille en sommigen een prachtige beker. Want uiteindelijk waren ze allemaal winnaars. 


VOORKOM IDENTITEITSFRAUDE

 

Voorkom misbruik van jouw identiteit.
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
verblijfsdocument.

Bijvoorbeeld als je een huurcontract of  telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. Je kunt dit misbruik tegengaan.

 

Hoe voorkom je fraude met een kopie?
Geef nooit zomaar jouw identiteitsbewijs af. Ook niet op vakantie. Als iemand een kopie wil maken,
vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.

Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

 

Geef je een kopie af?

Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product het bedoeld is en de datum waarop je het afgeeft.

 

Wie mogen een kopie van jouw identiteitsbewijs maken?
Een klein aantal organisaties mogen een kopie van jouw identiteitsbewijs maken, zoals jouw werkgever en jouw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. Je bent echter niet wettelijk verplicht om die te geven. Dus ook niet als je lid wordt van een sportschool of een (telefoon)abonnement afsluit.

 

Meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude


WEER GELUIDSOVERLAST SABIC 

-Geluidsoverlast door fakkelen Sabic

 

Vanwege een storing in de Olefins 3 fabriek van Sabic was een fakkel boven Chemelot zichtbaar.

 

Dit ging gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. Sabic probeerde om het fakkelen tot een minimum te beperken.

 

Eventuele klachten kunt u altijd melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

 

Uit het aardolieproduct nafta worden de basisgrondstoffen etheen en propeen geproduceerd die in verschillende fabrieken op Chemelot verwerkt worden tot kunststoffen voor bijvoorbeeld de levensmiddelen-, speelgoed- of farmaceutische industrie.

 


EINDELIJK VAKANTIE !

 

Het is een vaste traditie op de Maaskei.....de pleebeksjoo op de laatste schooldag.

Eigenlijk is die naam achterhaald want het is uitgegroeid tot een dancefestival.

Enorm druk was het op het schoolplein gevuld met alle leerlingen, personeel en op de Vip-tribune de oma's en de opa's.

Alle groepen zetten hun beste dansbeentje voor.

Het gebeuren werd als vanouds gepresenteerd door het duo Jean en Maurice.

Natuurlijk waren er ook tussendoor de drankjes, koekjes en kilo's chips.

Voor de finale was er een heuse oldtimer tractor geregeld die nodig gekuist moet worden.

Meesters en juffen draafden op als poetsploeg en knoeiden lustig erop los met zeepsop.

Kindertijden herleefden...….

Na de finale poetsbeurt was het tijd afscheid te nemen van de meesters en de juffen. Presentjes werden uitgewisseld en traantjes vloeiden. Over enkele weken is weer een weerzien

Definitief werd afscheid genomen van juffrouw Carin Peters, van de jongste groep. Meer als 25 jaar deelde ze lief en leed met de kleintjes. Carin BEDANKT en geniet van het pensioen !! 

Natuurlijk zal ze zeker zo af en toe nog eens komen opdraven.

 

ALLEMAAL EEN HEEL MOOIE VAKANTIE TOEGEWENST !!


VERKEERSOPSTOPPINGEN URMOND

 

Op donderdag 4 juli heeft een verkeersopstopping plaatsgevonden in Urmond.

 

Oorzaak en maatregelen ter voorkoming

Zoals bekend wordt de brug in de Veestraat momenteel vervangen.

Verkeer dat normalerwijze van deze brug gebruikmaakt, rijdt nu grotendeels via de Mauritslaan in Urmond wat daar extra drukte geeft.

De brug gaat voor autoverkeer weer open op 1 september 2019.

Tijdens de vakantieperiode is het wel mogelijk de brug met de fiets of te voet te passeren.

 

Werkzaamheden aan de Oude Postbaan/Bergerweg

Twee weken geleden ontvingen wij van de aannemer van gemeente Sittard-Geleen het bericht dat op maandag 1 juli zou worden gestart met werkzaamheden aan de Oude Postbaan/Bergerweg en dat dit gedeelte van de weg zou worden afgesloten voor alle verkeer.

Dit betekent extra drukte op de Mauritslaan.

Gemeente Stein heeft te kennen gegeven dat deze situatie momenteel niet wenselijk is en heeft gemeente Sittard-Geleen verzocht deze werkzaamheden uit te stellen tot na 1 september; het moment dat de brug in de Veestraat weer open gaat.

Omdat deze werkzaamheden slechts één week zouden duren (tot zaterdag 6 juli) en afspraken contractueel met de aannemer waren gemaakt over de planning heeft gemeente Sittard-Geleen er voor gekozen de werkzaamheden toch door te laten gaan. Dit met als gevolg extra verkeer op de Mauritslaan.

 

Werkzaamheden WML

De waterleidingen ter hoogte van de Mauritslaan zijn aan vervanging toe. Voor deze werkzaamheden in het trottoir heeft de gemeente toestemming gegeven. Deze werkzaamheden worden in het trottoir uitgevoerd en normalerwijze heeft het verkeer hier geen hinder van.

De gekozen verkeersmaatregelen door WML in combinatie met de extra drukte op de Mauritslaan, ten gevolge van de werkzaamheden aan de brug Veestraat en Oude Postbaan/Bergerweg in Sittard-Geleen en het feit dat op dat moment de vuilnis in de Mauritslaan werd opgehaald, leidde maandagochtend echter tot verkeersopstopping.

Bij de eerste signalen hierover heeft gemeente Stein WML gevraagd de verkeersmaatregelen dusdanig aan te passen, zodat het verkeer weer kon doorstromen.

Dit is door WML direct opgepakt waarna de verkeersopstopping was verholpen.

De werkzaamheden van WML aan de Mauritslaan duren nog 5 weken.

De werkzaamheden aan de Bergerweg in Sittard-Geleen worden aanstaande zaterdag al afgerond.

De verkeersintensiteit in de Mauritslaan zal vanaf aanstaande zaterdag dan ook afnemen.


KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

 

Ken jij iemand die zich al vele jaren structureel inzet voor een belangrijk maatschappelijk doel
binnen onze gemeente?

Zonder enig eigenbelang maar in alle bescheidenheid vanuit een groot hart voor onze samenleving?

Verdient deze persoon volgens jou een lintje? Daar kun jij voor zorgen!
Want goed werk mag beloond worden.

Als gemeente zijn we trots op deze personen en vinden we waardering uiterst belangrijk!

 

Hoe vraag ik een Koninklijke onderscheiding aan?
Wil je iemand uit onze gemeente voordragen voor een lintje? Stuur dan je verzoek naar
bestuurssecretariaat@gemeentestein.nl en vermeld je contactgegevens.

Een medewerker neemt dan telefonisch contact met je op om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek bij de
gemeente om de procedure uit te leggen.

 

Meer informatie?
Ga naar www.gemeentestein.nl/koninklijke-onderscheidingen.

Voor aanvullende vragen kun je altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 046-4359200 of 046-4359203.


VERBOD DRUGSGEBRUIK OPENBARE RUIMTE

 

Een jointje opsteken in het openbaar wordt nu ook in gemeente Stein verboden.

Eén stap over de gemeentegrens kan daarbij het verschil betekenen tussen wel of geen boete.

  

218 van de 355 gemeenten in Nederland hebben inmiddels een algeheel verbod op drugsgebruik afgekondigd voor de publieke ruimte, zoals parken, straten of openbare gebouwen.

De verboden zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV).

Daarbij gaat het niet alleen om een verbod op softdrugs, zoals wiet, maar meestal ook om een verbod op harddrugs.

De gemeenten met zo’n totaalverbod volgen daarmee niet de landelijk geldende Opiumwet.

Die wet stelt het gebruik van soft- en harddrugs in Nederland expliciet niet strafbaar, alleen de handel en productie ervan.

In Limburg hanteren o.a. de volgende gemeenten een verbod op drugsgebruik voor de publieke ruimten: Beek,  Sittard-Geleen, Stein. 


DIJKVERSTERKING URMOND

 

Als onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma - een alliantie van alle waterschappen en Rijkswaterstaat, die samen werken aan een waterveilig Nederland in 2050 - moet de dijk in Urmond versterkt worden.

 

Verschillende expertises

De huidige dijk voldoet niet meer: als het water in de Maas stijgt, zal Urmond onder lopen. Eén van de redenen is dat er nu alleen een dijk staat.

Men is bang dat de dijk bij hoogwater zal uitspoelen.

 

Daarom plaatst Ploegam ter versterking damwanden, die het water beter tegen kunnen houden.

Ook bevat dit project enkele betonconstructies. Zo zijn er verschillende expertises voor ons te combineren in dit werk!

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Bij Urmond is één van de laatste dijken die het Waterschap Limburg nog niet versterkt had in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Ploegam heeft een aantal van de andere dijkversterkingen ook mogen uitvoeren zoals Stevensweert, Ohé en Laak, Roosteren en Grevenbicht en Maastricht.

En allemaal met hetzelfde doel: om te zorgen dat Limburg samen met de rest van Nederland veilig blijft voor hoogwater.


MISHANDELING

 

Twee mannen zijn dinsdagavond langs de A2 ter hoogte van Nederweert aangehouden.

Dat meldt de politie.

 

De twee mannen worden ervan verdacht op een parkeerplaats aan de Mauritslaan in Urmond een andere man mishandeld te hebben. Ook beroofden ze hem van zijn geld.

Gewond

Het slachtoffer raakte bij de mishandeling zodanig gewond dat er een ambulance werd opgeroepen.

De politie en de Koninklijke Marechaussee zochten naar de auto waarin het tweetal was gevlucht. Die werd gezien op de A2 richting Eindhoven.

 

Bij de afrit ter hoogte van Nederweert is de auto tot stoppen gebracht, waarop de inzittenden werden aangehouden.

 

-De Limburger-


PLEINCONCERT FANFARE

 

Langzamerhand een mooie traditie geworden....

het pleinconcert van onze fanfare.

Sinds enkele jaren worden pupiters, stoelen en instrumenten uitgestald op het Urmonderplein.

Traditie begint ook het tropisch weer te worden. 

De bezoekers en de muzikanten zoeken dan ook het laatste restje schaduw op op het plein.

Het jeugdorkest, de slagwerkgroep en de fanfare deden hun best en de aanwezigen genoten van de muziek en een broodnodige verfrissing tussendoor.

De sportievelingen onder de muzikanten hadden in de pauze nog tijd om de verrichtingen van Max te volgen.

Een noodgedwongen pauze overigens omdat in geen velden of wegen dirigent Maurice was te ontwaren.

Ruim verlaat kon hij alsnog zijn taak volbrengen, tot hilariteit van zijn fans.

De Vrienden van de Fanfare hadden ook nog een aangename verrassing in petto. Zij boden de vereniging een cheque aan van maar liefst €.1000,00. ZOMERFEEST MAASKEI

 

Wat was het weer gezellig druk op het schoolplein van de Maaskei.

Tijd voor het traditionele zomerfeest.

De weersomstandigheden waren prima, zonnetje en klein briesje.

Alle kinderen waren in zomertenue, dat wil zeggen...zwemkleding. En er werd royaal gespetterd met water !

De zeepbaan was de grote favoriet hierbij. Ook het watersponsengevecht kende vele liefhebbers.

Ook aanwezig een wafelkraam, een balonnenkunstenaar, popcorn, grabbelton, broodje worst, ijskraam, spellen en veel (alcoholvrije) verfrissingen.

De scouting had weer een klimroute opgebouwd waar druk gebruik van werd gemaakt.

De loterij brachte weer diverse geweldige gesponsorde prijzen aan de man of vrouw of kind.

De begeleiders van de kinderen hadden een schaduwrijk plaatsje opgezocht onder het tentdak of onder de bomen.

De kinderen, barstenvol adrenaline, raasden over de speelplaats, zonder aantoonbare last van de warmte...integendeel. 

 

Rond 21.00 uur dropen de vele gasten af,  vergezeld van hun zwaar vermoeide kroost.


UIT HET LIMBURGS DAGBLAD 1951

 

 

-Oude havenstad werd 'n stil plaatsje met bedrijvigheid diep onder de grond-

 

Wat we echter beneden ons zagen liggen toen we het kanaal waren overgestoken, dat de strook grond waarop Urmond ligt tot een eiland aan de Maas maakt, was een vriendelijk oud dorpje, dat er helemaal niet erg onbewoonbaar uitzag.

We lieten ons langs de hellende asfaltweg naar beneden leiden en opeens stonden we midden in het plaatsje, dat op deze zonnige namiddag wel uitgestorven leek. Dat en de geschiedenis die we kenden van deze dode haven, was dan ook oppervlakkig gezien het enige wat er van een vergelijking met het Babylonische Ur nog overbleef.

 

Urmond leeft als zovele andere kleine plaatsjes. Er zijn wat van die kleine gezellige winkeltjes, waar een schorre klingelbel een vrouw van achter de wastobbe wegroept om de klant aan een ansichtkaart, een pond suiker of een onderbroek te helpen.

Er hangen in het café vergeelde documenten in vergulde lijsten die spreken van triomfen der plaatselijke harmonie, waar bekers, kransen en medailles in glazen kasten aan de muur hangen.

Er is een oeroud kerkje waarin het lijkt of er de laatste honderd jaar niets meer is veranderd in de wereld.

En voor Urmond is er ook niet zoveel veranderd sinds het een anderhalve eeuw geleden zijn bestemming als havenstad verloor.

  

Van het grote verleden van Urmond getuigen nog slechts enkele gevels, als die van het schippershuis en enkele herenhuizen, waar vroeger de rijke reders hun winter doorbrachten. Urmond had een natuurlijke haven aan de Maas. Er was een levendige handel en een tol voor de schepen. Ook woonde in Urmond de grootste kolonie protestanten van Limburg en het oude witte kerkje stamt nog uit de tijd dat zij hierheen kwamen.

 

Toen de grote wegen werden aangelegd en de arm van de Maas een dode arm werd, was het met Urmond als havenstad gedaan. Er bleven weinig schippers meer over. Enkele Industrieën zorgen voor het werk van de niet-boeren der bevolking. Er is thans meer bedrijvigheid In Urmond diep onder de grond dan erboven.

De mijn Maurits ondergroef het dorp met z'n wijdvertakte net van gangen Maar die rijkdom van de bodem bracht Urmond meer ellende dan welvaart.

Het heldere stroompje waaraan 't plaatsje zijn naam ontleent, de Ur, werd verontreinigd door afval en een walgelijke stank maakte de omgeving bijna onbewoonbaar.

De weilanden nabij de Kattekop werden een stinkend moeras.

Daarin hebben de Staatsmijnen verbetering gebracht door het aanleggen van een klaarinstallatlie, die het water van de Maurits reinigt.

Als dit zinkbassin geheel gereed is zal de Ur niet meer verontreinigd worden. Bovendien wordt het stroompje in een nieuwe bedding geleid.

 

Maar er was meer. De bodem begon te verzakken. Bij de aanleg van de bruggen over het Julianakanaal was daarmee al rekening gehouden. Zij waren twee meter hoger gebouwd dan normaal. Maar toen in 1947 opnieuw bruggen moesten worden gebouwd, bleken deze twee meter reeds door verzakking verdwenen te zijn, zodat men opnieuw de bruggen enkele meters hoger moest maken.

  

Verzakkingen

Het dorpje Urmond zakte mee, meters diep. Gelukkig lag het grootste deel van de huizen flink hoog boven de Maas, maar juist voor dat deel, dat vroeger de roem van Urmond uitmaakte, waar vroeger de schepen aanlegden in de haven, betekende het de ondergang.

Daal met me af langs het stille paadje bij de kerk, dat naar „De Bath" voert.

Daar liggen enkele tientallen oude huizen en boerderijen, die door de verzakkingen onbewoonbaar dreigden te worden. Sommige ervan zijn nog bewoond, al waren ze reeds door de gemeente ontruimd.

De woningnood is zo groot, dat, men blij is met vier muren en een dak, al lekt dat dak en al druipen de muren van het vocht, al staat het grondwater op de vloer en al weet men, dat bij hoog water de Maas de deur binnen stromen kan.

Dat is al meer dan eens gebeurd. De dijk die eenmaal 't Maaswater tegenhield Is nog nauwelijks een hobbeling in het weiland. De Staatsmijnen hebben voor een tiental onbewoonbare huizen reeds nieuwe gebouwd boven op de Kattekop, het hoogst gelegen deel van Urmond, waar vroeger naar men zegt een uitkijkpost was om de tolgaarder voor aankomende diepten te waarschuwen.

Maar er wonen nog meer mensen daar onder aan de Maas. Op het meest vooruitspringende deel van 't dorp ligt een groot oud redershuis, eens bewoond door het geslacht Beauduin. Een katrol in de gevel wijst nog op de vroegere bestemming.

  

Daaraan vast gebouwd ligt het gebouwencomplex, dat samen kerk en klooster vormt van de paters Conventuelen. Slechts weinig huizen hebben zoveel van de verzakking te lijden gehad als dit klooster en deze kerk. Gescheurd en scheef staan de muren.

Het is voorgekomen dat op zekere morgen de kerk los stond van het klooster, zodat men wel twee handen in de ontstane spleet kon steken.

De volgende morgen rustte de kerk weer tegen het klooster aan door een nieuwe verzakking. Bij hoog water stroomt de Maas naar binnen, zet kelders, tuin en voorraadschuren onder water en maakt het contact met het dorp alleen per roeiboot mogelijk.

 

Oplossing

De Staatsmijnen zijn thans bezig om ook het laag gelegen deel van Urmond tegen het Maaswater te beschermen. Er wordt een nieuwe dijk aangelegd, die een bedrag van f 70.000 zal kosten.

Tegelijkertijd worden de slikvijvers die in dit gebied liggen vergroot.

Dit betekent een grote vooruitgang in de onhoudbare toestand, al zal het grondwater misschien nog last genoeg blijven veroorzaken.

Nog één keer zal „De Bath" misschien overstroomd worden. De dijk zal n.l. dit seizoen niet meer gereed komen. Voor klooster en kloosterkerk zou alleen radicale verplaatsing redding brengen.

Het uitbreidingsplan van Urmond zou een mooie gelegenheid daartoe bieden. Want al is het dan niet waar, dat hier een dorp gaat verhuizen, wel moest Urmond voor verdere nieuwbouw terrein zoeken aan de overzijde aan het Julianakanaal.

Daar zal dan ook een hele nieuwe wijk ontstaan.

De Staatsmijnen nemen een groot aandeel in de financiering van deze bouw die In 1952 begint.

Zeker zal er bij deze nieuwe wijk een kerk en een school moeten verrijzen.

Wat zou eenvoudiger zijn, dan bij deze kerk een klooster voor de paters te zetten die dan de zielzorg van dit nieuwe deel van Urmond op zich zouden kunnen nemen, zoals ze ook nu reeds de parochieherder van een deel van zijn werk ontlasten.

Of het ervan zal komen is nog niet met zekerheid te zeggen. Er zijn onderhandelingen gevoerd tussen paters en mijnen, maar een definitieve beslissing schijnt door de paters nog niet genomen te zijn.

De mensen van Urmond bekijken het verlies van het laaggelegen dorpsdeel niet al te tragisch.

"Het algemeen welzijn", zeggen ze als men erop wijst dat de rijkdom van de bodem hen geen voordeel heeft gebracht.

 

Aan de Maas zit een eenzame hengelaar, die de modder heeft getrotseerd. De steenbreker van Maatschappij Juliana raast aan de rand van het stille dorpje, dat verder rust in de late herfstzon.

De paters zijn allen in retraite, de mannen op hun werk, de kinderen op school, de vrouwen in hun huizen.

Alleen een emmer rinkinkt op de binnenplaats van een boerderij en een kar dobbert over de weg achter de huizen.


BEZOEK SPOORBRUG VEESTRAAT

 

Scholieren van Groenewald College brachten maandag j.l. een "oriëntatie bezoek" aan het project 'brug Veestraat'.

 

Rond 20 leerlingen, die volgend jaar hun studierichting moeten bepalen, werden door voorlichters van BLM Wegenbouw eerst getrakteerd op een welkom blikje fris.

 

De brug wordt gebouwd door Stevacon en BLM Wegenbouw.

Enkele scholieren van het Groenewald college, die dagelijks de omleidingsroute voor fietsers volgen, kregen een kijkje op het project en hebben met eigen ogen kunnen zien wat er zoal komt kijken bij het vervangen van een brug.

 

Maar liefst 15 firma's zijn betrokken bij de bouw. Alle werkzaamheden moeten dus vlekkeloos in elkaar schuiven.

Men ligt redelijk op schema en de verwachting is dat na de grote vakantie, omstreeks september, de brug weer wordt opengesteld voor het verkeer.

Nadat volgende week het wegdek gestort wordt is het tijd voor de bouwvakvakantie. Het beton kan dan opharden.

Tussentijds, van 19 juli t/m/ 6 augustus, kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van de geïmproviseerde doorgang over de brug.

-KLIK OP ONDERSTAANDE FOTO'S VOOR GROTER FORMAAT-


TIJDELIJKE OPENING SPOORBRUG 

 

-Tijdelijke openstelling voor voetgangers en fietsers-

 

Van 19 juli t/m 6 augustus wordt de brug tijdelijk opengesteld voor voetgangers en fietsers.

 

Tijdens het aanbrengen van het asfalt en de afwerking wordt de brug weer helemaal afgesloten voor alle verkeer.

 

Meer weten?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Geraedts via 046- 435 92 77 of rob.geraedts@gemeentestein.nl 


 

DOBBELSTEINPRIJS IN TERPKERK

 

Stichting Kleine Monumenten Stein houdt vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 oktober de vierde editie van

de Mr. H. Dobbelsteinprijs in de Terpkerk van Urmond.

 

Deelname is alleen mogelijk door amateurkunstenaars die woonachtig zijn in de gemeente Stein of op de een of andere manier binding hebben met deze gemeente.

 

Deze kunnen een schilderij, beeldhouwwerk of keramisch kunstwerk indienen.

 

De stichting heeft inmiddels de bij haar bekende kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen.

Anderen kunnen zich tot 1 juli melden bij de secretaris van de stichting.

Dat kan via fam.vanmolken@planet.nl of via tel. 046-4332080 

 


BURGERNET

 

Meld je aan bij Burgernet

Burgernet is een unieke samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten.

Deelname is gratis en kan via www.burgernet.nl.

 

Hoe werkt het?

Burgernet werkt eenvoudig.

De politie kan een burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermissing van een persoon.

Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of een voertuig. Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politie via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

 

Doe mee

Hoe meer mensen meedoen, hoe meer burgernetacties succesvol kunnen zijn.

Kijk op www.burgernet.nl voor meer informatie en om je aan te melden.


GEMEENTE ZOEKT MOOIE PLAATJES

 

De gemeente Stein is op zoek naar de mooiste foto’s van inwoners die onze gemeente in beeld brengen.

Wie weet wordt jouw foto vereeuwigd in de gemeentegids of in een speciale postercampagne van de gemeente.

 

Deel je mooiste foto’s
We zijn op zoek naar afbeeldingen die weergeven en uitstralen wat Stein voor jou Stein maakt.

Iedereen mag foto’s insturen, van hobbyfotograaf tot professional. Alles mag op de foto, als de foto maar in de gemeente Stein is gemaakt. We zijn erg nieuwsgierig naar de mooie pareltjes en het natuurschoon in Stein (van historische monumenten tot het prachtige Rivierpark Maasvallei).

Of foto’s van Stein als de plek om te ondernemen (van winkelcentrum in Stein tot bruggen en de haven).

Maar ook het leven in Stein, onze dorpskernen, de mensen en evenementen als Urpop en Vrijheid Urmond leveren vast prachtige foto’s op.

We zoeken vooral foto’s van mensen en hun dagelijkse leven.

De beste foto’s gebruiken we voor de website en gemeentegids of krijgen een plekje op een poster in de gemeente.

Fotografeer en deel je trots!
Ben jij een trotse inwoner van Stein en wil je dit graag met ons delen?

Stuur je mooiste foto’s naar communicatie@gemeentestein.nl en vertel ons jouw verhaal bij de foto’s.

Foto’s kun je insturen tot 12 augustus.


   

NIEUWE DIALEKTWOORDEN:

 • UUVE                   -KNIKKERSTASJE
 • ONSJMONSJELE  -EERSTE APPELS  *)
 • MAEJSJE               -GROTE GLAZEN KNIKKERS
 • PIZZEWITTE         -RODDELEND FLUISTEREN

*)Eerste appels.

   Verbasterd woord "oogstmaandappelen". Uitgestorven ras van witte appeltjes.

 


VERFVLEKKEN VERWIJDEREN:

Verfvlekken verwijderen van handen door ze af te wrijven met mosterd.

 

SCHROEIPLEKKEN BIJ HET STRIJKEN:

Schroeiplekken bij het strijken ontstaan krijgt u weg met puur uiensap. Wrijf met een doorgesneden ui over de plek. Laat daarna de stof enige tijd in koud water staan.

 

GRASVLEKKEN IN KLEDING:

Wrijf grasvlekken in met een beetje boter. Daarna uitwassen met kokend water en zeep.

 

INKTVLEKKEN IN KLEDING:

Laat de vlek weken in melk en de vlek trekt weg.


KOPER POETSEN ?

 

Ook zo'n hekel aam koper poetsen ?

 

Dit kan op een heel simpele manier.

Spuit het koper in met Viakal.

Even laten intrekken.

Afspoelen met warm water.

Opwrijven met keukenpapier....klaar.