Tips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u.

 

 

ER IS OP WIJ URMOND EEN MOGELIJKHEID OM GRATIS TE ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN

Vraag naar de voorwaarden op henbreuls@gmail.com

 


AKTIVITEITEN-POSTERS

-klik op poster voor groter formaat-
PAASBRUNCH BUURTHUIS

 

Op zaterdag 20 april werd in het Buurthuis Urmond, door vrijwilligsters van de werkgroep, de traditionele Paasbrunch georganiseerd.

 

Hieraan werd deelgenomen door wel 51 deelnemers en zij staken niet onder stoelen of banken dat de vrijwilligsters hiervoor een dikke pluim verdienden.

 

Het was áf en dat moge blijken uit de bijgevoegde foto’s.

 


MILITAIRE OEFENINGEN IN STEIN 

 

Het Ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat er van 30 april t/m 2 mei en 6 t/m 10 mei 2019 drie

verschillende militaire oefeningen plaatsvinden in de gemeente Stein.

 

Oefening 30 april t/m 2 mei

De oefening van 30 april t/m 2 mei houdt in dat men in geaccidenteerd terreingebieden gaat verkennen die mogelijk ingericht kunnen worden voor geneeskundige opstellingen. Het gaat hier enkel om de verkenning zelf en het in kaart brengen van het mogelijke gebied, er wordt niets daadwerkelijk ingericht.

Privéterreinen worden pas betreden na afspraken met de eigenaar/beheerder. Men gaat zich verplaatsen over bestaande wegen en paden en het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Aan deze oefening nemen 10 personen en 4 militaire wielvoertuigen deel.

 

Oefening 6 t/m 10 mei

De oefeningen van 6 t/m 10 mei houden in dat de militairen in speciale militaire wielvoertuigen met peilapparatuur het peilen en intercepteren van radiosignalen in heuvelachtig terrein gaan beoefenen. Tevens gaat ook een klein team van 3 militairen tactisch en te voet een peilstation inrichten. Inwoners gaan hier anders dan de aanwezigheid van militairen niets van merken. Men verblijft op Militair Oefenterrein de Dellen. Men gaat zich verplaatsen over bestaande (vaar)wegen en paden en het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Aan deze oefening nemen 30 personen en 12 militaire wiel voertuigen deel.

 

Daarnaast gaan de Infanteristen Koninklijke Landmacht in het kader van grensverleggende activiteiten en

teambuilding verschillende activiteiten ondernemen plus een aantal verplaatsingen te voet naar Maastricht, Margraten en Mechelen. Men verblijft op Militair Oefenterrein De Dellen en is gekleed in Militair Sporttenue. De

eenheid heeft zelf afspraken gemaakt en toestemming geregeld met de diverse eigenaren/beheerders. Men gaat zich verplaatsen over bestaande (vaar)wegen en paden en het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Aan deze oefening nemen 55 personen deel en wordt ondersteund door 4 militaire wielvoertuigen en

4 militaire boten.

 

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de afdeling Dienstverlening via telefoonnummer 046-435 93 93.

 


ROOS SMEETS WINT 2DE PRIJS

 

Op 13 april was het zover...

De bekendmaking van de auteurs die er vandoor gaan met een felbegeerde Indie Award!

 

Genomineerd in de categorie:

Meest Verrassende Plottwist was Roos Smeets met BloedSporen in het Zand.

 

Ook al is de een van katholieke komaf en hangt de ander het islamitische geloof aan, de jeugdvriendinnen Katie en Laila delen alles met elkaar. Groot is de schok dan ook als Laila van de ene op de andere dag met haar familie verdwenen is uit Brabant. Katie mist haar hartsvriendin verschrikkelijk, maar ook haar broer Yasir op wie ze smoorverliefd is. Ondanks het verdriet studeert ze cum laude af als journaliste. Als ze tijdens een reportage over een vluchtelingenkamp in India bijna letterlijk Laila tegen het lijf loopt, hoort ze pas de ware reden van haar vertrek. Een romantisch drama over de hechte vriendschap tussen twee jonge vrouwen, waarbij hun eigen geloof nooit een rol heeft gespeeld. Helaas denkt niet iedereen daar hetzelfde over…

 

BloedSporen in het Zand wist de jury op het verkeerde been te zetten ! 

 

Roos heeft met haar boek Bloedsporen in het zand bij The Indie Awards de tweede prijs gewonnen in de categorie Meest verrassende plottwist! 

Er waren meer dan 500 inzendingen!!!!

 

PROFICIAT !

 

Het boek is overigens te koop in Buurthuis Urmond.


 

UITNODIGING VOOR FIGURANTEN "FESTIVAL VRIJHEID"

 

Zondag 16 juni zal er weer een festival Vrijheid in Urmond plaatsvinden.

 

Net zoals de afgelopen jaren zal de toneelgroep weer

een nostalgische opvoering geven voor onze festivalgasten.

Dit zal een zogenaamd historisch wagenspel worden, een toneelstukje opgevoerd op een plateauwagen. Men is momenteel druk doende met de repetities hiervoor.

 

Ook zullen deze dag hopelijk vele figuranten, geheel

in stijl, het festival weer opfleuren tot een mooi geheel.

 

Men nodigt daarom belangstellenden, die ook willen figureren tijdens dit spektakel, uit voor een informatieavond.

Op dinsdagavond 7 mei 19.30 uur, in de Protestante Kerk, kan mijn informatie krijgen hoe invulling gegeven gaat geven aan deze dag.

Iedereen is welkom die het leuk vindt om op het festival te figureren.

Men wordt die dag weer voorzien van historische kledij en zonnodig wordt men geschminkt.

 

Stichting Vrijheid Urmond hoopt, samen met de vele vrijwilligers, weer een geweldig spektakel te

presenteren aan de bezoekers op de Bath. 

 

Om praktische redenen wel even graag vooraf aanmelden: klik hier


MELD JE AAN BIJ BURGERNET

 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de
woon- en werkomgeving te vergroten.

Deelname is gratis en kan via www.burgernet.nl.

 

Hoe werkt het?
Burgernet werkt eenvoudig.

De politie kan een burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermissing van een persoon.
Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te
kijken naar een persoon of een voertuig.

Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politie via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

 

Doe mee
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer burgernetacties succesvol kunnen zijn.

Kijk op www.burgernet.nl voor meer informatie en om je aan te melden.


B & B OVERMUNTHE 

 

Bed and breakfast Overmunthe in Oud-Urmond is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening in het beschermd dorpsgezicht.

 

Dat stelt de rechtbank Limburg in een uitspraak.

Het vonnis werd uitgesproken in een zaak die was aangespannen door de buren van de bed and

breakfast.

 

Buren

De gemeente Stein verleende in april 2018 vergunning. De buren tekenden bezwaar aan maar vingen

via de commissie voor beroep en bezwaar bot bij het college. Ze stapten naar de rechter, die werd voorgehouden dat zo’n toeristische voorziening niet paste in de dorpskern.

Er was vrees voor parkeeroverlast, gasten zouden doelloos door heel Urmond gaan rijden en in de rustige buurt met rolkoffers tot in de nacht lawaai veroorzaken. De wisselende bezetting van de bed and breakfast zou zelfs de sociale structuur van de buurt kunnen aantasten.

 

Terecht vergunning verleend

De rechter acht al die vrees ongegrond en vindt dat B en W de vergunning terecht hebben verleend,

waarbij onder meer wordt gewezen op twee algemene parkeerplaatsen op honderd meter afstand.

De eisers hadden ook geklaagd dat de vergunning niet ter inzage had gelegen en tijdens hun vakantie was verleend.

Dat een familielid van de aanvragers bij de gemeente werkte, zou daarmee te maken hebben.

Maar de rechter stelt dat publicatie van het besluit voldoende is geweest en bespeurt niet eens de schijn van vooringenomenheid bij de gemeente.


DE AVONTURIJN HOUDT HET SCHOON

 

 • Dinsdagmiddag rond 13.00 uur.
 • Plaats,  Basisschool de Avonturijn, Berg aan de Maas.
 • De kinderen van groep 7 en 8. 

Gewapend met vuilniszakken, veiligheidshesjes, handschoenen, vuilgrijpers en vooral veel positieve energie togen de kinderen van groep 7/8 richting kanaal, omgeving kanaalbrug.

Het is niet te geloven maar waar......

Over een lengte van ca. 200 meter verzamelden de kids maar liefst 20 vuilniszakken vol rotzooi.

Ook diverse andere troep, emmers, jerrycans een autonummerbord, een kaduke vijverfilter werd opgepikt.

 

Historie:

Enkele jaren geleden melden de kinderen op school dat er nogal vuil en plastic troep langs de overs van kanaal en Maas lagen. Er werd besloten hier gezamenlijk iets aan te gaan doen.

Hieruit groeide de traditie om 3 tot 4 keer per jaar een opschoonaktie te houden door de kinderen.

Afgelopen jaar is de gemeente Stein hierop ingesprongen en stelde divers materiaal ter beschikking.

Ook werd ieder jaar na afloop van de actie de troep door de gemeentelijke dienst opgehaald.

Vooraf krijgen de kinderen in de klas uitleg en voorlichting. 

het viel vooral op dat de meeste kinderen heel bewust met het probleem omgaan.

 

Op de terugweg kregen de kids dan ook diverse complimenten van de passerende bewoners....en terecht. 


GARAGEVERKOOP IN URMOND

 

Op veel plaatsen al een jaarlijks gebruik. In Urmond tot voor kort een onbekend fenomeen:

De garageverkoop

 

Particulieren krijgen de gelegenheid hun overbodige spullen aan de man (of vrouw) te brengen.

 

Anja Hendriks en Daniëlle Wauben hebben de uitdaging opgepakt.

Voorlopig met geweldig resultaat. Op dit moment hebben zich maar liefst meer als 80 deelnemers aangemeld.

 

Dus a.s. zaterdag zullen diverse spullen vanaf de zolder en vanuit de garage van eigenaar wisselen.

 

 

 

Onderstaand de deelnemerslijst en de routing door Urmond.

Klik op de afbeelding voor groter formaat.


 INFORMATIEBIJEENKOMST DE BATH

 

De Urmondse Monumenten Stichting (UMS) en de

Stichting Vrijheid Urmond (VU) hebben van de gemeente Stein de ruimte gekregen om een visie en schets voor het bovengebied De Bath te ontwikkelen.

 

De Bath is een gebied waar zich in eerdere tijden een welvarende en voor Urmond belangrijke Maashaven bevond.

Deze historische context zouden beide stichtingen

zichtbaar in de ruimte terug willen laten komen. Het ligt voor de hand om in de, te ontwikkelen schets, een aantal plekken te markeren die aan de oude Maashaven en omwalling van de vroegere Vrijheid Urmond doen herinneren.

 

 

 

 

Op 8 januari 2018 was een eerste informatiebijeenkomst rondom deze opgave.

Omwonenden hebben ook de wens geuit ook aandacht te schenken aan zaken zoals het herstel en beheer van het groen en de paden. Ook werden knelpunten in de verkeerssituatie benoemd.

 

In de achterliggende periode zijn gesprekken gevoerd met de gemeente en een aantal instanties. Op basis van die gesprekken, de input van omwonenden en belanghebbenden en de ideeën van beide stichtingen zelf, is een schetsontwerp voor de korte, midden en lange termijn ontwikkeld.

 

De Urmondse Monumenten Stichting en de Stichting Vrijheid Urmond willen het schetsontwerp gaarne toelichten en met belangstellenden bespreken.

 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 april as, 19.30 uur, in de Terpkerk te Urmond

 

Iedereen is van harte welkom. 

 

Namens

Bestuur Urmondse Monumenten Stichting, Bestuur Stichting Vrijheid Urmond

 

Meer info: klik hier

 


DIJKVERSTERKING URMOND 

 

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van de dijk in Urmond.

Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

De locatie Urmond is in twee gedeelten gesplitst.

 

Urmond-Noord is in 2016 uitgevoerd door Consortium Grensmaas. De oevers zijn versterkt met stortsteen en er is een beperkte rivierverruiming gerealiseerd.

Dat werk is mede op verzoek van Vlaanderen gedaan.

 

De rivierverruiming en natuurontwikkeling in het zuidelijk deel staan in 2021 op het programma.

 

 

Wat gaan men doen?

Bij Urmond voldoet de dijk op twee plaatsen niet aan het gewenste veiligheidsniveau:

 • Bij de kruising van de Beekstraat met de Urmonder Parallelweg
 • Ten noorden van De Bath / Glaseriestraat.

Daarom gaat Waterschap Limburg de dijk op deze plaatsen verbreden en verhogen.

Ook de taluds maakt men minder stijl.

De dijk ten noorden van De Bath / Glaseriestraat is smal en aan de dorpszijde is een ‘bergbezinkbassin’ gelegen. Hierdoor is er weinig ruimte voor een reguliere versterking met klei en wordt er een damwand aangebracht om een veilige dijk te realiseren.

 

Planning en budget

 

2018-2019 uitvoering werkzaamheden

 

Meer informatie Interesse?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.

Of volg ons via Twitter of Facebook.

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl


GEZELLIGE OPEN DAG

 

-Tennisclub en Jeu de Boules-

 

Wat wil je nog meer...….

Prima weer en een prachtige locatie....

Het was weer gezellig druk bij de Jeu de Boulesclub en de Tennisvereniging.

De bezoekers van de open dag werden verwelkomd met koffie en vlaai of een sportieve (fris)drank.

De enorme verscheidenheid van beide verenigingen neemt niet weg dat ze prima kunnen samenwerken.

Een schoolvoorbeeld hoe het ook kan in onze Gemeente.

Gezamenlijk sportief zijn in en rondom de gezellige kantine.

De beide verenigingen mochten zich verheugen in prima nieuwe ledenaanwas.

 

Voor meer info:

 • Jeu de Boules vereniging...klik hier
 • Tennisvereniging....klik hier

 


A TRIBUTE TO QUEEN, MET EEN LOOK-AND-SOUND-A-LIKE FREDDIE

The Great Queen rats uit Italië brengen een fantastische muzikale tribuut show met de voor iedereen bekende grootste hits van Queen zoals;

 • We will rock you,
 • We are the champions,
 • Somebody to love 
 • I want to break free.

Maar ook de echte fans komen aan hun trekken met onder andere;

 • Keep yourself alive,
 • Killer queen,
 • Brighton rock,
 • Mother love  
 • Need your loving tonight.
Een live optreden van de Great Queen Rats is een aparte ervaring, dat moet je gewoon zelf meemaken!
Alle details zijn op een fantastische manier in de show verwerkt; de kostuums, het stage plan, de instrumenten, de originele tune en the looks.
Programma Ur-Pop 2019: klik hier

VERENIGINGSDARTEN

 

-Voor niet-dart leden 

 

Lijkt het jou leuk om eens een potje te gaan

darten ? Dan is nu de kans met je eigen vereniging of vriendenclub.

 

Op 18 mei houdt Dartclub "Bie-Jenny" een dart toernooi voor mensen die nergens lid zijn van een dart vereniging .

 

Zijn jullie een familie- of een vrienden clubje of een vereniging die eens een potje willen gooien en zijn jullie minimaal met 6 en maximaal 8 personen.....

dan wacht niet te lang en geef je snel op om mee te spelen.

Dit gaat gebeuren op elektronische dartborden die de score automatisch bijhouden. Voor dartpijlen wordt gezorgd.

 

Op zaterdag 18 mei beginnen de wedstrijden om 17.00 uur.

Dan wordt gespeeld voor de titel groepswinnaar.

Daarna spelen die winnaars van ieder vereniging tegen elkaar om uit te maken zich dit jaar algemeen kampioen mag noemen.

 

Voor meer informatie:

Jean Wagemans (0646284051)

of wagemans8@ziggo.nl .

 

Wees er snel bij want er kunnen maar 6 verenigingen mee doen.

 

Dit evenement wordt gehouden in de sportcafé Overmunthe te Urmond.

 

Website "DC Bie Jenny: klik hier

 


OPENING TUINSEIZOEN IVN

 

De opening van het tuinseizoen van IVN Stein op 14 april tussen 13.30 en 16.30 uur staat in het teken van de vogel.

 

Er is hard gewerkt aan een vogelkijkwand in de heemtuin van waarachter iedereen, van klein tot groot, rustig vogels kan bekijken als zij de voederplaats bezoeken.

 

Deze wordt deze zondag feestelijk in gebruik genomen.

Daaraan gekoppeld is er in het Natuur Educatie Centrum een tentoonstelling van opgezette vogels.

 

Meer info: klik hier


TIENERTONEEL SPEELT "KNETTERGEK

 

-Wat er speelt-


Het bestuur van Hospitaal Abnormaal heeft besloten een Psychiatrische inrichting toe te voegen aan het Hospitaal. Door de toenemende stress en alle
maatschappelijke veranderingen is de wachtlijst groot. We denken met deze stap een passend antwoord te geven op de ontstane wachtlijsten.

 

Op 13 en 14 april 2019 organiseren we daarom een Open Dag en kunt u met eigen ogen een kijkje komen nemen, de sfeer proeven en kennis maken met Dr. Saskia de Ruyter en haar team. De patiënten zullen u zeker alle ins- en outs kunnen vertellen van de behandelmogelijkheden.

 

 

We heten u van harte welkom op:
Zaterdag 13 april 2019 om 19.30 u of zondag 14 april om 14.30 u.
Locatie: Multi Functioneel Centrum Berg aan de Maas.

 

Beleefd uitnodigend

namens het Tienertoneel van de Bergse Brök Jeug,
Dr. Saskia de Ruyter


OPKNAPBEURT KERKHOF RONDOM TERPKERK

 

Rondom de monumentale terpkerk in Oud Urmond ligt de eveneens monumentale kerefie (oude naam voor kerkhof).

Deze kerefie is hoog nodig aan een opknapbeurt toe.

De Monumentenstichting gaan deze klus aanpakken. Het gaat hier vooral om de vervanging van de aangetaste buxus en het restaureren van oude graven en kruisen.

 

Hiervoor zijn ook vrijwilligers nodig die een steentje willen bijdragen met het verfraaien van deze unieke kerkhof.

Twee grote graven zijn al vakkundig gerestaureerd door Ton Meijers. Nu is het de beurt aan andere graven.

Men vraagt de nabestaanden van de daar aanwezige overleden dierbaren, of ze mee willen denken over de te volgen aanpak.

 

De werkzaamheden zullen in mei plaatsvinden.

De eerste bespreking hieromtrent en verdere informatie zullen nog volgen.

 

Aanmelden als vrijwilliger kan al bij:

Tjeu Hendrix

hendrix02@hetnet.nl

tel. 046-4336282

Jean Cosemans

jeancosemans@planet.nl

tel. 046-4337455


AUGST FEEST BERG AAN DE MAAS

 

-Oproep-

 

 • Woon je in Berg aan de Maas, Nattenhoven of Urmond ?
 • Ben je tussen 4 en 12 jaar oud ?
 • Zou je graag tijdens het Augst Cultuurfestival mee willen doen? 

 

Voor de parade op zondag 18 augustus 2019 worden nog kinderen gevraagd.

Je kun je aanmelden bij Patty Wenmekers via het onderstaande mailadres, ook voor vragen en/of meer info.

 

Stuur een berichtje met e-mail en/of telefoonnummer en je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Doen !!

 

Patty Wenmekers commissielid Augst. 

 

fysio.wenmekers@gmail.com


   

NIEUWE DIALEKTWOORDEN:

 • UUVE                   -KNIKKERSTASJE
 • ONSJMONSJELE  -EERSTE APPELS  *)
 • MAEJSJE               -GROTE GLAZEN KNIKKERS
 • PIZZEWITTE         -RODDELEND FLUISTEREN

*)Eerste appels.

   Verbasterd woord "oogstmaandappelen". Uitgestorven ras van witte appeltjes.

 


DRAMA IN URMOND 41 JAAR GELEDEN

 

In de nacht van 2 op 3 april 1978 speelde zich een enorm drama af in Urmond.

Een felle uitslaande brand kostte die nacht het leven van 3 Urmondse kinderen van de familie Spee.

Peter (22), Mathieu (21) en Emile konden niet tijdig de woning verlaten. Zoon Bert en moeder Spee wisten zich nog te redden.

 

Toen de brandweer arriveerde stond het huis al in lichterlaaie. Het bleek onmogelijk om

maar enigszins de vuurhaard te bestrijden en de woning brandde dat ook geheel uit.

 

Nadat de brand geblust was vonden de brandweerlui de drie verkoolde lichamen bij het raam.

De familie Spee woonde de hier al zo’n twintig jaar. Het gezin telde in totaal tien kinderen. Zes daarvan waren gelukkig al het huis uit.

De brand die beneden in de woning moest zijn ontstaan werd die nacht omstreeks half drie ontdekt.

De juiste oorzaak is nooit ontdekt.

Op het moment dat de brandweervan Sittard met groot materieel arriveerde, sloegen de vlammen al aan alle kanten uit. Omdat de Sittardse brandweer de felle brand niet alleen aan kon, moest de brandweer van Geleen na verloop van tijd assistentie verlenen.

 

Tijdens de blussingswerkzaamheden liepen drie brandweerlieden lichte brandwonden op. De

nablussingswerkzaamheden duurden tot 11 uur ’s-Morgens.

De monumentale woning in het brandde geheel uit. Pas nadat de brandweer het vuur onder controle had, durfde men naar binnen te gaan en vond men de drie ontzielde lichamen van de kinderen.

 

Inmiddels is betreffende woning geheel gerestaureerd.

 


OPTOCHTLOODS IN AANBOUW

 

Na diverse organisatorische strubbelingen is men onlangs dan toch eindelijk gestart met de bouw van de optochthal.

Vele kritische reacties gingen aan de uiteindelijke beslissing vooraf.

Het Steinder college hakte de knoop door en de hal werd gepland in Urmond achter het voetbalcomplex van Urmondia.

 

Ook de geplande toegangsweg riep nogal wat bezwaren op.

Dit heeft het college doen besluiten de loods toegankelijk te maken via een nieuwe weg vanuit de Oude Baan en Sitterweg en af te zien van de geplande toegangsroute via de Limbrichterweg en het bospad vanuit de Swentiboldlaan.

 

Andere reacties gingen over onder meer inpassing van de loods in de omgeving, het aantal parkeerplaatsen, de toegestane activiteiten, gebruikstijden en geluidsproductie. Het Steins college vindt dat voor al deze zaken nu voldoende waarborgen voor de omgeving zijn gegeven.

Zo is horeca taboe, mag de loods tot uiterlijk 23 uur gebruikt worden en komen er achttien parkeerplaatsen op het terrein van de loods.

Welke activiteiten er straks mogen plaatsvinden is ook vastgelegd.

 

De hal komt onder beheer van Stichting Augst en zal ook opengesteld worden voor andere gebruikers.

 

Meer info: klik hier

 


VOEDSEL VOOR DE VOEDSELBANK

 

Parochiecluster Stein, waaronder ook Urmond valt, gebruiken de vastentijd om lang houdbare producten in te zamelen voorde voedselbank van Stein, want ook binnen onze gemeente Stein komt armoede voor!

Dit is heel vaak verborgen armoede.

 

Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.

 

Met het voedsel dat gedoneerd wordt, bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede leven.

"Dat is een druppel op de gloeiende plaat" aldus de website van de voedselbank Stein.

Met Pasen zou het fijn zijn om de mensen hier bewust van te laten worden.

Een tijd van bezinning, familie, samen zijn en DELEN!!

 

Alle langdurige houdbare producten zijn welkom.

De actie loopt momenteel.

 

De gezamenlijke kerkbesturen van het cluster Stein hebben om de vastentijd te gebruiken, omdat de tijd voor Kerstmis al genoeg organisaties zijn die zich inspannen van deze actie.

 

Wanneer en waar kunt u het voedsel brengen:

 • In de parochiekerk van Berg aan de Maas t/m 13 april vóór of na de H. Mis op zaterdag van 18.00 uur of vrijdagavond van 18.30uur
 • In de parochiekerk van Urmond t/m 14 april vóór of na de H. Mis op zondag van 9.30 uur of op de dinsdag van 18.30- 19.30 uur

Meer info: klik hier


VERFVLEKKEN VERWIJDEREN:

Verfvlekken verwijderen van handen door ze af te wrijven met mosterd.

 

SCHROEIPLEKKEN BIJ HET STRIJKEN:

Schroeiplekken bij het strijken ontstaan krijgt u weg met puur uiensap. Wrijf met een doorgesneden ui over de plek. Laat daarna de stof enige tijd in koud water staan.

 

GRASVLEKKEN IN KLEDING:

Wrijf grasvlekken in met een beetje boter. Daarna uitwassen met kokend water en zeep.

 

INKTVLEKKEN IN KLEDING:

Laat de vlek weken in melk en de vlek trekt weg.


YOGA IN URMOND

 

 

Yoga geeft een rustgevend gevoel en is ontspannend. Velen hebben dit reeds ervaren.

Yoga kan men doen van baby tot op hoge leeftijd.

Het brengt:

 • een soepelere geest
 • meer acceptatie
 • meer bewustwording
 • meer rust

Ook in Urmond wordt yoga gegeven in het Pater Kolbehuis.

Iedere donderdagmorgen van 09.15 tot 10.15 uur geeft gediplomeerde lerares Marly yogalessen.

Er is nog steeds plaats voor deelnemers.

 

Hebt u interesse...dan bel voor meer info naar Ann Penders, 046-4260210


KOPER POETSEN ?

 

Ook zo'n hekel aam koper poetsen ?

 

Dit kan op een heel simpele manier.

Spuit het koper in met Viakal.

Even laten intrekken.

Afspoelen met warm water.

Opwrijven met keukenpapier....klaar.


DOPJESACTIE VOOR BLINDENGELEIDEHONDEN

 

Groene dopjes, blauwe dopjes, rode dopjes, gele dopjes. Van flessen melk of frisdrank. Gooi ze niet weg! Immers, met het geld dat recyclagebedrijven geven voor de ingezamelde dopjes kan een puppy worden aangekocht en opgevoed tot blindengeleidehond.

De blindengeleidehond kan het leven van een blinde een flink pak aangenamer maken!

 

Dopjes inzamelen voor een blindengeleidehond

Een sympathieke actie die in 2005 in België van start ging en die sindsdien ook vanuit Nederland flink wat bijval kent.

Je zamelt dopjes in en brengt ze naar een verzamelpunt.

Van daar gaan ze naar een fabriek die ze over koopt. Met het geld dat ze voor de dopjes geven, wordt een puppy aangekocht die wordt opgeleid tot een blindengeleidehond. Lijkt simpel. Toch zijn er een paar dingen die je moet weten.

 

Welke dopjes komen in aanmerking?

Vol enthousiasme begin je dopjes in te zamelen.

Maar opgepast: niet alle dopjes zijn geschikt om ingezameld te worden voor deze actie.

Verschillende soorten plastic moeten door verschillende machines verwerkt worden en in dit geval gaat het om een bepaald soort plastic.

Dopjes die geschikt zijn:         

 • dopjes van flessen frisdrank
 • dopjes van flessen mineraal-en spuitwater
 • dopjes van melkflessen
 • dopjes van flessen fruitsap
 • dopjes van flessen voor sportdrank en water
 • dopjes van shampoo, deo, choco, pindakaas en wasproducten

NIET GESCHIKT ZIJN:

Gemakkelijk buigbare deksels….van boterkuipjes, yogurtpotjes, smeerkaasdeksels. 

En vooral GEEN SMERIGE doppen

Bij twijfel……………niet inleveren !!

 

EN WAAR KUN JE DE GESPAARDE DOPPEN INLEVEREN ?

 • Hairstyling Ramona, Ariënsstraat 2
 • Hen Breuls, Dr. Nolensstraat 6

Bij niet thuis zet uw zakje met doppen bij de voordeur.

 

Recent konden wij maar liefst 30 (vuilnis)zakken afleveren op het centraal depot in Limburg.

Uiteraard bedankt alle verzamelaars.

 

Meer info: klik hier