ACTIVITEITEN-POSTERS

-KLIK OP AFBEELDING VOOR GROTER FORMAAT-

 


KLIK OP AFBEELDING VOOR VERBINDING


KLIK OP AFBEELDING VOOR VERBINDING

BIJEENKOMST GRENSMAASCONSORTIUM

 

Maandagavond was er een bijeenkomst gepland door het Consortium met belangstellenden aangaande de "Waertactiviteiten"

Men had niet veel nieuws te vermelden.

 • Er zal een wandelpad aangelegd worden.
 • Verder zal het bruggetje waarschijnlijk eind van het jaar of begin volgend jaar worden geplaatst.
 • Het gebied voor de runderen en paarden zal binnenkort worden
 • afgezet met afrastering.
 • De randen van het fietspad worden deels nog verder verhoogd waardoor ze breder zullen worden.  

Het vermijden van ander verkeer op het fietspad, langs de Ur,  is moeilijk omdat het een openbare weg betreft. Gemeente zal nog kijken

of er mogelijkheden zijn maar dat blijft moeilijk omdat zowel de tractoren als de auto’s van de boeren de weg moeten kunnen gebruiken.

 

Er waren nog wel wat opmerkingen en sommige aanwezigen wilden de discussie nog aangaan over de aanleg van het fietspad en de communicatie daaromtrent, maar die discussie werd in de kiem gesmoord omdat dat al vorige keer uitvoerig besproken werd.

Er resteerde wel nog enkele kleine opmerkingen. 

 

Bij de aanwezigen heerste het gevoel dat het Grensmaasconsortium het gebeuren goed heeft opgepakt.

Vanuit gemeentewegen had men betere en eerdere informatie moeten verstrekken dan had men alerter kunnen reageren. Men voelde het nu als een gepasseerd station.

 

                                                        -DE UR OMSTREEKS 1940-

 

Al met al is te hopen dat de bezoekers van De Waert straks kunnen genieten van een mooi natuurgebied.

 


CONCERT FANFARE

 

Aangekondigd als "Lenteconcert" op het Urmonderplein zag zich de fanfare geplaatst voor de nodige praktische problemen op de zondagmiddag 16 juni.

Grootste probleem waren de weersomstandigheden, verre van lentesferen, waardoor uitgeweken moest worden naar de fanfarezaal. 

Ook het feit dat Oranje zijn eerste EK-wedstrijd speelde en de traditionele Vaderdag waren geen gunstige feiten.

Desalniettemin waren de muziekliefhebbers toch richting fanfarezaal getrokken waar ze getrakteerd werden op een fris concertprogramma.

KORT EN KRACHTIG en vooral prettig in het gehoor liggend kan men dit definiëren.

Er werd tevens afscheid genomen van dirigent Jac Sniekers.

De Vrienden van de Fanfare hadden een financiële verassing in petto en boden een cheque aan van maar liefst 750 euro, te besteden aan de opleiding van jeugdleden. 

 

Het verdere programma van de fanfare:

𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟯 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝘁/𝗺 𝘇𝗮𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟵 𝗷𝘂𝗻𝗶

 Donateursactie.

Leden van de vereniging komen huis aan huis om te collecteren. Uw (vrijwillige) bijdrage komt volledig ten gunste aan de jeugdopleiding en instrumentenonderhoud.

𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟳 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿

Opluisteren St. Martinusmis. 

Aanvang 9:30 uur in de St Martinuskerk te Oud- Urmond.

𝗭𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 𝟭𝟱 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 

Kerstconcert i.s.m. Gospelkoor Gioia.

Aanvang 18:30 uur in de St Martinuskerk te Oud- Urmond.

𝗗𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗱𝗮𝗴 𝟮𝟲 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿  

Opluisteren kerkdienst Tweede Kerstdag.

 

Aanvang 9:30 in de St Martinuskerk te Oud- Urmond. 


VERGUNNING LINDEHAGEN

 

Vergunning nieuwbouwproject Lindehagen onherroepelijk.

Start grondwerkzaamheden!

Fantastisch nieuws!

De vergunning voor nieuwbouwproject Lindehagen in Urmond is onherroepelijk. Hiermee bereikt men een belangrijke mijlpaal richting de realisatie van een groene en landelijke woonomgeving.

Een plek waar je heerlijk kunt wonen aan de dorpsrand van Urmond.

Dit mooie nieuws maakt dat gestart wordt met de aanleg van de contouren van Lindehagen door het fysiek bouwrijp maken van de gronden.

START VAN DE GRONDWERKZAAMHEDEN

BAM Infra is geselecteerd als de civieltechnisch aannemer voor Lindehagen en zal de inrichting van de openbare ruimte verzorgen.

Momenteel is BAM Infra bezig met het treffen van de voorbereidingen om Lindehagen fysiek bouwrijp te maken.

De gronden worden daarmee gereed gemaakt voor de bouwkundig aannemer, zodat deze kan starten met de realisatie van de woningen.

Het duurt niet lang meer voordat de eerste contouren zichtbaar worden.


URMONDIA GROEIT

 

Vanaf volgend seizoen verwelkomt men een extra elftal in de gelederen. Volgend seizoen zal Urmondia een U2-2 elftal hebben.

Dit is een mooie mijlpaal voor de vereniging en men is uiteraard trots op deze stap vooruit.

 

Daarnaast is een trainer en een leider bereid gevonden om dit team te coachen.

Frank Beckers en Michael Jacobs gaan  dit team op sleeptouw  nemen.

Urmondia kijkt dan ook uit naar een succesvol seizoen van U2-1 en U2-2.

men wil ook de nieuwe spelers van harte welkom heten in de Urmondia-familie.

 


MAASVALLEI TOERNOOI JUDOCLUB URMOND

 

In Urmond bloeit al 60 jaar een vereniging die wellicht niet altijd naar buiten in het voetlicht treedt. 

Judovereniging Urmond vierde haar 60 jarig bestaan middels de organisatie van een Jubileum-Judo-Toernooi in de Sporthal Overmunthe.

Het was een lust voor het oog te zien hoe de merendeels jeugdige sporters met elkaar de strijd aanbonden onder toeziend oog van vele toeschouwers.

De organisatie mag terugkijken op een bijzonder geslaagde activiteit.

Het is de wens dat voor de nabije toekomst de jeugd de weg weet te vinden naar de Tatami (judomat) om de aanwezige overbodige adrenaline om te zetten in deze mooie sport.  

Een vereniging die overloopt van sportiviteit en respect voor elkaar !!

 

 

De resultaten van de eigen leden mochten er zijn: 

 • Emma Sophie Kisters 2de plaats
 • Lara Ritzen 2de plaats
 • Naomi Schiepers 2de plaats
 • Omar Souid 4de plaats
 • Lotte Vroemen 4de plaats
 • Sebas Cremers 3de plaats
 • Jelle Cremers 5de plaats
 • Raf Pol 5de plaats

Wilt u meer info ?

 

KLIK HIER of bezoek de wedstrijd/trainingsdagen in  sporthal Overmunthe..


URFIT BOOTCAMP 2 JAAR

 

VIER MEE !

 

Zaterdag 6 juli van 10.00 tot 13.00 uur wordt er een feestje gebouwd.

Iedereen is van harte welkom voor een hapje en drankje, een korte workout, springkussen of gewoon voor de gezelligheid.

 

Website: KLIK HIER

 

 


SINT LEENDERTFEEST

 

Vooral gezellig !!

Vorig jaar gestart met een nieuwe opzet voor de traditionele Sint Leendertmarkt: Het Sint Leendertfeest.

Geen rijen marktkramen maar veel gezelligheid op het plein voor de beide kerken.

Gelukkig hebben velen dat begrepen en namen plaats op de terrasjes al of niet voorzien van een lekkere pint of sprankelend fris.

Tevens kon men ook een bezoek brengen aan de mooie expositie in de terpkerk over het vroegere Maasgebeuren in Urmond.

 

Kortom, voor hen die er niet waren......jammer en tot volgend jaar.


EXPOSITIE "DE GEHEIMEN VAN DE MAASHAVEN"

 

Na maandenlange voorbereiding is de beloofde expositie met betrekking tot de vroegere Maashaven eindelijk gereed om "aan den volke" gepresenteerd te worden

In de de Terpkerk werd tot de laatste minuut nog geplakt, geschuurd en gesjouwd met expositiestukken en vitrines.

De kids van de Maaskei vervaardigden een schitterende maquette onder leiding van de meesters Roel en Jean.

Onze plaatselijke artiest Roy Wagemans maakte prachtige schilderijen, verbeeldende het verloop van de Maasactiviteiten.

De mannen van Scramini legden de laatste hand aan de spannende vitrines waarin de gevonden oudheidkundige voorwerpen getoond worden.

Kortom: Beslist de moeite waard om een bezoek te brengen aan deze expositie en te duiken in Urmonds verleden.

 

 

-Klik op afbeelding voor groter formaat-


FOTOPRESENTATIE OORLOGSJAREN

 

Dinsdagmiddag werd door streekhistoricus Guus Peters in het Buurthuis aan het Urmonderplein  een fotopresentatie verzorgd over het oologsgebeuren in onze regio.

Voor een gehoor van tientallen geïnteresseerden vertelde hij hoe het tot die gebeurtenissen vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50 kwam.

Dit alles voorzien van duidelijke schema's en veel foto's.

 

Deze presentatie was voor dit seizoen de voorlopig laatste in een lange reeks. Iedere 1ste dinsdag van de maand werden een 40-tal foto's uit het verleden van Urmond gepresenteerd uit het archief ven Hen en voorzien van commentaar door Jo.

In juli en augustus is er de zomerpauze.

 

In september hoopt men weer terug te komen met nieuwe, oude, voorraad.

Nog steeds zijn historische foto's van harte welkom. Zij zullen gescand en zo nodig verbeterd worden waarna ze te zijner tijd weer vertoond kunnen worden.

Dus het verzoek, gedurende de vakantieperiode, nog eens op zolder te muizen in schoendozen en oude albums.


MIDZOMERFEEST

“Een familiefeest voor groot en klein”

 

Het Midzomerfeest vindt zijn oorsprong in Noord Europa.

Op 24 juni (langste dag van het jaar)wordt de zonnewende gevierd en gelooft men dat tijdens deze dag planten en bloemen magische krachten hebben.

Vreugdevuren worden ontstoken, meibomen worden versierd, midzomerkransen van berkentakjes en wilde bloemen worden gemaakt, er wordt gedanst en gefeest met een hapje en een drankje.

De Goede Gaard en Harmonie St. Joseph, Berg aan de Maas, zijn verheugd om dit jaar op 22 juni vanaf 17.30 uur een eigen Midzomerfeest voor de hele familie te organiseren en waar kan dit nu beter dan in de Goede Gaard zelf, met al zijn bloemenpracht!

 

De  traditie van onze Noorderburen wordt gevolg er worden bijzondere activiteiten aangeboden zoals het maken van een midzomerkrans voor in je haar, het sprokkelen van hout om de vreugdevuurtjes te ontsteken en het opzetten van een heuse Meiboom waar omheen gedanst kan worden.

Dit alles binnen een muzikale omlijsting met passende muziek van harmonie St. Joseph.

Voor de interne mens zorg je gedeeltelijk zelf.

Neem een goedgevulde picknickmand plus picknickdeken mee en zoek samen met je gezin een mooie plek in de Goede Gaard om vervolgens samen te smullen van je meegebrachte lekkernijen.

 

Dit Midzomerfeest wil je toch zeker niet missen?

Koop dan een kaartje bij de verkooppunten:

 • Snackpoint Knoors,
 • Terras de Maasoever,
 • Versboerderij Crijns en
 • De Goede Gaard ( op zaterdag en zondag)

Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis.

Vanaf 13 jaar betaal je € 5,-- per kaartje.

Bij vertoon van je kaartje ontvang je een consumptiebon. Hiermee kun je een kopje koffie/thee met een lekker stukje Limburgse vlaai krijgen. Of je kiest voor fris, biertje of wijntje.

Alcoholische dranken en frisdrank zijn tegen een kleine vergoeding te koop.

Maak er samen een onvergetelijk Midzomerfeest van waarbij samenzijn, genieten van en met elkaar en vooral plezier maken centraal staan.

 

Let op: honden mogen niet mee naar het feest. 

 


DIT MAG NIET BIJ "OUD"  PAPIER

 

Hoe zit het met vensterenveloppen, pizzadozen en tijdschriften waarbij het papier is geplastificeerd?

 

Effe op een rij wat  NIET bij het "oud" papier hoort: 

 • Bakpapier, omdat dit vaak vettig is. 
 • Behang.
 • Drinkpakken van bijvoorbeeld melk, yoghurt, sap, soep of saus, omdat hier vaak een plastic, of aluminium laagje in zit. 
 • Enveloppen met bubbeltjesplastic. Vensterenveloppen mogen wel bij het oud papier, omdat een enkel nietje, paperclip of kunststofvenster bij het recyclen worden verwijderd. 
 • Zelfklevende etiketten.
 • Foto’s.
 • Dubbel geplastificeerd papier en karton. Dit zie je vaak bij de kaft van tijdschriften en kun je testen door het papier te scheuren. Lukt dit niet? Dan is het vaak dubbel geplastificeerd. 
 • Gebruikt keukenpapier of gebruikte tissues. 
 • Kartonnen koffiebekers, omdat ze vaak een plastic- of waslaagje bevatten. 
 • Ordners en ringbanden met een klem of met een plastic kaft. 
 • Stickervellen
 • Taart- en pizzadozen met voedselresten of vetvlekken. Zitten er geen vetvlekken in de pizzadoos? Dan mag je hem wel gewoon bij het oud papier gooien. 

-ARTIKEL IN LIMBURGS DAGBLAD 29 JUNI 1973-

 

Niet verzekerd; schade 10.000 gulden

Bivakuitrusting verkenners is bij brand verloren gegaan

 

De verkenners van Urmond hebben een zeer zware klap moeten incasseren. Tijdens een felle brand in hun op de hoek van de Kampstraat gelegen clublokaal ging hun complete bivakuitrusting in vlammen op.

Alle tenten, dekens, potten, pannen en andere uitrustingsstukken stonden in het gebouw gereed, want de groep was van plan maandag aanstaande op bivak te gaan.

De schade wordt op ongeveer 10.000 gulden geschat. Een en ander was niet tegen brandschade verzekerd.

Uit een onderzoek van de technische recherche van de Rijkspolitie, dat momenteel nog in volle gang is, is inmiddels gebleken dat de brand, die woensdag tegen de avond uitbrak, mogelijk door spelende kinderen is gesticht. Hoewel de brandweer het vuur met al het beschikbare materieel bestreed, kon niets van de inboedel van het gebouw worden gered.

Het geteisterde pand is eigendom van het plaatselijk kerkbestuur. 

Er bleef een grote puinhoop over van de bivakuitrusting van de Urmondse verkenners.

ARTIKEL LIMBURGS DAGBLAD 5 JULI 1973

 

TARCISIUS TOCH OP KAMP

De verkennersgroep St. Tarcisius uit Urmond die verleden week woensdag tijdens een brand in hun verenigingslokaal met lede ogen met pijn in het hart heeft moeten toezien hoe al hun kampeerbenodigheden, die reeds gereed lagen voor het zomerkamp, door het vuur werden verwoest, kan toch op bivak. Dit dank zij het genereuste aanbod van de Steinder St-Martinusgroep die voor tien dagen haar eigen uitrusting compleet met Stafruimten en kookbenodigdhedan, aan haar diep teleurgestelde broeders beschikbaar heeft gesteld.

Een grote verrassing voor de Urmondianen die zich reeds neergelegd hadden bij het idee dit jaar van het zomerkamp te moeten afzien.

In opperste dankbaarheid en verrukt over zoveel collegialiteit hebben zij het aanbod van de Steindenaren dan ook met graagte aanvaard.

Ze zullen nu alsnog op 3 augustus vertrekken naar het Belgische Remouohamps.

Maar niet alleen de St.-Martinusgroep uit Stein heeft zich het leed van haar getroffen broedervereniging aangetrokken, ook de Urmondianen bleken zeer begaan met het trieste lot van de verkenners.

En het vuur was woensdagmiddag dan ook  nog maar nauwelijks geblust of daar rolden reeds twee aanbiedingen voortijdelijke huisvesting binnen.

Men bleek meteen bereid de oude parochiekerk af te staan terwijl het gemeentebestuur de oude gymnastiekzaal aan de Brugstraat ter beschikking wilde stellen.

Gekozen voor heit laatste.

Maar St.-Tarcisius wil niet geheel op de bereidheid van de ge- „Niet bij de pakken neerzitten maar meteen weer beginnen met de wederopbouw", zo luidt hun devies.

En geheel in de geest hiervan zijn ze onmiddellijk aan het organiseren geslagen.

Ze zullen een dezer dagen al van start gaan met een loterij, teneinde de nodige contanten voor het oplappen van hun eigen onderkomen in het laatje te krijgen.

Ook zijn ze al gestart met het schoonspuiten van de zwart geblakerde muren.

En na hun terugkeer van het dan toch wel verdiende zomerkamp wordt meteen begonnen met het gebouwtje in zijn oude luister te herstellen.

Hierbij zullen ze geholpen worden door de dienst gemeentewerken Stein-Urmond.

 

ARTIKEL LIMBURGS DAGBLAD 12 DECEMBER 1973

 

Herbouw afgebrand hoofdkwartier Verkenners Urmond willen weer onderdak

De verkennersgroep St. Tarcisius, die afgelopen juni haar hoofdkwartier in vlammen zag opgaan, heeft de gemeente om een eenmalige subsidie verzocht voor de wederopbouw van het gebouw en de aanschaf van enige inboedel.

Ook heeft de verkennersgroep een beroep gedaan op het ministerie van CRM. Genoemd ministerie heeft zich bereid verklaard 25 procent van de te maken kosten voor haar rekening te nemen, mits de gemeente eenzelfde bedrag zal toekennen.

Dit komt neer op f 2125,-.  

De raad zal dinsdagavond  tijdens een vergadering over beide verzoeken beslissen.


2DE HANDS FIETSEN GEVRAAGD

 

De bewoners van de crisisnoodopvang in Stein hebben en gaan de komende tijd bij verschillende evenementen in de buurt uithelpen als vrijwilliger.

Hiervoor hebben ze on der andere fietsen nodig.

Heb jij toevallig nog een fiets die je niet gebruikt?

Liefst eentje die klaar is voor gebruik, maar als er een kleine reparatie aan nodig is (bijv. band plakken), zijn ze er ook heel blij mee!

Leydi van den Braken-Breuls komt de fiets graag ophalen!

Bel of stuur een berichtje:

06-57570554 of leydi@urfit.nu

 

Ook heren zomerkleding, sportkleding of (sport)schoenen (maten 39-46), in goede staat is van harte welkom. Heb je dergelijke spullen  thuis liggen en wil je ze ter beschikking stellen ?

Ook dit komt ze graag ophalen.

P.s.: Kent u iemand die de komende tijd een evenement organiseert dat vrijwilligers nodig heeft?

De bewoners van de crisisnoodopvang in Stein staan voor je klaar!

Met al veel positieve referenties.

Neem contact op: 0657570554.


JEUGDTOERNOOIEN URMONDIA

17, 18, 24 en 25 augustus, 30 augustus, 1 september en 14 oktober a.s..

 

Voorafgaand aan de competitiestart van het seizoen 2024/2025 organiseert VV Urmondia – op vermelde data - voor de 44-ste keer in successie haar Internationale jeugdvoetbaltoernooien.

 

De toernooien staan open voor jongens en meisjesteams variërend in de leeftijdscategorieën tussen 5 en 19 jaar.

Evenals voorgaande jaren zullen, behalve verenigingen uit Limburg ook nu weer teams uitgenodigd worden uit Nederland, België en Duitsland.

Er zijn weer veel vrijwilligers nodig om bij dit toernooi te helpen.

Download het aanmeldformulier, vul het in en mail het naar: info@urmondia.nl of geef het af aan Danny Klinkenberg.

 

Aanmeldformulier: KLIK HIER


GRAF OORLOGSSLACHTOFFERS

 

Stand van zaken oorlogsmonument terpkerk.

Vorig jaar zijn wij, Hen Breuls en Jean Tholen, gestart met een donatie-actie met als doel het oorlogsgraf bij de terpkerk uit te breiden met een gedenkplaquette waarop foto’s van en informatie over deze Urmondse oorlogsslachtoffers Fons Leers, Sjeng Breuls en Sjeng Tholen.

Ook dient het graf een intensieve onderhoudsbeurt te ondergaan.

 

De actie om de nodige kosten bij elkaar te krijgen werd een groot succes. Het streefbedrag werd binnen korte tijd bereikt.

We hadden toen goede hoop rondom Bevrijdingsdag 2024 de plaquette te

kunnen onthullen.

 

Helaas is dit niet gelukt.

Wel kunnen we nu melden dat de opdracht voor het maken van de plaquette inmiddels is gegund aan de firma Weinheimer te Susteren. Ook zijn de door Roy Jacobs van Oorlogsmuseum Grevenbicht geschonken ‘nieuwe’ helmen door Huub Pepels voorzien van een verankering en worden ze, evenals de stangen van het monument, momenteel van een coating en de juiste kleur voorzien door Marcel Caelen van Global Coating in Echt.

Streven is nu de onthulling te laten plaatsvinden rond 18 september a.s., 80 jaar na de bevrijding van Urmond.

We houden u op de hoogte.URMOND IN VROEGER DAGEN

Onderstaande foto's werden getoond in de maandelijkse fotopresentatie in het BUURTHUIS.

Iedere 1ste dinsdag van de maand, 14.00 uur worden dergelijke foto's getoond met deskundig commentaar van Jo Hendrix vergezeld van eventuele op- en aanmerkingen van de aanwezigen.

In de pauze kunt u genieten van koffie met vlaai (€ 2,75)

 

OVERIGENS IS ER GROTE BEHOEFTE AAN NIEUWE  "OUDE " FOTO'S.

Die kunt u dan meenemen. Deze worden gescand en uiteraard teruggegeven (eventueel gerestaureerd).

Hebt u nog foto's thuis op zolder of in een album, geen nood. Er kan indien gewenst een afspraak aan huis geregeld worden.

 

U BENT VAN HARTE GRATIS WELKOM ! 


In het BUURTHUIS worden iedere 1ste dinsdag van de maand om 14.00 uur foto's, uit het Urmonds verleden, geprojecteerd op een groot scherm.

Deze foto's gaan vergezeld van tekst en uitleg en veelal amusante verhalen, verteld door Jo Hendrix.

Belangstellenden hebben GRATIS toegang en kunnen in de pauze genieten van een heerlijke kop koffie met een, met slagroom getoefd, stuk vlaai. Dit laatste voor de dumpprijs van € 2,75.

Deze activiteit vindt al jaren plaats en iedere dinsdag worden ca. 50 foto's getoond.

Dit betekent ook dat dat er nogal wat foto's voorradig moeten zijn.

Na al die jaren is de bodem van de foto-schatkist te zien. 

Hierbij dan ook een oproep aan alle (oud) inwoners van Urmond: KIJK NOG EENS OP ZOLDER, PAK DIE OUDE ALBUM EN STEL DE FOTO'S BESCHIKBAAR VOOR VERTONING.

De foto's kunnen digitaal aangeleverd worden. Is dat niet mogelijk dan komen we langs om de foto's eventueel ter plaatse te scannen.

Zijn de de foto's beschadigd, bevlekt of bekrast....geen nood.......Veelal kunnen die verbeterd of hersteld worden.

Digitaal aanleveren kan op henbreuls@gmail.com (tel.06-40389154)

 

Onderstaand de getoonde foto's van afgelopen dinsdag.


-ARTIKEL DE NIEUWE LIMBURGER-

21-02-2003KRAPUUL                        MINDERWAARDIG VOLK

RENTJ                               RUND

SJALEVAEGER               LEVENSGENIETER

KROENEKRANE           KRAANVOGELS

KNUUSKE                       VUISTJE

SJÖRKAR                        KRUIWAGEN

AETJE                               AZIJN

BOOS                                BARST

BIZZEN                            HARD RENNEN

KLOPHOUT                    DOMMERIK

JENKE                              HUILEN

GLOEJELING                  ONDEUGEND KIND

GEUF                                 SOORT VIS

HUITSVLEISJ                 HOOFDKAAS

GAAPLEMMEL              NIEUWSGIERIGE