Tips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u.

 

 

ER IS OP WIJ URMOND EEN MOGELIJKHEID OM GRATIS TE ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN

Vraag naar de voorwaarden op henbreuls@gmail.com

 


AKTIVITEITEN-POSTERS

-klik op poster voor groter formaat-
HIJ KOMT.....HIJ KOMT.....

 

-Zaterdag 23 november-

 

Nog maar 1 nachtje slapen en Sinterklaas en zijn Pieten zullen weer een bezoek brengen aan alle kinderen van Urmond.

 

Vanaf 11.45 uur zullen de nummertjes op het Urmonderplein worden uitgedeeld.

Met deze nummertjes kunnen de kinderen in de fanfarezaal Sinterklaas een handje komen geven en een attentie in ontvangst nemen.

 

Vanaf 12.00 uur hopen we de Sint op het Urmonderplein te verwelkomen, waarna we samen met de fanfare in optocht naar de fanfarezaal zullen gaan.

 

Rond 13.00 uur begint hier dan het grote Sinterklaasfeest.

 

Sinterklaas hoopt alle kinderen van 0 t/m groep 8 van de basisschool te ontmoeten.

 

TOT OVERMORGEN!!


HUREN KRAAM OP KERSTMARKT

 

Het Kerstmarkt Comité Urmond organiseert op zondag 8 december van 14:00-19:00 uur weer de nostalgische kerstmarkt in Oud-Urmond.

 

In het mooie decor van de historische kern vindt u naast de vele marktkramen in de Grotestraat, Schippershuis, Terpkerk en fanfarezaal de nodige sfeervolle eet- en drankgelegenheden.

 

Wilt u zelf nog een marktkraam huren?

Dat kan, stuur een berichtje naar "kerstmarkt-urmond@ziggo.nl"

 

Het comité, een samenwerking van het St. Leendert comité en fanfare St. Martinus, zet samen met veel vrijwilligers er ook dit jaar weer de schouders onder om een sfeervolle kerstmarkt aan te bieden.


BOUW BRUG MAASBAND NABIJ

 

De aanleg van de hoogwaterbrug tussen Maasband en Meers gaat in februari 2020 van start met het uitzetten van het werkterrein.

Een maand later begint de feitelijke bouw van de brugpijlers.

 

 

De aanleg van de brug in Maasband, in combinatie met de komst van nieuwe kades, duurt zo'n vijftien maanden.

Bij Maasband wordt een nevengeul van de Maas aangelegd om de afvoer bij hoge waterstanden meer ruimte te geven.

 

In januari informeert Consortium Grensmaas de inwoners van Meers, Maasband en Urmond over de werkzaamheden.

Het Consortium zorgt ervoor dat de inwoners tijdens de aanleg van de brug snel en zonder drempels antwoord op hun vragen en opmerkingen krijgen. Daartoe worden onder meer met regelmaat inloopuurtjes georganiseerd en kunnen inwoners ook terecht in een keet die bij de entree van Maasband wordt geplaatst.

 

Het ontwerp van de brug is in overleg met de bewoners en de gemeente tot stand gekomen.

Consortium Grensmaas heeft intern het startschot gelost voor de voorbereidende werkzaamheden van de bouw van de brug.VERBREDING A2 GAAT DOOR

 

De verbreding van de A2 tussen knooppunt Kerensheide bij Urmond en knooppunt Het Vonderen bij Echt kan doorgaan.

 

Dat schrijft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de stikstof-uitspraak van de Raad van State voor geplande infrastructuurprojecten.

 

Derde baan

Momenteel bestaat de A2 tussen Kerensheide en Het Vonderen uit 2x2 rijbanen en een spitsstrook die als derde baan wordt gebruikt als het druk is.

Bij de verbreding wordt die derde strook een volwaardige rijbaan. Het werk moet tussen 2025 en 2027 klaar zijn.

 

Levert dit hinder op voor de omwonenden ?

Ja, u zult straks hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Om de hinder te beperken, blijven tijdens de realisatie 2x3 rijstroken beschikbaar waarop met een snelheid van maximaal 90 km/h gereden mag worden.

Bepaalde wegen worden incidenteel afgesloten, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat onze mensen onder veilige omstandigheden kunnen werken. 

Ook zal hinder van bouwverkeer voor u als omwonende optreden.

men zal trachten de overlast tot een minimum te beperken. 


NIEUWE ACTIVITEIT IN BUURTHUIS

 

-Diamond Painting-

 

Met Diamond Painting maakt u een schilderij met gekleurde kristallen steentjes.

Dit wordt ook wel borduren met steentjes genoemd. Op een canvas staat duidelijk een voorbeeld- patroon aangegeven zodat goed zichtbaar is waar de steentjes gelegd moeten worden.

 

Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Noud van Gemert presenteert deze activiteit.

 

Kom vrijblijvend eens kijken en wellicht wordt u geprikkeld met deze prachtige hobby te starten.

 

 • Rustgevend
 • Goedkoop
 • Knutselen wanneer je wilt
 • Veel keuze in patronen
 • Heel eenvoudig
 • Therapeutisch effect

 MANTELZORG

 

-Hoe kan ik iemand met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving op een gezonde manier helpen?-

 

Zorgen voor een naaste met een psychische kwetsbaarheid en/of een verslaving vergt veel energie.

Je wilt je naaste graag helpen en beschermen, maar vaak stuit dit op afweer.

 

Tijdens deze themabijeenkomst van Steunpunt Mantelzorg Zuid bespreken we de mogelijkheden om als mantelzorger meer grip op de situatie te krijgen en zelf beter op de been te blijven.

 

Woensdag 3 december van 19.00 tot 20.30uur.  Buurtcentrum Nieuwdorp,

Bergènkenstraat 1, Stein

 

Meer informatie en aanmelding: p.bronckhorst@mantelzorgzuid.nl (043 – 321 50 46) en www.mantelzorgzuid.nl.


URMONDIA 1 -GEULSCHE BOYS 1 (3-3)

 

-Vechtlust loont !-

 

Urmondia 1 speelde op de kille zondagmiddag tegen de verrassing van deze competitie: Geulsche Boys.

Nog niet vergeten was de beschamende nederlaag van vorig seizoen tegen hen, de eerste overwinning van dit team sinds 5 jaar.

Men was dus gewaarschuwd !

De eerste helft van de partij was voor de gasten.

Diverse uitgespeelde aanvallen gingen echter, gelukkig voor Urmondia, naast het doel.

In de 20ste minuut kwam een van hun gelukkig in het bezit van een stuitbal. Hij zag doelman Joe Janssen iets te ver voor zijn doel staan en de 0-1 was een feit.

Enkele reuzekansen voor Geulsche boys stierven in schoonheid.

Ruststand 0-1.

Tweede helft zagen we een ander Urmondia. Bij vlagen voerden ze de druk op en creëerden zowaar enkele kansjes.

Toch waren het de Boys die de 0-2 aantekenden.

De schaars opgekomen Urmondia supporters zagen de bui al hangen.

Niet Nolan Alma. Hij scoorde in de 20ste minuut de aansluittreffer, 1-2.

Het pleit scheen beslecht te zijn in de 40ste minuut toen het 1-3 werd. Met vereende krachten werd door Urmondia gestreden en 2 minuten later werd Urmondia via Melvin Schmitz beloond. Hij was zeer attent na een foutje van de Geulsche doelman.

Toen iedereen de hoop had opgegeven was het "good old "Roel Wagemans die de gelijkmaker binnentikte, 3-3.

Terechte complimenten voor de blauw-witten voor hun prima vechtlust en inzet !

Volgende week worden de messen geslepen op de Slek, tegen Slekker Boys !

 

Urmondia 2 was vrij en Urmondia 3 speelde 1-1 gelijk tegen Abdissenbosch 3.

 


AANPAK SPOOKBEDRIJVEN 

 

De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein gaan de komende jaren extra aandacht besteden aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit bij bedrijven in de Westelijke Mijnstreek. Via het project “Aanpak

 

Spookbedrijven” wordt in samenwerking met overheidspartners en private partijen geprobeerd grip te krijgen op bedrijvigheid met een ondermijnend karakter. Deze aanpak moet bijdragen aan een veilig, leefbaar en gezond ondernemersklimaat.

 

Spookbedrijven zijn ondernemingen die zijn opgezet om wet- en regelgeving te omzeilen en illegale activiteiten te verbergen. Het gaat vaak om schijnconstructies voor het witwassen van geld verkregen via bijvoorbeeld fraude en drugscriminaliteit. De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein - in samenwerking met o.a. de politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, het RIEC Limburg en Enexis - slaan de handen nu in elkaar. Op basis van een gezamenlijke analyse zal een adequate aanpak van illegale bedrijvigheid gaan plaatsvinden. Per gemeente zal in eerste instantie één specifiek aandachtsgebied worden aangewezen voor de start van het project.

 

In samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen worden ondernemersbijeenkomsten georganiseerd om ondernemers, ondernemersverenigingen, parkmanagement en brancheorganisaties actief te betrekken. Ondernemers lopen vaak het risico om slachtoffer te worden van illegale activiteiten, waarbij de economische gevolgen groot zijn. Zo is er sprake van oneerlijke concurrentie en is er een risico op verloedering van bedrijventerreinen. Daarnaast zijn er ook persoonlijke risico’s zoals bedreiging, intimidatie of strafrechtelijke vervolging voor betrokkenheid bij illegale activiteiten. Door gezamenlijk het gesprek hierover aan te gaan, wordt er informatie gedeeld en wordt er bewustwording gecreëerd. Ondernemers beschikken vaak over waardevolle informatie die kan bijdragen aan een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit. Op deze manier maken we als samenleving één vuist tegen ondermijnende criminaliteit.

 

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u vermoedens van illegale activiteiten? Dan kunt u dit anoniem melden via ‘Meld misdaad anoniem’. Melden kan telefonisch via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.


SLUITENDE BEGROTING GEMEENTE STEIN

 

De begroting 2020-2023 van Stein is vorige unaniem vastgesteld!

De begroting is meerjarig positief sluitend en voorziet in voldoende reserves om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen.

Alle ambities uit het coalitieakkoord zijn hierbij volledig in stand gebleven.

‘En dat is best wel knap, gezien de vele uitdagingen waar gemeenten op dit moment voor staan’, vertelt wethouder Wingelaar. ‘Denk aan bijvoorbeeld de nieuwe wetgevingen zoals de Wet Inburgering, Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, Wijzigingswet Open Overheid en de ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet.

Alles bij elkaar heeft dat een behoorlijke impact op de financiën. Maar ook is in de begroting rekening gehouden met mogelijke toekomstige besluitvorming over trajecten als het participatiebedrijf en Bramert-Noord.’

 

Inwoners gaan hier ook de vruchten van plukken.

Niet alleen worden de onroerende zaak- en hondenbelasting niet verhoogd, ook zijn er voldoende subsidiemogelijkheden voor verenigingen en krijgt de doorontwikkeling van de eigen kracht ruim de aandacht.

Tot en met 2021 wordt geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit, ofwel het nog aantrekkelijker maken om in Stein te wonen, werken en te recreëren.

 

Meer weten?

Bekijk dan de begroting in één oogopslag en klik hier voor de volledige begroting.


Zaterdagmorgen in alle vroegte was het al behoorlijk druk op het voetbalveld in Berg aan de Maas.

Vooral veel jeugd was intensief bezig met het bekende balspelletje: voetbal.

 

Ook de JO8, voetballertjes onder de 8 jaar, de vroegere F-jes waren erg druk bezig.

Het was dan ook niet alleen de dag van hun partijtje tegen Amstenrade JO8 maar ook vooral het moment van de nieuwe teamfoto.

 

Het ploegje zag er werkelijk schitterend uit in hun hagelnieuwe gesponsorde trainingspakken door  Keuring Service Limburg  en NL Cuisine Horeca Centrum Limburg.

Dus moesten er kiekjes gemaakt worden in voetbaltenue, in trainingspak, serieus en gekken bekken trekkend.

 

Het ging perfect.

Minder perfect ging het volgend partijtje voetbal.

Die werd helaas verloren van een beter Amstenrade. De emoties waren niet van de lucht.....want ze hadden nog niet verloren dit seizoen.

Gelukkig werd medegedeeld dat ze, ondanks de nederlaag, toch bovenaan bleven staan.

Snel werd huiswaarts gekeerd om nog net de inkomst van Sinterklaas op TV mee te maken.


ONZE WIJKAGENT

 

De donkere dagen zijn weer begonnen en de feestdagen staan weer voor de deur.

Hiermee ook een verhoogde kans op woninginbraken.

 

Richard Lucas, onze wijkagent, is ik samen met de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente begonnen met de zogeheten “witte voetstappen actie”.

 

Mocht men een situatie aantreffen waarbij een mogelijke inbraak voorkomen kan worden dan laat men aldaar een voetafdruk achter.

 

Tijden veranderen en daarmee ook de vormen van criminaliteit.

Denk bijvoorbeeld aan mobiel banditisme, waarbij internationaal rondtrekkende criminele groepen ons bezoeken om er dan zo snel als mogelijk van door te gaan.

Dit veelal met een hoop ellende voor de slachtoffers.

 

Door onder anderen het inzetten van technisch hulpmiddelen wil de politie deze groep snel opsporen om zo een hoop ellende te voorkomen.

Het is echter utopie om te denken dat de politie alle (woning)inbraken kan voorkomen.

 

Juist daarbij heeft zij de hulp van bewoners nodig. Het signaleren van vreemde of verdachte situaties.

Dit bijvoorbeeld delen in een buurt Whatsapp, het melden bij de politie of de gemeente.

Allemaal middelen die kunnen helpen om een (woning)inbraak te voorkomen.

 

Een (woning)inbraak moet vooral snel en liefst gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Openstaande ramen en deuren helpen deze groepen om snel hun slag te slaan.

 

Binnenkort wordt men, via deze site, geïnformeerd over nuttige en veilige situaties in de wijk.

  

Meer info: klik hier

 

Politie | Eenheid Limburg | Basisteam Westelijke Mijnstreek 

Bezoekadres: Stationsplein 18, 6131 AT Sittard

Postbus 1230, 6201 BE Maastricht

Tel.: 0900-8844GELUIDSOVERLAST CHEMELOT

 

De ingebruikname van een nieuwe 26-bar stoomleiding kan zondag tussen 8.00 en 16.00 uur mogelijk zorgen voor geluidsoverlast.

 

In de omgeving van Lindenheuvel wordt op het terrein de leiding doorgeblazen en vervolgens in bedrijf genomen.

 

Het opstartproces gaat gepaard met het afblazen van stoom, waardoor geluidshinder kan ontstaan.


DE NAFTA-KRAKER VAN SABIC

 

Chemieconcern Sabic heeft een folder gemaakt waarin informatie te lezen is over de werking van de naftakraker.

Reden voor het uitbrengen van de brochure zijn de problemen die onlangs ontstonden bij het groot onderhoud aan de naftakraker.

„Sabic wil niets liever dan een goede buur zijn, en het liefst zo veel mogelijk hinder of ongemak voorkomen. Daarom leggen we graag in een informatiebrochure uit wat een naftakraker doet, waarom er wordt gefakkeld en wat er precies gebeurt tijdens het fakkelen”, staat te lezen op de website van Chemelot.

 

De brochure is hier ook te downloaden.

 

Bron: De Limburger


RENOVATIE KERKHOF RONDOM TERPKERK

 

Het was niet aan dovemansoren gericht. De monumentenstichting deed een oproep voor vrijwilligers voor het opknappen van het kerkhof rond de terpkerk.

Knippen, zagen, snoeien, graven en opruimen......

 

Enkele dagen is er aan gewerkt met vereende krachten.

Uiteindelijk werd de nieuwe beplanting aangebracht op die plaatsen waar de buxus was aangetast.

 

Hier en daar zijn er nog enkele klussen te klaren maar

het resultaat mag er nu al zijn met grote dank voor de inzet.

 


OPENING VASTELAOVESSEIZOEN

 

Het "RETJE" kreeg zijn steek weer terug, ten teken van de opening van het vastelaovesseizoen.

Ondanks het vochtige weer was er toch weer een royale meute komen opdagen.

Uiteraard gaf ook de fanfare de nodige muzikale begeleiding. Diverse verenigingen waren ook vertegenwoordigd waaronder de jubilerende "Zoepköp".

 

Vorst Rob Janssen presenteerde het bijna complete komende programma.

Onder andere het bezoek van de ‘4x11 Jubileum-Tourbus’ van het LVK gevuld met diverse Limburgse artiesten.

 

Na het hijsen van de vlaggen en het spelen van spelen van de 'Waterrat' was het officiële moment aangebroken om het-van-steek-voorziene-Retje te onthullen.

Die taak was weggelegd voor Prinses Marloe, Prins Luca en de Urmondse jeugd.

 

Onder het motto: V'R KÈNNE WEER togen de carnavalisten naar café Bie Brigitte om over een en ander nog eens na te kaarten.


WEEK VAN DE MANTELZORG

 

Met het gezamenlijk planten van de ‘mantelzorgboom’ in het Omphaliuspark in Stein ging afgelopen vrijdag de Steinse Week van de Mantelzorg van start.

 

Een week vol activiteiten waarin de waardering voor mantelzorgers en bewustwording van het belang van (jonge) mantelzorg centraal stond.

 

Recent heeft Platform Mantelzorg Limburg de gemeente Stein uitgeroepen tot ‘Meest Mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’.

 

Daar is men uiteraard trots op. Dit succes werd aflopen dagen feestelijk gedeeld met inwoners bij onder andere de buurtcentra.


ONDERZOEK KOOPGEDRAG IN LIMBURG

 

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd.

Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen.

De provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod.

Om dit zo goed mogelijk te doen, start de Provincie een grootschalig onderzoek.

 

Ook de gemeente Stein neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

 

Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullenvia www.startvragenlijst.nl/ksol2019.


SINT MAARTEN LAMPIONNENOPTOCHT

 

Traditioneel werd op de 11de van de 11de de lampionnenoptocht gehouden en het Sint Maartensvuur aangestoken.

Met medewerking van Achter de Sjötting, Fanfare en CV de Waterratte kon ook deze activiteit niet mislukken.

Een heel lange stoet van kinderen met ouders trok, onder muzikale begeleiding van de fanfare door Urmond-oost.

 

Sint Maarten was helaas verhinderd maar de bedelaar gaf akte de présence.

Jeugprins Luca en Prinses Marloe staken de hens in de berg pallets en het Sint Maartensvuur verwarmde de verkleumde toeschouwers.

 

Natuurlijk werden er bakken met nonnevotten verdeeld en de gratis chocomel smaakte uitstekend.

Na afloop werden nog aangebeld bij de diverse gulle gevers in de buurt om na een muzikaal optreden beloond te worden met snoep of fruit.


URMONDIA STRIJDEND TEN ONDER IN NEERBEEK

 

Zondagmiddag stond de wedstrijd tegen de potentiële kampioenskandidaat op de rol, VV Neerbeek.

De oranjebrigade speelde met 2 oud Urmondenaren in de gelederen, Vincent Borger en Randy Verhulst.

De gastheren hadden iets rechte te zetten na hun nederlaag tegen OVCS. En dat was te merken.

Het eerste half uur versierde Neerbeek liefst 4 corners dewelke geen van allen benut werden.

Wel werd een reuzekans gemist maar de bal ging rakelings voorlangs het Urmondia doel.

In de 27ste minuut bezweek Urmondia onder de druk en royaal ingrijpen leverde een penalty op voor Neerbeek, 1-0. Tevens ruststand.

In de tweede helft zette Neerbeek de puntjes op de i en scoorde 2-0 (10de minuut), 3-0 (12de minuut) en de eindstand 4-0 (30ste minuut). Hierbij dient gezegd dat de 3-0 een buitenspelgoal was.

Karakteriserend kan men zeggen dat de blauw-witten strijdend ten onder zijn gegaan tegen de betere ploeg.

Volgende week de thuiswedstrijd tegen Geulsche Boys 1 waartegen weer volop kansen liggen met gelijke inzet.

 

Verdere uitslagen:

Urmondia 2 - Caesar 4            3-0

FC Ria 3        - Urmondia 3      Afgelast

UBC JO19-1   - MBC'13 JO19-1   1-8 


VOORSTELLING SJATER THEATER GEANNULEERD

 

-Helaas gaan de voorstellingen op 7 en 8 december van het Sjater Theater in Berg niet door-.

 

De reden hiervan is een tegenvallende kaartvoorverkoop.

Veel mensen vieren in dit weekend nog Sinterklaas. Er is kerstmarkt in Urmond en de naderende drukke feestdagen in het vooruitzicht.

 

Vanwege de drukke agenda’s van eenieder is er besloten om de voorstellingen ook niet meer op een andere datum te spelen.

 

Mensen die kaarten hebben gekocht krijgen uiteraard hun geld retour!!

 

Op vrijdag 15 november kunt u tussen 18:00 tot 19:00 uur op het adres Ireneplein 3 uw gekochte kaart(en) inleveren.

NEEM UW ENTREEBEWIJZEN MEE! en ontvang uw aankoopbedrag terug.

 

Het Sjater Theater bedankt iedereen voor de getoonde belangstelling de afgelopen jaren dat u bent komen om te ‘sjatere’!


CLUBKASSUPPORT RABO

 

Rabobank Zuid-Limburg West stelde dit jaar

€ 200.000,- beschikbaar voor Rabo ClubSupport.

 

Als lid van onze bank kon men mede bepalen hoe dit bedrag over de deelnemende verenigingen en stichtingen verdeeld werd.

Urmond heeft zijn stemmen uitgebracht:

 

 

 

Bent U klant van de Rabo en wilt U volgende keer ook uw stem uitbrengen op onze Urmondse verenigingen.........?

Geef u dan op als lid van deze bank....het is gratis !

 

Klik hier


PLAFOND TERPKERK BESCHADIGD

 

Er komt een onderzoek naar de staat van het plafond van het Terpkerkje.

Recent raakte circa een vierkante meter van het plafond in het monumentale gebouw los.

De schade viel mee en er raakte niemand gewond. Het stucwerk is inmiddels hersteld, maar nu blijkt er in ieder geval een tweede zwakke plek in het plafond te zitten.

Jean Cosemans, bestuurslid van de Urmondse monumentenstichting dat het gebouw in beheer heeft, zegt dat het hele plafond wordt onderzocht. „Het zou zomaar kunnen dat het hele plafond in het schip van de kerk niet in goede staat is.

Daar gaan we nader onderzoek naar doen.”


KERSTMARKT IN DE URMONDERHOF

 

Op Zondag 15 december organiseert men in Urmonderhof (Urmond )voor de bewoners en iedereen die wil komen een Kerstmarkt.

 

Wij zijn daarvoor op zoek naar mensen die voor 20 euro (wat volledig besteed wordt aan onze bewoners.) een kraampje willen huren om spullen te verkopen.

 

Heb je interesse in een kraam op deze kerstmarkt of weet je wellicht iemand anders, reageer dan door een mail te sturen naar dbcur@vivantes.nl

 

GRATIS TOEGANG-IEDEREEN IS WELKOM !


SINTERKLAOS

 

-Lezing in Multifunctioneel Centrum "Hoppenkamp"  Stein                     

Donderdag 21 november-                    

  

Annie Schreuders Derks heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu.

De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van het leven in Limburg in al zijn facetten gedurende de laatste anderhalve eeuw. 

 

Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerker van het Limburgs Volkskundig Centrum in Limbricht, In 1994 begon zij met een eigen volkskundig bureau en museum in haar woonhuis te Susteren.

 

In 2003 werden deze verplaatst naar een nieuwe, ruime locatie in Echt en werd het “Museum van de Vrouw” opgericht. Daar is Annie Schreuders als conservator aan verbonden gebleven tot haar pensionering 01- 01- 2011.

 

Lezing:  Een volkskundige presentatie met als thema “Sinterklaos”. Gebruiken rond Sinterklaas zijn voor ons vanzelfsprekend, maar.....

 • Waarom eten wij chocoladeletters?
 • Waarom jagen wij een oude bisschop op zijn paard over de daken?
 • Hoe komt Sinterklaas aan zijn rijkdom?

Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Sinterklaas worden in volksverhalen al eeuwen verteld. NostalNu probeert alle raadsels te ontwarren. Mensen die niet (meer) in Sinterklaas geloven zullen worden bekeerd.

 

Programma:

19.00 – 19.30 uur:    Ontvangst

19.30 – 20:30 uur:   Eerste deel van de presentatie

20.30 – 20.45 uur:   Pauze

20.45 – 21.45 uur:   Tweede deel van de lezing en gelegenheid tot het stellen van vragen.                                                    


RENOVATIE BRUG OVER JULIANAKANAAL

 

Op 21 oktober jl. heeft wethouder Danny Hendrix overleg gehad met Rijkswaterstaat over de voortgang van het herstel van de brug over het Julianakanaal in Urmond. 

 

Dit is de stand van zaken:

Rijkswaterstaat gaf aan dat de herstelwerkzaamheden in 2024 gaan plaatsvinden.

Dit is helaas later dan tot nu toe is gecommuniceerd.

Tijdens de informatieavond op 13 maart 2018 heeft Rijkswaterstaat aangegeven de werkzaamheden uiterlijk in 2023 uit te voeren.

 

 

 

                                -Kanaalbrug begin jaren dertig-

 

Als reden voor de vertraging geeft Rijkswaterstaat aan dat zij de landelijke netwerken van vaarwegen en rijkswegen beheren en zegt hierover: "Onderhoud en verbeterprojecten aan deze netwerken is een enorme opgave waarbij er samen met het ministerie constant keuzes gemaakt moeten worden in aanpak en prioritering.

Dit, en het beschikbaar krijgen van financiële middelen, maakt dat sommige projecten qua planning moeten schuiven.

Voor brug Urmond is destijds aangegeven dat we niet met zekerheid een jaar van uitvoering konden noemen maar dat genoemde tijdhorizon ons streven was.”

 

Over de wijze van renovatie of vervanging van de brug is door Rijkswaterstaat nog geen keuze gemaakt. De gemeente verwacht daar het aankomende jaar meer duidelijkheid over.

 

Zodra er nieuwe informatie over de planning en/of uitvoeringswijze wordt ontvangen van Rijkswaterstaat zal dit gepubliceerd worden.JUBILEUM DIKKE ZOEPKÖP

 

Vanaf NU zijn de entreekaarten voor het 2x11 jaor jubileumfeest op vrijdag 10 januari 2020 te koop.

 

Een geweldige feestavond in de FANFAREZAAL met artiesten zoals:

 • Leon Vrindts
 • Waal oet Catsop
 • Big Benny 
 • Shakin’ DJ’s

De kaarten kosten € 4,- per stuk.

 

Stuur een mail naar

dedikkezoepkop@gmail.com met je naam, mobiele telefoonnummer en hoeveel kaarten gewenst zijn.

 

 

Men ontvangst dan een betaalverzoek waarmee de kaarten worden gereserveerd.

 

Op 11 november worden de kaarten ook verkocht bij de festiviteiten bij het Retje en daarna op enkele adresssen in het dorp.

 

Zorg dus dat je snel je kaarten koopt, anders ben je mogelijk te laat!

Meer info, datum en adressen voor het afhalen van de betaalde kaarten volgen nog.


                        BERICHT LIMBURGS DAGBLAD  SEPTEMBER 1942                                         BERICHT LIMBURGS DAGBLAD SEPTEMBER 1965


KERSTMARKT URMOND

 

-Zondag 8 december 2019 van 14:00 tot 19:00 uur-

 

De nostalgische kerstmarkt vindt wederom plaats in het hart van de historische kern Oud-Urmond op zondag 8 december.

 

In het decor van het monumentale centrum is dan weer een kerstmarkt met diverse marktkramen, workshops en horecagelegenheden in stijl.

 

Dat de kerstmarkt in Oud-Urmond de sfeer van kerst weet op te roepen weten we al lang, maar dit jaar zal die sfeer nog verder verhoogd worden!

 

Tijdens de markt is de Terpkerk geopend en als koffiehuis ingericht. Loopt u gerust binnen en laat u onder het genot van een kop koffie meevoeren in de kerstsfeer.

 

 

Wilt u zelf nog een marktkraam huren?

Dat kan, stuur een berichtje naar "kerstmarkt-urmond@ziggo.nl"

Het comité, een samenwerking van het St. Leendert comité en fanfare St. Martinus, zet samen met veel vrijwilligers er ook dit jaar weer de schouders onder om een sfeervolle kerstmarkt aan te bieden.

 

Voor meer info: kerstmarkt-urmond@ziggo. nl. 


INLOOP IN BUURTHUIS

 

Heb je vragen over de buurt, wonen, welzijn, (mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp)?

Voor inwoners van Urmond is er een inloop in het BUURTHUIS waar je je vraag kunt bespreken met een professional.

Hier helpen ze U graag verder, voor jezelf, of voor een ander.

 

Openingstijden Urmond:

Iedere donderdag van 13.00-15.00 uur

Buurthuis Urmond, Urmonderplein 43

 

Er zijn meerdere organisaties die de inloop organiseren zoals Partners in Welzijn, MEE, Steunpunt Mantelzorg, Wonen Limburg en Gemeente Stein.

Zij helpen je verder met je vraag.


PROGRAMMA C.V. DE WATERRATTE 

 

Maandag 11 november a.s. :

Opening seizoen – elfde v/d elfde

 

Voorlopig programma 2020

18 januari:         Prinsuitroeping

19 januari:         Prinsenvoorstellen 

25 januari:         Uermends Leedjes Konkoer

31 januari:         Buutte Gala

16 februari:       Prinsen Receptie

24 februari:       Optocht 

25 februari:       Afsluiting seizoen bij het Retje

26 februari:       Hjeringbiete


STEIN: MANTELZORG-VRIENDELIJK

 

-Stein verkozen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg-

 

Stein is door Platform Mantelzorg Limburg (PML) uitgeroepen tot meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg!

Volgens het platform verdient de gemeente Stein deze eretitel vanwege de structurele aandacht voor mantelzorgers die sterk verankerd is binnen zowel de gemeente zelf als bij ketenpartners.

 

Een ander belangrijk aspect is dat de gemeente goed communiceert met mantelzorgers en regelmatig de behoefte peilt.

 

Mantelzorgboom

Met de eretitel ontvangt Stein tevens een ‘mantelzorgboom’.

Deze Lindeboom zal in november rond de Dag van de Mantelzorg worden geplant. Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats om aandacht te vragen voor mantelzorgers en het behalen van deze mijlpaal.

Traject In-voor-mantelzorg

Eerder dit jaar werd de gemeente Stein ook geselecteerd als één van de 11 gemeenten in Nederland die deel mogen nemen aan het programma ‘In voor mantelzorg-thuis’.

In dit twee jaar durende traject vanuit het Ministerie van VWS gaat de gemeente samen met zorgorganisaties intensief aan de slag om de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren.

 


INFORMATIEMIDDAG OVER DEMENTIE

 

Op zaterdag 16 november aanstaande vindt er een informatiemiddag plaats over dementie voor

inwoners van de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen.

Wil je meer weten over deze ziekte en

wat dat betekent voor jou of jouw naaste?

Kom dan van 13.00 tot 17.00 uur naar het Zorgcentrum

Lemborgh in Sittard (Bradleystraat 23).

Deelname is gratis.

 

Presentaties en informatiemarkt

Alzheimercentrum Limburg en diverse zorgprofessionals verzorgen korte presentaties waarbij

tevens vragen gesteld kunnen worden.

Ook is er een informatiemarkt met stands van o.a.

Steunpunt Mantelzorg, Zuyderland en Vivantes.

Meld je aan!

Wil jij bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan aan via lemborghreceptie@zuyderland.nl.

Je kunt maximaal twee personen aanmelden.  

 

Nu al meer weten over dementie?

Neem een kijkje op www.alzheimer-nederland.nl of www.dementie.nl.

 

Bel tijdig de wensauto

Woon je in de gemeente Stein en heb je geen vervoer voor deze middag? Maak kosteloos gebruik

van de wensauto. In verband met de planning willen we je vragen om je tot uiterlijk 3 dagen van te

voren aan te melden.

Dit kan door te bellen met de wensauto via 06 28 44 76 14 op werkdagen

tussen 8.30 en 13.00 uur.


LVK OP BEZOEK IN URMOND

 

De Stichting LVK viert in 2020 het 4 x 11 -jarig bestaan.

Dit jubileum wordt gevierd in het weekend van 25 en 26 januari 2020.

 

Met een ‘4 x 11-Jubileum-Toer’ zal het bestuur van de Stichting LVK met gevolg door de gehele provincie trekken en 11 plaatsen aandoen.

 

In 11 plaatsen zullen vastelaoves-artiesten een optreden verzorgen en wordt het podium geboden aan prominente LVK-deelnemers, plaatselijke (oud-)winnaars, finalisten en/of deelnemers.

 

Het LVK-bestuur zal in iedere plaats een speciale jubileum-onderscheiding uitreiken aan diegene die op voordracht van de plaatselijke vastelaovesvereiniging zich in de afgelopen 44 jaar in die plaats bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vastelaovesmeziek.

 

Op zaterdag 25 januari om 18.30 uur bezoekt de Toer ook de Waterratte in Urmond in de fanfarezaal.

 

(Tijdstippen onder voorbehoud)


VOUCHERREGELING WIJZIGT

 

-Dienstenvoucherregeling verandert vanaf 2020-

 

Inwoners met een Wmo-indicatie en geregistreerde mantelzorgers kunnen voor ondersteuning in het huishouden gebruik maken van dienstenvouchers.

 

Deze regeling loopt eind 2019 af.

De regeling gaat door onder gewijzigde voorwaarden. Vanaf 1 januari 2020 kunnen enkel geregistreerde mantelzorgers twee jaar gebruik maken van deze vouchers.

Huidige gebruikers van de vouchers zijn hierover per brief geïnformeerd. Daarin staat ook wat de nieuwe regeling inhoudt.

Maak je momenteel gebruik van deze vouchers en heb je geen brief ontvangen?

Neem dan contact op met de gemeente Stein via 046-43 59 393 of kom naar het inlooppunt in het Buurthuis (Urmonderplein 42).


NIEUWE DIALEKTWOORDEN:

 • HOMMELSJOEL    -ONWEERSBUI
 • KRESJERE             -HAKEN
 • REIP                     -FIETSENVELLING
 • SARA                    -DEUGNIET
 • TUREN                 -VERWISSELEN *)

 

  *) VERWISSELEN VAN VEE AAN DE KETTING IN DE WEI. DIE KETTING ZAT VAST AAN EEN ZOGENAAMDE STAP (PAALTJE)        IN DE GROND.