ACTIVITEITEN-POSTERS

-KLIK OP AFBEELDING VOOR GROTER FORMAAT-

 

CORONA ACTUEEL

27 JULIMAAS URMOND VRIJ VAN AFVAL

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

 

 

Zaterdag 31 juli van 9:00 tot 13:00.

Verzamelen bij het gebouw van Schutterij St. Leendert ,De Bath 19 te Urmond.

Hier vind een briefing plaats en dan gaan we SAMEN aan de slag!!

Denk aan handschoenen en stevig schoeisel.

 

We worden ondersteund door Gemeente Stein met materialen als zakken, grijpers, hesjes, eventueel handschoenen, pick-up voor afvoer van afval en koffie/fris met vlaai!

 

WIE HELPT MEE?

Meld je even aan door privé berichtje via Facebook vrijheid urmond of mail naar kvandewauw@outlook.com


HERSTEL LEKKENDE LEIDING

 

Consortium Grensmaas start maandag (26 juli) met het herstel van de pijpleiding Antwerpen-Limburg-Luik (PALL) in de Maas tussen Maasband en Urmond.

Door afkalving van de oevers tijdens het hoogwater van vorige week is de leiding waarin nafta wordt getransporteerd naar het bedrijventerrein Chemelot beschadigd.

Nafta wordt verwerkt in de zogenaamde kraakinstallaties op Chemelot.

De werkzaamheden beginnen met de aanleg van een dam tussen de Nederlandse en Belgische Maasoever. De stortsteen voor die dam wordt via een route op de veldwegen buiten de dorpen van Maasband naar Urmond aangevoerd met vrachtauto’s.

Dat levert weinig tot geen overlast op voor de inwoners.

Lees meer hierover op www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering


INZAMELACTIE SLACHTOFFERS WATERRAMP

 

Voedselhulp Westelijke Mijnstreek helpt gezinnen die door de waterramp alles kwijt zijn geraakt.

Onder andere levensmiddelen, toiletartikelen, baby- en kinderkleding zijn daarom van harte welkom. „Wij vinden dat in dit uitzonderlijke geval, deze situatie voorrang heeft en zullen uit onze voorraad al een grote donatie doen”, meldt initiatiefnemer Hein Coumans op Facebook.

 

De spullen die Voedselhulp Westelijke Mijnstreek en de Stichting Verrassingsdag inzamelen voor getroffenen van de watersnoodramp in Limburg en België, worden straks opgeslagen in de Martinuskerk in Urmond.

 

Nu worden kleding, eten en apparaten nog bij de initiatiefnemers thuis gebracht. Om alles naar de kerk te transporteren, wordt nog gezocht naar vervoersmiddelen en vrijwilligers.

 

Spullen mogen nu afgeleverd worden bij Hein Coumans thuis (Woeringenstraat 91 in Stein)

„Graag wel even een belletje via 06-28532680 of 046-4330053 vooraf.”


WISSELEND RESLUTAAT VOOR KEVIN VAN GELDORP

 

Afgelopen weekend nam Kevin deel aan de EMX Open te Oss en zondag de VLM/BMB te Wachtebeke (B).

 

Zaterdag:

Kevin noteerde een 13de startplaats.

1e reeks:

De starthekken vielen en hij wist in de middengroep te vertrekken. In de laatste ronde kwam hij in aanraking met een achterblijver hetgeen hem een teleurstellende 15de eindplek opleverde.

2e reeks:

Weer een start in de middengroep om te belanden op de 12de plek. Helaas, liefst 2 valpartijen brachten hem in 33ste positie. Door strijdlust wist Keven nog 11 plaatsen op te schuiven om uiteindelijk, teleurstellend als  22 te finishen.

 

Zondag:

Kevin zette een 6e tijd neer.

1e reeks:

Hij kwam na 9 minuten door op een 5e plaats. Door een zware valpartij in het deelnemersveld,  werd de wedstrijd stilgelegd. Een herstart volgde. Na de herstart wist hij op een mooie 2de plek te finishen.

2e reeks:

Kevin kwam goed uit de starthekken en veroverde een 3de positie. Hij besloot een veilige rit te vervolgen door het vele stof. Ook had hij last van blaren in zijn handen.

Desalniettemin eindigde hij als 4de.

 

Dagtotaal een prima 3de plek.


BASKETBAL BOEMERANG HOUDT ER MEE OP

-Opgericht 5 mei 1973-

 

Met pijn in het hart heeft het bestuur moeten concluderen dat BC Boemerang na bijna 50 jaar geen toekomst meer heeft.

Door een sterk teruggelopen aantal jeugdleden was het niet meer mogelijk volwaardige jeugdteams te vormen.

Ook het kunnen aantrekken van trainers vormde een probleem. Na gesprekken met BC Springfield ’75 uit Born is een samenwerking ontstaan en zijn de jeugdteams afgelopen jaar samengevoegd met de teams van BC Springfield ’75 in de hoop dat dit een tijdelijke oplossing zou zijn.

 

Verder bleef opvolging voor bestuursleden, die te kennen hadden gegeven te willen stoppen, uit.

Via een schriftelijke ALV heeft een beperkt aantal leden gereageerd en aangegeven in te stemmen voor liquidatie van BC Boemerang en niet beschikbaar te zijn als bestuurslid evenmin als lid van de liquidatiecommissie. 

En daarmee komt een einde aan het kunnen beoefenen van de basketbalsport in Urmond.

 

 

Het was uiteindelijk corona die de vereniging het laatste zetje richting liquidatie gaf.

 

Alle jeugdleden zijn overgebracht naar Springfield 75  te Born  Buchten,  spelend in sportzaal  het  Anker.

Het herenteam zal ook naar Born vertrekken.


COMPETITIEINDELING URMONDIA

SEIZOEN 2021-2022

Ook komend voetbalseizoen zal WIJ URMOND verslag doen van

alle wedstrijden van Urmondia inclusief actiefoto's.


2 DRUGSPANDEN GESLOTEN

 

Op last van burgemeester Leurs zijn twee woningen in de gemeente Stein tijdelijk gesloten. Het betreft een woning in de Holenweg in Stein en een woning in de Schoorweg in Urmond.

Ze zijn gesloten op grond van de Opiumwet. In de woningen zijn verdovende middelen (softdrugs) aangetroffen.

Tijdelijke sluiting

De woningen worden gesloten voor een periode van 3 maanden. In deze tijd is het verboden de panden te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven: de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente is een belangrijk onderdeel van de aanpak van criminaliteit.

 

Burgemeester Leurs: ‘Het gevoel van veiligheid van onze inwoners is één van onze hoogste prioriteiten. Samen met partners zoals de politie handhaven we daarom waar nodig.’

 

Wet Damocles

De sluiting gebeurt op basis van gemeentelijk beleid en artikel 13b van de Opiumwet. Deze wet, ook wel bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid om panden te sluiten. Burgemeester Leurs heeft al meerdere malen gebruik gemaakt van haar bestuurlijke bevoegdheden in de vorm van bestuurlijke waarschuwingen en huissluitingen.

 

Meld drugsoverlast

Drugs gaan vaak gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Stein en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij.

Ervaar jij drugsoverlast? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.


ZOMERVASTELAOVEND BIE BRIGITTE

 

Op dit moment zijn lokale evenementen toegestaan en zoals het er nu uitziet, gaat de Zomercarnaval (14-08) en het Zomerfrüsjoppe (15-08) door.

De gemeente is druk bezig om alle vergunningsaanvragen te verwerken en het is nog even dubben om er een goede en veilige invulling aan te geven.

 

Vanaf vrijdag 23-07 kunnen kaarten gereserveerd worden door een mail te sturen naar zomerfeest@biebrigitte.nl

De kaarten worden vastgehouden in volgorde van reservering. Vergeet niet erbij te vermelden om welke dag het gaat en hoeveel kaarten je wil.

Zodra we goedkeuring verleend is en de kaarten binnen zijn, geeft de organisatie een seintje wanneer ze opgehaald kunnen worden.

De kosten:

 • Zaterdag € 17,50
 • Zondag € 11,00

WACHT NIET TE LANG WANT VOL=VOL

(Het kan zijn dat i.v.m. stijgende besmettingen de evenementen niet door mogen gaan. Dan worden die naar een later tijdstip verschoven. Ben je dan verhinderd, kan de kaart teruggegeven worden.


OPEN BRIEF BURGEMEESTER MARJON LEURS AAN DE INWONERS

 

Beste inwoners, Hier in onze gemeente leven we met de ‘naas nao de Maas’. De Maasvallei die ons door de tijden heen leven heeft geschonken, waar het goed vertoeven is en die onze kernen verbindt, heeft zich de vorige week van zijn grilligste kant laten zien en heeft ons doen huiveren.

Op donderdag 15 juli jl. heb ik vanwege het verwachte waterpeil het besluit moeten nemen om inwoners van een aantal gebieden preventief te evacueren. Een besluit waarvan ik me terdege bewust ben dat dit een grote impact heeft op de mensen die het betreft. Je (t)huis moeten verlaten, niet weten wanneer je weer terug kunt keren en of alles ongeschonden blijft. Uw veiligheid staat echter te allen tijde voorop.

In de opvangcentra heb ik gesproken met inwoners die het hoogwater in ’93 en ’95 hebben meegemaakt. In hun ogen zag ik de angst en onzekerheid die het hoogwater bij hun opriep en de heftige herinneringen die terugkwamen. Op momenten als deze kun je niet meer doen dan er voor elkaar te zijn. Juist deze contactmomenten zijn ontzettend waardevol.

Mede namens het gemeentebestuur wil ik mijn grote dank en bewondering uitspreken voor inwoners, hulpdiensten, ketenpartners, beheerders van opvanglocaties, betrokken DOP’s, ambtenaren, dijkwachters, familie en vrienden die de handen uit de mouwen hebben gestoken om er het beste van te maken.

Deze ramp heeft een gigantische impact. Tegelijkertijd is de kracht die ik in de samenleving zie ontstaan ongekend groot. Samen zetten we de schouders eronder, zoals wij Maaskentjers dat doen. Ik heb in deze crisistijd veel naastenliefde en een grote mate van hulpbereidheid gezien. Inwoners die die elkaar onderling helpen en de deur voor een ander open zetten. Naast het klaar staan voor inwoners uit onze eigen gemeente, heb ik via social media ook veel inwoners gezien die hulp aanboden aan inwoners van zwaar getroffen gebieden. Ook waren vorige week vrijdag veel vrijwilligers op de been na een oproep van de gemeente om zandzakken te vullen om gebieden te beschermen waar het gevaar nog niet geweken was.

Als uw burgermoeder vervullen al deze initiatieven en vormen van medemenselijkheid mijn hart met grote trots.

Samen staan we sterk.

Kortom; heel veel gevoelens, heftig en indrukwekkend. Naast het feit dat ik opgelucht en dankbaar ben dat onze gemeente door het oog van de naald is gekropen, wil ik mijn medeleven betuigen met inwoners en ondernemers elders in onze provincie en in onze buurlanden, die zwaar getroffen zijn door deze ramp.

 

Met warme groet, Marion Leurs-Mordang Burgemeester


ONKRUIDEXPLOSIE

 

Door de extreme weersomstandigheden de afgelopen periode (vocht en temperatuur) is het groen in de openbare ruimte en tuinen enorm gegroeid. 

Helaas zorgen deze weersomstandigheden ook voor een groeispurt van onkruid tussen bestrating en in plantsoenen en staat het bermgras langs wegen erg hoog.

Werkzaamheden onmogelijk

Daarbij komt dat door de extreme en aanhoudende regen de afgelopen weken het maaien en de onkruidbestrijding op veel plaatsen onmogelijk is gebleken. De drassige ondergrond van gazons en bermen maakt het onmogelijk om er met machines over te rijden.

Ook bermmaaiers werken niet meer door de enorme hoeveelheden water die ze moeten verwerken en onder andere hagen waren door drassige ondergrond niet bereikbaar om machinaal gesnoeid te worden. De aanleg van groen en bestrating is daardoor ook ondoenlijk.

 

Hoog water

Momenteel ligt de focus van de wijkteams overigens bij het opruimen van het drijfvuil in de door hoog water getroffen gebieden.

 

Extra inhuur

‘Door deze omstandigheden loopt Gemeente Stein, met het groenbeheer van met name gazons en plantsoenen ,achter op schema.

Je ziet momenteel dus meer onkruid in het straatbeeld dan gewenst. Dat is overmacht en vraagt om begrip.

Men doet er alles aan om de achterstand weg te werken.

Daar heeft de gemeente zelfs extra capaciteit voor ingehuurd.

Gemeente Stein zet de komende weken extra hoveniers en een extra maaimachine in.


URMONDIA BALLENACTIE ZEER GESLAAGD !

 

Recent startte VV Urmondia, i.s.m. Jumbo Urmond, een actie om de ballenvoorraad aan te vullen voor komend seizoen.

Het mag een zeer geslaagde actie zijn !

 

De eindstand van de ballenactie is 24,5 ballen. 

Natuurlijk alle donateurs heel hartelijk bedankt.

 

Donateurs met hun wensen:

 • Jumbo Urmond Veel succes met de actie!
 • Chrit van de Meule, "Laat ze maar in de goeie richting rollen."
 • Chrit van de Meule, "dat deze ballen veel punten mogen opleveren in het nieuwe seizoen." 
 • Anoniem
 • Jos Gransier
 • Peter Quaedvlieg
 • Dacapo College, "Bbq 9 juli; succes met deze actie"
 • Anoniem
 • Kwaliteit Verloont! - Leon Nieling: "Laat ze maar rollen"
 • Ger Storcken: "In september met nieuwe ballen het seisoen in knallen"
 • Aniek Koehoorn
 • Anoniem
 • Harry Govers: "Als erelid en supporter kan ik natuurlijk niet achterblijven."
 • Soraya Dijks
 • Roel Wagemans
 • Tom en Joep Vd Berg: "There's only one Webo webo, hihi"
 • John Bosch: "Hopenlijk tonen onze teams komend seizoen ballen en hoeven wij niet te 'Balen'
 • John Dijks
 • Hub Verhoef:  "Scoor er maar vaak mee"

ONWIJS IJSSALON GAAT STOPPEN IN URMOND

 

Na ijsseizoen 2021 gaat IJssalon onwIJS in URMOND stoppen.

In Urmond blijft wel nog de ijskeuken gevestigd alwaar ijs wordt gemaakt voor IJssalon onwIJS in Heerlen en derden.

 

DUS: ijsseizoen 2021 is onwIJS Urmond nog gewoon OPEN!!!!

 

U kunt de knipkaarten en cadeaubonnen nog tijdig opmaken in Urmond.

Erna kan dat natuurlijk wel in Heerlen.

 

Tot snel ziens in Urmond .

 • Maandag: 18.00 - 21.00 uur
 • Dinsdag: gesloten
 • Woensdag: 18.00 - 21.00 uur
 • Donderdag: 18.00 - 21.00 uur
 • Vrijdag: 14.00 - 21.00 uur
 • Zaterdag: 14.00 - 21.00 uur
 • Zondag: 13.00 - 21.00 uur 

Vragen? app gerust 0644998228

Meer info: KLIK HIER

 


TONK REGELING VERRUIMD

-Makkelijker aan te vragen-

 

De Rijksoverheid heeft dit jaar een regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kostenregeling, afgekort TONK) getroffen voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. De gemeenten voeren deze regeling uit. Ook Stein staat hiervoor aan de lat. Deze regeling is met drie maanden verlengd tot en met 31 oktober 2021 en versoepeld. Daardoor kunnen meer huishoudens in onze gemeente deze financiële hulp aanvragen.

Huishoudens én ondernemers

 

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de woonlasten niet meer kunnen betalen. Dan gaat het om de huur of hypotheek en de kosten voor gas, water en licht. Zij kunnen een eenmalig bedrag krijgen voor die kosten. Ook ondernemers kunnen de TONK aanvragen als andere maatregelen geen of niet voldoende uitkomst bieden. Aanvragen kunnen t/m 31 oktober 2021 worden ingediend.

 

Geen vermogenstoets

Daarnaast komen huishoudens in aanmerking voor de regeling als hun inkomen is gedaald met 15 procent. Voorheen was dat bij een daling van 25 procent. De gemeente vraagt geen bewijsstukken meer van het vermogen. Huishoudens die meer dan 60 procent van hun huidige inkomen besteden aan woonlasten, kunnen een beroep doen op de regeling én kunnen een hogere vergoeding krijgen dan eerder het geval was.

 

De gemeente helpt

De TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 januari 2021. Inwoners die de regeling al hebben aangevraagd en gekregen, hebben daarnaast recht op de verhoging van het bedrag. De gemeente regelt dat zij het bedrag ontvangen. Er is geen nieuwe aanvraag nodig. ‘De regeling is verruimd, zodat meer huishoudens er gebruik van kunnen maken’, zegt wethouder Hub Janssen. ‘Dus aan iedereen die door corona minder inkomsten heeft en de woonlasten niet meer kan betalen: meld je bij de gemeente voor deze regeling. Het maakt niet uit of je een baan hebt, student bent of flexwerker. We willen iedereen helpen die het nodig heeft.’

 

Kort samengevat is de regeling als volgt verruimd:

 • Een verhoging van het eenmalige bedrag voor alle rechthebbenden, omdat de periode waarover het bedrag van toepassing is, wordt verlengd.
 • Huishoudens komen nu in aanmerking voor de regeling als hun inkomen met 15 procent is gedaald.
 • Er worden twee categorieën aan de vergoedingentabel toegevoegd voor huishoudens met zeer hoge woonlasten ten opzichte van het huidige inkomen.
 • Er worden geen gegevens meer gevraagd over het vermogen.
 • Deze wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
 • Inwoners kunnen een tegemoetkoming aanvragen t/m 31 oktober 2021.

Op www.vidar.nl staat hoe de TONK kan worden aangevraagd.

 


-KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING-


KRANTENBERICHT

15-1-1952 

ALGEMEEN DAGBLAD

                                                                                                           -Pand Salden rechts op de foto-


NATIONAAL RAMPENFONDS VOOR LIMBURG

 

Nationaal Rampenfonds stelt ‘giro 777’ open voor hulp overstromingsramp Limburg Het Nationaal Rampenfonds heeft vandaag het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid Limburg.

 

Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden.

Volgens het Nationaal Rampenfonds,  gaat het hierbij om steun voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de ‘samenleving weer op gang komt’. Zij geven geen directe steun aan particulieren en ondernemingen. “Het gaat ons om burgerinitiatieven die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen.

Het geld  zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren.  

Men is er niet met het herstel van het huis. Het gaat ons om het cement in de samenleving terug te krijgen.

” Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties.

De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden.

Giften kunnen worden overgemaakt via www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)


 NIEUWE PAS OF ID-KAART NODIG ?

 

Let op!

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten in het laatste weekend van juli.

 

Op maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd.

Hierdoor kun je vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m zondag 1 augustus 2021 geen aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan de gemeentebalie doen.

Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum.


KOEIEN IN HET NAUW

 

Door de snelle stijging van het Maaswater kwamen werden op 2 plaatsen in Urmond enkele koeien ingesloten door het water.

Bezorgde buurtbewoners moesten hulpeloos toekijken hoe het peil bleef stijgen en de koeien korter bij elkaar moesten gaan staan.

Politie werd gebeld, de Gemeente werd gebeld en de eigenaar van de koeien werd op de hoogte gesteld van de situatie.

Uiteindelijk daagde de eigenaar op en wist de angstige dieren op het droge te brengen. De boer dreef zijn vee via de Parallelweg huiswaarts naar Meers.

Ook bij de Ur stonden dreigden koeien natte voeten te krijgen.

Hier dreef de politie de dieren de dijk op waar ze in veiligheid waren.

 

Men verwacht het Maaswater rond 4 uur donderdagmiddag op het hoogste peil.

De vraag blijft waarom deze eigenaren hun dieren niet vooraf op tijd in veiligheid brachten zoals boer Penders uit Urmond.

  


WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

 

 

I.v.m. de vakantie van onze chef kok zijn wij van 21 juli tot 1 augustus gesloten.

Dit omdat we graag voor kwaliteit gaan en de pol lepel en garde en de pannen niet zomaar willen overdragen aan iemand anders.

 

Vanaf woensdag 4 augustus heten we iedereen weer welkom zodat onze met zijn pannen en weer aan de slag kan gaan.

 

Een fijne vakantie gewenst!

Groetjes team Graethei


WATEROVERLAST URMOND IN VROEGER JAREN


REGEN

 

Eerst was het droog,

de bomen hadden dorst,

vandaag geeft Moeder Aarde

ze weer volop de borst.


DE BRIKKEBEKKER

 

Vanaf 1860 trokken mensen, die hier in hun eigen -armoedige- streek geen werk konden vinden, naar de omgeving van Düsseldorf, Keulen, Bonn en later ook zuidelijker.

Verschillenden van hen hadden ervaring in het werk bij de ringovens in de Maasuiterwaarden en reisden met hier gevormde 

werkploegen naar werkgevers in Duitsland, waarmee vooraf een akkoord was bedongen.

Ze vertrokken tussen Palmzondag en Beloken Pasen met de kar naar Maastricht en dan verder met de trein nadat ze hun akker hadden ingezaaid.

Als het Maasland in 1881 wordt geteisterd door zware overstromingen kwam de trek in 1883 goed op gang. Ook vanuit Urmond en Berg-aan-de-Maas trokken een groot aantal brikkenbekkers.

In de regel waren het zogenaamde keuterboeren, arme boeren die nauwelijks konden rondkomen van hun werk.  Vrouwen en kinderen gingen vaak mee, men spijkerde dan vensters en deuren van hun woning dicht met planken en zakken, het vee werd uitgeleend. De vrouwen gingen soms als dienstbode in de huishouding werken in Duitsland

Er zijn Maaslanders die nog steeds kontakt houden met hun familie in het Rijnland, nazaten van brikkenbekkers die in Duitsland zijn gebleven.

 

Een brikkebekker met ervaring onderhandelde met de opdrachtgever (heer) over een akkoord om de volgende zomer een hoeveelheid brikken te maken. In de winter trok deze vormer erop uit om helpers te vinden die een meepenning van 5 frank ontvingen. Kinderen die meegingen om te werken kregen 2,5 frank.

 

Hoe sterker de ploegbaas, hoe meer brikken zijn ploeg van tien man kon maken. Hij was de vormer die de klei in de baksteenvorm klatst. 

Hij verdiende daarmee per duizend stenen 1,1 frank terwijl de helpers 60 tot 70 frank per maand verdienden en de kost. Dat leverde hen een kwart meer op dan thuis te werken, als er al werk was.

 

De ploeg bestond meestal uit drie leemmakers die als taak hadden om veertien tot vijftien kubieke meter klei met de voeten in het water tot bewerkbare massa te kneden. Drie leemvaarders of schörgers voerden iedere dag 28 ton leem met de kruiwagen naar de vormer. Hij pletste met iedere hand twee vakken van de leemvorm vol met leem.

Jongens en meisjes droegen de bakvorm van meer dan zes kilo naar het droogveld, 1500 keer per dag.

 

Willem Berix uit de Maasband zei dat men na een week niet meer wist of men e menneke of e wiefke waas.

Jan Schuermans en zijn ploeg schörgers slaagden erin om op het leemveld van Dollendorf per dag 20.000 brikken te maken, dubbel zoveel als normaal. Dat zijn er twintig per minuut en 14000 per dag.

In de hut van de brikkenbekkers begon de dag om half vier en men werkte tot tien uur 's avonds, vier maanden aan een stuk, van maandag tot zaterdag en een deel van de zondag.

De dag begon met een halve sjobber jenever, goedkope aardappeljenever uit Keulen. Het overmatige alcoholgebruik, dat vaak gepaard ging met deze zware seizoensarbeid, was spreekwoordelijk en eiste niet zelden een hoge tol. Aan voeding was er meestal geen gebrek.

De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan de trek en de arbeid van de brikkenbekkers.


GRENSRECHTER(S) GEZOCHT

 

Voor het nieuwe seizoen 2021/2022 is men bij Urmondia op zoek naar een gemotiveerde grensrechter voor het 1ste elftal.

 

Het 1ste elftal van Urmondia komt uit in de 5de klasse KNVB.

 

Geïnteresseerden voor deze functie kunnen contact opnemen met Raymond Webers (tel. 06-52397869).

 

Ook kunt u voor meer info contact opnemen via e.mail  raywebers71@gmail.com

 

 

-Eventuele vergoeding in overleg-


URMONDIA ZOEKT MEDEWERKERS

-41ste Internationaal-jeugd-voetbaltoernooi

  

Vele jeugdige sporters bevolkten binnenkort weer  Urmondiavelden om de sportieve degens te kruisen op het 41ste internationaal jeugdvoetbaltoernooi. 

  

Behalve teams uit onze eigen provincie, zullen ook nu weer teams deelnemen van buiten onze provincie- en landsgrenzen.

Ieder jaar weer staan de wedstrijden bol van jeugdig enthousiasme.

 

Voor de voetballiefhebbers is het dan ook goed vertoeven langs de lijn of op het voetbalterras. Ook de gezellige kantine nodigt uit tot een aangenaam verpozen.

 

De uitgebreide catering met vriendelijke prijzen zorgt ervoor dat u beslist geen dorst of honger hoeft te lijden.

Het Urmondia-toernooi staat bekend voor de uitstekende service door de vele vrijwilligers.

Ook komend toernooi staan ze weer klaar.

Naast de vaste medewerkers is men toch nog steeds op zoek naar nieuwe krachten die buffetten, secretariaat , EHBO-post enz. bemannen/bevrouwen. Opbouwers, afbrekers, toezichthouders, begeleiders...noem maar op....u bent welkom op het Urmondiacomplex.

Wilt u uw bijdrage leveren aan dit toernooi geef u dan op als medewerker.

 

KLIK HIER voor het aanmeldingsformulier. 


NIEUWE KANAALBRUG IN 2025 ?

 

Naar aanleiding van de motie die ik namens onze fractie heb ingediend, heeft Rijkswaterstaat gisteren in de beeldvormende raadsvergadering tekst en uitleg gegeven over de situatie omtrent de brug over het Julianakanaal.

 

Dhr. Anemaat van Rijkswaterstaat heeft vervolgens diverse vragen van raadsleden beantwoord.

Conclusie van het geheel is dat de brug momenteel absoluut veilig is om te gebruiken als men zich houd aan de genomen maatregelen.

Verder zal er gekeken worden of de verkeersregel installatie opnieuw afgesteld kan worden, zodat er indien mensen niet doorrijden tot de stopstreep deze toch werkt.

Momenteel loopt nog het onderzoek of er gerenoveerd of vervangen gaat worden.

                                  -DE KANAALBRUG IN 1933-

 

Rijkswaterstaat heeft een harde toezegging gedaan dat Urmond in 2025 een nieuwe of gerenoveerde brug heeft.

Mocht je het hele gesprek en uitleg van Rijkswaterstaat willen bekijken en beluisteren KLIK HIER

 

Bron: Maurice Gransier 


DE JOODSE BEGRAAFPLAATS

 

De Joodse begraafplaats van Urmond bevindt zich langs het Kloosterpad in Urmond.

Qua hoeveelheid grafstenen is het de kleinste van Limburg, met slechts één bewaarde grafsteen.

 

Ongetwijfeld zullen er meerdere mensen begraven zijn. De begraafplaats werd immers reeds in 1828 vermeld. Bovendien loopt de grond flink omhoog, hetgeen een aanwijzing kan zijn dat er in het verleden veel in de bodem is gegraven en er in de bodem veel activiteit is (geweest).

Het is zelfs mogelijk dat er is begraven in meerdere lagen.

 

Het bewaard gebleven graf is dat van Soesman Wolf.

Er staan zowel Nederlandse als Hebreeuwse teksten op de grafsteen.

De Nederlandse tekst luidt:

"Hier rust onze beminde vader, S. Wolf, echtgenoot van S. Hertz, geboren 18 oct. 1833, overl. te Berg 2 oct. 1892"

 

Van Soesman Wolf is verder het volgende bekend: hij is geboren op 18-10-1833 te Roermond en op 06-09-1865 gehuwd met de toen 20-jarige Sophia Hertz. Het paar kreeg 15 kinderen. Het beroep van Soesman Wolf was koopman.

 

Urmond heeft overigens nooit een eigen Joodse Gemeenschap gehad. Ze behoorde tot de Joodse Gemeenschap van Beek.

 

De begraafplaats is vrij toegankelijk, maar zeer lastig te zien vanaf de openbare weg.

De ingang bevindt zich bovenaan een klein paadje ('t Juddebergske) verbinding tussen Kloosterstraat en Kloosterpad.


ZOMERAVOND

 

HET WAS VERRUKKELIJK WEER IN 'T DORP

TOT TIEN VOOR NEGEN,

IK  ZAT LEKKER MET EEN GLAASJE OP HET TERRAS.

TOEN DACHT IK GE-ERGERD:

"HE...WAAROM NU WEER DIE REGEN.....?"

NOU GEWOON....OMDAT HET TIEN VOOR NEGEN WAS.

 

 


AANMELDING GARAGESALE URMOND

 

-Zondag 26 september a.s. -

 

Heb jij nog spulletjes liggen die je graag wilt verkopen?

Dan is dit je kans om op je eigen oprit, voortuin of natuurlijk vanuit de garage te gaan verkopen!

 

Hoe kun je je opgeven?

Envelopje met je naam, deelnemend adres en inschrijfgeld (€5) in brievenbus duwen op;

Speelheuvel 1

 

LET OP; aanmelding alleen via dit adres mogelijk!

Verdere informatie volgt nog.


LAND KAARTJE ANNO 1703


URMONDENAAR HENK HOUBEN EXPOSEERT

-Expositie "Sphinx Revisited"-

 

Tussen 1999 en 2008 heeft Henk Houbenj het industrieel erfgoed van de Sphinx fabriek in Maastricht in beeld gebracht.

Inmiddels bestaat Sphinx niet meer en hebben de historische gebouwen in het Sphinxkwartier, met respect voor het oude, een nieuwe invulling gekregen.

 

De expositie toont de laatste fase van de Sphinx fabriek en komt dus voor even terug op de plaats waar de iconische aardewerkfabriek Sphinx bijna 2 eeuwen lang, een historische rol heeft gespeeld.

De fascinatie van fotograaf Henk Houben voor dit industriële erfgoed, deed hem als toenmalig Sphinx werknemer besluiten, de laatste episode van Koninklijke Sphinx, fotografisch in beeld te brengen.

 

Uit deze collectie beelden is enkele jaren geleden het unieke fotoboek SPHINX samengesteld en gepubliceerd. Dit tijdsdocument biedt in tweehonderd foto’s aangevuld met teksten, een bijzondere blik ‘achter de schermen’.

Veel daarvan is inmiddels verdwenen maar gelukkig is er ook veel bewaard gebleven.

De vele historische gebouwen op het voormalige Sphinx terrein, hebben inmiddels, met respect voor het verleden, een nieuwe bestemming gekregen. Wellicht dat nu dan ook een geschikt moment is aangebroken om even terug te blikken naar hoe het was.

Dat kan tussen 19 juni tot 31 juli 2021 op de 5e verdieping in de voormalige ‘Brikkebouw’ waar nu Blanche Dael is gevestigd.

 

Op de bovenste verdieping vindt een foto expositie plaats over de nadagen van SPHINX en de transitie van de Brikkenbouw.

Voor even, komen de afbeeldingen terug naar hun plaats van oorsprong.

De expositie is vrij toegankelijk tijdens de reguliere openingstijden van Blanche Dael.

 

Henk nodigt u van harte uit !

 

Openingstijden:

maandag t/m zondag van 10 tot 17 uur.

 WIE SJOAN ÔS UERMEND IS....................

 GRATIS OP WIJ URMOND......

-Alleen voor inwoners van Urmond-

 • Hebt u iets te verkopen;
 • Familieberichten;
 • Jubilea;
 • Verjaardagen;
 • Verenigingsberichten;
 • Overlijdens;
 • Geboortes;
 • Plaatselijk nieuws.

U kunt gratis mededeling doen op WIJ URMOND, eventueel met bijplaatsing foto('s).

 

 

Neem contact op en klik hier

Plaatselijke ondernemers kunnen 5x per boekingsjaar GRATIS adverteren. Hierna vriendelijke prijsjes.

Meer info?: tel. 06-40389154


EEN STUKJE HISTORIE

 

Urmond maakte sinds 1400 deel uit van het hertogdom Gulik.

Het, was de enige maashaven in het Gulikse (naast Tegelen)en genoot wellicht daarom aandacht van de hertog. Men kreeg in de loop van de tijd de status van Vrijheid en had een eenvoudige omwalling met poorten.

Zeer waarschijnlijk was er al voor 1400 een aanlegplek voor maasschepen. We weten wel dat er zeker vanaf die tijd pacht betaald werd, via ambt Born aan de hertog, voor het tolrecht (evenals voor het marktschip en het voetveer en het visrecht).

Tot in de 17e eeuw was die tol laag. In de loop van de 17e eeuw steeg de tol.

Zelfs zodanig dat deze tol er berucht door werd. 

De Urmondse haven was een insteekhaven. Via de verbrede monding van de Ur voeren de schepen naar het “bassin d’Urmond’’, de haven.

Daar werden goederen voor het Gulikse achterland gelost en natuurlijk ook regio-producten geladen. Die goederen werden opgeslagen in de nabijheid van de haven of meteen vervoerd.

Via de heerbaan naar Berg waar men op de weg Keulen-Antwerpen kwam men dus via het veer naar het westen (Brabant) of via de Maesbahne naar Sittard en eventueel verder naar het Gulikse achterland ging.

Aan de haven was een tolkantoor, er was een visiteur en een administrateur. In de buurt van de haven waren er opslagplaatsen, een stalhouder voor het wisselen van de paarden en enkele herbergen. Het tolrecht was vaak in handen van vermogende families (vb. Bussy, Maastricht). Er zijn weinig gegevens over de producten die in Urmond in-en uitgeladen werden. Wel zijn er nauwkeurige registraties van de producten die passeerden en vertold werden. De producten die in Urmond aan wal gingen hadden als bestemming het achterland van Gulik (van Sittard tot Dusseldorf) of Brabant. Ze werden op karren geladen en via de heerbaan ten oosten van Berg naar het begin van de Maesbahne vervoerd . Vandaar ging de vracht of via het veer westwaarts of oostwaarts naar Sittard-Gangelt-Julich-Dusseldorf.

 

Urmond zelf had een marktschip dat wekelijks naar de markt in Maastricht voer. Ook de marktschipper pachtte de rechten van de hertog voor een termijn van 6 jaar. De burgers gingen met hun te verkopen producten (groenten, fruit, eieren, manden) naar de markt of gingen naar de markt om inkopen te doen. Ook was er een veerdienst op de Maas van Urmond naar Meeswijk. Die veerdienst heeft tot na de oorlog gefunctioneerd.

De toptijd van de Maasvaart was ongeveer 1650-1750. Toen waren er per dag ongeveer 7-10 vaarbewegingen.

Na de Franse tijd raakte de maasvaart snel in het slop. Verbetering van wegen, aanleg van kanalen, dure tollen en hoog/laag water waren oorzaken. De Fransen en daarna de Hollanders namen de Gulikse structuur over maar met het wegkwijnen van de maasvaart verdwenen systematisch het marktschip, de tol, de wal met de torens, de haven en alle buitendorpse functionarissen.

Rond 1900 was alleen nog maar kolen- en later bruinkoolvervoer over de Maas.

Mede door verzakkingen (Urmond is ong. 5 meter gezakt) als gevolg van de kolenwinning was er vanaf de jaren 50 ieder jaar hoog water in het monumentale havengedeelte. De indirecte oorzaak was het peil van het grondwater. Dat steeg met het Maaswater. De eerste schade werd in 1946 gemeld. Huizen en monumenten stonden ieder jaar onder water. In 1955 werd dat lage gedeelte jammer genoeg rigoreus afgebroken.

Staatsmijnen, de veroorzaker, zorgde voor; -dijken en grondverhoging (tevens vervuiling), pompen tegen het grondwater; - nieuwe onderkomens in hoger gelegen gedeeltes (Kattekop).

 

Wat is er in Urmond nog over van de ‘’gouden ‘’ tijd van de maasvaart?:

 • een restant van de kademuur van de haven;
 • het schippershuis;
 • de Nederlandse Hervormde kerk en gemeenschap;
 • de terp en de oude St.Martinus kerk;
 • een aantal herenhuizen;
 • het trappenstraatje naar de beneden’’stad’’.

Nog steeds een bezoek waard !

 

 

 

Bron: Jo Hendrix • BETOPPE        -  TE VEEL GELD VRAGEN
 • GAANJEL         -  WISPELTURIGE VROUW
 • PRENGEL        -  ONDEUGEND KIND
 • KUBES             -  DIK HOOFD
 • KROEJE            -  PUKKEN VAN GRAS/KLAVER
 • LITSJKE            -  ELASTIEKJE
 • BRAZELE         -  DOMME PRAAT VERKOPEN
 • STROJELE         - ONVERSTAANBARE BABYPRAAT
 • PEPPEL             - VLINDER
 • SJOUF                - AFGELEGDE DODE
 • TAFFELEN          - LOPEN