ACTIVITEITEN-POSTERS

-KLIK OP AFBEELDING VOOR GROTER FORMAAT-

 

16/17 januari

januari 17/18

Limburgs Dagblad

31-12-1931

Limburgs Dagblad

3-12-1941WIE LANG NOG:WEBBEHEERDER GEZOCHT

 

Urmondia heeft sinds kort een prachtige nieuwe website.

De huidige webbeheerder verhuis naar elders. Dus zoekt men bij Urmondia een nieuwe enthousiasteling die de site wil gaan beheren.

 

Heb je interesse voor deze vrijwilligersklus die je mooi thuis vanuit je kantoor of vanaf de keukentafel kunt doen, laat het  weten.

Enige computerkennis is handig.

 

De website is uiteraard erg belangrijk voor een goede communicatie tussen leden en vereniging en voor een goede PR van de vereniging in haar omgeving.

 

Info: 

Hub Verhoef: 06-55853639. 

 

Zie de website: klik hier


GRAETHEIDECOMITÉ

Grindwinning en natuurontwikkeling door L’Ortye.

 

Onlangs werd het Graetheidecomité benaderd door de firma L’Ortye met het verzoek om een gesprek over Graetheide.

Er zijn inmiddels 4 gesprekken geweest waarbij op  verzoek ook bewoners van Graetheide en het DOP Berg betrokken werden.

Ook DSM nam aan de gesprekken deel.

 

Het plan van L’Ortye houdt in dat een gebied van ongeveer 80 hectare ten zuiden van het dorp Graetheide afgegraven wordt voor grindwinning en daarna ingericht wordt als natuurgebied.

Aan het plan zitten nogal wat nadelen.

Het ontgrinden duurt 15 jaar.

                                            -De Kingbeek-

 

Het grind wordt ter plaatse bewerkt (zeven en brekers).

Om geluidshinder te beperken worden aarden wallen rond het gebied gelegd, dat dus 15 jaar ontoegankelijk is. 

Het grind wordt afgevoerd via de oprit van de A2 in Urmond.

Het gaat om ongeveer 5 vrachtwagens per uur (en 5 weer terug).

Na het afgraven wordt het gat gedeeltelijk opgevuld met grond. Hoe die vrachtauto’s in Urmond moeten komen is onduidelijk want de Oude Postbaan richting Urmond is ongeschikt.

Ook de gevolgen voor de Kingbeek zijn nog onbekend.

 

Bron: GraetheidecomitéWALKING FOOTBALL BIJ URMONDIA

-Leeftijd rond 55 jaar of ouder-

 

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt.

Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

Dankzij Walking Football kun je ook 'op leeftijd' van het spel genieten.

Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te raken bij een vereniging.

 

Bij Urmondia gaat men van start hiermee zodra de regels het toelaten.

Iedere dinsdag- en vrijdagavond van zeven tot kwart voor acht. 

Urmondia zorgt voor een trainer. Kantine is open.

 

Heb je interesse,  bel voor info:

Erik Bergevoet: 06-21673472

Hub Verhoef: 06-55853639. 


EINDELIK OET DE WENTJERSLAOP....................

-Klik op afbeelding om te starten-


DEZE PRACHTIGE VASTELAOVESPOSTER,

GEMAAK DOOR FONS VERHOEVE,

KENT G'R OPHAOLE BIJ PRIMERA IN STEIN


Sjörkar =  kruiwagen

Koetlemmel = onvolwassen kind

Sjiethoes = bangerik

Leûres = negatief persoon

Votloak =nietsnut

Klungelaer =prutser

Zokkezuimer =  onvolwassen en traag persoon

Dêk =vaak

Sjaaleveager = van alle narkten thuis

 

* Met dank aan Tjeu Janssen


VACATURE

 

Postbezorger in Urmond 

Urmond (Postcode: 6129 GN)

 

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag

2-3 uur per dag, 10 uur per week

 

Wil je iets bijverdienen en ben je graag actief bezig? Word parttime postbezorger bij PostNL. Lees meer over deze vacature en solliciteer direct.

 

MEER INFO: KLIK HIER


Door het te verwachten grotere besmettingsrisico van de Britse variant van het coronavirus, wordt het Buurthuis

 

met ingang van maandag 18 januari

 

wederom voor onbepaalde tijd en tot nader bericht gesloten.

 


LEDEN STEMBUREAU GEZOCHT

 

Inkomsten voor de vereniging door mee te helpen tijdens de verkiezingen

 

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Om deze dag goed te laten verlopen, zijn vanwege de corona maatregelen meer personen nodig op de stembureaus binnen onze gemeente. Wil jij hieraan een bijdrage leveren en hiervoor een tegemoetkoming ontvangen voor de vereniging of jezelf? Kijk dan snel of je in aanmerking komt en meld je aan als stembureau-lid.

 

MELD JE HIER AAN


GEMEENTE STEIN

LAADPLAATSEN ELECTRICHE AUTO'S

 

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Stein laat de komende vier jaar 46 laadpalen plaatsen, goed voor 92 parkeervakken voor elektrische auto’s.

Het plaatsen van de 46 laadpalen is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant. Samen met netbeheerder Enexis vormen zij Samenwerkingsregio Zuid. De Samenwerkingsregio Zuid ondersteunt en faciliteert gemeenten om te komen tot een goede laadnetwerk voor elektrische auto’s.

 

Wethouder Danny Hendrix: ‘De gemeente Stein wil de verduurzaming van mobiliteit - en daarmee de opkomst van elektrische voertuigen - stimuleren. Meer laadpalen in onze gemeente zijn dan ook noodzakelijk. De mening van onze inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij hierin erg belangrijk. Zij zijn tenslotte de gebruikers van de laadpalen, nu of in de toekomst. Zo zetten we samen, dankzij deze aanbesteding van de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant, weer een mooie stap naar een duurzamere gemeente.’

 

Waar komen de laadpalen?

Vattenfall - tot 2030 eigenaar van deze laadpalen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente heeft ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort ook graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen.

Van 14 tot en met 28 januari heeft iedereen de kans om zijn of haar mening te geven over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente.

Gemaakte opmerkingen worden na afloop beoordeeld en waar mogelijk aangepast.

Klik op deze link om jouw mening te geven. URMONDIAAN BJÖRN DE KLEIN

-Operationeel manager Fortuna-

 

Fortuna Sittard versterkt de organisatie per 1 januari 2021 met Björn de Klein. Björn zal aan de slag gaan als operationeel manager en gaat zich bezig houden met de aansturing van de verschillende afdelingen binnen de club. Met de komst van Björn zet Fortuna Sittard een volgende stap in het verwezenlijken van de ambities buiten het veld.  

Björn deed in de afgelopen jaren ervaring op bij ING en bekleedde daar verschillende managementfuncties. “Ik kijk er enorm naar uit om een bijdrage te mogen leveren aan de professionalisering van de club waar ik vanaf kinds af aan kom. Het is toch een soort van jongensdroom voor me. Er staat een jong en enthousiast team en ik heb er alle vertrouwen in dat wij ook buiten het veld grote stappen gaan zetten,” aldus de toekomstig operationeel manager.

 

Algemeen directeur Ivo Pfennings is content met de versterking op de werkvloer: “Binnen Fortuna Sittard werken we nog altijd met een klein en gedreven team. Met de komst van Björn wordt er een belangrijke positie ingevuld binnen de organisatie, welke wij nodig achten voor de continuïteit van de club. Dit is een volgende stap in de professionalisering van Fortuna Sittard.”


ENQUETE DUURZAME ENERGIE

Regionale Energie Strategie (RES)

 

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (bijvoorbeeld wind en zon) en warmte. Dat is een landelijke en regionale opgave waar we samen naar toe werken, ook in de gemeente Stein. Daarom moet de gemeente onder andere bepalen waar en op welke manier zonneparken zijn toegestaan; windenergie is in de gemeente Stein niet mogelijk.

 

We zijn met zijn allen al goed op weg. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak en denken na over elektrisch rijden. Organisaties, bedrijven en overheden kiezen steeds vaker voor duurzame energie. Maar er is meer nodig. Daarom kijkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, overheden, netbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties welke mogelijkheden er zijn. Waar is er plek voor zonnepanelen? Welke alternatieven zijn er voor aardgas om onze bedrijfsgebouwen en woningen duurzaam te verwarmen? En hoe krijgen we deze duurzame energie uiteindelijk bij mensen thuis?

 

Meedenken

Voordat de gemeenteraad in juni 2021 een besluit neemt over de mogelijkheid voor het opwekken van zonne-energie met zonneparken in onze eigen gemeente, wil de gemeente graag weten hoe inwoners denken over duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Deze input is heel belangrijk voor de beslissingen die genomen moeten worden. 4.000 willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen voor de kerst een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête. Maar ook inwoners die geen brief ontvangen, worden gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Dit kan via onderstaande link: 

https://enquete.toponderzoek.com/stein

 

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 10 tot 15 minuten en kan tot en met 17 januari 2021. 

 

Geen computer of internet? Bel dan op werkdagen naar Toponderzoek via telefoonnummer 085 4860110. Dit kan vanaf 4 januari 2021, in verband met een sluiting tijdens de feestdagen. Je kunt het onderzoek dan telefonisch doen.

 

Wat is de Regionale Energie Strategie

Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). Als Zuid-Limburg zijn wij één van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie, het waterschap en Enexis werken hiervoor samen. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeentes in deze deelregio’s doen dit op hun eigen manier, maar zij maken hier wel afspraken over, naast de afspraken die al gemaakt zijn in de RES. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg en deelregio Westelijke Mijnstreek.

 

Er wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (via wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook hoe groot de warmtevraag is en welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden en kansen. De RES gaat in principe in op de opgave voor de komende 10 jaar, tot 2030. Waarbij ook al gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 2050. In 2050 wil Stein namelijk energieneutraal zijn. 

 

Hoe ziet het proces eruit? 

De conceptversie van de RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en alle colleges van B&W in de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. In juli 2021 volgt de laatste versie van de RES voor de regio Zuid-Limburg. Deze wordt goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De RES is een dynamisch document. Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve duurzame energie (naast zon- en wind) en warmte worden in de gaten gehouden. Elke twee jaar kunnen we de strategie aanpassen aan deze en andere ontwikkelingen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over RES, kan men terecht op www.regionale-energiestrategie.nl


PAROCHIE URMOND/BERG

 

Vanaf heden nu ook de kerkdiensten van parochie Sint Martinus en Anthonius, Urmond en Parochie Sint Michael, Berg op WIJ URMOND.

 

Klik op kerkdiensten in de kop.


 • BÖTTELE                                     - GRAVEN
 • MOOSEM                                    - GROENTETUIN
 • MOEREMOOS                            - WORTELENSTAMPPOT
 • KRESJÉRE                                     -HAKEN
 • BRITSEL                                      - DEEGGEBAK
 • DÖLEMES                                   - ONNOZELAAR
 • BRULLE                                       - HUILEN
 • KNOEVEL                                    - HAARKLUWEN
 • MECHOGEL                                - DIKKE VROUW
 • NEUZELAER                                - ZEURDERIG PERSOON
 • AOMZEIKE                                  - MIEREN
 • RIEFKOOK                                  - SOORT AARDAPPELKOEK

 

WEET U NOG TYPISCHE UERMENDSE DIALKEKTWOORDE.....KLIK HIER


PLANNING BRAMERT NOORD

 

Na jaren soebatten begint er nu toch eindelijk tekening te komen in de wording van de wijk Bramert-Noord.

In 2019 ging de gemeenteraad akkoord met de bouw van 50 woningen, 35 koop- en 15 huurwoningen.

Afgelopen jaar werden de laatste benodigde grondstukken aangekocht.

In de wijk zullen een diversiteit aan levensloop-bestendige woningen gebouwd worden in een landelijk karakter.

Het wordt een ruime wijk voorzien van waterbeheer en duurzaamheid.

Er komen regenwaterbuffers, natuurspeelplaatsen , boomgaarden, hofjes en bloemrijke bermen.

In het eerste kwartaal van dit jaar start de procedure bestemmingsplan en zullen de milieuaspecten onder de loep genomen worden. 

Ook zal een archeologisch onderzoek aldaar gedaan worden.


PHISINGBRIEVEN BsGW

-Valse brieven in omloop-

 

BsGW krijgt berichten dat klanten phishing-brieven ontvangen met een logo van BsGW. Deze lijken op het aanslagbiljet van BsGW en zijn geadresseerd aan 'de bewoners'. Ze zijn echter niet van BsGW afkomstig. Ben voorzichtig met de post die je ontvangt en ga niet zonder meer over tot betaling. Aanslagen van BsGW zijn altijd persoonlijk aan jou geadresseerd. Hun (enige) rekeningnummer is NL 18 INGB 0002120407.

Twijfel je over de echtheid van een brief? Kijk op Mijn BsGW om de status van uw aanslagen te bekijken. Hier zie je welk bedrag je nog open hebt staan. Ook kun je altijd telefonisch navraag bij BsGW doen via 088-8420 420. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00uur. 

Voor meer informatie ga naar de website: KLIK HIER


INLEVEREN MEDICIJNEN

-Medicijnafval via apotheken per 1 januari 2021-

 

Oude medicijnen en gebruikte naalden horen niet thuis in het restafval of het riool.

Vanaf 1 januari 2021 kun je jouw oude medicijnen en gebruikte naalden (in naaldencontainers) gratis inleveren bij jouw lokale apotheek.

 

Ook kun je dit afval inleveren bij de chemokar die elke derde zaterdag van de maand aanwezig is in Stein (op de parkeerplaats naast het gemeentehuis) of op de milieuparken van Geleen en Sittard.


EIGENWIJS

 

Ik kreeg van O.L. Heer

Twee benen om te lopen,

Maar ik vond het toch verstandig

Om een fiets erbij te kopen.

 

Ik kreeg twee ogen om te zien,

De bloesems van de mei,

Toch kocht ik van lieverlee,

Een fototoestel erbij.

 

Ik kocht ook nog een autootje,

Dat gaat van brom brom brom,

Daar rij ik mee van hier naar daar

En ook het hoekje om.

 

Wat gek de dieren doen dat niet

En daarom krijgt de slak,

Die rustig over het tuinpad schuift

Ook nooit een hart-attack.

 

TOON


ONZE LIEVE VROUW VAN URMOND

-De legende van Joep-

 

Even buiten Urmond staat een Mariakapel, die omstreeks 1750 werd gebouwd op een plaats, waar voordien een wegbeeld van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Smarten had gestaan, en waarin men sinds Onze Lieve Vrouw bijzonder vereert als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en van de Zeven Smarten.

Pastoor Loozen, die op voorspraak van de Heilige Maagd Maria zijn priesterlijke roeping had verkregen, liet deze kapel bouwen.

In de tijd van de bokkenrijders, legden dezen te middernacht in de kapel hun boosaardige eed af; als elders, kozen zij daartoe bij voorkeur aan God of Diens heiligen toegewijde plaatsen uit. Wanneer een nieuw bendelid werd aangenomen, stond de hoofdman of kapitein van de bende hier in een lange zwarte toog voor het altaartje, terwijl langs hem een andere man stond met een groot zwaar boek, dat koperen sloten had. op het altaartje brandden twee kaarsen; de kleine, ovaalronde venstertjes van de kapel lieten dit licht toch niet naar buiten door.

Een kruik warme brandewijn stond op het altaarvlak, en waar anders de knielbank stond, lag nu een kruisbeeld op de vloer. Vele bendeleden waren dan mede aanwezig.

Joep was aangenomen als bendelid. Hij was een zware jongen, vol durf en zeer sterk; vroeger, in z'n jonge jaren, was hij een erg brave knaap geweest, en dat scheen hij voor de ogen van de Urmondse mensen nog te zijn. De bokkenrijders kenden hem; ze konden zulk een jongeman best gebruiken. ook hij moest hier de boze eed zweren, voor de kapitein in de Mariakapel van zijn dorp.

En zoals anderen die dit voor hem al hadden gedaan, moest hij met de rug naar het Mariabeeld en naar de kapitein binnenkomen, waarop de kapitein hem vroeg naar zijn naam, ouderdom en nog andere bijzonderheden, en aan de andere aanwezigen demandeerde of zij geen bezwaren hadden tegen de opneming van het nieuwe bendelid. Dan moest hij zich omkeren, wijs- en middelvinger van zijn linkerhand omhoogsteken, zijn rechtervoet op het neerliggend kruis zetten, en recht naar het Mariabeeld kijken.

En zo moest hij God en alle heiligen afzweren, trouw beloven aan de bende en een absolute gehoorzaamheid aan de kapitein, en tegelijk toezeggen dat hij in zijn gewoon leven voor de mensen zich als een voorbeeldig christen zou gedragen. Daarop zou de eed met een glas warme brandewijn worden beklonken, en ook de aanwezigen getrakteerd.

Joep kende vele van de aanwezige bokkenrijders, er waren er uit Stein en Lutterade, en ook uit Urmond. Hij had ervan opgezien dat er zovele bekenden bij waren van wie hij het nooit had kunnen denken.

 

Als Joep nu zijn twee vingers omhoog had gestoken, zijn voet op het kruisbeeld geplaatst, en dan het Mariabeeld wilde aankijken... dan roerde iets in hem: hij aarzelde even. 'Zweer!' gelastte de kapitein. Hier in de kapel, moest Joep denken, had hij zo vaak met innige overtuiging de rozenkrans gebeden. En had hij dikwijls troost verkregen voor zijn bedrukt gemoed. Maria had hem vaker aangehoord en verhoord; ook, toen zijn moeder eens zo ziek lag. En nu zou hij hier deze gemene eed zweren, juist hier? 

De kapitein had al het glas brandewijn in zijn hand genomen. 'Neen! Maria, neen!' riep Joep plots. En hij spuwde niet op het kruis, en hij balde geen vuist naar het Mariabeeld; hij liet de kapitein met zijn brandewijn staan, en liep hard weg; verbouwereerd lieten de andere mannen hem door.

Nee, hier voor Maria deze boze eed zweren, dat kon hij niet! Hij riskeerde maar de wraakneming; hij dacht zelfs aan een gewelddadige dood, waarmee de bokkenrijders de verraders en afvalligen dreigden. Maar liever dat, dan Maria zulk een pijn aan te doen: Maria, Die hem immers vaak genoeg had aanhoord en verhoord, zou hem ook nu wel aanhoren en verhoren. 

 

'Maria, lieve Moeder, Ge helpt mij wel!' Joep verborg zich de eerste dagen.

Doch als hij eens zich op de weg bevond, kwamen daar twee bokkenrijders aan, die hij kende uit de kapel. Ze keken hem aan, ze zeiden iets tegen elkaar, en als ze tegenover Joep kwamen, groetten ze hem en liepen door.

Even later kwam de kapitein aangewandeld. Vlak bij Joep gekomen, die niet weg had kunnen vluchten zonder op te vallen, bleef de kapitein staan, en hij vroeg Joep: 'Ken ik u niet?'

Joep aarzelde. Wat zou hij daarop zeggen?

'Nee, ik ken u niet,' zei dan de kapitein. 'Ik heb dezer dagen een droom gehad, en daarin kwam iemand voor, die pront het gezicht van u had. Goedendag.'  En de kapitein vervolgde zijn weg.

En een volgende maal, als Joep weer een bokkenrijder ontmoette, meende ook deze dat hij Joop z'n gezicht in een droom had gezien.

Joep verborg zich niet meer.

Zo redde de Heilige Maria van de Rozenkrans Joep het leven.


AFVALBAKKEN

Stein heeft openingen van afvalbakken verkleind

  

De gemeente Stein heeft de openingen van zowel de hondenpoep- als afvalbakken verkleind.

De bakken werden met regelmaat gebruikt om huisvuil in te deponeren, waardoor de capaciteit van medewerkers moest worden opgeschaald om de bakken te ledigen. De bakken hebben nu twee kleine openingen, waardoor er geen misbruik meer van kan worden gemaakt en de emmers zich ook gelijkmatiger vullen.

 

Bron: De Limburger


OPRUIMEN ZWERFVUIL

 

Uit alle delen van de gemeente zijn er in de loop van tijd groepen ontstaan die zich inzetten om onze openbare ruimte schoon te houden.

Zij zetten zich gedurende het hele jaar in om onze gemeente vrij van zwerfvuil te houden.

O.a. de werkgroep uit Kerensheide, Sjwan Maes, ’t Brook en enkele individuele inwoners.

 

Onschatbare waarde

Het was het afgelopen jaar voor de gemeente een grote klus om het zwerfvuil, de dumpingen, maar ook de reguliere afvalstromen te verwerken. De gemeente waardeert de inzet van deze vrijwilligers dan ook enorm. Daarom ontvingen zij namens de Algemene Dienst en wethouder Hendrix een oprecht woord van dank en een leuke attentie.

Wethouder Danny Hendrix: ‘Zwerfvuil is schadelijk voor het milieu en is helaas dagelijks waarneembaar in zowel onze woonkernen als in het buitengebied. Zeker in deze coronatijd, waar in de zomermaanden tot 8 keer meer zwerfvuil dan normaal is aangetroffen. Een absoluut record. De bijdrage die de vrijwilligers afgelopen jaar hebben geleverd is voor ons van onschatbare waarde!’

 

Ook helpen?

Wil jij ook helpen om onze gemeente schoon te houden?

Informeer bij de DOP in jouw woonkern of stuur een e-mail naar ADBalie@gemeentestein.nl.

Daar brengt men je dan in contact met de juiste contactpersoon.

Liever als individu aan de slag?

Meld dit dan ook.

Benodigdheden, zoals prikkers en afvalzakken, stelt de gemeente graag ter beschikking.

 


VERNIEUWDE IDENTITEITSKAART

 

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart met een inlogfunctie (eNIK) uitgegeven.

Dit betekent dat je met die identiteitskaart via de DigiD app kunt inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds.

 

Wanneer men op maandag 4 januari vanaf 9.00 uur een identiteitskaart aanvraagt bij de gemeente, krijgt men een identiteitskaart met inlogfunctie.

Binnen 5 werkdagen na de uitreiking ontvangt men thuis een brief van DigiD.

Daarmee kan de inlogfunctie op de identiteitskaart geactiveerd worden.

 

De huidige identiteitskaart blijft geldig.

Inloggen met een vernieuwde identiteitskaart geeft maximale bescherming van persoonlijke en privacygevoelige gegevens.

Vanaf januari kunt je voor meer informatie terecht op www.digid.nl


NOODOPVANG KINDEREN

 

Het Kabinet heeft besloten dat scholen en de kinderopvang dicht moeten van woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021.

Wél is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep noodopvang en is er opvang voor kwetsbare kinderen.

De regeling rondom de noodopvang is beduidend anders dan tijdens de sluiting van kinderopvang en scholen in het voorjaar.

 

 

Voor meer info klik hier

 

De scholen en kinderopvanglocaties in de gemeente Stein hebben gisteren al naar alle ouders gecommuniceerd over de noodopvang.


KIJK WAT WEL KAN !

-Maak er wat van-

 

De gemeente Stein initieert een positieve campagne die gaat over alles wat wél nog kan tijdens corona. Geen campagne die regels en beperkingen oplegt van bovenaf, maar een campagne vanuit de gemeenschap zelf. De campagne faciliteert het delen van creatieve, verrassende, originele, blijmakende en soms ronduit ontroerende oplossingen vanuit de samenleving om samen het leven binnen alle beperkingen op een verantwoorde manier toch nog een beetje leuk en leefbaar te houden.

 

Een campagne vanuit de samenleving zelf

De gemeente heeft eerst goed geluisterd naar haar inwoners. Via straatinterviews hebben zij ervaringen en knelpunten opgehaald en zo de voornaamste aandachtsgebieden vastgesteld die een plek hebben gekregen in de campagne. “Wat we vooral sterk terugkrijgen is dat Stein er de gemeenschap niet naar is om bij de pakken neer te zitten. We staan voor elkaar klaar en maken er iets van. Vandaar ook de campagneslogan ‘Maak er wat van!’’’, vertelt burgemeester Marion Leurs. “Inwoners komen met oplossingen voor dilemma’s waar anderen weer van kunnen leren. Dat willen we als gemeente faciliteren. Op die manier is het ook echt een campagne vanuit de gemeenschap zelf en dat maakt deze campagne uniek.”

 

Inspirerende video’s en een centraal gebruikersplatform

De campagne heeft enerzijds een inspirerend karakter (kijk eens hoe anderen het doen), anderzijds is de campagne activerend (deel je ideeën!). In een coproductie met Bie Os heeft de gemeente de meest voorkomende dilemma’s van haar inwoners vertaalt naar een achttal video’s. In deze video’s vertellen inwoners voor welke uitdagingen ze door de coronamaatregelen zijn gesteld en welke oplossingen zij daar voor hebben gevonden. De video’s laten zien hoe vindingrijk Stein is en roepen anderen op om uitdagingen positief aan te vliegen en dit met elkaar te delen op www.facebook.com/steinsamensterk. Daarnaast wordt de campagne ondersteund met grote billboards in de kernen, posters langs de weg en advertenties op Facebook.

 

Waarom een lokale campagne?

De burgemeester legt uit: “ Alleen informeren over de maatregelen en regels gebeurt al op andere niveaus. Juist lokaal kunnen we een beroep doen op de gemeenschapszin van Stein als hechte gemeente en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kennis, regelgevoeligheid en praktische afwegingen ertoe leiden dat mensen per situatie een persoonlijke inschatting maken van hoe te handelen. Binnen de landelijke campagne is er geen ruimte voor deze nuance, lokaal is die er wél. “Iedereen doet wat volgens hem of haar op dat moment juist is, wij oordelen daar niet over, maar willen juist ideeën en suggesties aanreiken om binnen de huidige regels het zo prettig mogelijk te hebben met elkaar. ‘Binnen de huidige regels’ is hierbij de crux: indirect gaat de campagne natuurlijk óók over de regels en dat je je daaraan moet houden. We nemen dat als uitgangspunt om verder te kijken naar wat de beperkingen betekenen voor mensen persoonlijk en hoe we daar zo slim mogelijk mee om kunnen gaan”, verklaart Leurs.

 

Een moment van bezinning

Op 29 december om 18:00 uur verzorgt de gemeente Stein een oudejaars tv-show die multimediaal (op de lokale omroep Bie Os, Facebook en het YouTubekanaal van de gemeente),  wordt uitgezonden. Corona heeft op verschillende manieren een grote impact gehad op het leven van alle inwoners. Om dat te verwerken is een moment van reflectie gewenst. De feestdagen zijn zo’n natuurlijk moment van bezinning waarin we samen terugkijken op wat geweest is en hoopvol vooruit kijken. Tijdens deze show wordt samen met verschillende Steindenaren alle bijzondere momenten uit 2020 doorgenomen en een hoopvolle blik vooruit gemaakt.

 

De coronacampagne loopt tot maart 2021. De gemeente hoopt dan samen met haar inwoners een symbolisch fysiek bezinningsmoment te kunnen vormgeven, waar publiek live bij aanwezig kan zijn. 


VERWEESDE KINDEREN NAAR STEIN ?

 

De gemeenteraad van Stein vraagt burgemeester en wethouders om aan te sluiten bij de Coalition of Willing en zo richting het kabinet aan te geven bereid te zijn om in overleg met instanties verweesde kinderen op te vangen die nu in Europese opvangkampen verblijven.

 

‘De omstandigheden daar worden elke dag onveiliger. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders of verzorgers en zonder hen zijn ze kwetsbaarder voor mishandeling en uitbuiting.

 

Stein kan een krachtig signaal uitzenden door de bereidheid uit te spreken een aantal van deze kinderen op te vangen’, schrijven zes van de zeven raadsfracties.

Alleen de VVD doet niet mee. „Het is sympathiek, maar de oplossing is niet om kinderen ad hoc hier naartoe te halen”, zegt Frank Dassen. „We zijn geen wegkijkers, maar we volgen hierin de regering.”

 

Coalition of the Willing: Klik hier


HISTORISCHE BOEKJES

 

Zoekt u nog een origineel geschenk voor tijdens de komende feestdagen ?

 

Verras dan eens met historie van ons Urmond.

Afgelopen jaren werden gaf Stichting Vrijheid Urmond 5 boekwerkjes uit, boordevol historische wetenswaardigheden en vooral met veel historische foto's.

 

U kunt deze boekjes nu voor de feestdagen aanschaffen voor een zeer voordelige prijs.

1 boekje kost € 5,00.

Wij bieden alle vijf de boekjes aan voor slechts € 20,00 !

Uiteraard zijn de boekjes ook los te verkrijgen.

 

Stuur een mail naar henbreuls@gmail.com en ze worden u thuisgebracht (in Urmond/Berg).

De boekjes kunnen ook verzonden worden, na betaling van aanschafprijs exclusief verzendkosten.

Info: Hen Breuls 06-40389154

 


ARMOEDIGE MANDENVLECHTERS

 

Al in zeer vroeger tijden werd er onder meer langs de Maaskanten het beroep van mandenvlechter uitgeoefend.

Het Belgische Stokkem was het middelpunt van deze ambacht. Maar ook in Urmond en Berg verdiende menige mandenvlechter of körver zijn karige loon.

Hun producten werden verhandeld via de Maasvaart.

In Berg aan de Maas is "De Mandenvlechter" of "Wanmaker" zelfs vereeuwigd middels een monument (zie foto) in Naamse hardsteen.

 

Een wan is een gevlochten werktuig om het kaf van het koren te scheiden. Tot het eind van de 19e eeuw, toen de wanmolen in gebruik raakte, kwam een wan in elk huishouden voor. In Berg aan de Maas en Urmond woonden veel wanmakers (körvers) en wannenvlechters (Wenmekers).

Het beeld is onthuld op 6 augustus 1979.

 

Bijgaand krantenartikel uit de Middelburger Courant van 15 november 1876 onderschrijft nog eens de armoede waarin de mandenvlechter vroeger verkeerde. 


STICHTING OPKIKKER

-Oude mobieltjes-

 

Stichting Opkikker bestaat al sinds 1995 en verzorgt ieder jaar voor zo’n 2000 gezinnen met een langdurig ernstig ziek kind een prachtige ‘Opkikkerdag’.

 

Tijdens een Opkikkerdag kan een gezin met een ziek kind alle zorgen en problemen even loslaten en helemaal genieten van een tjokvol supergaaf activiteitenprogramma dat helemaal is toegesneden op de specifieke gezinssituatie.

 

Een groots feest, helikoptervluchten, rondrijden in stoere auto’s of verkleed als echte prinses rondgereden worden in een echte koets: niets is te gek. 

 

Oude mobieltjes om Opkikkerdagen mogelijk te maken

Om zulke mooie dagen te organiseren heeft de Stichting Opkikker uiteraard geld nodig. Gelukkig heeft de organisatie een aantal sponsoren en werken ze met een groot aantal vrijwilligers.

Maar daarnaast proberen ze ook nog op andere manieren om aan inkomsten te komen, zoals door het inzamelen van oude mobiele telefoons.

Deze telefoon worden gerecycled door Eeko én de stichting ontvangt dan voor iedere telefoon een vergoeding!

In de afgelopen jaren zamelde de stichting al zo’n 500.000 mobieltjes in en de doelstelling voor 2020 is 100.000.

 

Daarmee kan dan een deel van de Opkikkerdagen worden bekostigd.

 

Inleveren kan in Urmond:

Hen Breuls

Doctor Nolensstraat 6

06-40389154

 

Of bel even en de GSM ('s) worden opgehaald in Urmond of Berg.

 

Meer info: klik hier