maligTips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u.

 

 

ER IS OP WIJ URMOND EEN MOGELIJKHEID OM GRATIS EENMALIG TE ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN

Vraag naar de voorwaarden op henbreuls@gmail.com

 


ACTIVITEITEN-POSTERS

NOSTALGISCHE KRANTENBERICHTEN

klik op poster of artikel voor groter formaat-

-Limburgs Dagblad-

17-10-1949

-De Limburger-

23-10-1931

   -Dagblad Zuid Holland-

13-08-1881

-Venloosch Weekblad-

09-03-1872

-Limburgs Dagblad-

24-05-1957

-Algemeen Handelsblad-

27-11-1941

-Limburgs Dagblad-

27-05-1992

-Limburger Koerier-

31-10-1902

-De Amsterdammer-

06-06-1935

-De Limburger-

07-07-1930WAT MAG WEER NA 1 JUNI ?

 

De cafés en restaurants gaan weer open.

De restaurants van de hotels, die tot 1 juni alleen voor hotelgasten toegankelijk zijn, mogen ook weer mensen van buiten ontvangen. Het zal wel voor iedereen even wennen zijn, want je moet voor zowel een café als restaurant een reservering maken!

Er mogen maximaal 30 mensen tegelijk binnen aanwezig zijn. Iedereen moet anderhalve meter afstand bewaren, behalve mensen binnen hetzelfde huishouden en tweetallen. 

 

Een terrasje pikken mag weer.

Er geldt geen maximum aantal gasten. Iedereen moet wel aan een tafeltje blijven zitten en minstens 1,5 meter afstand tot anderen bewaren (tenzij het mensen uit je eigen huishouden zijn). Dat geldt voor gasten én het bedienend personeel.

 

We kunnen op 1 juni weer gezellig naar de film.

Om voldoende afstand te waarborgen, mogen er maximaal 30 bezoekers naar binnen. Ook voor de bioscoop is het verplicht om vooraf je kaartje te reserveren.

 

De meeste musea gaan weer open.

Vergeet niet om vooraf je ticket te reserveren, want dat is verplicht.

Ook zijn er looproutes gemaakt en worden de openbare ruimten extra vaak schoongemaakt. Fotograferen en filmen is niet meer toegestaan. Dat kan namelijk de doorstroming belemmeren.

Er geldt een maximum aantal bezoekers, afhankelijk van de grootte van het gebouw. 

 

Dieren-, natuur- en pretparken zijn vaak weer open, maar zeker is dat niet.

Dat hangt namelijk af van de veiligheidsregio. Check dus voor vertrek de website van het park.

 

De meeste campings zijn al sinds mei open.

Vanaf 1 juni mag er ook weer een hapje worden gegeten in het campingrestaurant (zie ‘cafés en restaurants’ voor de voorwaarden).

Maar de toiletgebouwen blijven gesloten tot 1 juli. 

 

Reizen met bus of trein.

Reis dan buiten de spits. En vergeet niet om een (niet-medisch) mondkapje te dragen. Wie dat nalaat, riskeert een boete van 95 euro.


WEEK VAN DE JONGE MANTELZORGER

 

-Deel je zorg!-

In de week van de jonge mantelzorger, van 1 tot en met 7 juni 2020, wordt aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar iemand zorg nodig heeft.

Het zorgen voor een familielid kan een gevoel van plezier en trots geven en leuke dingen over jezelf leren maar het kan ook, zeker in combinatie met school, vrienden en hobby’s best pittig zijn en stress geven, helemaal in deze corona-tijd.

Door de huidige maatregelen zijn de jonge mantelzorgers veel aan huis gebonden.

Gecombineerd met het (deels) wegvallen van ondersteuning in de zorgtaken zorgt dit voor een grotere belasting. Aandacht voor de jonge mantelzorgers is dus meer dan ooit belangrijk. 

De landelijke campagne ‘Deel je zorg’ start in de week van de jonge mantelzorger.

Middels deze campagne worden jonge mantelzorgers gestimuleerd om over hun zorgen te praten of gebruik te maken van hulp. Overal in het land zijn (online)activiteiten voor kinderen en jongeren die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of ander gezinslid.

Hier ontmoeten ze lotgenoten en hebben ze even een moment voor zichzelf.

 

Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert in deze week leuke (online)activiteiten voor jonge mantelzorgers uit de gemeenten Maastricht, Stein, Gulpen-Wittem, Vaals, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.

U vindt een overzicht van de activiteiten op https://www.mantelzorgzuid.nl/jeugd/week-van-de-jonge-mantelzorger.

 

Van groot belang zijn mensen in de omgeving van jonge mantelzorgers, zoals beroepskrachten uit het onderwijs, jeugd- en jongerenwerkers en professionele zorgverleners. Zij hebben een belangrijke rol in het herkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers. Het steunpunt denkt graag mee over een concrete aanpak van de ondersteuning van jonge mantelzorgers binnen een onderwijsinstelling of organisatie. 

Kijk op https://www.mantelzorgzuid.nl/professionals voor tips en adviezen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de consulenten voor jonge mantelzorgers van Steunpunt Mantelzorg Zuid: Tanja Goessen(t.goessen@mantelzorgzuid.nl/ 06-83668180) en Merel Claessens (m.claessens@mantlelzorgzuid.nl/of 06-17309182)

 


VEERDIENST BERG AAN DE MAAS-MEESWIJK

VANAF 30 MEI WEER IN BEDRIJF

-Diensttijden 07.00 tot 21.30 uur-

Er kan grenscontrole plaatsvinden !


KAPEL MARIA IN NOOD STEIN

-Vanaf 1 juni weer geopend-

 

Al in 1400 was deze kapel bekend, vermoedelijk gesticht door een  van de Heeren Van Stein.

Altijd was er wel strijd, watersnood, ziekte of hongersnood in de toenmalige regio.

Ook de machtige Heeren wilden bescherming en Maria was hun steun en toeverlaat.

Toch schijnt deze kapel oorspronkelijk gewijd te zijn geweest aan de Ierse heiligen Richard en Kilian.

De kapel werd in het verloop van de jaren bouwvallig maar werd in 1760 gelukkig herbouwd en nu toegewijd aan "Maria in Nood" en niet zonder reden.

Door het oude Limburgse land  struinden indertijd vreemde soldaten om zogenaamd vrijheid te brengen in de regio.

Op 29 maart 1802 verschenen bij de kapel Franse soldaten, sommigen in vrouwenkleren, anderen als boer verkleed, om de pastoor gevangen te nemen. De pastoor wist te ontsnappen. De kapel werd een toevluchtsoord.

Meer dan ooit kwamen mensen uit de omgeving Maria bedanken en hulp afsmeken.

In de vastentijd van 1802 werd ’s avonds in de kapel de rozenkrans gebeden.

De kapel verviel na een storm in 1900.

In 1905 werd de kapel gerestaureerd. Dit jaartal staat in de gevel van de kapel. 

In 1938 vond er weer een opknapbeurt plaats en op 29 mei plechtig ingezegend.

 

 

Het Mariabeeld werd gekleed, met scepter en kroon versierd.

Er waren samenkomsten en menig kind werd er gedoopt of ontving de E.H.Communie.

 

Na het overdrijven van de ellende werd Maria's beeld in de kapel bezocht uit dankbaarheid.

 

Tijdens de huidige crisis werd de kapel voor bezoekers gesloten.

Vanaf 1 juni zal de kapel van Maria in de Nood, Kapelbergweg 14 in Stein weer geopend worden.

 

Tussen 10.00 uur ‘s morgens en 18.00 uur ‘s avonds kunt U er terecht om te bidden en een kaars te laten branden. Het blijft wel nodig om de afstand van 1½ meter van elkaar te bewaren. 


-NOSTALGIA-

Hebt u ook "oude foto's" ter publicatie.....?
Deze kunt u digitaal verzenden via e-mail (henbreuls@gmail.com)
Wel graag tekst en uitleg erbij geven.
Beschadigde afbeeldingen worden zo nodig gerestaureerd en teruggestuurd.

Wie heeft er nog foto's van RKUTTV, de tafeltennisvereniging uit Urmond die in vroegere jaren furore maakte op landelijk niveau.


DIENSTREGELING GEMEENTEHUIS

 

De gemeente Stein volgt de landelijke maatregelen en probeert de dienstverlening richting inwoners zo goed mogelijk op peil te houden. Toch wijkt de dienstverlening op een paar punten af van hetgeen inwoners normaal van de gemeente gewend zijn.

 

De balies zijn open op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 08:30 tot 13:00 uur;

Woensdagavond geopend van 15:00 tot 19:00;

 

Er wordt maatwerk en flexibiliteit geboden aan de inwoners en bedrijven als dat nodig is;

Dringend verzoek alleen een bezoek brengen indien strikt noodzakelijk.

 

Kijk eerst of je gebruik kunt maken van de dienstverlening via de gemeentelijke website;

 

En zoals voor iedereen in Nederland geldt;

blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

 

Aangiften burgerlijke stand: alle aangiften (incl. overlijdensaangifte) enkel op afspraak;

Team Wmo en Jeugd doen voorlopig geen huisbezoeken of gesprekken op locatie, maar handelen zo veel mogelijk via de telefoon af;

Paspoorten en rijbewijzen worden aan huis gebracht en andere afhaalproducten worden aangetekend verstuurd. De afhaalbalie is dan ook dicht;

 

Telefonische bereikbaarheid:

Houd rekening met mogelijk langere wachttijden aan de telefoon.

Maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur.


OPHALEN PAPIER OUD URMOND

 

Vanaf 1 juni word de oud papier inzameling weer hervat.

De buurtvereniging in Oud-Urmond heeft inzamelaar RWM laten weten nog niet te kunnen voldoen aan het nieuwe veiligheidsprotocol in verband met corona. Zo mogen maximaal twee personen achter het voertuig lopen.De vereniging is verantwoordelijk voor de vrijwilligers en men geeft aan meer tijd nodig te hebben en streeft ernaar om per 1 januari 2021 de inzameling weer op zich te nemen.

 

Voorlopig haalt RWM dus nu het papier in Oud Urmond op. Dit gebeurt dan weer volgens het reguliere ophaalschema (laatste zaterdag van de maand), dus weer op 27 juni.

 

Kijk hiervoor in uw afvalwijzer, de datum die u vanaf 1 juni bij oud papier heeft staan, is uw inzameldag.  Zet het oud papier op die dag vóór 07.00 uur buiten.

 

Vanaf maandag 18 mei is de tijdelijke brengvoorziening voor papier nabij het Urmondia complex gesloten.

Wilt u eerder papier lossen dan kan dat tegenover het milieupark in Stein.


-Het Binnenhof-

20-12-1949


POSITIEVE KLANKEN BIJ URMONDERHOF

 

Op Hemelvaartsdag was het weer eens showtime op het buitenterras van Urmonderhof.

Het noodgedwongen binnenzitten sloopt de gezelligheid van de bewoners en personeelsleden van het tehuis.

Niet dat de personeelsleden zich niet uitsloven om de bewoners te amuseren...verre van dat.....

Maar het werd toch weer eens tijd voor muzikale vitamientjes.

 

Die werden op die mooie donderdagmiddag gebracht door het team van

"D'r Positieve Klank".

Het team met zang van Bart van Doorn en Jos Habets wisten de belangstellenden hooglijk te amuseren.

 

Zij deden het traditionele Urpop gebeuren op Hemelvaartsdag snel vergeten.


LEKKER SPORTEN VOOR DAMES

-Urmondia zoekt damesleden-

Ook moe van het thuiszitten, gebrek aan sportieve activiteit of  gefrustreerd van de aangekomen pondjes....??

 

Het damesteam van Urmondia zoekt jou.

 

Lekker trainen, op de vrijdagavond, met veel plezier.

Op meerdere dat in het jaar speelt men op de vrijdagavond toernooitjes met zusterverenigingen.

Er wordt gespeeld met 7 tegen 7 op half veld.

 

Uiteraard hecht men waarde aan mooi voetbalspel.

Maar ook de derde helft, gezellig onder elkaar in de kantine, is erg belangrijk.

 

Geen ervaring? Niet erg! De enthousiaste trainers helpen jou!

Kom eens vrijblijvend meetrainen.

 

Neem vriendin, moeder, zus of buurvrouw mee om samen op verantwoorde wijze gezellig te sporten.

 

Meer info of aanmelden:

Armanda Boom

06-23857380

Mail: armanda_139@hotmail.com


                      -De Limburger-

                                  22-11-1924


MELDEN MILIEUKLACHTEN

 

Er hangt al enkele dagen een penetrante geur boven Urmond (mestverspreiding).

Ook de straaljagers vanuit België leveren weer de nodige geluidsoverlast.

 

Wacht niet af bij bij storende overlast maar meld de milieudienst.

Alleen zodoende kunnen de verantwoordelijke aangepakt worden. 

 

 • Geluid (DSM/vliegtuigen)
 • Stank, stof
 • Smog
 • Afval (Illegale stortingen)
 • Gevaarlijke siutatie
 • Drugsverdacht
 • Voortdurende burenoverlast

 

       Klik hier   (Milieudienst)    Klik hier (Gemeente Stein)

 


TESTSTRAAT VIRUS BIJ VAN DER VALK

 

Bij hotel Van der Valk in Urmond worden eind mei teststraten ingericht voor het coronavirus.

Deze teststraten komen hier zodat de GGD per 1 juni iedereen met corona gerelateerde klachten kan testen.

 

"Bij Van der Valk kunnen we opschalen tot 1.700 mensen per dag", zei Christian Hoebe, hoofd Infectieziekten van de GGD Zuid-Limburg, in gesprek met L1 Radio.

 

Verplaatsing

Nu worden mensen nog getest in Heerlen, maar om in geval van nood flink op te kunnen schalen, is voor Urmond gekozen. Hoebe verwacht niet direct dat het nodig is. "We zien nu ongeveer 70 mensen per dag. Vooralsnog denken we dat het allemaal goed te doen is. We zien immers niet veel mensen met klachten rondlopen", zegt Hoebe.

 

Beperkte ruimte

De testlocatie in Heerlen is te beperkt. Daarom wordt uitgeweken naar Urmond.

Daar dagelijks maximaal 1.700 mensen worden getest op het coronavirus. Hoebe verwacht overigens geen stormloop.

Vanaf 1 juni kunnen mensen met klachten zich laten testen op het coronavirus.

Volgens Hoebe is de GGD er helemaal klaar voor.

 

Bron: 1Limburg

 

Meer info: klik hier


ADC WORSTELT MET VIRUS

 

-Social distancing en anderhalve meter regels-

 

Gelukkig mag zich ADC in Urmond prijzen met een zeer fanatieke aanhang bij thuiswedstrijden in sporthal Overmunthe.

De tribunes staan zeer kort bij het speelveld.

 

Milou Graus, aanvoerster van de vrouwenhoofdmacht: „De huidige setting, de unieke sfeer; het is onlosmakelijk verbonden met ADC. De supporters vormen voor ons echt de zevende speler”.

 

Kippenvel

ADC promoveerde afgelopen seizoen naar de tweede divisie. 

Het competitie-einde was een domper. Na het bericht van de promotie had men een dubbel gevoel. Natuurlijk was men blij dat men met ADC terug was in de tweede divisie. Het team verdient het ook echt!”

 

De RIVM-regels temperen de feestvreugde echter.

Volleyballen zonder publiek is voor ADC een doemscenario want zonder de steun van onze fans zal ADC het een stuk zwaarder krijgen in de tweede divisie.

Alternatieven

De anderhalve meter regel is voor ADC een gruwel. en feitelijk niet te realiseren in Overmunthe. Over eventuele alternatieven is nog niet nagedacht opdat men hoopt op normalisatie volgend seizoen.

 

Bron: De Limburger URPOP ZAL GEMIST WORDEN !

 

Sinds 1982 wordt het jaarlijks gratis openlucht popfestival URPOP georganiseerd en is hiermee een van de oudste Limburgse festivals.

De eerste edities werden gehouden in het Molenpark midden in Urmond Oost..

Het was een initiatief van Stichting Tussen Kanaal en E9 en Het Open Jongeren Centrum. Er werd indertijd gestart met een budget van 500 gulden en de podiumopbouw bestond uit  kratten.

Het idee was om beginnende bands een podium te bieden op een groot festival en de jongeren gratis een popfestival te laten bezoeken.

Als datum werd Hemelvaartsdag gekozen.

Om het exploitatietekort te dekken werd in den beginne een subsidie gevraagd bij de Gemeente Stein.

Deze aanvraag werd rigoureus afgewezen met als argument:” Als zij het zo nodig vinden geen entree te heffen, dan hebben ze ons geld ook niet nodig.”

Inmiddels draait men zo goed dat ieder jaar een behoorlijk bedrag naar ideële stichtingen gaat.

 

Door werkzaamheden rondom de Molen werd het festival indertijd (tijdelijk) verplaatst naar Oud Urmond op de voormalige slikvijver. Dat beviel schijnbaar zo goed dat deze locatie blijvend werd.

Het succes groeide met de jaren en de organisatie werd steeds professioneler. De eisen qua veiligheid werden steeds strenger en steeds paste de organisatie zich hierbij aan. 

 

Nu staat er een ieder jaar een professioneel podium en is het budget ook groter geworden. Maar het idee is nog steeds hetzelfde, beginnende bands een podium bieden afgewisseld met (semi-) professionele acts. Men wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken.

 

Dit jaar zou de 39 editie plaatsvinden.

Zou…inderdaad…..het coronavirus stak hier een muzikaal stokje voor.

Men zag zich genoodzaakt het festival voorlopig 1 jaartje uit te stellen (13 mei 2013 !)

 

Laten we hopen op betere tijden ! 

 

LINKS DE (geplande) POSTER 2020


LTC URMOND PAKT DE DRAAD WEER OP

 

-Sporten tijdens Coronacrisis.

Bij LTC Urmond, naar eigen zeggen de gezelligste tennisclub in de omgeving, heeft men alle faciliteiten Coronaproof gemaakt om zo de geliefde sport door haar leden te kunnen laten beoefenen.

 

De Gemeente heeft goedkeuring verleend en lof uitgesproken voor de wijze waarop de vereniging de zaken heeft gerealiseerd. Ook de jeugd kan zich weer voluit uitleven op de door vrijwilligers geprepareerde gravelbanen.

Men is inmiddels weer van start gegaan met tennislessen.

Zonder ouders naast de baan weliswaar, maar dat kan ook de training ten goede komen volgens de woordvoerder. 

Nu ook de senioren weer de banen onveilig maken is men blij dat het park weer langzaam tot leven komt en met alle aanpassingen iedereen gezond en fit kan blijven om zo de Coronakilo’s te verbannen.

 

Wilt u ook eens een balletje meppen ?

Kom vrijblijvend langs of check onze site www.ltcurmond.nl

 

LTC Urmond, niet de grootste, wel de gezelligste!


GROOT ONDERHOUD SPORTVELDEN URMONDIA

 

Als gevolg van de coronamaatregelen kon de Gemeente Stein al in de week van 27 april starten met het jaarlijkse groot onderhoud aan de voetbalvelden van Urmondia.

 

Niet alleen de startdatum is anders dan voorgaande jaren, dit jaar is er ook een nieuwe manier van onderhouden.

De vooruitgang zit met name in de biologische manier van onkruid bestrijden en inzaaien van de velden. Daarnaast worden de grasmatten dit jaar niet tot net boven het maaiveld kort gemaaid, hierdoor blijft het aanzicht van de grasmatten groener.

 

Begin augustus zal de aannemer, mits de weergoden niet teveel tegenwerken, een gesloten, groene grasmat aan de club overdragen.

Uiteraard is de vereniging op de hoogte van de gewijzigde startdatum en het meer biologisch onderhoud van hun natuurgrasmatten.      


INZAMELEN OUDE GSM's

 

U hebt ze vast nog wel hier of daar liggen......

Oude mobieltjes die niet meer gebruikt worden of die niet meer functioneren.

 

Er is een prima bestemming voor die apparaatjes:

 

STICHTING OPKIKKER

 

Voor iedere ingeleverde onbruikbare GSM ontvangt deze stichting 2,50 ter besteding voor wensen van ernstig zieke kinderen.

 

Ook in Urmond kunt u nu inleveren:

Hen Breuls

Doctor Nolensstraat 6.

 

Wel graag in een plastiek zakje stoppen. 

Of even een berichtje (henbreuls@gmail.com) en het toestel wordt opgepikt in Urmond of Berg. 

 

U DOET TOCH OOK MEE ?


HET NIEUWE NORMAAL 

 • Oud worden en gezond blijven.
 • Is dat voor ons nog wel weggelegd ?
 • Krijgen we een leeftijdsgrens aangereikt waarin bij ouder worden ons het leven wordt ontzegd.
 • Je zou het haast gaan denken als je het soms hoort.
 • Je zou bijna bang worden om lang te leven.
 • Want hoe ouder je wordt, hoe gevaarlijker het wordt dat er een moment komt dat ze je een spuitje gaan geven.
 • Want oud worden is duur, deze groep is te groot, deze mensen die het land weer hebben  opgebouwd
 • Die moeten nu schuiven, bijna als oud vuil.
 • En er wordt door sommige niet eens om gerouwd.
 • Het nieuwe normaal noemen ze dit en dat wordt dan zo mooi gezegd.
 • En dat heeft helemaal niks te maken met
 • anderhalve meter.
 • Maar met het feit dat als je oud wordt, je het leven wordt ontzegd.

@RoosSmeets


VOUCHERACTIE

 

In Stein helpt men elkaar door de crisis heen. Het gemeentebestuur lanceert speciale vouchers om inwoners én lokale ondernemers te helpen.

 

Mensen die zijn aangewezen op de Voedselbank worden hard getroffen door de huidige crisis. De gemeenteraad en het college van Stein willen iets extra’s voor hen doen.

 

De voucheractie

Op persoonlijke titel hebben raadsleden, collegeleden en enkele ambtenaren 900 euro ingezameld. De betreffende inwoners van Stein mogen dit bedrag de komende tijd naar eigen inzicht besteden bij lokale winkels of ondernemers. Zij hebben daarvoor een aantal vouchers ontvangen via de Voedselbank in Stein.

 

Op die manier geeft men niet alleen deze inwoners de noodzakelijke steun in de rug, gesteund worden ook de plaatselijke winkeliers en ondernemers.

  

Bij de start van de actie gaven een aantal winkeliers, ondernemers en bedrijven aan dat ze weliswaar geen producten en diensten te hebben die geschikt waren voor deze vouchers, maar wel een financiële bijdrage willen leveren.

 

Vervolg van de actie

De initiatiefgroep heeft deze suggestie opgepakt. Onder de naam van ‘lokaal voor lokaal’ wil men een vervolg geven aan deze voucheractie. Op die manier denkt men deze inwoners en mogelijk ook andere doelgroepen langere tijd te kunnen helpen in deze moeilijke tijd.

Daarnaast overweegt men in hoeverre dit  uitgebouwd  kan worden tot een meer permanente vorm van ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben.

 

Onderstaande ondernemers doen al mee:

 • Vranken Vleeswaren Elsloo
 • Fruitbedrijf Rien Pijpers Elsloo
 • Bakkerij Janssen Elsloo
 • Albert Heijn Elsloo
 • Slagerij Ruyl Stein
 • Bakkerij Dukers Stein en Elsloo
 • Bakkerij/winkel bi Katja Berg
 • Hoeve Elisabeth Urmond
 • Jumbo Urmond en Stein
 • Primera Stein
 • Zonneveld 1966 - Wijn & Gedistilleerd Stein

Hoe geeft u te kennen dat u mee doet?

Stuur een e-mail naar:

 • Paul Thomassen:   p.thomassen@meeer.nu  
 • Guus Peters:          guuspeters@hotmail.com                                                        

 

Hebt u vragen? Bel gerust; 06 - 22 57 70 48  

 

Men kan ook financieel steunen op bankrekening NL10RABO 0114111839 onder vermelding van “lokaal voor lokaal Stein’.  


Het rechtse pand op de Bath werd op 4-8-1795 te koop aangeboden via een advertentie

in de Rotterdamse Courant.


SUCCES VAN DE MINIBIEB

 

-Uitbreiding minibieb Urmond!-

De minibieb wordt zo veelvuldig gebruikt dat een uitbreiding noodzakelijk was!

Natuurlijk vinden de initiatiefnemers het prachtig dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van hun kleine bieb.

 

Het motto is: ruilen, brengen en lenen.

 

Er hebben heel veel mensen boeken gebracht. Op dit moment heeft men zoveel boeken, dat gevraagd wordt vooral boeken te lenen en even niet te brengen.

 

Zo gauw men weer behoefte heeft aan nieuwe boeken laat men dat weten!

 

En vergeet niet... als je het boek erg leuk vind, mag je dat best houden of doorgeven aan een ander.

Dat is het mooie aan zwerfboeken.

Mocht iemand nog een kastje hebben wat hierbij past... laat het dan gerust even weten!

 

U bent welkom op de Gagarinstraat 4 in Urmond. 

 


-NOSTALGISCHE FOTOOS OET 'T UERMENDSE-

 

Höb geer nog aw fotoos......weer hawte os aanbevaole !

Reageer op de contactpagina


MOEREMOOS                      -WORTELENSTAMPPOT

PRATSJ                                 -MODDER

BRAZELE                              -ONZIN VERTELLEN

UUVE                                   -KNIKKERS VAN KLEI

GAFFEL                                -HOOIVORK

WIEMERE                             -RODE BESSEN

PEERLINK                            -REGENWORM

SJÖRKAR                              -KRUIWAGEN

 

Met dank aan Marlies JacobsMEIMAAND

-Maria- en bloeimaand

 • Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.
 • In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen
 • Mei koel en te nat, brengt koren in het vat.
 • Een natte mei geeft boter in de wei.
 • Kan vriezen in mei tot de ijsheilige voorbij zijn. (11 tot 15 mei)
 • Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.
 • Onweer in mei, maakt de boeren blij.
 • een koude maand mei, een goude mei.
 • Avonddauw en zon in mei, is hooi met karren op de wei.
 • Is het weer in Mei te mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi.
 • Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat.
 • Een bijenzwerm in mei, is een goed teken voor de wei.
 • Het onweer in de schone mei, doet het koren bloeien op de hei.
 • Voor ijsheiligen (11 mei) de bloemen buiten, veelal kan je daar naar fluiten, wacht of tot ze zijn voorbij, de bloemen zijn dan blij.
 • Roept de houtduif keer op keer, dan komt er vast en zeker mooi weer.
 • Scheert de zwaluw over water en wegen, dan komt of blijft er wind en regen.
 • De zonne in de meie, zet oude lieden aan het vrijen.
 • IJsheilige (11 mei) hebben koude koppen.
 • Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien.
 • Zoele mei, boerengeschrei.
 • Pancras, Servaas en Bonifaas, ze geven vorst en ijs helaas.
 • Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij.
 • Regen en wind in het midden van mei, maakt de boeren vast niet blij.
 • Als de Bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht.
 • Hoe meer onweer in mei, zoveel minder in de herfst..
 • Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij.
 • Weest op uw hoede, en wacht nu wel, mei baart dikwijls kattenspel.
 • Mei nat, spek in het vat.
 • Zingt de vink vroeg in de meimorgen, dan zal die dag voor regen zorgen.
 • Krimpende wind, Stinkende wind.
 • Als het op Sint Filippus (1 mei) regent, is de oost gezegend.
 • In mei leggen alle vogels en ei. Behalve de koekoek en de Griet die leggen in de meimaand niet.

FOTO-TABLETS VOOR URMONDERHOF

 

Ook de Stichting Erfgoed Stein heeft er over nagedacht de isolatie van de ouderen iets draaglijker te maken.

Al jaren presenteert men maandelijks oude historische foto's in de zorgcentra en in o.m. Buurthuis Urmond.

Door de omstandigheden zijn deze presentaties gestopt.

Men heeft nu diverse tablets aangeschaft en daarop foto's geplaatst uit het vroegere verleden.

Ook in Urmonderhof werden maandag 2 tablets overhandigd. De bedoeling is dat deze tablets gaan circuleren over de diverse afdelingen.

Regelmatig zal de inhoud vernieuwd worden.

Men verwacht in de nabije toekomst meer van deze tablets te kunnen aanschaffen die dan verdeeld gaan worden onder de zorginstellingen in onze gemeente.


DE DÖRPSFANFAAR

 

Spooj dich, dao kump de fanfaar.

Ze spele vandaag weer op de straot.

`t Sjlaagwerk en de trompetters

Masjere en spele precies in de maot.

Kôm, speul gauw dien aete door.

Dalik zeen ze nog veurbie.

Ze sjpele sjus eine sjoane marsj.

Ein prachtige melodie.

Ze zeen noe nog waal wiet eweg.

Maer `t zal neet lang miè doere.

Ze kômme langsaam korterbie.

De klank galmt al taenge de moere.

Ouch dat gebeure is bekans veurbie.

Doe kèns gein leefhöbbers mie kriege.

`t Zal neet lang miè doere,

Dan zulle ouch de fanfares zwiege.

Jaomer, jaomer, jaomer!

Door Frans van Mulken


LOOPRUN HEIDEKAMPPARK

 

De organisatie van de Heidekamppark Run in Urmond wil op 1 september de eerste loopwedstrijd organiseren volgens de regels van de anderhalve-meter-samenleving.

 

Het maximaal aantal deelnemers van 30 start om de minuut. Er is een protocol gemaakt dat in lijn zou moeten zijn met de afstandsregels die gelden vanwege het coronavirus.

 

Zo moeten lopers die elkaar inhalen anderhalve meter afstand houden en bij de start zijn er dertig vakken met genoeg tussenruimte.

 

Toeschouwers zullen bij de loop in Urmond nauwelijks toegelaten worden. 

De 5 kilometer lange run zou aanvankelijk op 5 juli worden gehouden, maar die datum is geschrapt.

Als het RIVM ook na 1 september evenementen verbiedt, zal de Heidekamppark Run naar volgende zomer worden verplaatst, zegt initiator Han Frenken.


ARTIKEL LIMBURGER KOERIER 15-12-1931

SLAGERIJ WAS GEVESTIGD IN PAND RECHTS OP DE FOTO

FOTO IS GEMAAKT IN 1952


SERVICE

-Voor mensen die niet meer de deur uit mogen of kunnen-

 

In Urmond zijn 2 ondernemers die bestelde boodschappen aan huis bezorgen.

 

Bie Brigitte:

Hier kan men terecht voor eenvoudige maaltijden en soepen tegen zeer vriendelijke prijzen.

Tel. 06-53444820

info@biebrigitte.nl

 

Elisabeth Hoeve:

Gratis thuisbezorgd groente & fruitbox met waarde van 15 euro.

Vóór 15.00 uur besteld wordt de volgende dag bezorgd.

Tel. 046-4331894 of 06-12274048

 

P.s.: Mochten zich meer ondernemers bij dit initiatief aansluiten dan graag doorgeven: henbreuls@gmail.com


DE STANDERDMOLEN

 -Bouwjaar 1805-

Type halfgesloten standerdmolen, functie korenmolen

 

Dit monument bevindt zich in het Molenpark in Urmond-oost. 

De molen werd in de Franse tijd gebouwd door Egiduis Bauduin, welke een gefortuneerd koopman/reder was.

Zijn roepnaam was Gilles.

Hij is geboren op 5 april 1748 in Crommeuse (Luik) en stierf op 7 juni 1830 in Urmond.

 

In 1803 werd gestart met de bouw en deze was in 1805 gereed.

In 1884 is de molen verkocht aan Peter Nicolaas Strijkers, burgemeester van Urmond en zijn broer Adolf.

 

In 1927 verkochten ze de molen aan Willem Wirtz, een molenaar uit Nieuwstadt, die in hetzelfde jaar een woning met opslagruimte op het molenerf liet bouwen (voorheen Party Centrum de Molenhof)

 

Drie jaar later verkocht hij zijn nieuwe bezittingen aan Laurens Storms te Sittard.

Deze bouwde in 1932 tegen de zijgevel een maalderij, waarin een enkele maalstoel met een benzinemotor werd geplaatst.

De windmolen liet hij herstellen.

In 1964 verkocht Storms de molen aan de gemeente Urmond.

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de molen, die geen oorlogsschade had geleden, stilgezet waardoor de staat snel achteruit ging.

In 1952 werd het herstel begroot op 7.000,- guldens.

In 1953 werd deze gerestaureerd door de Vereniging De Hollandsche Molen. De molen werd weer in bedrijf gesteld, men kon weer gaan malen.

Dit ging echter niet zonder problemen. In 1957 raakte een wiektop de grond als gevolg van de slechte staat van de molenas. Dit betekende het definitieve einde van de molen als maalwerktuig.

Storms had voor de kostbare vervanging van de as geen geld meer over. Het verval deed weer zijn intrede en bovendien leed de molen enige mijnschade.

 

In 1964 werd de molen met de bijbehorende opstallen en gronden door de gemeente Urmond aangekocht voor de verwezenlijking van het uitbreidingsplan De Bramert.

In 1971-1973 werd de molen opnieuw gerestaureerd, waaronder een nieuwe houten as.

In 2002-2003 werd het aswiel zorgvuldig hersteld en in 2005 werd de ophekking (het houtwerk van de wieken) grotendeels vernieuwd.

 

 

Bij speciale gelegenheden, o.a. Molendag draait de molen nog af en toe. 

                                                                                  Limbugs Dagblad 01-01-1974                    Limburgs Dagblad 14-05-1974


D'N EINZAME VÈSJER

 

Kiek `m dao zitte

In de raenger ônger ein groate parapluu.

Gans in gedachte verzônke.

Wiet weg van de waereld, van de anger luuj.

Hae zit de ganse daag

Get nao ziene dobber te stare.

Is zich van niks bewust.

Weurt geine toesjouwer geware.

Hae zit deep weg in `t reet.

Veur de kaw in ziene aoliejas versjaole.

Es de vèsj zoa blieve biete,

Dan vertèlt hae strak weer sterke verhaole.

Wat zou ômgaon in dae kop?

                                      Woo aan zou dae minsj noe dènke?

                                      Dan, inèns steit hae op en pakt in.

                                      Noë geit `r zich ei pilske drènke.

 

Frans van Mulken


In het verleden was je als abonnee van de krant tevens verzekerd voor ongevallen.

Zie de kop van het Limburgs Dagblad van april 1920, honderd jaar geleden.

-klik op afbeelding voor groter formaat-


-KLIK OP FOTO VOOR FILM VAN TERPKERKJE-


ZOMAAR EEN WANDELING DOOR URMOND


 • DÖSJ                     TAFEL
 • GENEERD              VLOER
 • BREERKE              IJZEREN HEKJE
 • SJOTELSPLAK       VAATDOEK
 • TEJJER                   EETBORD
 • POLLESAOT          SUFFERD
 • OZELIG                 RILLERIG
 • LEPSJE                  DRINKEN
 • SMIK                     ZWEEP

Heeft u ook nog oude "Uermendse" woorden ??

Stuur ze in: henbreuls@gmail.comDE URMONDSE GROTESTRAAT GEZIEN VANUIT DE BEEKSTRAAT ROND 1900.

De Grotestraat heette in vroeger jaren ook Hoogstraat en Dorpstraat.

Er was nog geen uurwerk in de toren van de terpkerk.