ACTIVITEITEN-POSTERS

-KLIK OP AFBEELDING VOOR GROTER FORMAAT-

 

-Godsdienstig Staatsblad

25-3-1898-

-Limburger Koerier 17-7-1898-

-Limburger Koerier 17-6-1896-INFORMATIEAVOND CHEMELOT

 

Woensdag 29 juni van 17.00 tot 19.00 uur.

Van der Valk Hotel Urmond

 

Deze avond betreft info met betrekking tot plannen om de capaciteit voor het aanvoeren en opslaan van grondstoffen uit te breiden tussen de haven van Stein en het Chemelot-terrein.

 

 

Het gaat om grondstoffen die nu ook al per schip aankomen in de haven en via veilige ondergrondse buisleidingverbinding naar de fabrieken op Chemelot gaan.

 

Chemelot is één van de belangrijke industriële clusters van Nederland. Op het Chemelot Industrial Park zijn 17 productiebedrijven actief in 60 verschillende fabrieken, die sterk met elkaar verbonden zijn, zowel wat betreft energie- als grondstofstromen. Bij deze bedrijven en op de Brightlands Chemelot Campus wordt hard gewerkt aan de omwenteling naar duurzame productie.

Naast de energietransitie is de grondstoffentransitie zeker zo belangrijk. Chemelot heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te produceren. Juist omdat de fabrieken zo met elkaar verbonden zijn, is Chemelot uitstekend gepositioneerd om dat voor elkaar te krijgen.

 

Na een toelichting op de plannen is er gelegenheid om vragen te stellen.

 


URMONDIA ZOEKT VRIJWILLIGERS

-42ste Urmondia Jeugdtoernooi-

 

In augustus/september organiseert Urmondia al weer hun 42 editie van hun internationaal jeugd-voetbal-toernooi.

Jeugdige voetballers uit Nederland, België en Duitsland zullen weer strijden om de hoogste eer in Limburgs oudste voetbaltoernooi.

Geen toernooi zonder veel vrijwilligers.....

 

Scheidsrechters, EHBO krachten, bonnenverkopers, cateringmedewerkers enz. zijn van harte welkom ! Kortom...alle hulp is welkom om deze lange traditie succesvol te kunnen voortzetten.

Hebt u interesse dan download HIER uw opgaveformulier.

 

Onderstaand vindt u de speeldata.

 

Zaterdag 27 augustus:                  Toernooi voor JO17 / 16 elftallen

Zondag 28 augustus:                     Toernooi voor JO19 en MO20 elftallen

Zaterdag 3 september:                 Toernooi voor JO15 / JO14;  MO17 en MO15 elftallen

Zondag 4 september:                    Toernooi voor JO13 en MO13 elftallen

Zondag 11 september:                    Toernooi voor MO13 – JO12 en JO11 achttallen

                                                                     Toernooi voor JO10 – JO09 en JO08 zestallen.

Zaterdag 22 oktober:                      Toernooi voor JO07 en JO06 viertallen.

 

Urmondia rekent op Uw steun in deze !

 

 


WIE WAS PATER EUSEBIUS ?

 

Pater Eusebius werd op 17 februari 1880 te Lichtenvoorde in Gelderland geboren. Na zijn gymnasiale studies te Venray trad hij in bij de Minderbroeders-Conventuelen te Leuven, waar hij zijn verdere studies voltooide.

Een groot deel van zijn rijke priesterleven heeft hij doorgebracht in België, te Leuven, Halle en Brussel. In Halle verbleef hij zelfs 15 jaar. 

In alle kerken van Brussel hield hij predicaties, de St. Goedele inbegrepen. In de dorpen rondom bovengenoemde steden assisteerde hij. Weldra stond hij daar bekend als de „petattepaoter”. Met mand, kruiwagen of zelfs een ezeltje speelde hij het klaar om soms 2000 kg aardappelen te verzamelen. 

Ook tijdens de eerste wereldoorlog bleef de jubilaris in België, zij het dan dat hij zich in het begin als gewoon burger vermomde, om zodoende zijn priesterarbeid beter te kunnen uitoefenen. Nadat hij van 1904-1905 al in Urmond was geweest keerde de diamanten kloosterling in 1936 aldaar terug. 

Ook in Urmond ontplooide de ijverige werker weer een enorme activiteit. Evenals in België had hij weer een drukke  biechtstoel. Zijn penitenten kwamen van heinde en verre. 

Hij gunde zich nauwelijks de tijd om te eten. Jarenlang, zolang als zijn ijzeren gestel het toeliet, ging hij iedere zondag op assistentie naar Obbicht, Roosteren, Susteren, Munstergeleen enz., en dat alles te voet, weer of geen weer. 

Wie nu denkt dat pater „Zeep”, zoals hij inde volksmond genoemd wordt, nu een rustend leven leidde, slaat de plank mis.  Hij bleef diverse studie volgen. Zo kwam het dan ook dat hij ondanks zijn hoge leeftijd, de vraagbaak was  voor iedereen op alle  gebied. 

Hij had letterlijk overal verstand van. 

Pater Zeep was een vriendelijke, goede, hartelijke mens, met een zonnig humeur, een bijzondere  kindervriend, vriend van iedereen. Zoals uit deze opsomming blijkt, welhaast een ideale volgeling van St Franciscus.

 

Op zondag 12 juni jl. werd een Urmonds bier naar deze illustere figuur uit het verleden van Urmond ten doop gehouden.

 


URMOND-BERG-COMBINATIE (UBC) ZOEKT JEUGDTRAINER

 

De jeugdafdeling van UBC is voor het seizoen 2022/2023 op zoek naar een jeugdtrainer voor het JO17 team.

Men zoekt zoekt voor het JO17 team een enthousiaste trainer bij voorkeur met ervaring in het trainen van jeugdteams. 

Het JO17 team is een samenwerking tussen SJO UBC en RKSV de Ster.

 

Taken:

 • Het geven van training aan het JO17 team op twee avonden in de week  ( in overleg )
 •  Het coachen/begeleiden van het JO17 team op wedstrijddagen (zaterdag)
 •  Als trainer werk je samen met de jeugdleiders van de JO17
 • Als trainer werk je samen met de technisch coördinator JO17

Gewenst profiel:

 •  Goede voetbaltechnische, communicatieve en sociale vaardigheden en empathisch vermogen
 •  In staat om jeugdspelers van 15-16 jaar te begeleiden en te laten doorgroeien en ontwikkelen
 •  Prestaties en plezier kan combineren
 •  Bij voorkeur in het bezit van het diploma juniorentrainer of jeugd Uefa C.

De functie biedt een uitdagende omgeving om zich verder te ontwikkelen als (jeugd)trainer.

Vergoeding:           Een vergoeding voor deze functie is nader overeen te komen.

Belangstelling:    Ben jij de trainer die we zoeken en heb je belangstelling in deze functie? Neem dan per e-mail contact op met onze technisch coördinator                                          Stefan Coenen ( vtz@sjoubc.nl ).


BONDSFEEST SJÖTTE

 

Stadssjötterie St. Leendert organiseert op 9, 10 en 11 september het bondsfeest van de Bond Berg en Dal op de schuttersweide in Urmond. Programma:

 • vrijdagavond 9 september speelt de band KNALLERMAN,
 • zaterdag 10 september verenigings/vrienden zestal-schieten met Radio Gaaas en de Peerlinkband,
 • zondag 11 september bondsfeest Bond Berg en Dal met optocht door oud Urmond, Radio Gaaas en later speelt het orkest What-ever in de feesttent.

Later meer nieuws.

 


EUSEBIUS BIER

 

Tijdens de gezellige drukte op het Leendertparcours was het ook uiterst gezellig in de schitterende tuin van Angella en Ron.

Hier werd de nieuwste  Urmondse alcoholische boreling ten doop gehouden: De Eusebius Pils.

Pastoor Ralf Swillens nam deze taak waar.

Vooraleerst sprak hij de aanwezige gasten toe in een, van woordspelingen doorspekte, preek.

Nadat iedereen het gerstenat had gekloekt bood de eerwaarde de B&B eigenaren, Ron en Angella, nog een beeldje aan. Voorstellende de heilige Arnoldus, patroonheilige van de bierbrouwers.

 

Het was er nog lang gezellig onder het genot van een gezellig live muziekje.


Op zaterdag 18 juni is de officiële opening van kookstudio Atelier 33.

Wij zorgen uiteraard voor een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom voor een kennismakingsborrel met vrije inloop tussen 14.00-17.00 uur.

 

Wel graag even aanmelden:

Chat: 06-27261823

of

KLIK HIER 


SINT LEENDERTFEEST 2022

 

Een verstandig besluit, die samenwerking tussen de beide organisatie van Garage Sale en Sint Leendertmarkt !

Aangezien de belangstelling voor deelname aan de markt tanende was en de belangstelling voor de garageverkoop groeiende was samenwerking in logisch vervolg.

En dat met succes. Het was, na enkele jaren noodgedwongen stop, weer gezellig druk in Oud-Urmond. Vele particulieren boden hun, ongetwijfelde schitterende, koopwaar aan aan de vele belangstellenden. 

Stemmingsmuziek alom, onder andere van de Urmondse Big Band New Dimension.

Ook ontbraken de kraampjes niet en de buffetten voor de dorstigen.

 

Een minpuntje was de bereikbaarheid van het parcours met enkele vervelende opstoppingen. Punt van aandacht !


HET BRUGGETJE MOET WEG

-Volgens Grensmaas Consortium-

 

De plannen van het Grensmaasconsortium om het idyllisch Urbruggetje te verwijderen heeft nogal wat beroering gebracht in Urmond.

In een reactie van het Consortium als reactie blijft hun standpunt staan.

Fransois Verhoeven in een reactie naar Hein Wijnands (Urmondse Monumentenstichting/Vrijheid Urmond):

"Het bruggetje moet weg, Het komt in eerdere plannen ter pleeke voort. Wel komt weer een nieuw bruggetje op een nog nader te bepalen locatie. Dat kan nog een tijdje duren vanwege de huidige werkzaamheden, overleg met betrokken partijen en het vergunningentraject. Dat gaat heel snel een half jaar duren.

Urmondse Monumentenstichting/Stichting Vrijheid Urmond kunnen daarbij desgewenst worden betrokken."

Dit standpunt van het Consortium roept om reactie vanuit de bevolking.

U kunt daarbij helpen: Stuur uw mening naar Francois Verhoeven (klik hier https://grensmaas.nl/portfolio/99/)

 

Schroom niet en reageer....KOM OVER DE BRUG !!

 

Lees ook onderstaand artikel in de Limburger: 


WIE OF WAT IS DOP ??

 

Wat is het DOP Urmond en wat kan het voor u beteken?

Urmond is ooit een zelfstandige gemeente geweest. Sinds de herindeling van 1982 een van de kernen van de gemeente Stein, verdeeld in Oud-Urmond en Urmond-Oost.

Een mooie plek om te wonen, veel groen,  een bruisend verenigingsleven en jaarlijkse tradities zoals de St. Leendertmarkt en de Kerstmarkt. Urmond, een plek waar ongeveer vijfduizend inwoners samen de lokale kleur bepalen. 

Om dit te realiseren is een actieve inbreng van inwoners van Urmond gewenst en noodzakelijk. Vandaar het DOP. 

Het Urmondse DOP is actief sinds 2019, maar heeft helaas ook “last” gehad van de coronacrisis, waardoor e.e.a. vertragend heeft gewerkt.

 

Wat gebeurt er zoal op dit moment?

Er zijn nu een aantal werkgroepen actief;

⦁ De werkgroep Brug over het Kanaal (samen met de gemeente Stein en Rijkswaterstaat) 

⦁ De werkgroep uitbreiding A2 en Chemelot-ontwikkelingen

⦁ De werkgroep BuURnetwerk (opzetten van een mantelzorg en burenproject)

⦁ De “Groene Brigade”

⦁ De werkgroep “Wonen: Transformatievisie Urmond-Oost”

⦁ De werkgroep Molenpark Speelvoorziening (nu niet actief)

⦁ De werkgroep “Buurthuis”

Deze werkgroepen worden ingevuld door inwoners van Urmond, die deel uitmaken van  DOP-Urmond en geregeld overleggen over bovenstaande zaken.

 

Wat is er al gerealiseerd?

⦁ In het Molenpark is er een speelvoorziening gerealiseerd.

⦁ Het Buurthuis wordt ingezet voor allerlei activiteiten voor inwoners, er zijn geregeld fotopresentaties, spreekuren (Gemeente, Woningstichting en 

        Partners in Welzijn) en dient als vergader locatie voor het DOP Urmond.

⦁ De groene Brigade zorgt voor een nette groene omgeving van de  Kooypoort /Kanaalboulevard en de kanaalbrug.

⦁ Een vraag die nadrukkelijk bij het DOP leeft: wat gebeurt er met het Pater Kolbehuis?

 

Vragen? Reacties? We staan zondag 12 juni op de St. Leendertmarkt!!!!

U kunt uw vragen en/of reacties mailen naar: dopurmond@gmail.com


-VACATURE-

 

WEEKENDHULP GEZOCHT

 

Hoeve Elisabeth zoekt versterking voor de zaterdag en in vakanties of eventueel doordeweeks een paar uurtjes.

Ben jij op zoek naar een afwisselend weekendbaantje en wil jij werken in een klein hecht én gezellig team?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Mail je gegeven naar info@hoeveelisabeth.nl of stuur een appje naar 06-12274048.

 

Wie weet tot snel!

Functie-eisen:

• Beschikbaar op zaterdag

• 15 - 18 jaar oud


Tontjel                                  vieze lap

Graofiaote                          grote handen

Preugelen                           slaan van persoon

Lemmeteren                     vervelen van iemand

Katskrouw                          bang

Grieniezer                           huilebalk

Gaantj                                    jonge meid

Stevele                                  laarzen

Fluitekiës                             kwark

Sjmoutwörmke                lieveheersbeestje

Babbelaer                            snoepje

Koutelebout                      kronkel

Moeremoos                        wortelenstamppot


KLIK VOOR WEERGAVE OP AFBEELDING


KRANTENARTIKEL LIMBURGS DAGBLAD

16 MEI 1956

 

Urmonds nieuwe kerk thans vrijwel gereed.

Inzegening op Pinksterzondag

 

Pinksteren 1956 zal voor de parochie  Urmond een betekenisvolle dag worden. Dan immers wijdt Deken Haenraets uit Sittard de nieuwe kerk in en krijgt het mooie dorp tussen Maas en Julianakanaal weer een waardig godshuis.

De oude kerk was reeds lang te klein en het gebouw verkeerde niet In goede staat.

Reeds onder leiding van pastoor Herpers ontstond het initiatief tot bouw van een nieuwe kerk. Pastoor Herpers legde de grondslag voor het kapitaal, dat de bouw van de kerk mogelijk zou moeten maken.

Onder de voorwarende leiding van zijn opvolger, pastoor Boost, is het werk tot een goed einde gebracht.

Midden in de oude woonkern van Urmond staat thans een fraai godshuis, een schepping van architect prof. ir. Peutz.

 

De kerk is uitgevoerd in beton met er buiten omheen gemetselde bakstenen muren. Het betonnen gewelf, dat op betonnen balken steunt, heeft de vorm van een tentzeil. In het priesterkoor komen een offeraltaar en een sacramentsaltaar te staan. Dit offeraltaar biedt de mogelijkheid, om bij bijzondere gelegenheden de H. Mis met het gezicht naar het volk op te dragen.

Aan beide zijden van het priesterkoor worden twee zijaltaren geplaatst.

Het orgel uit de oude kerk is vergroot en naar de nieuwe kerk overgebracht. Ook enkele houten beelden uit de oude kerk vinden in het nieuwe godshuis een plaats.

De kerk zal met Pinksteren nog niet geheel voltooid zijn. Zo ontbreken o.a. nog de gebrandschilderde ramen, waardoor het in de kerk vooralsnog te licht is. De ramen zullen er in de toekomst zeker komen, evenals een gebeeldhouwde kruisweg .

Daar staat de offerzin ven de parochianen uit Urmond borg voor.

Met het oog op de mijnschade is de kerk gebouwd in drie stukken, die los van elkaar kunnen bewegen. Dit voorkomt scheuring van de kerkmuren en andere beschadigingen van het gebouw.

 

De plechtigheid van de inwijding begint op eerste Pinksterdag om 3 uur 's middags.

Deken Haenraets wordt dan plechtig afgehaald.

Aan het einde van de inwijdingsplechtigheid wordt het Allerheiligste in processie van de oude naar de nieuwe kerk overgebracht.

De fanfare „St. Martinus", die die plechtigheden opluistert zal in de kerk een andante spelen.

De oude kerk zal voorlopig dienst doen als zaal, waar lezingen kunnen wonden gehouden, vergaderingen en andere gebeurtenissen, waarvoor een zaal vereist wordt.


WENSAUTO ZOEKT CHAUFFEURS

 

De Stichting Dorpsdagvoorziening Meers verzorgt met twee wensauto’s vervoer voor inwoners van de Gemeente Stein (Meers, Veldschuur, Maasband, Urmond, Berg aan de maas, Elsloo en Stein). 

Zij hebben nog behoefte aan chauffeurs die iets willen betekenen voor de minder mobiele (veelal oudere) medemens en deel uit willen maken van een enthousiast team vrijwilligers. 

 

Spreekt het bovenstaande U aan, stuur dan een e-mailbericht naar  info@dorpsdagvoorzieningmeers.nl .

Het is handig om uw telefoonnummer in de mail te vermelden!

De coördinator van de wensauto’s neemt dan contact met u op en plant een afspraak met u en hij laat u kennis maken met de organisatie zodat u een gefundeerd besluit kunt nemen of de functie van “chauffeur Wensauto” iets voor U is.

Heeft u geen mail dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de wensauto via telefoonnummer 06 - 28 44 76 14.

Hij is aanwezig op maandag en dinsdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op donderdag van 15.30 uur tot 17.00 uur. 


 

 KNUTSELCLUB DE KELDER ZOEKT VRIJWILLIGERS

 

Voor Knutselclub De Kelder te Urmond, Stein zoeken wij nog een creatieveling die het leuk vind om samen met Martha en Mariet, de groep wilt draaien.

De Knutselclub bestaat momenteel uit zo'n 8 kids die elke donderdagavond van 18.30u tot 20.00u, gezellig samenzijn en aan het creëren zijn.

Wie o wie wilt Martha en Mariet komen helpen? Dan kan ook de groep doorgaan als een van de twee eens een keer niet kan.

Het is gewoon heel erg gezellig.

Voor meer info, stuur een berichtje naar Karin via de app +31 6 38195677

Mailen kan natuurlijk ook via info@ojcdekelder.nl


NADER VEKLAARD: HENRI HERMANSSTRAAT

 

Bij de realisering van de wijk Urmond-oost werden vele nieuwe straten aangelegd. 

Een van die straten is de Henri Hermansstraat.

Wie was Henri Hermans ?

Henri Hermans was een Limburgse politicus (Partij Roomsch-Katholieke Staatspartij)

 

Geboren Blitterswijck, 14 augustus 1874, overleden 's-Gravenhage, 10 mei 1949.

Hij was een zoon van onderwijzer en journalist Wilhelmus Hermans en Henrica Verhofstad. Hij has drie zussen en drie broers, en was zelf het tweede kind in het gezin Hermans. Hij volgde de lagere school te Borgharen en ging in de leer als typograaf bij het dagblad Le Courier de la Meusse.

 

Van 1909 tot 1913 was Hermans onder meer lid van de Maastrichtse gemeenteraad, en van 1918 tot 1942 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.  In de Kamer was hij relatief onopvallend, en hield hij zich onder meer bezig met aangelegenheden rond het mijnwezen, verkeer, spoorwegen en sociale zaken.

Hermans trouwde in 1907 te Maastricht met Elisabeth Maria Geelen en zij kregen twee zoons. Hij werd benoemd tot ridder in de ordes van Oranje-Nassau (1921), de Nederlandse Leeuw (1926) en Sint-Gregorius de Grote. 


HERSTEL MUUR TERPKERK

 

De Monumentenwacht Limburg adviseerde in zijn Inspectierapport 2020 dat de kwaliteit van het voeg- en metselwerk van de terp-/kerkhofmuur verslechtert en tussen 2022 en 2027 aan herstel toe is.

 

Om de herstelkosten te financieren zijn subsidieverzoeken ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Stein.

Beide verzoeken zijn gehonoreerd zodat een belangrijk deel van de herstelkosten gefinancierd kan worden.  

Doel is het herstel van de muur ergens in 2022 te starten. Wanneer is nog niet duidelijk en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van gespecialiseerde bedrijven.


ROOKMELDER VERPLICHT

In elke woning vanaf 1 juli 2022

 

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht voor nieuwe woningen, maar ook voor bestaande bouw. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat in iedere woning in Nederland, op elke verdieping waar gewoond wordt, een rookmelder moet hangen.

Rookmelders redden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Rookmelders zijn dus van levensbelang, en niet alleen als je slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, des te meer tijd en kans heb je om je huis veilig te verlaten. Daarom zijn er door de wetgever aanpassingen in het Bouwbesluit doorgevoerd, die rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw woningen, maar ook voor bestaande bouw.

Keurmerk

Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Het Europese keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten. Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen nog worden verkocht.

We adviseren je om een rookmelder aan te schaffen met een batterij met een 10-jarige levensduur. Een rookmelder met een batterij die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel duurder, maar levert veel gemak omdat je niet steeds weer een nieuwe batterij hoeft te plaatsen. Bevestigen kan al heel gemakkelijk met dubbelzijdige tape of magneetstrip.

Onderhoud

Houd de rookmelders goed schoon. Stof en vuil kunnen zich zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de rookmelder ophopen waardoor de sensor in de rookmelder vals alarm kan geven of niet goed werkt. Maak de rookmelder daarom minsten één keer in de maand stofvrij met de stofzuiger.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Rookmelders:  www.brandweer.nl/brandveiligheid/rookmelder

Brandveiligheid: www.brandweer.nl


UUVESJEETE            - KNIKKEREN

VRECHLAP                -BRUTAAL IEMAND

FOEKEPOT                -MUZIEKINSTRUMENT GEMAAKT VAN VARKENSBLAAS

KAANJEL                     -WATERAFVOER VAN DAK

SJEEM                          -SCHADUW

PLJAESTERE             -STUCADOREN

VERNÖOKE               -VOOR DE GEK HOUDEN

BÖTTELE                     - GRAVEN

SJOEL                           - REGENBUI

POKKELE                    - RUG  WASSEN BIJ IEMAND

SJMAUREN                - BOTTERHAM ETEN

PANNAS                      -PRODUKT NA VARKENSSLACHTEN

 

 

AANKISJE                  -HOND OPHITSEN

BRAKKELE                  -PRUTSEN

AANSJAFFE               - AANKOPEN

TRAPPERE                 - BETRAPPEN                                                                                                                                         


WANDELEN MET DE DOKTER

 

Onze  Urmondse Huisartenpraktijk is druk bezig met positieve gezondheid en het leefstijlspreekuur.

Men probeert de gezondheid van de patiënten te bevorderen.

Een onderdeel hiervan is "Lopen met de dokter".

Alle inwoners van Berg en Urmond, bij hun ingeschreven, worden uitgenodigd om op de eerste woensdag van elke maand met de dokter te gaan wandelen. Deze wandeling duurt ca. 30 minuten. Vertrek om 12.30 uur vanaf het bankje voor de praktijk. 

Het doel is om samen wat meer in beweging te komen, elkaar te stimuleren gezonder te leven en wandelmaatjes te vinden tegen de eenzaamheid.

Aanmelding is niet nodig !


BURGERNET

 

Neem jij al deel aan Burgernet? 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in jouw buurt te vergroten.

 

De politie kan een burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermissing van een persoon.

 

Als Burgernetdeelnemer ontvang je een spraak- of sms-bericht met daarin het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Iets gezien?

Dan bel je rechtstreeks met de meldkamer via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Of in de app via de "Bel met de politie" knop.

 

Meld je gratis aan via burgernet.nl.

 

Want hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op een succesvolle burgernetactie!


LEVENSBOS

 

In een Levensbos kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen uit de gemeente Stein een boom adopteren of planten voor een speciale gelegenheid.

Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een jubileum of een blijvende herinnering van iemand je lief hebt!

 

Gemeente Stein is erg benieuwd of jij plekken weet in onze gemeente die perfect zouden zijn voor een Levensbos (van minimaal 1000m2).

 

Ook zijn we benieuwd hoe jij vindt dat die plek er uit moet komen te zien! Vul je de vragenlijst  in?

Dat kan tot en met 10 april. Alvast bedankt! 

Klik hier voor meer info en de vragenlijst.


NOODKAP BOMEN HEIDEKAMPPARK

 

Deze week start Sabic met de noodkap van 26 bomen (valse acacia’s) in de Veedrift van het Heidekamppark in Urmond. Onder deze bomen ligt een transportleiding van Chemelot Site naar de Haven in Stein. Metingen en inspecties hebben laten zien dat de coating van deze transportleidingen op drie plekken beschadigd is. Om de leidingen te kunnen repareren, is de kap noodzakelijk.

 

In goed overleg

Sabic heeft, samen met Bodemzorg Limburg, een vergunning voor de noodkap aangevraagd bij de gemeente Stein. De 26 bomen die gekapt worden, zijn in goed overleg met  Sabic, Bodemzorg Limburg en de gemeente geselecteerd.  In mei/juni van dit jaar start Sabic met het herstel van de transportleidingen op deze drie plekken.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming verplicht een inspectie op bijzondere diersoorten in de bomen. Wanneer er bijzondere dierensoorten in de bomen worden gevonden, dan vindt de kap tot na het broedseizoen plaats.

 

Bezoekers van het park

Om de kap van de bomen en het herstellen van de leidingen goed en veilig te kunnen uitvoeren, wordt voor wandelaars een andere route aangelegd. Op informatieborden bij de ingangen en op informatieborden bij de drie locaties waar bomen gekapt worden in de Veedrift van het Heidekamppark kunnen bezoekers lezen welke werkzaamheden plaatsvinden en waarom.

 

Kapvergunning 280 bomen in de Veedrift nog niet verleend

Belangrijk is te vermelden dat Sabic vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd heeft voor de kap van 280 bomen in de Veedrift van het Heidekamppark. Sabic heeft deze omgevingsvergunning ingediend om de veiligheid van deze transportleidingen te waarborgen en verdere aantasting van de aanwezige leidingen te voorkomen. Meerdere zienswijzen zijn ingediend tegen dit voornemen omdat de Veedrift zowel een hoge natuur - en cultuurhistorische waarde heeft. In overleg met Sabic is dan ook besloten om in eerste instantie de drie locaties aan te pakken en dan een goede afweging te maken over de noodzaak van kap van de 280 bomen.


De sjtek opgaon                                                                     Gaan slapen

Doe heuts drin wie Paulus in de krente                    Je bent overdreven bezig

Eine krab in de balk                                                              Een bijzondere gebeurtenis

Es dat lök dan kauft de os                                                 Dat is onmogelijk

Ein lamp zônger aolie                                                          Iemand met weinig verstand

Hae kik verpopzak                                                                 Hij kijkt verbaasd

Hae is oet zien huuske                                                        Hij is van slag

Hae is de piep oet                                                                  Hij is gestorven

Bes-te in de kirk gebaore ?                                              Doe de deur dicht !

Dae doug veur gein vief cent                                          Die kan je niet vertrouwen

Hae telt wie eine meikever                                              Hij telt  erg nauwkeurig

 


DE MINIBIEB

 

De Minibieb is weer opgeruimd.

Alle volwassen boeken zijn gewisseld.

Een hele nieuwe collectie om uit te kiezen!

 

Oproepje:

Heeft u nog leuke kinder-/jeugdboeken thuis?

Of liggen er nog tijdschriften bij u thuis die nog een ronde gelezen kunnen worden, dan zijn deze van harte welkom!

Geef ze gerust even af bij de voordeur of leg ze in de Minibieb.

 

De Minibieb wordt nog steeds intensief gebruikt. Dat is ook de bedoeling. Wel de vraag om de bieb na een bezoekje weer netjes achter te laten en de deurtjes goed dicht doen.

Open deurtjes in combinatie met wind en regen doet de Minibieb immers geen goed!

 

Waar?...Gagarinstraat 4 Urmond


 • Höbs-te gein oare aan diene kop ?                                         Kun je niet luisteren ?
 • Hae zit in ziene poepzak.                                                              Hij is in moeilijkheden.
 • Hoag water höbbe.                                                                           Te korte broekspijpen hebben.
 • Mit aetje vunk m'n gein vleege.                                                Met geweld bereik je niets.
 • Hae stuk de brets.                                                                              Hij heeft de kolder in het hoofd.
 • Wie eine bok op de haverkis.                                                       Gretig zijn.
 • Wae ômkik maak sjeif voore.                                                      Blijf opletten.
 • Zien oare gewesje kriege.                                                             Er van langs krijgen.
 • Zwieg de moel !                                                                                   Hou je mond !
 • Sjus ein evangelie oet de gooj waek.                                      Erg langdradig zijn.
 • 't Beste kaore haet onkroed.                                                       Het kan niet altijd perfect zijn.
 • 'n Wies hoon lek ouch waal 'ns in de netele.                      Iedereen maakt wel eens fouten.

Zwaegel                        Lucifer

Steagelke                     Draaihekje

Sjörkar                           Kruiwagen

Awdenk                         As

Vunkele                         Vuurtje stoken

Vlaegel                          Deugniet

Klasjenere                   Discussiëren

Naodgare                     Waarheid

Aomzeik                        Mier

Bakkes                           Gezicht

Blatsj                              Kletswijf

Dabben                         Krabben

Krijten                           Plagen                   


-GRATIS ADVERTENTIE-

VOGELKOOI TE KOOP

 

Nog heel mooi vogelkooi te koop.

h.b.d= 60x43x33

Metaal.

Kleur Bordeaux

Incl. toebehoren (zitstokken, vogelbadje, schommel, voederbakjes)

 

Tel. 0640389164

Urmond, Dr. Nolensstraat 6


KNEESJE                          ZEUREN ZANIKEN

GROUWELE                    MOPPEREN

AOMZEIK                        MIER

KLAENE                           SLAAN

PUPSJ                              OOGSMEER

RÔTSJE                            GLIJDEN

RÖTSJ                               VOORN

SJTEVEL                            LAARS

SJEBBETIG                       ARMZALIG

SJMOUER                         BOTERHAM

WIEMERE                         BESSEN

TANKELDRAOD             PRIKELDRAAD

ÖFFE                                  GIST


GRATIS OP WIJ URMOND......

-Alleen voor particuliere inwoners van Urmond-

 • Hebt u iets te verkopen;
 • Familieberichten;
 • Jubilea;
 • Verjaardagen;
 • Verenigingsberichten;
 • Overlijdens;
 • Geboortes;
 • Plaatselijk nieuws.

U kunt gratis mededeling doen op WIJ URMOND, eventueel met bijplaatsing foto('s).

 

 

Neem contact op en klik hier

Plaatselijke ondernemers kunnen 5x per boekingsjaar GRATIS adverteren. Hierna vriendelijke prijsjes.

Meer info?: tel. 06-40389154