Tips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u. 

 

ER IS OP WIJ URMOND EEN MOGELIJKHEID OM

GRATIS EENMALIG TE ADVERTEREN 

VOOR PARTICULIEREN EN PLAATSELIJKE ONDERNEMERS

Vraag naar de voorwaarden op henbreuls@gmail.com

 


ACTIVITEITEN-POSTERS

NOSTALGISCHE KRANTENBERICHTEN

klik op poster of artikel voor groter formaat-


INFO OVER CORONATESTLANDELIJKE DAG MINIBIEB

 

De Dag van de Minibieb wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. 

 

Bezoek je de minibieb van Marjolein Pol op 19 september?

 

 

Kom gerust langs op Gagarinstraat 4 voor een nieuw/ander boek.

 

U bent welkom!

 

Nog even... en dan hebben we een leuke actie in Minibieb Urmond... we houden u op de hoogte!


AANPAK HOGE SNELHEID VEESTRAAT

 

Volgende week start de aanleg van twee komremmers in de Veestraat in Stein.

Eén aan de Steinse zijde nabij de Libel en één aan Urmondse zijde nabij de Paalweg. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 23 oktober afgerond.

 

Wat is een komremmer

Een komremmer is een uitbuiging van de rijbaan bij het binnenrijden van de bebouwde kom met als doel de inkomende snelheid te verlagen. Voor de weggebruikers is een komremmer tevens een eenduidige en herkenbare ingang van de bebouwde kom. Deze herkenbaarheid en verlaging van de snelheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden combineren

Momenteel vinden werkzaamheden plaats aan de rotonde Haven / Heidekampweg / Veestraat. Uitgezonderd een transportbedrijf en de lijnbus, maakt geen ander gemotoriseerd verkeer meer gebruik van de Veestraat.

Daarom is ervoor gekozen om de komremmers eerder aan te leggen dan gepland en te combineren met deze werkzaamheden.

Daarmee ervaren inwoners en bedrijven slechts eenmalig hinder van de werkzaamheden in plaats van twee periodes.

Te voet en te fiets

Voor voetgangers en fietsers blijft de Veestraat toegankelijk.

Deze worden tijdelijk via een dubbelzijdig fietspad aan één zijde omgeleid, omdat bij de uitbuiging het huidige fietspad wordt verplaatst.


LEKKAGE JULIANAKANAAL (2)

 

Wat is er precies gebeurd? Bij werkzaamheden aan de verruiming van het Julianakanaal is woensdag 16 september de zuidelijke bouwkuip onder water komen te staan.

 

Welke werkzaamheden vinden daar plaats? Rijkswaterstaat verruimt en verdiept het Julianakanaal. De werkzaamheden zijn in volle gang. In 2023 moet het werk klaar zijn. 

 

 

 

Foto: Ties Salden

 

Hoe kon dit gebeuren?

Om een bouwkuip te creëren zijn damwanden geplaatst in het kanaal. Bij de plaatsing van damwanden is rekening gehouden met de aanwezigheid van oude, ondergrondse leidingen. Hierdoor konden de tijdelijke damwanden niet volledig op diepte worden aangebracht.

Op woensdag 16 september bleek dat er door de druk van het water een gat is ontstaan onder de damwand. Via dit gat is kanaalwater onder de damwanden doorgelopen en is de bouwkuip gevuld met water.

 

Hoe wordt het opgelost?

Er is direct gestart met het treffen van noodmaatregelen. Een kraanschip bracht klei aan om het doorspoelen van water tegen te gaan. Ook werden zo snel mogelijk nieuwe tijdelijke damwanden geplaatst.

 

Zijn er gevaren voor de nabijgelegen dijk?

De dijk wordt gemonitord. Voor extra versteviging zijn uit voorzorg big bags met zand geplaatst aan de Urweg/Urmonder Parallelweg. Indien de situatie daarom vraagt kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen.

De aannemer houdt met peilbuizen de grondwaterstand nauwlettend in de gaten.

 

Hoe lang vinden de herstelwerkzaamheden plaats?

Dat is niet bekend. Naar verwachting duren de werkzaamheden in ieder geval nog tot in het komende weekend.

 

Is er sprake van hinder?

De herstelwerkzaamheden zorgen voor beperkingen voor de scheepvaart op het Julianakanaal. Ter plaatse vindt scheepvaartbegeleiding plaats. Ook dienen schippers rekening te houden met stremmingen. 


LEKKAGE  JULIANAKANAAL (1)

 

Van woensdag- op donderdagnacht heeft men bij de 2de graafput langs de Paalweg in het Julianakanaal een lek geconstateerd.

Door het ontstane gat ontwikkelde zich een zogenaamd "badkuip-effect". Het water stroomde met enorme druk door het ontstane gat waardoor de, nog droge bouwput, vol water liep. Diverse machinerieën moesten uit het water gevist worden.

De druk duwde zelf de stalen beplating omver.

Momenteel is men intensief bezig het lek te dichten.

 

Een ander effect was dat er ook druk kwam op het grondwaterpeil waardoor het water, onder de dijk door, de Urweg opstroomde onder aan de dijk.

Met plastic zeilen en big bags wordt de doordrenkte onderkant van de dijk afgedekt.

Het stromende water wordt via de Ur afgevoerd.

Wat de verdere gevolgen zijn voor de werkzaamheden aldaar is (nog) niet bekend, maar het zal ongetwijfeld een ruime vertraging betekenen.

 

Of de water-verzadiging van de onderdijk nog gevolgen heeft voor de toekomst kon de woordvoerder van de firma (nog) niet beantwoorden.

Meer nieuws volgt.

DE LEKKAGES MIDDEN JAREN DERTIG

-klik op artikel voor groter formaat-HIJ KOMT, HIJ KOMT....OF TOCH NIET ?

 

Bij de organisatie van de Sinterklaasintocht in Urmond zat de schrik er behoorlijk in.....

Kan men de Sint dit jaar weer verwelkomen, of niet, in Urmond. Dit gezien de coronaperikelen.

 

Men heeft druk overleg gevoerd en men is er uit:

SINT KOMT NAAR URMOND OP 21 NOVEMBER A.S.

Niet op de gebruikelijk manier als voorgaande jaren.

Men heeft een alternatief programma ontworpen.

Uiteraard gaat Sint 10 dagen vooraf in quarantaine.

Hoe dit alternatief programma verder gaat uitzien.....

volg de actualiteit op WIJ URMOND !

Ondertussen heeft men de naam van de organisatie gewijzigd in  "Stichting Intocht Sinterklaas Urmond".

Er is een nieuwe facebookpagina geopend onder deze naam en een nieuw fris logo zit in de verwerking.

Kortom, veel activiteit op het dakenfront. 


GARAGESALE AANSTAANDE ZONDAG

-09.00 TOT 14.00 UUR-

 

Na het succes van voorgaande jaren nu de Garagesale editie 2020.

In verband met de crisis moest de datum verplaatst worden. Nu gaat hij dan toch echt door met maar liefst 142 inschrijvingen.

Uiteraard is gelet op de Coronavoorschriften. Er wordt dan ook dringend verzocht, bezoekers en verkopers, zich strikt aan deze voorschriften te houden.

Komt u met de auto...parkeer deze dan op plaatsen aangegeven op onderstaande kaartjes of parkeer buiten de bebouwde kom.

Maak er een gezellige dag van !

URMOND HEET U WELKOM.

 

-Klik op onderstaande routekaartjes voor groter formaat-


BLOEMSCHIK WORKSHOP

 

Wat is er nu leuker en gezelliger dan samen met collega’s vrienden of familie bloemschikken bij HandmadebyRina, Dokter Nolensstraat 2, Urmond…?

 

Nu reserveren met een strippenkaart.

Met de strippenkaart “reserveert" men alvast 5 workshops zodat men verzekerd is van een plekje binnen het bloemschikseizoen (het seizoen loopt van september tot en met mei).

Nog een les over? Geen probleem, neem hem mee naar het volgende seizoen!

 

De kosten voor de strippenkaart bedraagt € 50,- voor 5 workshops.

Deze kosten zijn inclusief koffie en gebak.

Let wel: de benodigde materialen worden per werkstuk apart afgerekend.

De prijs van de materialen kan variëren van € 15- tot € 45,- afhankelijk van het werkstuk.

 

Interesse en meer info:

rina.patelski@hotmail.com

Telefoon 06 16386865.

 

COVID-19 maatregelen.


ADC DAMES DOOR IN DE BEKER

 

Na 3 sets met het kleinst mogelijk verschil van 25-23 stond er een 2-1 voorsprong voor VC Kessel op het scorebord.

Het team van Kessel geloofden in een stunt.

 

Echter vanaf set 4 liet het, vooraf favoriete ADC ,zien waarom het een divisie hoger speelt.

De Kesselse dames konden de solide verdediging van ADC nauwelijks nog verontrusten.

Via 14-25 en 8-15 trok de tweede divisionist de vierde en de beslissende vijfde set naar zich toe. 

Een prima start van het bekerseizoen.

 

Dit resultaat betekend de volgende ronde in de bekerstrijd.

 

Volgende week begint de competitie weer. 

 

De start van de competitie begint al gelijk met een lange rit richting Wijchen.

Zaterdag 19 september de uitwedstrijd tegen Trivos.


NOG GEEN GROEN LICHT VOOR OKTOBERFEEST STEIN

 

Naar aanleiding van de publicatie in Dagblad de Limburger over het voornemen om een Oktoberfeest in Stein te organiseren, bereiken de gemeente ongeruste berichten.

 

Onder andere doordat de titel van het artikel de indruk wekt dat er al groen licht is gegeven voor dit evenement.

Daarom wil het bestuur nogmaals benadrukken dat er door de gemeente nog géén vergunning is afgegeven voor dit evenement.

 

Evenementen in tijde van corona

In de gemeente Stein mogen momenteel evenementen plaatsvinden, mits de organisatie voldoet aan de Noodverordening. Daarom moet elke organisator verplicht een zogenoemd Corona Veiligheidsplan bij de gemeente indienen, zodat getoetst kan worden of er voldaan wordt aan deze eisen en daarmee het evenement ‘coronaproof’ kan plaatsvinden.

Alleen als men hier van overtuigd is, wordt een vergunning afgegeven.

 

Oktoberfeest

Dit geldt dus ook voor de organisatie van het Oktoberfeest.

Het vergunningstraject voor het Oktoberfeest in Stein loopt nog de gesprekken met de organisator en de betrokken veiligheidsdiensten lopen nog.


 

VEURSNEPPIG           -VOOR DE BEURT

BLATSJ                       -KLETSWIJF                   

FISPERNÖLLE            -KUTSELEN

KERNAAJE                  -BAZIGE VROUW

KEREFIE                     -KERKHOF

NITSJ                          -VLUG

WIESVROUW              -VROEDVROUW

PRENGEL                   -ONDEUGEND IEMAND

KLASJENERE              -OVERLEGGEN

ZEMELAER                 -TREUZELAAR

KREK TEGOOI            -NET GOED 


MOBILITEITSPLAN GEMEENTE STEIN

-Vragenlijst-

 

Momenteel werkt de gemeente aan het maken van een nieuw Mobiliteitsplan.

Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente de komende jaren om wil gaan met mobiliteit. Met ontwikkelingen zoals elektrisch rijden, speedpedelecs (snelle e-bikes) en het delen van auto’s, biedt de toekomst veel kansen om mobiliteit te verduurzamen.

 

Door middel van de vragenlijst willen wij inzicht krijgen in het reisgedrag en de behoefte aan mobiliteit. En welke zaken ten aanzien van reizen men belangrijk vindt voor de toekomst.

 

 

De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan.

De vragenlijst is volledig anoniem en kost ongeveer vijf minuten van uw tijd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mathijs Schoenmakers via mathijs.schoenmakers@rhdhv.com.

De vragenlijst kan tot en met woensdag 23 oktober 2020 worden ingevuld.

 

Klik hier voor de vragenlijst


KLACHTEN EN MELDINGEN GEMEENTE STEIN

 

Regelmatig hoort men rondom klachten met betrekking tot (groen)situaties, verkeersproblemen of (berm)rommel in onze gemeente.

Het is een populair onderwerp in buurthuizen, kantines en cafés.

 

Het heeft geen doel te wachten tot er iemand eens contact opneemt met de verantwoordelijken, de gemeente dus.

 

Zelf initiatief nemen om de situatie te verbeteren is het advies.

 

Men kan via een klachten/meldingsformulier melding maken.

Vul het meldingsformulier in: klik hier 

 


VASTELAOVEND IN GANS GEMEINTE STEIN GEIT NEET DOOR


VERBETEREN KWALITEIT PLANTSOENEN

  

Gemeente Stein start binnenkort met het verbeteren van de plantsoenen in de gemeente.

Een aantal heesterplantsoenen voldoen namelijk niet meer aan kwaliteit die men voor ogen heeft. De proef met het duurzame Bokashi krijgt hiermee, na het zien van positieve resultaten, een vervolg.

 

Een gezonde bodem

Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. Met deze wetenschap heeft men in het voorjaar bij een aantal slecht groeiende plantsoenen een experiment uitgevoerd door een laag Bokashi aan te brengen.

Dit experiment heeft positief uitgepakt. Men wil dan ook in de te verbeteren plantsoenvakken een laag Bokashi aanbrengen. 

 

Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en wordt gemaakt van plantenresten. De plantenresten worden omgezet in voeding voor de bodem. Wormen graven zichzelf naar de Bokashi toe en beginnen hiervan te eten. Een bijkomend voordeel is dat

Bokashi de groei van onkruid onderdrukt en de uitdroging van de bodem tegengaat. Het is een organisch en duurzaam materiaal dat bovendien geurloos en onschadelijk voor mens en dier is.

 

Locaties

Een overzicht van de locaties is te vinden op de website, www.gemeentestein.nl

 

Werkwijze

De gemeente Stein gaat halverwege september de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag Bokashi.

In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

 

Meer informatie

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail guus.kreutzer@gemeentestein.nl.


FANFARE BRENGT MUZIEK NAAR URMONDERHOF

 

Zondagmiddag, lekker weertje, gezellig publiek....

Onze fanfare had deze middag uitgekozen om de bewoners van Urmonderhof en de Kooypoort een muzikale aubade te brengen.

Het gras was (te) lang, er stond 1 kratje bier en 20 flessen jus d'orange klaar en voor de rest hielden we het droog....het weer en de kelen.

De fanfare-mannen en -vrouwen , onder leiding van hun nieuwe dirigent Jac Sniekers, brachten een prima programma.

De bewoners en de rest van de aanwezigen genoten er zichtbaar van.

Men merkt dat  "de fanfaar" bij vooral de oudere generatie nog steeds een warm plekje gereserveerd heeft, en dat is goed zo.

 


WAARSCHUWING OPLICHTERS

-Oplichting in Urmond-

 

In Urmond speelde zich afgelopen donderdagmorgen een ergerlijk geval van oplichting af.

Een inwoner werd op straat agressief aangesproken door handelaren rijdende in een donkerbruin bestelbusje.

Genoemde inwoner ging niet op hun agressieve verkooppraatje op straat in.

 

Een moment later meldde de verkoper zich aan de huisdeur van het slachtoffer. Onder druk opende het verbouwereerde slachtoffer de verpakking om de inhoud te bekijken.

Na opening van de verpakking werd, volgens de verkoper(s) de veiligheidszegel verbroken, waardoor men verplicht was de artikelen te kopen.

Een te betalen bedrag van enkele honderden euro's was het resultaat.

 

In het busje bevonden zich diverse huishoudmaterialen verzegeld verpakt.

Open de doos en je zit aan de verkoop vast.

Wellicht handelt het zich hier om gestolen goederen die men aan de man probeert te brengen. 


NIEUWE DIRIGENT FANFARE

-Jac Sniekers-

 

Na 14 ½ jaar voor Fanfare Sint Martinus gestaan te hebben nam dirigent Maurice Daemen onlangs afscheid van de Urmondenaren.

 

Men heeft een opvolger gevonden uit het muzikale nest Thorn: Jac Sniekers

 

Jac Sniekers begon op jeugdige leeftijd met trompet spelen en werd lid van Harmonie Sint Michaël in Thorn. Aan de plaatselijke muziekschool behaalde hij zijn diploma’s A t/m D.

Aan het conservatorium Maastricht studeerde hij trompet bij Theo Wolters maar schakelde op diens advies over naar hoorn en sloot zijn studie hoorn af bij Prof. Will Sanders en Willy Bessems.

Jac studeerde daarnaast Directie aan het conservatorium Maastricht bij Pierre Kuijpers.

 

Als trompettist was hij verbonden aan het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest en als 1e  hoornist aan het Nationaal Jeugd Orkest en diverse buitenlandse korpsen.

In 2013 werd hij geselecteerd voor een masterclass bij het Metropole Orkest waarmee hij drie dagen werkte en een concert verzorgde.

Ook was hij deelnemer aan de internationale dirigentencursus van het WMC in 2013. 

 

Wij wensen hem uiteraard heel veel succes met Sint Martinus ! 


FOTO-PRESENTATIE BUURTHUIS

 

De vaste bezoekers van de presentatie van oude foto's uit het Urmondse moeten we voorlopig helaas nog teleurstellen.

Om praktische redenen is het niet mogelijk om de presentatie, na de zomer- en coronastop, voort te zetten.

Zodra dit weer mogelijk is wordt dit bekendgemaakt via deze site en facebook.

 

Dat wil niet zeggen dat u geen oude foto's meer kunt of mag inleveren.

Dit kan digitaal via henbreuls@gmail.com of een bezoek aan het buurthuis op dinsdag- en donderdagmiddag.


LIMBURGS DAGBLAD

-7 JULI 1926-INFORMATIEAVOND DUBBEL DUURZAAM

 

Wil jij graag je woning verduurzamen, energie besparen of zelf energie opwekken? Of wil je langer thuis blijven wonen en het comfort in huis verbeteren? Maar weet je niet waar te beginnen? De gemeente Stein en Dubbel Duurzaam helpen je hier graag bij!

 

Via Dubbel Duurzaam kun je gebruik maken van twee woningscans: een energie- en een zorgscan. Deze scans, normaal € 79,- worden nu gratis aangeboden door de gemeente Stein!

 

Wil je graag eerst meer informatie? Kom dan naar de informatieavond op 7 oktober aanstaande. Hier kom je alles te weten over de zorg- en energiescans en kun je al je vragen stellen. 

 

Datum: woensdagavond 7 oktober 2020

Tijdstip: 20:00 – 21:00 (inloop vanaf 19:45)

 

Locatie: MFC De Grous, Heerstraat-Centrum 38 in Stein

Parkeren: Gratis parkeerplaats beschikbaar

 

Aanmelden

In verband met de strenge maatregelen rondom het coronavirus en het bewaren van 1,5 meter afstand, dien je je vooraf aan te melden. Per huishouden worden slechts twee personen toegestaan, dit om te voorkomen dat het te druk wordt en hiermee de 1,5 meter niet kan worden nageleefd.

⦁ Stuur een e-mail met jouw contactgegevens naar info@dubbel-duurzaam.nl, onder vermelding van “Informatieavond Dubbel Duurzaam”. Je ontvangt een bevestigings-mail.

⦁ Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis!

⦁ Vol = vol. Bij veel interesse wordt een tweede informatiesessie georganiseerd.

⦁ Je kunt je vragen of opmerking altijd doorgegeven via bovenstaand mailadres.

 

Verhinderd?

Wil je graag meer informatie maar lukt het niet om aanwezig te zijn? De informatieavond is live te volgen via onze facebookpagina en vervolgens ook terug te bekijken. De link naar de video wordt na de informatieavond gedeeld via de digitale nieuwsbrief en op onze website.

 

Liever persoonlijk contact? Stuur een e-mail naar info@dubbel-duurzaam.nl of neem telefonisch contact op met Dubbel Duurzaam via 041 - 266 78 23

 

Wat is Dubbel Duurzaam ook alweer?

Een onafhankelijke duurzaamheidscoach voert de scan(s) bij je thuis uit. Het resultaat is een rapportage dat de mogelijkheden beschrijft om enerzijds het energieverbruik te verminderen én duurzame energie op te wekken en anderzijds de maatregelen die nodig zijn om zo lang mogelijk op een veilige manier thuis te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een inloopdouche, een traplift of het verwijderen van dorpels.

 

Liever direct aan de slag?

Meld je nu aan voor een gratis energie- of zorgscan van Stichting Dubbel Duurzaam. Aanmelden gaat via de website www.dubbel-duurzaam.nl/aanmelden.


KLIMAATBOOM ZOEKT TUIN

 

Draag jij graag je steentje bij aan een groener straatbeeld, een natuurlijkere omgeving voor vogels en insecten of een betere luchtkwaliteit?

Wil je graag de schutting vervangen voor een groene haag?

Dan kun je nu via de gemeente met korting bomen en/of hagen bestellen.

 

Gemeente Stein wil het vergroenen van de leefomgeving stimuleren. Bomen vangen fijnstof af, nemen CO2 op, bevorderen biodiversiteit en geven schaduw.

Daarom biedt de gemeente Stein de mogelijkheid om bomen en hagen aan te kopen met 75% korting.

 

Assortiment

Er is een assortiment van bomen en hagen samengesteld waaruit je zelf een keuze kunt maken. Een overzicht van het assortiment kun je downloaden hier.

De genoemde prijzen in het assortiment zijn jouw eigen bijdrage, de gemeentelijke korting is hierin al verrekend.

 

Bestellen

Plaats je bestelling via info@gemeentestein.nl vóór vrijdag 25 september.

Vermeld in het onderwerp van de mail ‘Klimaatbomen’.

Vermeld in de bestelling je naam, adres en telefoonnummer. De naam van de boom/haag en het aantal dat je graag wilt bestellen.

Je ontvangt een bevestiging van je bestelling per email en een factuur.

De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.

 

Spelregels 

  • Per bestelling wordt een maximaal aantal gehanteerd van 2 bomen en max. 150 st. haag (max. 30 meter bij 5 stuks per m1) per adres.
  • Bomen dienen minimaal twee meter uit de erfgrens te staan, voor hagen is deze afstand vastgesteld op 50 centimeter (tenzij er met de buren andere afspraken worden gemaakt in goed overleg);
  • Aanvragen worden afgehandeld op basis van binnenkomst totdat het budget op is. Op = op!

 

Afhalen

Afhalen op zaterdag 7 november op de parkeerplaats van het Heidekamppark, gelegen aan Heidekampweg te Stein. Tijdstip wordt twee weken voorafgaand aan de afhaal dag bekend gemaakt. Neem de bevestigingsmail mee bij het afhalen van de planten.

Zorg voor een geschikt vervoermiddel. De lengte van de bomen is ongeveer 3 meter.

In het geval van een personenauto mag de lading maar 1 meter uitsteken. Bij een aanhangwagen mag de lading ook tot 1 meter uitsteken, zonder markeringsbord.

Plant bij voorkeur dezelfde dag de bomen en/of hagen aan om uitdrogen te voorkomen!


SCOUTING URMOND

 

Er zijn heel wat clubs en verenigingen binnen het Urmondse.

Zo is er ook de scouting van Urmond.

 

Deze actieve vereniging is op zoek naar nieuwe leden en daarom heeft men van de maand September een kijkmaand gemaakt.

 

Ieder kind in Urmond is welkom om een kijkje te komen nemen en mee te draaien in de Beurstel.

Het programma ? Zie de poster.

 

Scouting  Urmond daagt je uit op één van deze avonden.

 

Genoemde activiteiten zijn onderdelen binnen scouting die men regelmatig doet, al dan niet in een andere vorm, naast de vele scouting gerelateerde activiteiten zoals pionieren, EHBO, knopen, abseilen etc.

 

Neem ook eens een kijkje op de website: 

www.scouting-urmond.nl

 

Men hoopt de Urmondse kids vanaf 2 september massaal te mogen begroeten.

 

-Klik op poster voor groter formaat-

 


H.MISSEN TIJDENS CORONA

-Wijziging-

 

U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden als u de H. Mis wil bezoeken. In de kerk van Urmond kunnen 100 personen plaatsnemen.

In de kerk in Berg aan de Maas slechts 60.

U kunt gaan zitten op de plek waar geen groen kaartje op de kerkbank ligt.

Als u de kerk binnenkomt dan is het de bedoeling om bij de ingang uw handen te desinfecteren.

Voordat u de communie ontvangt dient u weer te desinfecdtcteren. In het middenpad staat een desinfecteringsmiddel klaar.

Bij de uitgang staan collecteschalen. Hierin kunt u uw collecte deponeren.

Het is ons niet toegestaan tijdens de H. Mis te collecteren.

En uiteraard houden we 1 ½ meter afstand.

 

P.s.:

Op 23 mei 2021, 09.30 uur is de Eerste Heilge Communie gepland in Urmond. 

 


KNUTSELCLUB WEER ACTIEF

 

Knutselclub De Kelder is inmiddels weer gestart.

Afgelopen keer hebben de kids zout gekleurd en er mooie creaties mee gemaakt.

 

Er zijn nog plekken vrij.

Opgeven kan via info@ojcdekelder.nl of een appbericht naar Martha 06-10590330

 

Let op! Vanwege de coronaperikelen hebben wij de contributie aangepast.

We hebben deze verlaagd naar €10,- per kwartaal en het 3e kwartaal van 2020 hoeft niet betaald te worden.

 

 

 


INFORMATIE BIJ PASTOOR SCHWILLENS

TEL.: 046-4331328


GRENSRECHTER, IETS VOOR U ?

 

RKVV Urmondia is op zoek naar een grensrechter voor het eerste elftal.

Het eerste elftal speelt 5de klasse.

Heeft u interesse in deze functie neem dan contact op met Mark Golsteijn via:

m.golsteyn@home.nl of 06-48258909.


MINIBIEB URMOND

 

De Minibieb is aangevuld met nieuwe boeken. Voor ieder wat wils...

 

Wist u dat de Minibieb door het vele gebruik, de vele nieuwe boeken die gebracht worden en de aanwezige voorraad iedere week wel andere boeken bevat?!

 

Graag tot ziens op Gagarinstraat 4!


-LIMBURGS DAGBLAD-

21-04-1969


LIMBURGS DAGBLAD

4 mei 1973

 

DE NIEUWE SPORTHAL

 

De nieuwe sporthal in Urmond, die door het Geleense aannemingsbedrijf Keulen B.V. in zes maanden tijd werd gebouwd, is voor alle gangbare zaalsporten geschikt.

 

De hal is 616 vierkante meter groot. Ze kan, indien noodzakelijk, tot 924 vierkante meter worden uitgebreid.

Het is de bedoeling, dat niet alleen de plaatselijke sportverenigingen maar ook de basisscholen en de bejaarden van de zaal gebruik maken.

De hal, die werd ontworpen door architect C. Ham uit Sittard, bestaat uit een speelruimte, die door een volautomatische vouwwand in twee speelvelden gescheiden kan worden.

Ernaast liggen twee kleedlokalen, twee doucheruimten, een foyer met bar, een lokaal voor scheidsrechters en trainers en een berging.


NIEUWE TILBURGSCHE COURANT

-18-2-1880-


-DE DRIE KERKEN-


-LIMBURGS DAGBLAD-

09-12-1983


NOSTALGISCH (VIES) VERSJE

 

Er was eens een vogeltje dat kon niet meer kakken,

er was een veertje aan zijn poepertje blijven plakken.

Hij zei pedie, hij zei peda, hij zei pedomme,

hoe is dat veertje aan mijn poepertje gekomme?


WELKE URMONDSE FAMILIE IS DIT ?

-Reactie via contact-


GEMEENTE STEIN....WATERRIJK

 

Gemeente Stein, met Urmond, Berg aan de Maas, Meers en Elsloo gelegen aan de boorden van Maas en Kanaal.

Deze beide wateren hebben een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze gemeente.

De vroegere havens van Urmond en Berg aan de Maas en de huidige haven van Stein, brachten en brengen welvaart.

Peter Pantus maakte een prachtige 4 delige fotocollage.

 

Deze week deel 1

 

 

KLIK HIER en dan op het pijltje