ACTIVITEITEN-POSTERS

-KLIK OP AFBEELDING VOOR GROTER FORMAAT-

 WATEROVERLAST GEHAD ?

-Melden aan Gemeente-

 

Graag houdt de Gemeente Stein de plekken bij waar veel overlast is geweest.

Veel plekken kent men al, maar ze wilt graag weten of er ook nieuwe plekken zijn waar wateroverlast is geweest. Met de meldingen kan men beter in beeld brengen wat er nodig is om de overlast te verminderen.

 

Afgelopen weekend is een extreme bui gevallen en wellicht zal in de nabije toekomst nog meer vallen. Natuurlijk probeert men ons riool aan te passen aan de regenbuien van nu.

Helaas kan men het riool niet zo maken zodat het alle extreme regenbuien aan kan. We moeten ons voorbereiden op het feit dat deze extreme regenbuiten steeds vaker vallen. De wateroverlast die daar bij hoort, moeten we gaan accepteren als iets wat vaker voorkomt. Hoe ontzettend vervelend dat ook is. 

Meld wateroverlast via ons meldingsysteem.  KLIK HIER

 


 

CONCEPT COALITIE ACCOORD GEMEENTE STEIN

 

Steins Belang, VVD en DOS hebben eerder aangegeven samen te werken aan een coalitie in de gemeente Stein. Daartoe zijn de onderhandelingen gestart en hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar de inhoudelijke punten met elkaar zijn besproken. Deze gesprekken hebben geleid tot een principe overeenstemming over de inhoudelijke punten en het concept coalitieakkoord is al voorgelegd aan de achterbannen voor consultatie met fracties en leden en kan ook daar op instemming rekenen.

 

De coalitiepartijen hebben het coalitieakkoord van 2018-2022 gebruikt als basis voor het huidige akkoord. Op diverse onderdelen zoals wonen, duurzaamheid en het sociaal domein zijn accenten gelegd en vindt intensivering van beleid plaats. 

 

Zo wordt er de komende periode versneld gewerkt aan het realiseren van geschikte woningen voor zowel starters, jongeren alsmede ouderen. Daarnaast willen de partijen een energiebesparingsfonds oprichten als aanvulling op het al bestaande gemeentelijke zonnepanelenproject waar inwoners, ook de inwoners met een smalle beurs, een beroep op kunnen doen om hun woning te verduurzamen.

 

In het sociaal domein wordt naast een strakkere sturing op kostenbeheersing ook geïnvesteerd in ouderenbeleid, armoedebeleid, jeugd- en jongeren beleid en mantelzorg. Er worden extra pilotprojecten opgezet om te experimenteren met vernieuwende concepten om de  groeiende problematiek in het brede sociaal domein het hoofd te kunnen bieden.

 

Ook in de fysieke infrastructuur wordt extra geïnvesteerd door de lange termijn maatregelen van de verkeersarrangementen planmatig in 15 jaar weg te zetten en gebiedsgerichte aanpakken te versnellen. Het voornemen is om in deze bestuursperiode 2 scholen vanuit het integraal huisvestingsplan te vernieuwen. De middelen voor de vervangende nieuwbouw van de noodlokalen van SG Groenewald en de nieuwbouw/renovatie van OBS De Maaskei in Urmond zijn opgenomen in de financiële paragraaf.

 

Een ander speerpunt is het doorzetten van de in de vorige bestuursperiode ingeslagen weg op het gebied van recreatie en toerisme. 

 

Vanuit een in te stellen coronaherstelfonds zullen ondernemers, verenigingen  en instellingen worden ondersteund. Een omscholingsfonds moet ervoor zorgen dat inwoners die op dit moment minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt worden omgeschoold naar beroepen waar grote schaarste is.

 

De stimuleringsregeling eigen kracht, die onze verenigingen extra ondersteunt bij hun activiteiten, krijgt een structureel karakter. 

 

Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid zal met projecten extra worden ingezet om zaken als drugscriminaliteit, jeugdoverlast en illegale dumpingen aan te pakken. Maar ook aan de preventieve kant wordt gekeken hoe we inwoners meer met elkaar kunnen verbinden door een start te maken met de invoering van het zogenaamde IJslands Model.   

 

Onderdeel van het coalitieakkoord is een financiële vertaling van voornemens vanuit het conceptakkoord. Daar wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. Het ziet ernaar uit een groot deel van de wensen vanuit de coalitie ook met middelen kunnen worden ondersteund. 

 

Tussen de partijen is ook een akkoord bereikt over de formatieomvang en de kandidaat wethouders voor het nieuw te vormen college. De wethouders Danny Hendrix, Joep Ummels en Natascha Wingelaar (DOS) en Gina van Mulken (Steins Belang) keren terug in het nieuwe college. 

 

Citaat Gina: “  De afgelopen coalitieperiode hebben zich voor mij gekenmerkt door fijne samenwerking, collegialiteit en vertrouwen. Enigszins verrast maar zeker ook vereerd dat ik door mijn partij Steins belang werd voorgedragen als kandidaat wethouder om de komende bestuursperiode invulling te geven aan het nemen van bestuursverantwoordelijkheid namens mijn partij. Dit om continuïteit en stabiliteit in onze raadsfractie en college te continueren. In de wetenschap dat ik op de onvoorwaardelijke steun van mijn achterban maar zeker ook mijn thuisfront kan rekenen wil ik me de komende periode weer inzetten voor onze gemeenschap samen met mijn fractie, partij en coalitiepartners DOS en VVD met dezelfde passie als in de achterliggende periode.”

 

Frank Dassen van de VVD zal worden voorgedragen als wethouder voor de VVD. Samen met Joep Ummels zal Frank Dassen de portefeuille Sociaal Domein voor zijn rekening gaan nemen. Een portefeuille waar grote uitdagingen liggen zowel op financieel maar ook op sociaal maatschappelijk vlak. 

 

Citaat Frank: “de afgelopen periode heb ik namens VVD Stein op een constructieve wijze mogen samenwerken met beide coalitiepartners DOS en Steins Belang. 

Graag zetten wij als partij deze samenwerking voort om van Stein een nog betere gemeente te maken. Wij nemen dan ook hierin onze bestuursverantwoordelijkheid.

Door mijn kandidaat wethouderschap kiest de partij naast bestuursverantwoordelijkheid ook bewust voor verjonging en vernieuwing in de raadsfractie. Semna Rouschop zal met het invullen van de raadszetel daarbij ook de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van de VVD Stein zijn.”

 

Daarnaast worden grote uitdagingen voorzien op het gebied van Duurzaamheid en Wonen. Dat alles maakt dat wordt voorgesteld wordt om de huidige formatieomvang van 4,2 fte te handhaven. 

 

Partijen zullen op 2 juni aanstaande de nieuwe coalitie presenteren en de wethouders aan de gemeenteraad voordragen voor benoeming. Het concept coalitieakkoord inclusief financiële doorrekening zal dan eveneens worden aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

De coalitiepartijen zullen tussen 2 juni en 7 juli een interactief proces met de gehele gemeenteraad doorlopen om gezamenlijk de dialoog aan te gaan en de overige partijen te mogelijkheid te geven om accenten of ideeën aan te dragen die voor hen belangrijk zijn. Het is aan de gemeenteraad om te wegen welke inbreng wordt meegenomen in het definitieve stuk alsmede welke status het coalitieakkoord en de financiële vertaling uiteindelijk zal gaan krijgen. 

 

Formateur Danny Hendrix: “De afgelopen bestuursperiode hebben we als gemeente veel bereikt. Daarnaast is door de raad veel werk gemaakt van de bestuurscultuur in de gemeente Stein. We hebben met zijn allen de focus steeds meer gericht op wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is. Het coalitieakkoord willen we daarom ook graag aanbieden aan de gehele gemeenteraad om nog aanvullende punten aan te dragen en is daarmee dan ook een handreiking en een oproep aan alle partijen om hier inbreng op te geven.”

 

Voor eventuele vragen kan contact op worden genomen met formateur Danny Hendrix (06-46715288)


R.I.O.S.’31  -  URMONDIA :  1-0 (0-0)

 

Een fris en fruitig spelend Urmondia kreeg  geen loon naar werken.

Tegen de nummer drie van de ranglijst werd in de eerste helft kans na kans gecreëerd hetgeen in de tiende minuut resulteerde in de 0-1 gescoord door Sem Penners. Dat dachten we tenminste, maar het was de grensrechter van RIOS’31 die als enige buitenspel had geconstateerd. Scheidsrechter Dhr. Eijkenboom nam zijn signaal met graagte over en keurde de treffer af.

Tien minuten later kwam dan toch de 0-1 op het scorebord. Een mooie aanval werd door Maikel Smeets doeltreffend afgerond. Helaas nam de scheidrechter weer het vlagsignaal van de onsportieve grensrechter Vergoosen over en keurde ook dit glaszuiver doelpunt af. Het pleit voor de positieve instelling van de Urmondiaspelers om niet, bij zoveel onrecht, de koppies te laten hangen. Men ging door met het goede spel en in de 25ste minuut was het dan toch 0-1. Het was wederom Maikel Smeets die een strakke voorzet van Sem prachtig inkopte. De geschiedenis herhaalde zich echter en de scheidsrechter nam ook nu het vlagsignaal van de grensrechter over en keurde ook deze treffer, onterecht, af.

De tegenstander kreeg hierdoor weer vertrouwen en ging meer in de aanval, erop vertrouwend dat bij de aanvallen van Urmondia de grensrechter samen met de scheidsrechter als reddende engel zouden optreden. Een drietal hoekschoppen konden ze, gelukkig voor ons, niet in een doelpunt omzetten.

Vlak voor de rust was het Sem Penners die geen geluk had met zijn acties. In de 40ste minuut schoot hij geheel vrijstaand net naast. Direct hierna weer een goede aanval maar nu spatte het harde schot van Sem op de paal uiteen.

Na de rust een meer gelijkwaardige wedstrijd alhoewel Sem, weer hij, de 0-1 op zijn schoen had. Helaas stond nu  de lat een treffer in de weg.

De wedstrijd werd harder en de uitblinkers van de wedstrijd, Koen Rademakers en Sem Penners, werden regelmatig onderuit geschoffeld. Volgen de scheidsrechter werd echter de bal gespeeld. Bij de Urmondia acties was dat echter, volgens hem, niet het geval.

Na de wissel van de moegestreden Marco Croonen en Melvin Schmitz voor Jelle Houtvast en Rens Fasen, was het Patrick Smeets die een vrije trap net naast de paal plaatste.

De laatste tien minuten ging Urmondia vol voor de winst, maar zoals vaker valt dan de winnende treffer aan de andere kant. Ook nu dus.

In de 85ste minuut ging de bal nog net naast de paal, maar vijf minuten later was het de aanvoerder van RIOS’31, Kay Oelers die de winnende treffer voor RIOS scoorde, 1-0.

Jammer, maar het is niet anders. Een compliment voor de Urmondiaspelers dat ze de “rust” konden bewaren bij zo veel onrecht.

De Urmondiaverslagen worden gezien door een “blauwwitte bril”, maar tegen 13 tegenstanders is het moeilijk winnen. Zelfs de RIOS spelers waren het met deze opmerking volledig eens.

Volgende week de laatste thuiswedstrijd tegen Conventus en dan de laatste uitwedstrijd tegen SC Leeuwen. Laten we het seizoen positief afsluiten.

 

Verslag: John Bosch

 


UBC  ZOEKT JEUGDLEIDERS

 

De Jeugdafdeling  van Urmondia/IVS (UBC)  is voor het nieuwe seizoen

(2022/2023 ) op zoek naar enthousiaste en sportieve jeugdleiders voor de pupillenteams Onder 8 en Onder 7.

Taken:

- Het geven van training aan Onder 8 en Onder 7 pupillen op één of twee avonden in de week ( maandag en woensdag ).

- Het begeleiden van de kinderen bij wedstrijden op zaterdag waarbij plezier en ontwikkeling van de kinderen voorop staat.

Gewenst profiel:

- Sportief, enthousiast en goede sociale vaardigheden.

- In staat om kinderen in de leeftijd van 6 – 8 jaar te begeleiden en plezier te geven in voetbal.

- In staat om samen te werken in een team met andere jeugdleiders.

 

Verdere informatie:

- Bij Onder 8 worden wedstrijden gespeeld in de spelvorm 6:6.

- Bij Onder 7 worden wedstrijden gespeeld in de spelvorm 4:4.

- Oefenstof voor training wordt beschikbaar gesteld door SJO UBC en via de KNVB Rinus app.

 

Wil je graag jeugdleider worden? Stuur dan een e-mail met je telefoonnummer naar contactpersoon Stefan Coenen vtz@sjoubc.nl en we nemen contact met je op.


ALZHEIMER CAFÉ

 

Het AlzheimerCafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun naasten, familie, vrienden en andere belangstellenden. 

 

Muziek en dementie

Wat is het belang en de toegevoegde waarde van muziek bij mensen met dementie en hoe kan dit ingezet worden? Gastspreker Ward Huurdeman heeft veel ervaring met de effecten van gepersonaliseerde muziek bij mensen met dementie en vertelt hierover op een zeer boeiende manier.

 

Datum: 7 juni 2022

Locatie: Punt 39, Burgemeester Maenenstraat 39 in Elsloo

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met 

Pia Bronckhorst (06-83668178) of Manon Pennings (06-48437115)

Mailen mag ook via ons mailadres: alzheimercafe.elsloo@gmail.com 


WENSAUTO ZOEKT CHAUFFEURS

 

De Stichting Dorpsdagvoorziening Meers verzorgt met twee wensauto’s vervoer voor inwoners van de Gemeente Stein (Meers, Veldschuur, Maasband, Urmond, Berg aan de maas, Elsloo en Stein). 

Zij hebben nog behoefte aan chauffeurs die iets willen betekenen voor de minder mobiele (veelal oudere) medemens en deel uit willen maken van een enthousiast team vrijwilligers. 

 

Spreekt het bovenstaande U aan, stuur dan een e-mailbericht naar  info@dorpsdagvoorzieningmeers.nl .

Het is handig om uw telefoonnummer in de mail te vermelden!

De coördinator van de wensauto’s neemt dan contact met u op en plant een afspraak met u en hij laat u kennis maken met de organisatie zodat u een gefundeerd besluit kunt nemen of de functie van “chauffeur Wensauto” iets voor U is.

Heeft u geen mail dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de wensauto via telefoonnummer 06 - 28 44 76 14.

Hij is aanwezig op maandag en dinsdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op donderdag van 15.30 uur tot 17.00 uur. 


 

 KNUTSELCLUB DE KELDER ZOEKT VRIJWILLIGERS

 

Voor Knutselclub De Kelder te Urmond, Stein zoeken wij nog een creatieveling die het leuk vind om samen met Martha en Mariet, de groep wilt draaien.

De Knutselclub bestaat momenteel uit zo'n 8 kids die elke donderdagavond van 18.30u tot 20.00u, gezellig samenzijn en aan het creëren zijn.

Wie o wie wilt Martha en Mariet komen helpen? Dan kan ook de groep doorgaan als een van de twee eens een keer niet kan.

Het is gewoon heel erg gezellig.

Voor meer info, stuur een berichtje naar Karin via de app +31 6 38195677

Mailen kan natuurlijk ook via info@ojcdekelder.nl


URMONDIA  -  I.V.S.  1-3  (1-1)

 

Zondag 15 mei stond de wedstrijd tegen IVS op het programma. 

Voor IVS was deze wedstrijd van groot belang. Zij moesten winnen om nog kans te maken op het kampioenschap.

Voor Urmondia stond enkel “de eer” op het spel.

Vanaf het eerste fluitsignaal was het IVS dat in de aanval was en reeds na vijf minuten stond al de 0-1 op het scorebord. Onbegrijpelijk dat de kleinste man van het veld, Jesse Brouns, ongehinderd mocht inkoppen.

Nu was het Urmondia dat de aanval zocht, hetgeen in de 15de minuut resulteerde in de verdiende gelijkmaker.

Het was Patrick Smeets die een vrije trap, genomen op de rand van de zestien, onhoudbaar voor Nicky Kohlen in de beneden hoek deed belanden, 1-1.

Na een drinkpauze halverwege de eerste helft, golfde het spelbeeld op en neer zonder dat zich voor beide doelen spectaculaire situaties voordeden. 

Na de rust was het Delano van Binsbergen die geknoei in de Urmondia achterhoede genadeloos afstrafte en de 1-2 scoorde. Hierna werd Marco Croonen gewisseld voor Dylan Huntjes.

Urmondia ging volop in de aanval, maar de IVS achterhoede gaf weinig kansen weg. Een snelle counter luidde zelfs  de 1-3 in, zij het in duidelijke buitenspelpositie van de scorende Frank van Rijt.

De arrogant fluitende scheidsrechter, Dhr. Gil, vond het niet nodig om uit te leggen waarom hij het vlagsignaal van onze grensrechter negeerde. Protesten hiertegen leverde onze trainer, Dave Bosch, zelfs een gele kaart op. Het zit ons de laatste wedstrijden, behalve het voetbal, ook  niet echt mee met de toegewezen arbiters. 

Om meer aanvalskracht te verkrijgen werd Dennis Croonen hierna gewisseld voor Jelle Houtvast. Urmondia viel aan maar veel kansen leverde dat niet op. Het was de kwaliteit van de “oudere” garde van IVS die het verschil maakten.

Het waren o.a. Jiri Acampo, Frank van Rijt, Ahmed Ammi, Julian Kuhar en Rick Janssen die hun surplus aan ervaring uit het betaalde voetbal en de top van het amateurvoetbal ten toon spreidden en aldoende  IVS weer op titelkoers brachten.

Met de wissel van de moegestreden Sem Penners door Rens Faasen, probeerde Urmondia het tij nog te keren hetgeen helaas niet meer lukte.

Na het laatste fluitsignaal was van enige onderlinge rivaliteit geen sprake meer en werd er samen flink gefeest door de talrijk aanwezige “groenen” en “blauwen”. En zo hoort het ook.

Op de tonen van de prima coverband “DoeMijDieMaar” werd er nog urenlang gedanst en gezongen. 

Nu de accu weer opladen voor de laatste drie competitiewedstrijden en sluit Urmondia op een waardige manier deze competitie af.

 

Verslag John Bosch.

 


39STE URPOP FESTIVAL

 

Na 2 jaar (verplichte) pauze wordt, traditioneel, op Hemelvaartsdag in Urmond het gratis toegankelijke Urpop festival gehouden. Voor de 39ste keer zullen op 26 mei a.s. de toegangspoorten, op het festivalterrein nabij de Beekstraat in Urmond, om 11.00u open gaan.

 

Al sinds 1982 is de doelstelling van het festival nog steeds hetzelfde, namelijk beginnende bands een podium bieden en het publiek de gelegenheid geven om gratis een festival bij te wonen. Ook nu is de organisatie er weer in geslaagd om een prima line up neer te zetten.

 

Om 12.30 uur  SugarPunch!

Dit is  een Female fronted poprock band. Geïnspireerd door bands als Skunk Anansie, Paramore & Guano Apes. Dynamische rockmuziek met knallende hooks. Stilstaan is geen optie meer! Met z'n vijven maken de heren en dame er een energieke liveshow van. Mis ze niet!  

 

Hierna is het beurt aan 32 OHM.

Ze beschrijven hun muziek zelf als volgt:

An eclectic mix of twentieth century musical styles, rolled-up into what we call "Meuse-Rhine delta wave". Wil je weten hoe dit klinkt? Laat je dan verrassen.  

 

 "Baby Killed The Roses"

 Dan is het tijd voor een nieuwe naam aan het Nederlandse hardrock front. Oude bekenden, nieuwe songs, een nieuw album, een nieuw avontuur...Wat avonturen betreft hebben de mannen van "Baby Killed The Roses" de afgelopen tien jaar al het een en ander aan wapenfeiten op hun naam gezet. Dat allemaal onder de naam van BloYaTop. De switch naar de nieuwe naam lag voor de hand toen de band de handen ineen sloeg met producer Mario Goossens (Triggerfinger) en de keuze werd gemaakt om terug te keren naar de roots van de rockmuziek. In de loop van dit jaar verschijnt hun nieuwe album. Nu al live te beluisteren op Urpop 2022.

 

TAPE TOY 

 “Soms is de lijn tussen gekte en genialiteit dun en soms bestaat -ie helemaal niet. TAPE TOY is een viertal prettig gestoorde nineties kids wiens zelfbenoemde bubble grunge klinkt als Gwen Stefani maar harder. Of Nirvana maar blijer. TAPE TOY maakt oorwurmen met kop en staart waarin foutjes gemaakt mogen worden en waarin een synthesizermelodie soms verdacht veel op een gitaarriff lijkt. Een band die je ons inziens niet mag missen vandaag.

Tape Toy

 

Dan gaan we op het podium de dag afsluiten met L.A. Vation (U.S.A.).

Uit de entertainment hoofdstad van de wereld Los Angeles komt deze, werelds beste, U2 tributeband vandaag naar Urmond. Met concerten over de hele wereld heeft deze band bewezen de U2 ervaring tot in detail te benaderen. Kom genieten op Urpop 2022.

 

 

Naast de bands zullen in de tent ook de dj’s niet ontbreken, SQEW, Sneak E, Bjax en RXmode zullen je uitdagen jouw dance moves te tonen in de tent. R-NO zal met een top 2000 set in de tent afsluiten.

 

De hekken van het terrein worden op 26 mei a.s. om 11.00 uur geopend voor publiek en worden om 21.30 uur weer gesloten.

De entree is zoals altijd helemaal gratis!

Voor meer info kijk op onze website www.urpop.nl of check onze facebookpagina.

 


OP BEZOEK BIJ CHEMELOT

 

 • Wat gebeurt er achter de hekken van Chemelot?
 • Welk soort bedrijven zijn daar actief?
 • Voor welke producten die ik ken maken ze de grondstoffen?
 • Welk type banen zijn er?
 • Hoe ziet de toekomst van Chemelot er uit?
 • Wat is het verschil tussen DSM, Chemelot en Brightlands?

Benieuwd naar het antwoord of heb je andere Chemelot-gerelateerde vragen, maak dan gebruik van de unieke kans om met een deskundige gids een rondleiding te volgen op Chemelot. 

Hieronder kun je je inschrijven per datum.

 

Het ontvangst is telkens om 14.30 uur in het Van der Valk Businesscenter Stein (achter het hotel), Mauritslaan 49 in Urmond.

Om 16.30 uur eindigt ook hier het programma.

De bustour over Chemelot zelf duurt ruim een uur; we blijven tijdens de rondleiding in de bus. 

Toegang is vanaf 16 jaar en een geldig identiteitsbewijs is verplicht. 

 

Aanmelden: KLIK HIER


URMONDIA DAMESTEAM

 

De Urmondia Dames zijns op zoek naar nieuwe leden die het enthousiaste team kunnen versterken.

8 keer in het jaar speelt het team op vrijdag avond een toernooi waarbij men poule wedstrijdjes speelt van 15 of 20 minuten.

Getraind wordt elke vrijdag en in de toernooiweek wordt ook op de dinsdag getraind

Gewezen wordt ook op de 3de helft die steeds weer uiterst gezellig beleefd wordt in de kantine.

Men is op zoek naar dames met enigszins clubgevoel en waar op gebouwd kan worden.

 

Klik op afbeelding voor meer info.

 

ONDERHOUD KERKHOF TERPKERK

  

Na een jarenlange trouwe dienst als vrijwilliger onderhoud van het oude kerkhof, heeft Nic Janssen aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden.

Het bestuur is hem daarvoor, mede namens de inwoners van Urmond natuurlijk, heel erg dankbaar.

Nic was wekelijks meerdere momenten op het kerkhof aanwezig voor zijn vakkundig onderhoud.

Overigens heeft Nic aangegeven dat hij het monument van de oorlogsslachtoffers blijft onderhouden.

 

De UMS, Urmondse Monumenten Stichting, is eigenaar van o.a. het oude kerkhof rondom de Terpkerk.

Voor de corona-pandemie zijn leden van de Urmondse Monumenten Stichting (UMS), samen met een aantal vrijwilligers, gestart met het opknappen van dit monumentale kerkhof.

Er is geïnvesteerd in aanplanting, hardsteen, en er zijn een aantal nieuwe houten kruisen gemaakt.

 

Om de werkzaamheden voort te kunnen zetten, is de UMS weer op zoek naar vrijwilligers, die mee kunnen/willen helpen met de voortgang van de opknapbeurt. Ook zijn zij naarstig op zoek naar een opvolger voor Nic Janssen.

Verder is er ook nog eens dringend behoefte aan uitbreiding van het (bestuurs)ledenbestand.

 

Voelt u zich geroepen, neem dan contact op met Tjeu Hendrix (4336282) of met Jean Cosemans (4337455).


RECHT OP ENERGIETOESLAG  ?

 

Huishoudens met een uitkering van de gemeente ontvingen automatisch een eenmalige energietoeslag van € 800.

Heb je geen uitkering van de gemeente, maar wel een inkomen tot 120% van het sociaal minimum?

 

 

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. De zogenaamde energietoeslag van € 800,-.  Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Heb je een vraag en staat het antwoord niet op deze pagina? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 046 435 93 93.


KERKDIENSTEN 7 mei t/m 5 juni

-klik op onderstaand logo-


NADER VEKLAARD: HENRI HERMANSSTRAAT

 

Bij de realisering van de wijk Urmond-oost werden vele nieuwe straten aangelegd. 

Een van die straten is de Henri Hermansstraat.

Wie was Henri Hermans ?

Henri Hermans was een Limburgse politicus (Partij Roomsch-Katholieke Staatspartij)

 

Geboren Blitterswijck, 14 augustus 1874, overleden 's-Gravenhage, 10 mei 1949.

Hij was een zoon van onderwijzer en journalist Wilhelmus Hermans en Henrica Verhofstad. Hij has drie zussen en drie broers, en was zelf het tweede kind in het gezin Hermans. Hij volgde de lagere school te Borgharen en ging in de leer als typograaf bij het dagblad Le Courier de la Meusse.

 

Van 1909 tot 1913 was Hermans onder meer lid van de Maastrichtse gemeenteraad, en van 1918 tot 1942 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.  In de Kamer was hij relatief onopvallend, en hield hij zich onder meer bezig met aangelegenheden rond het mijnwezen, verkeer, spoorwegen en sociale zaken.

Hermans trouwde in 1907 te Maastricht met Elisabeth Maria Geelen en zij kregen twee zoons. Hij werd benoemd tot ridder in de ordes van Oranje-Nassau (1921), de Nederlandse Leeuw (1926) en Sint-Gregorius de Grote. 


DARTSKAMPIOENSCHAP URMOND

 

Op zaterdag 4 juni organiseert "Dartsclub Bie Jenny" alweer het 5de dartstoernooi voor het kampioenschap van Urmond.

Alle verenigingen uit Urmond mogen deelnemen !

Inschrijven is noodzakelijk ! 

 

Maximale 8 spelers per vereniging.

 

Voor dartpijlen wordt gezorgd door de dart vereniging.

De deelnamekosten zijn € 25,00 euro per team.

 

 

 

Voor meer info:

Jean Wagemans  (06-46284051 of wagemans8@gmail.com) 


UITLEG OVER LENTE

 

Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat begint bij ons de lente. De astronomische lente begint op het noordelijk halfrond meestal op 20 maart. De meteorologische lente begint op 1 maart.

Dag en nacht

Dag en nacht duren op de eerste lentedag overal ter wereld even lang. In ons land duurt de dag waarop de lente begint ongeveer 10 minuten langer dan de nacht. Deze verschillen zijn het gevolg van de tijdstippen van opkomst en ondergang van de zon. Deze tijdstippen hebben betrekking op de bovenrand van de zon. Bovendien is de zon door breking van stralen in de atmosfeer nog kort zichtbaar terwijl zij in werkelijkheid al onder is.

Oplopende temperatuur

Als de luchttemperatuur direct en alleen op de zon zou reageren, zou 21 juni (de langste dag) de warmste moeten zijn. Die dag zou dan midden in de zomer moeten vallen. In werkelijkheid loopt de temperatuur langzamer op. Dat komt door de invloed van oceanen en zeeën. De opwarming van zeewater door de zon gaat langzamer dan de opwarming van land. Een deel van de warmte wordt meteen teruggegeven aan de lucht. Een ander deel van de warmte komt in diepere aard- en oceaanlagen terecht. Die diepere lagen in de oceaan geven hun opgeslagen warmte langzaam af aan de lucht.

Aan de kust begint het warmere seizoen later dan in het binnenland. Dit komt door de invloed van het nog koude water van de Noordzee en overheersende aanvoer van lucht vanaf zee. Als de seizoen indeling alleen zou afhangen van de temperatuur, dan blijkt dat de lente in Zuid-Limburg gemiddeld al op 9 maart begint en op Terschelling pas op 23 maart.

Klimatologische lente

Volgens de klimatologische indeling is de lente begonnen op 1 maart en duurt dit seizoen tot en met 31 mei.

Zo kunnen seizoenen beter met elkaar vergeleken worden.


HERSTEL MUUR TERPKERK

 

De Monumentenwacht Limburg adviseerde in zijn Inspectierapport 2020 dat de kwaliteit van het voeg- en metselwerk van de terp-/kerkhofmuur verslechtert en tussen 2022 en 2027 aan herstel toe is.

 

Om de herstelkosten te financieren zijn subsidieverzoeken ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Stein.

Beide verzoeken zijn gehonoreerd zodat een belangrijk deel van de herstelkosten gefinancierd kan worden.  

Doel is het herstel van de muur ergens in 2022 te starten. Wanneer is nog niet duidelijk en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van gespecialiseerde bedrijven.


ROOKMELDER VERPLICHT

In elke woning vanaf 1 juli 2022

 

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen verplicht voor nieuwe woningen, maar ook voor bestaande bouw. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat in iedere woning in Nederland, op elke verdieping waar gewoond wordt, een rookmelder moet hangen.

Rookmelders redden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Rookmelders zijn dus van levensbelang, en niet alleen als je slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, des te meer tijd en kans heb je om je huis veilig te verlaten. Daarom zijn er door de wetgever aanpassingen in het Bouwbesluit doorgevoerd, die rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw woningen, maar ook voor bestaande bouw.

Keurmerk

Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Het Europese keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten. Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen nog worden verkocht.

We adviseren je om een rookmelder aan te schaffen met een batterij met een 10-jarige levensduur. Een rookmelder met een batterij die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel duurder, maar levert veel gemak omdat je niet steeds weer een nieuwe batterij hoeft te plaatsen. Bevestigen kan al heel gemakkelijk met dubbelzijdige tape of magneetstrip.

Onderhoud

Houd de rookmelders goed schoon. Stof en vuil kunnen zich zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van de rookmelder ophopen waardoor de sensor in de rookmelder vals alarm kan geven of niet goed werkt. Maak de rookmelder daarom minsten één keer in de maand stofvrij met de stofzuiger.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Rookmelders:  www.brandweer.nl/brandveiligheid/rookmelder

Brandveiligheid: www.brandweer.nl


UUVESJEETE            - KNIKKEREN

VRECHLAP                -BRUTAAL IEMAND

FOEKEPOT                -MUZIEKINSTRUMENT GEMAAKT VAN VARKENSBLAAS

KAANJEL                     -WATERAFVOER VAN DAK

SJEEM                          -SCHADUW

PLJAESTERE             -STUCADOREN

VERNÖOKE               -VOOR DE GEK HOUDEN

BÖTTELE                     - GRAVEN

SJOEL                           - REGENBUI

POKKELE                    - RUG  WASSEN BIJ IEMAND

SJMAUREN                - BOTTERHAM ETEN

PANNAS                      -PRODUKT NA VARKENSSLACHTEN

 

 

AANKISJE                  -HOND OPHITSEN

BRAKKELE                  -PRUTSEN

AANSJAFFE               - AANKOPEN

TRAPPERE                 - BETRAPPEN                                                                                                                                         WANDELEN MET DE DOKTER

 

Onze  Urmondse Huisartenpraktijk is druk bezig met positieve gezondheid en het leefstijlspreekuur.

Men probeert de gezondheid van de patiënten te bevorderen.

Een onderdeel hiervan is "Lopen met de dokter".

Alle inwoners van Berg en Urmond, bij hun ingeschreven, worden uitgenodigd om op de eerste woensdag van elke maand met de dokter te gaan wandelen. Deze wandeling duurt ca. 30 minuten. Vertrek om 12.30 uur vanaf het bankje voor de praktijk. 

Het doel is om samen wat meer in beweging te komen, elkaar te stimuleren gezonder te leven en wandelmaatjes te vinden tegen de eenzaamheid.

Aanmelding is niet nodig !


BURGERNET

 

Neem jij al deel aan Burgernet? 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in jouw buurt te vergroten.

 

De politie kan een burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermissing van een persoon.

 

Als Burgernetdeelnemer ontvang je een spraak- of sms-bericht met daarin het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Iets gezien?

Dan bel je rechtstreeks met de meldkamer via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Of in de app via de "Bel met de politie" knop.

 

Meld je gratis aan via burgernet.nl.

 

Want hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op een succesvolle burgernetactie!


HONDEN AANGELIJND IN BROEDSEIZOEN

 

Het broedseizoen begint weer.  Zorg er daarom voor dat je hond geen (jonge) dieren kan doodbijten.

Vogels zijn druk in de weer om hun nestje te bouwen.  In het broedseizoen zijn ouders en hun jonge dieren extra kwetsbaar. Ieder jaar bijten loslopende honden jonge reeën, konijnen en vogels dood. Soms sterven de dieren niet door een beet, maar van de stress nadat ze opgejaagd zijn door een hond.

Houd daarom je hond aan de lijn, zeker in het

broedseizoen!  Is hij niet aangelijnd, dan kun je daar een boete voor krijgen.

De plekken waar je je hond mag loslaten,

vind je op www.gemeentestein.nl/hondenbeleid


LEVENSBOS

 

In een Levensbos kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen uit de gemeente Stein een boom adopteren of planten voor een speciale gelegenheid.

Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een jubileum of een blijvende herinnering van iemand je lief hebt!

 

Gemeente Stein is erg benieuwd of jij plekken weet in onze gemeente die perfect zouden zijn voor een Levensbos (van minimaal 1000m2).

 

Ook zijn we benieuwd hoe jij vindt dat die plek er uit moet komen te zien! Vul je de vragenlijst  in?

Dat kan tot en met 10 april. Alvast bedankt! 

Klik hier voor meer info en de vragenlijst.


NOODKAP BOMEN HEIDEKAMPPARK

 

Deze week start Sabic met de noodkap van 26 bomen (valse acacia’s) in de Veedrift van het Heidekamppark in Urmond. Onder deze bomen ligt een transportleiding van Chemelot Site naar de Haven in Stein. Metingen en inspecties hebben laten zien dat de coating van deze transportleidingen op drie plekken beschadigd is. Om de leidingen te kunnen repareren, is de kap noodzakelijk.

 

In goed overleg

Sabic heeft, samen met Bodemzorg Limburg, een vergunning voor de noodkap aangevraagd bij de gemeente Stein. De 26 bomen die gekapt worden, zijn in goed overleg met  Sabic, Bodemzorg Limburg en de gemeente geselecteerd.  In mei/juni van dit jaar start Sabic met het herstel van de transportleidingen op deze drie plekken.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming verplicht een inspectie op bijzondere diersoorten in de bomen. Wanneer er bijzondere dierensoorten in de bomen worden gevonden, dan vindt de kap tot na het broedseizoen plaats.

 

Bezoekers van het park

Om de kap van de bomen en het herstellen van de leidingen goed en veilig te kunnen uitvoeren, wordt voor wandelaars een andere route aangelegd. Op informatieborden bij de ingangen en op informatieborden bij de drie locaties waar bomen gekapt worden in de Veedrift van het Heidekamppark kunnen bezoekers lezen welke werkzaamheden plaatsvinden en waarom.

 

Kapvergunning 280 bomen in de Veedrift nog niet verleend

Belangrijk is te vermelden dat Sabic vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd heeft voor de kap van 280 bomen in de Veedrift van het Heidekamppark. Sabic heeft deze omgevingsvergunning ingediend om de veiligheid van deze transportleidingen te waarborgen en verdere aantasting van de aanwezige leidingen te voorkomen. Meerdere zienswijzen zijn ingediend tegen dit voornemen omdat de Veedrift zowel een hoge natuur - en cultuurhistorische waarde heeft. In overleg met Sabic is dan ook besloten om in eerste instantie de drie locaties aan te pakken en dan een goede afweging te maken over de noodzaak van kap van de 280 bomen.


SINT LEENDERTMARKT

 

Na geruime tijd van gedwongen rust wordt op zondag 12 juni aanstaande weer de traditionele St. Leendertmarkt georganiseerd, omgedoopt in Sint Leendertfeest.

Meer informatie hierover te zijner tijd op deze site.

 

ARTIKEL LIMBURGS DAGBLAD 3-7-1974

Dat vroomheid en luim vroeger bij de Sint-Leendertjaarmarkt tezamen gingen werd zaterdag gesymboliseerd tijdens de openingshandeling voor het opnieuw in ere herstelde jaarfeest: men liet pastoor Van Aken een biervat aanslaan.

En daarop barstte het feest los. Het had zaterdagavond al zon gunstig verloop gehad, dat de organisatoren verklaarden dat men het financiële doel al royaal had bereikt. De regen van zondag en meer nog de voetbalwedstrijd in Gelsenkirchen konden toen al geen kwaad meer. Ze deden ook niet zoveel kwaad, want ook zondag is het nog gezellig druk gebleven, zij het dat de bezoekers meer binnen dan buiten vertoefden. En met binnen bedoelen we dan niet onmiddellijk de cafés, maar vooral de nieuwe kerk, waar de tentoonstellingen van foto's, kunstschatten en kunstwerken de nodige aandacht trokken. Men houdt aan de herstelde Sint Leendertjaarmarkt twee dansen over: een vikingdans en een kyotedans, geïntroduceerd door de heren Jennissen en Mengelers met hun dames. Beide dansen zullen in Urmond in de toekomst nog furore maken. En wat ook zeker is: het volgend jaar is er in Urmond weer Sint Leendertmarkt.


De sjtek opgaon                                                                     Gaan slapen

Doe heuts drin wie Paulus in de krente                    Je bent overdreven bezig

Eine krab in de balk                                                              Een bijzondere gebeurtenis

Es dat lök dan kauft de os                                                 Dat is onmogelijk

Ein lamp zônger aolie                                                          Iemand met weinig verstand

Hae kik verpopzak                                                                 Hij kijkt verbaasd

Hae is oet zien huuske                                                        Hij is van slag

Hae is de piep oet                                                                  Hij is gestorven

Bes-te in de kirk gebaore ?                                              Doe de deur dicht !

Dae doug veur gein vief cent                                          Die kan je niet vertrouwen

Hae telt wie eine meikever                                              Hij telt  erg nauwkeurig

 


BUURTZORGTEAM STEIN-URMOND

 

Op 1 februari 2010 zijn zij gestart met Buurtzorg in de gemeente Stein.

Men is begonnen met 5 ziekenverzorgenden/verpleegkundigen in de wijk maar al snel gegroeid.

Inmiddels zijn er dan ook drie Buurtzorgteams binnen de gemeente! Het team bestaat op dit moment uit 8 vaste medewerkers. Er wordt gewerkt in het gebied Stein-noord, Urmond, Berg aan de Maas en Nattenhoven.

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Samen met u wordt er gekeken welke zorg er nodig is om vervolgens samen met u en uw omgeving te kijken naar oplossingen.

 

MEER INFO: KLIK HIER


BUURTBEMIDDELING

 • Blaffende honden,
 • harde muziek,
 • vervelend geparkeerde auto's of
 • overhangende takken...

Het is soms moeilijk om buren aan te spreken op gedrag dat je hinderlijk vindt. Kom je er zelf niet uit met de buren?

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek kan de helpende hand bieden.

Bij Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek helpen onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers jou en je buren om weer met elkaar in gesprek te komen én goede afspraken te maken.

Dit werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen.

De gemeente, corporatie en politie kunnen je doorverwijzen naar Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek.

Of neem zelf rechtstreeks contact op via buurtbemiddeling@piw.nl of M 06 2296 8998.

Op www.buurtbemiddeling.nl lees je alle informatie.DE MINIBIEB

 

De Minibieb is weer opgeruimd.

Alle volwassen boeken zijn gewisseld.

Een hele nieuwe collectie om uit te kiezen!

 

Oproepje:

Heeft u nog leuke kinder-/jeugdboeken thuis?

Of liggen er nog tijdschriften bij u thuis die nog een ronde gelezen kunnen worden, dan zijn deze van harte welkom!

Geef ze gerust even af bij de voordeur of leg ze in de Minibieb.

 

De Minibieb wordt nog steeds intensief gebruikt. Dat is ook de bedoeling. Wel de vraag om de bieb na een bezoekje weer netjes achter te laten en de deurtjes goed dicht doen.

Open deurtjes in combinatie met wind en regen doet de Minibieb immers geen goed!

 

Waar?...Gagarinstraat 4 Urmond


 • Höbs-te gein oare aan diene kop ?                                         Kun je niet luisteren ?
 • Hae zit in ziene poepzak.                                                              Hij is in moeilijkheden.
 • Hoag water höbbe.                                                                           Te korte broekspijpen hebben.
 • Mit aetje vunk m'n gein vleege.                                                Met geweld bereik je niets.
 • Hae stuk de brets.                                                                              Hij heeft de kolder in het hoofd.
 • Wie eine bok op de haverkis.                                                       Gretig zijn.
 • Wae ômkik maak sjeif voore.                                                      Blijf opletten.
 • Zien oare gewesje kriege.                                                             Er van langs krijgen.
 • Zwieg de moel !                                                                                   Hou je mond !
 • Sjus ein evangelie oet de gooj waek.                                      Erg langdradig zijn.
 • 't Beste kaore haet onkroed.                                                       Het kan niet altijd perfect zijn.
 • 'n Wies hoon lek ouch waal 'ns in de netele.                      Iedereen maakt wel eens fouten.

Zwaegel                        Lucifer

Steagelke                     Draaihekje

Sjörkar                           Kruiwagen

Awdenk                         As

Vunkele                         Vuurtje stoken

Vlaegel                          Deugniet

Klasjenere                   Discussiëren

Naodgare                     Waarheid

Aomzeik                        Mier

Bakkes                           Gezicht

Blatsj                              Kletswijf

Dabben                         Krabben

Krijten                           Plagen                   


-GRATIS ADVERTENTIE-

VOGELKOOI TE KOOP

 

Nog heel mooi vogelkooi te koop.

h.b.d= 60x43x33

Metaal.

Kleur Bordeaux

Incl. toebehoren (zitstokken, vogelbadje, schommel, voederbakjes)

 

Tel. 0640389164

Urmond, Dr. Nolensstraat 6


KNEESJE                          ZEUREN ZANIKEN

GROUWELE                    MOPPEREN

AOMZEIK                        MIER

KLAENE                           SLAAN

PUPSJ                              OOGSMEER

RÔTSJE                            GLIJDEN

RÖTSJ                               VOORN

SJTEVEL                            LAARS

SJEBBETIG                       ARMZALIG

SJMOUER                         BOTERHAM

WIEMERE                         BESSEN

TANKELDRAOD             PRIKELDRAAD

ÖFFE                                  GIST


GRATIS OP WIJ URMOND......

-Alleen voor particuliere inwoners van Urmond-

 • Hebt u iets te verkopen;
 • Familieberichten;
 • Jubilea;
 • Verjaardagen;
 • Verenigingsberichten;
 • Overlijdens;
 • Geboortes;
 • Plaatselijk nieuws.

U kunt gratis mededeling doen op WIJ URMOND, eventueel met bijplaatsing foto('s).

 

 

Neem contact op en klik hier

Plaatselijke ondernemers kunnen 5x per boekingsjaar GRATIS adverteren. Hierna vriendelijke prijsjes.

Meer info?: tel. 06-40389154