maligTips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u.

 

 

ER IS OP WIJ URMOND EEN MOGELIJKHEID OM GRATIS EENMALIG TE ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN

Vraag naar de voorwaarden op henbreuls@gmail.com

 


ACTIVITEITEN-POSTERS

NOSTALGISCHE KRANTENBERICHTEN

klik op poster of artikel voor groter formaat-

-De Grondwet-

02-02-1881

-Limburgs Dagblad-

06-06-1933

-Nederlandse Katholieke Stemmen-

18-09-1887 

SELECTIEVOORSTELLING URMONDIA

 

Voor het komende seizoen heeft Urmondia zijn selectie flink versterkt met nieuwe spelers.

 

De volgende spelers zijn toegevoegd aan de selectie 2020-2021:

 • Rick van der Gugten               (Jabeek)
 • Glenn Meeks                           (Geleen Zuid)
 • Rens Fasen                              (IVS)
 • Roan Horbach                         (de Ster)
 • Steven Simons                        (Lindenheuvel)
 • Bob Meulenberg                      Urmondia 3
 • Chris Hendrix                           Urmondia 3
 • Mike Driessen                          Urmondia 3
 • Sven Akkermans                      Urmondia 3
 • Yemen Karray                           Urmondia 3
 • Daniek Penners                        Jeugd UBC
 • Sem Schepers                          Jeugd UBC

 

 

 

Uiteraard wensen wij hoofdtrainer Dave Bosch, de leiders Maurice Hermans, Ray Webers en de trainer Roy Jeuken van Urmondia 2 heel veel succes toe in het nieuwe seizoen.

 

 

 

Links: indeling nieuw seizoen (klasse 5B)


ONDERZOEK VEILIGHEIDSBELEVING

 

Deze week valt bij ongeveer vijfduizend huishoudens rondom Chemelot een brief van Veiligheidsregio Zuid-Limburg of Veiligheidsregio Limburg-Noord op de mat.

 

In de brief wordt omwonenden van Chemelot gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en is samen met (Zuid-)Limburgse overheden tot stand gekomen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de veiligheidsbeleving van omwonenden te vergroten. 

 

Belangrijkste doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe omwonenden van Chemelot hun eigen veiligheid op dit moment ervaren.

Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen als er op Chemelot onverhoopt sprake is van een ramp of crisis met gevolgen buiten het terrein.

Op basis van de resultaten kunnen Chemelot en de regionale overheden voldoen aan de informatiebehoefte van omwonenden én kan wellicht bekeken worden op welke wijze hun gevoel van veiligheid vergroot kan worden.

 

Meer info: klik hierVOETBAL VOOR 55-PLUSSERS

 

Al vele voetbalclubs beschikken over een 50+, "Walking voetbalteam".

 

De liefde voor voetbal gaat niet over als je ouder wordt.

Het walking voetbal stelt je in staat om dat plezier actief uit te blijven oefenen in overeenstemming met je leeftijd.

Urmondia vindt het belangrijk die mogelijkheden ook aan haar leden (en aan die dat willen worden) te geven en is een samenwerking aangegaan met De Ster in Stein.

Leden van Urmondia en mensen uit Urmond die zich bij ons aanmelden als lid kunnen gratis meetrainen en meespelen bij De Ster.

Dat kan op maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur bij De STER in Stein.

 

Meer info ?: Klik hier


-KRANTENARTIKEL 17 juni 1925-

 

DE NOODLOTTIGE BRAND TE URMOND. 

-Een vreeselijke dood-

Omtrent den verschrikkelijken brand in 't Limburgsche dorpje Urmond, waarbij drie personen het leven verloren nog  de volgende bijzonderheden: 

Het was tegen elf uur en in het vredige dorpje Urmond was nagenoeg iedereen in rust, toen men in de woning naast het huis van Johannes Hubertus Leers wakker werd door het angstig geloei van het vee en buiten gekomen zag, dat het huis van Leers achter in volle vlam stond. Onmiddellijk werden de bewoners en verdere buren gewekt. 

 

Leers, 'n weduwnaar, woont daar met zijn zeven kinderen, drie dochters, drie zoons en een pleegzoon. De vader en de dochters, die op de eerste verdieping sliepen, vluchtten in hun ondergoed langs de brandende trap de straat op. 

                   -Afbraak van het ongelukspand-

 

De 24-jarige oudste zoon, die bij het paard in den stal sliep, werd op het geluid ook wakker en kon het paard, dat zich reeds losgewerkt had, in veiligheid brengen. 

De drie andere kinderen, de 17-jarige Alphonse, de l5-jarige pleegzoon Hendrik en de 10-jarige zoon Michaël sliepen op zolder. 

Ook zij werden door het schreeuwen en kloppen Van de buren wakker, doch konden langs de trap niet meer naar beneden komen, daar deze in volle vlam stond, terwijl ook de achterzijde van den zolder waar zij sliepen, reeds in brand was. Aan de voorzijde bevond zich slechts een klein rond dakvenstertje van een veertig  centimeter middellijn, waardoor de drie jonge menschen angstig naar beneden om hulp riepen. 

 

 

Het duurde echter verscheidene minuten eer die kon verstrekt worden. Men moest eerst een ladder halen uit een naburige boerderij. Intusschen bewogen zich voor het huis de rampzalige vader en de drie dochters handenwringend en schreiend kijkend naar het ronde dakvenstertje op den zolder, waar de vlammen hel uitsloegen en zich zoo nu en dan het hoofd van een der kinderen vertoonde. Eindelijk was er een ladder, die tegen de woning werd gezet. Het tienjarig zoontje Michaël  werd door het dakvenster getrokken en door buren naar beneden gedragen. Hij was bedwelmd door den rook en had ernstige brandwonden. 

 

Enkele minuten later gaf hij de geest. De tweede zoon bleef met zijn schouder voor het venster steken, dit toch was te smal voor  het lichaam en toen men trachtte met een bijl het venster verder open te hakken, viel plotseling de vloer naar beneden en de beide jonge personen verdwenen in den vuurpoel.

 

Intusschen was de dorpsbrandweer gealarmeerd en na betrekkelijk korten tijd slaagde men er in het vuur te bedwingen. Tóen vond men de beide, reeds verkoolde, lijken van den pleegzoon en den 17-jarigen Alphonse. 

Ook de stal verbrandde geheel en de vier koeien, die zich daarin bevonden werden een verkoolde massa. Slechts een klein deel van het meubilair kon gered worden. Een en ander was verzekerd. In het dorp is men zeer onder dén indruk van het vreeselijke ongeval. De arme vader heeft de laatste jaren verschillende ongelukken gehad. Zo was  in 1921 zijn echtgenote Maria Hubertina Hendrix dood gevonden, terwijl  er  twee jaar geleden een gedeelte van zijn woning door grondverzakking is ingestort. 

De oorzaak van den brand is het  smeulen van roet  in den schoorsteen, waardoor de houten binten in dien schoorsteen aan het branden zijn gegaan.  


ALS "RONDKOMEN" MOEILIJK WORDT

 

-Hulp bij betalingsachterstand zorgverzekeraar-

 

Gemeente Stein gaat in juli en augustus inwoners met een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar aanschrijven.

Het gaat om inwoners die langer dan zes maanden hun zorgverzekeringspremie niet betaald hebben. Een bedrag voor de premie voor een basisverzekering plus een boete wordt dan automatisch van het inkomen of de uitkering afgehouden.

De bestaande schuld wordt daarmee niet afgelost. De gemeente kan helpen om van deze schuld en de boete af te komen. 

 

Meer informatie

Heb jij een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar? Dan ontvang je binnenkort een brief. Voor meer informatie en vragen kun je ook bellen met afdeling schuldhulpverlening van de gemeente via 046-435 93 93.

 

Soms kan het moeilijk zijn om rond te komen met het geld dat je hebt. Dat kan iedereen overkomen als omstandigheden opeens veranderen. Bijvoorbeeld zoals nu als gevolg van corona. Heb jij vragen over rondkomen met je geld? Vind je het soms lastig om op het einde van de maand jouw rekeningen te betalen? Of lukt dat niet meer? Dan ben je niet de enige.

 

Huis-aan-huis krant

Daarom brengt de gemeente Stein een krantje uit over ondersteuning bij rondkomen. Dit krantje wordt rond 11 juli huis-aan-huis verspreid. Naast informatie over soorten ondersteuning en ervaringsverhalen vind je hier ook de belangrijkste telefoonnummers en waar je hulp kunt krijgen bij het aanvragen van een regeling.

 

Al deze informatie vind je ook op www.gemeentestein.nl/rondkomen

 


PAROCHIEBLAD

 

Trouw ontvangen de inwoners van Urmond en Berg tijdig het parochieblad in hun brievenbus.

Dit wordt tot op heden gemaakt door Els Habets.

Zij heeft echter te kennen gegeven daarmee te willen stoppen ingaande 1 augustus.

Het kostte telkens weer enkele uren werk achter de schermen.

Onder dankzegging voor haar inzet zoekt het Clusterbestuur nu voor een of meerdere vrijwilligers die die taak op zich willen nemen.

 

Meer informatie is te verkrijgen bij pastoor Swillens:

Tel.: 046-4331328

of

parochies.urmondberg@gmail.com

 


MUSICAL SCHOOLVERLATERS

-Maaskei-

 

Traditiegetrouw voeren de schoolverlaters van de Maaskei ieder jaar weer een musical op.

Maanden van voorbereiding gaan er aan vooraf.

Leerlingen met veel enthousiasme en sommige leerlingen die wat minder enthousiast zijn.

Uiteindelijk staat er dan toch een eindproduct op het podium opgevoerd in de fanfarezaal voor de ouders.

 

Helaas, door omstandigheden, kon deze traditie dit jaar geen doorgang vinden.

Wel of geen musical was de vraag.

Men heeft zich schrap gezet en is toch begonnen met repeteren ondanks de korte voorbereidingstijd.

En jawel hoor....het is gelukt.......in een recordtempo.

Het uiteindelijk resultaat wordt dan niet opgevoerd in de fanfarezaal maar op school op film opgenomen en op een stickje geplaatst.

Zodoende kan toch iedereen genieten van deze geweldige prestatie.

Een dikke proficiat voor begeleiders en leerlingen.

En natuurlijk heel veel succes in jullie verdere carrière.


BELASTING SAMENWERKING GEMEENTE EN WATERSCHAP

 

 

Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen, door tot 30 juni geen invorderingsacties uit te voeren.

 

Ook de automatische incasso voor ondernemers is in de maanden maart tot en met juni niet uitgevoerd. Hiermee volgde BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Bij de herstart van de inning van belastingen volgt BsGW een ruimhartig beleid. Gezien de uitzonderlijke situatie ontvangen ondernemers eerst- eenmalig - een kosteloze betalingsherinnering waarin aangegeven wordt dat de invordering van belastingen weer wordt opgestart. Pas als na deze betalingsherinneringen betalingen uitblijven, zullen na medio augustus aanmaningen en vervolgens, indien noodzakelijk, later dwangbevelen verstuurd worden.


HEIDEKAMPPARK TIJDRUN

 

Met bakken viel het naar beneden.......

De organisatie van de run fronste de wenkbrauwen.  Om 19.00 zou de start gegeven worden voor de Heidekamppark-tijdrun in Urmond.

 

Maar op tijd liet zich de zon zien. De omstandigheden waren benauwd en drukkend, niet echt ideaal voor de lopers.

De favorieten bij de dames en de heren voldeden volledig aan de verwachtingen. Streven was records te vestigen.

Bij de heren was het topfavoriet Roel Wijmenga die het oude record (15.35) verpulverde.

Ook Marco v.d. Stel (2de plaats) bleef onder het oude parcoursrecord.

 

 

Bij de dames was de favoriet Unitasatleet Jennifer Gulickers die eveneens het oude record (20.25) aan diggelen liep.

Liefst dikke 2 minuten sneller als in 2019.

 

Jammer dat er zo weinig publiek was op deze landelijke première van het hardloopseizoen.  

Uitslag Heren:

Heren

1. Roel Wijmenga        14.37    Maastricht (PARCOURSRECORD !)

2. Marco v.d. Stel         14.58   Stein

3. Jeroen Matthes       16.30   Kerkrade

 

Uitslag Dames:

1. Jennifer Gulickers   18.07   Sittard   (PARCOURSRECORD)

2. Eline Colombon      20.53   Heerlen

3. Diana Cals               22.44   Sittard 


JUF MARGO

-zwaaibezoek-

 

Ook de kleuterklassen op de Maaskei hebben weer de draad opgepakt.

De kleuters en de juffen gaan weer vol aan de slag.

Behalve.......juf Margo.

Zij is al een half jaar herstellende en daardoor niet meer in haar klas aan het werk.

Als de juf niet naar school komt....dan de kleuters maar naar de juf.

Zonder dat ze het wist kwamen onlangs op een zonnige middag alle 60 kleuters en juffen van beide kleuterklassen zwaaien, vertellen, tekeningen en knutsels brengen naar juf Margo.

Rechterhand Henk was door een collega van Margo ingeseind en had gezorgd dat alle kleuters onder andere een bellenblazer kregen.

 

Uiteraard was juf Margo zichtbaar ontroerd en zij bedankte de kleuters en de juffen voor hun spontane actie.

 

Foto's: Henk Houben


VERKEERSAFSLUITINGEN

 

VOORAANKONDIGING WEEKENDS

In twee weekenden worden de aansluitingen van de nieuwe rotondes op de nieuwe wegen gerealiseerd.

Het is niet mogelijk deze aansluitingen te realiseren en tegelijkertijd de wegen open te houden voor alle verkeer.

Om de overlast te beperken worden deze werkzaamheden gepland in twee weekenden:

Het eerste weekend is inmiddels geschied.

 

2de weekend:

Op 10 juli 2020 vanaf 19:00 uur tot 13 juli 2020 uiterlijk 06:00 uur

Tijdens dit weekend wordt de Nieuwe Postbaan, vanaf afrit A2-Urmond tot aan de tijdelijke rotonde nabij ACL volledig afgesloten voor verkeer.

In beide weekenden stellen we omleidingsroutes in voor het verkeer.

Verdere informatie volgt.


LEESPLEZIER VAN DE MINIBIEB

-Leesvoer voor de vakantie- 

 

Binnenkort breken de vakantieperiodes weer aan.

Tijd om tussen de pleziermomenten een boek te lezen.

Dan moet u beslist de minibieb in de Gagarinstraat niet vergeten.

GRATIS boeken lenen, afhalen of houden......

Romans, kinder- en volwassenboeken, natuurboeken, kruidboeken, kookboeken 

Het motto is: ruilen, brengen en lenen.

 

Regelmatig wordt de voorraad ververst.

 

En vergeet niet... als je het boek erg leuk vind, mag je dat best houden of doorgeven aan een ander.

Dat is het mooie aan zwerfboeken.

Mocht iemand nog een kastje hebben wat hierbij past... laat het dan gerust even weten!

 

U bent welkom op de Gagarinstraat 4 in Urmond. 


PROTESTANTSE KERKEN GAAN SAMEN

-Geleen, Beek, Urmond, Sittard en Grevenbicht

 

In veilige corona-opstelling werd maandagochtend 29 juni in aanwezigheid van notaris Mr. Jos Moers de fusie tussen de gemeenten officieel beklonken.

 

In de Ontmoetingskerk in Geleen zetten vertegenwoordigers van diverse raden van beide gemeenten hun handtekening die werd bekrachtigd met de handtekening van de notaris.

Men gaat in de toekomst verder als Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.

 

De eerste kerkdienst van de nieuwe gemeente vindt plaats op zondagochtend 5 juli, precies de eerste zondag dat er van overheidswege weer meer mensen naar de kerk mogen.

In verband met de anderhalve-meter-maatregel is aanmelden nog wel verplicht.

Die dienst begint om half elf, in de Johanneskerk in Sittard.

 

Voor meer info: klik hier


ROOS SMEETS

Hernieuwde uitgave van succesboek.

 

Het succesboek van 2000 gaat opnieuw verschijnen.

Nu in een geheel andere vorm met nieuwe informatie over angst en dwangstoornissen en andere psychische stoornissen.

 

Het boek is nog altijd een grote steun voor vele mensen met psychische ziektes.

 

Een aanrader !!

Winkelprijs 14,95

Interesse:

Reserveer voor 1 oktober via sjrief1994@gmail.com en ontvang 2,- korting

 

Ontwerp van deze mooie kaft is van Peter Vossen

 

 

 

-Klik op afbeelding voor groter formaat-


EXPOSITIE TERPKERK

-Het mag weer !!-

 

Kom kunst kijken in het Terpkerkje in Urmond!

Van 03 t/m 19-07- 20.

25 jaar Euregionaal kunstenaarscollectief Dreieck-Triangle-Driehoek.

In dit jubileumjaar laten de 22 deelnemende vrouwen werk zien rondom het thema “ Mydentities”

 

Verschil in identiteit is een thema waar deze groep Duitse, Nederlandse en Belgische kunstenaressen al 25 jaar mee te maken hebben.

Ieder is gevormd door afkomst, cultuur, opvoeding, religie, en levenservaringen. Daardoor zijn er veel overeenkomsten en onderlinge verschillen, soms botsend maar bijna altijd verrijkend en reden tot veel discussie en voortschrijdend inzicht.

Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregeling. Er  is dus helaas geen officiële opening.

U kunt 3 weekends lang genieten van een prachtige en gevarieerde tentoonstelling:

Extra activiteiten:

 • Zondag 05-07: vanaf 15 uur: Violiste Anna Janssen speelt binnen en buiten
 • Zondag 12-07: gratis rondleiding
 • Zondag 19-07: feestelijke afsluiting.

ADC URMOND

 

Tijdens de corona periode is Volleybalvereniging Tecona ADC met de jeugd actief geweest in het molenpark in Urmond.

Teams vanaf de volleybalspeeltuin tot aan de B-jeugd hebben wekelijks getraind rondom de molen.

 

Afgelopen weekend was de afsluiting van dit seizoen.

Omdat er in verband met corona dit jaar niet op volleybalkamp kon worden gegaan, werd er traditiegetrouw, zoals op het jaarlijkse kamp; ochtendgymnastiek gedaan, waterspellen gespeeld en gesmikkeld van een lekker broodje knakworst. 

 

Het was een geslaagde afsluiting van een bewogen seizoen.

Door corona werd de competitie abrupt stopgezet en kon er voor de veiligheid van ieder ander niet meer in de zaal getraind worden.

Fijn dat dit in de buitenlucht en met gepaste maatregelen wel kon en dat het seizoen toch gezamenlijk kon worden afgesloten.

Tot volgend seizoen!


GARAGESALE URMOND

-Zondag 20 september-

 

Nadat de garagesale in juni, door bekende omstandigheden, afgelast werd, heeft de organisatie niet stilgezeten.

Na een gesprek met de gemeente is men op een nieuwe datum uitgekomen!

De garagesale van 2020 zal plaatsvinden op zondag 20 september!!

 

 

Wel wordt medegedeeld dat er op 20 september van iedereen word verwacht dat er corona maatregelen genomen worden.

Deze zal men uiteraard nog uitwerken en dan vervolgens iedereen hiervan op de hoogte stellen.

Opgeven kan via een prive-bericht op Facebook.

 

Voor de organisatie is het nu eerst van belang om te weten hoeveel deelnemers er op 20 september meedoen!

 


VROUWENVERENIGING OUD URMOND

 

Gezien de onzekere omstandigheden heeft de Vrouwenvereniging Oud Urmond de bijeenkomsten in september en oktober genoeg moeten annuleren.

 

Na de zomervakantie zal men zich opnieuw beraden om te zien of en welke gevolgen de versoepelingen in het kader van het coronavirus hebben gehad.

 

Dan zal men besluiten of de avonden in november en december wel of niet kunnen doorgaan en in welke vorm.

 

Dus moeten de dames nog even geduld hebben.

 

Het bestuur wens al zijn leden een mooie zomer ook al moet men we anderhalve meter afstand houden.

 

Blijf gezond en hopelijk tot snel weer !

 


SNELHEIDSCONTROLE OP DE HEIRSTRAAT

 

Het was de vele bewoners en gebruikers van de Heirstraat in Urmond een doorn in het oog.....

Er werd veel te hard gereden op de verbindingsweg tussen Urmond en Stein.

Sedert de reconstructie na de brugvervanging werd al gewaarschuwd voor het ontstaan van een racebaan.

 

 

Nu heeft een wijkagent dan toch eindelijk snelheidscontroles uitgevoerd en diverse hardrijders bij de kraag gevat.

Nu kwam men er nog met een waarschuwing van af maar dat zal ongetwijfeld gevolgd gaan worden met een bon in de toekomst.

 


CORONAREGELS PER 1 JULI

 

Versoepelingen per 1 juli

 • Alle contactberoepen zijn weer toegestaan, kappers en masseurs kunnen weer hun beroep uitoefenen.
 • Jongeren onder de 18 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar meer te houden.
 • Middelbare scholen mogen weer open. Docenten moeten daarbij nog wel anderhalve meter afstand van elkaar en de leerlingen houden.
 • Contactsporten zijn weer toegestaan.
 • De sportscholen gaan weer open.
 • In voetbalstadions mag weer publiek ontvangen worden. Hierbij moet nog wel anderhalve meter in acht gehouden worden. Juichen en schreeuwen is hierbij nog uit den boze, aangezien zo aerosolen verspreid kunnen worden.
 • Bij evenementen en restaurants geldt er geen maximumaantal bezoekers meer, mits er van te voren wordt gereserveerd en anderhalve meter afstand bewaard kan worden. Als er niet gereserveerd wordt, geldt een limiet van 100 bezoekers.
 • In musea, winkels en andere locaties met een doorstroom van bezoekers is er geen maximumaantal meer, zolang er uiteraard maar anderhalve meter afstand bewaard wordt.
 • Ook in de kerk is er geen bezoekerslimiet meer. Wel is het verboden om te zingen. Dit mag uitsluitend onder strenge voorwaarden door koren gedaan worden.
 • Grote evenementen zijn ook weer toegestaan, al zijn daar wel regels voor als een maximum van 250 staanplaatsen en alleen meer bezoekers als er zitplaatsen zijn. Het aanvragen van vergunningen duurt een week of zes, dus vermoedelijk vinden de eerste evenementen rond half augustus weer plaats.
 • In het openbaar vervoer zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar, maar zijn mondkapjes wel verplicht. Wel wordt je gevraagd om zo veel mogelijk de spits te vermijden.
 • Het is weer toegestaan om je fiets in de trein mee te nemen.
 • In je eigen auto mag je weer iedereen meenemen en zijn mondkapjes aanbevolen, maar niet verplicht.
 • In verpleeghuizen worden bezoekers weer toegelaten.

Welke regels zijn er nog wél?

 

 • Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig nog gesloten.
 • Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Werk zo veel mogelijk thuis.
 • Ga niet naar je werk en laat je testen als je griepverschijnselen hebt. Ben je benauwd of heb je koorts? Dan moeten al je huisgenoten thuisblijven.
 • Was regelmatig je handen.

DE KNUTSELCLUB WEER GESTART

Elke donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur

 

Jongeren Centrum De Kelder is weer langzaam gestart met de Knutselclub  in de Kelder, met inachtneming van de coronamaatregelen.

 

De dames zijn in ieder geval weer blij dat ze weer mogen komen fröbelen.

 

Er zijn nog plekjes vrij voor creatieve jongedames en heren tussen de 7 en 12 jaar.

 

Ondertussen worden er ook al plannen gemaakt voor activiteiten na de zomer. Men gaat deelnemen aan de Garagesale in Urmond op zondag 20 September 2020.

 

Er wordt nog gebrainstormd hoe men het seizoen nog leuk kan afsluiten voor wandelclub De Kelder en de activiteitenmiddag voor de kleuters.

De jongens van de wandelclub hadden immers toch goed getraind om de mini-mars te lopen op Paaszaterdag.

Dat wordt beloond.

 

In het kader van NL-Doet heeft men nog een klusdag gepland staan om het podium verder op te pimpen.

De nieuwe datum wordt nog ingepland.

Handige klussers zijn van harte welkom !

Blijf deze website volgen.


DE MARIAKAPEL

-"Bokkenrijderskapel "-

 

In Urmond-oost, aan de Molenweg zuid, ligt het prachtige Mariakapelletje.

In de volksmond ook "Bokkenrijderskapel "genoemd.

Men zegt....dat er in de 18de eeuw Bokkenrijdersrituelen hebben afgespeeld. Echter, er is

hiervan geen enkel geschiedkundig bewijs van.

 

De kapel is tussen 1751 en 1755 gebouwd. In de omgeving van Urmond werd veel aan de Mariaverering gedaan, vandaar dat er een kapel kwam om haar te eren.

 

In 1940 werd de kapel die toen zeer vervallen was, gerestaureerd. De inwijding viel samen met de start van de 2e wereldoorlog, daarom werd de inwijding een paar dagen later in kleine kring uitgevoerd. 

 

In 1977 werd de kapel eigendom van de Urmondse Monumentenstichting.

Die zorgde ervoor dat de kapel wederom werd gerestaureerd. 

In de nissen aan de buitenkant van de kapel kwamen nieuwe beelden die de 7 smarten van Maria uitbeelden.  Die smarten beelden vooral de tijd rond de kruisiging van Jezus.

Beeldhouwer Kees Verhoeve uit Urmond heeft ze gemaakt. Bij de bouw van de kapel stonden er ook al beelden in de nissen. Helaas zijn die al in 1804 gestolen.

 

Recent werd werden er weer herstelwerkzaamheden uitgevoerd en de beplanting aangepast.

Helaas werd er geen rekening mee gehouden dat het oorspronkelijke bomenaantal (7 stuks knotbomen), rond de kapel een religieuze ondergrond had. Ze stelden symbolisch de 7 smarten voor. 2 bomen werden bij de laatste restauratie verwijderd.

 

Momenteel is het monument iedere zondag geopend en kan men er bidden en eventueel een kaarsje laten branden.

De verzorging is in handen van vrijwilliger Frans die ook regelmatig voor verse bloemen zorgt.

Iedere bezoeker kan een vrijwillige bijdrage leveren middels een donatie in de deur-offer-blok.

Hier kan men het kaarsengeld en ook een donatie voor de bloemenversiering deponeren.

 

Bij Frans Delahaye, Walstraat 2,  kan men ook terecht voor noveenkaarsen.

 

Uw donatie is van harte welkom !! 


GEMEENTEGIDS 2021

 

 

De voorbereidingen voor de gemeentegids voor 2021 zijn in volle gang.

FMR werkt in opdracht van de gemeente Stein aan de gemeentegids. Ze zijn gestart met de acquisitie én het controleren of de gegevens in de gids nog juist zijn.

 

Hebt u zelf een wijziging voor de gemeentegids?

Laat het ons weten via communicatie@gemeentestein.nl

Wijzigingen doorgeven

 

Staat uw bedrijf of vereniging vermeld in de gemeentegids en zijn er gegevens gewijzigd?

Geef deze wijzigingen zo snel mogelijk door, zodat de nieuwe gemeentegids actueel is.

Wijzigingen kun je doorgeven via https://lokaaltotaal.nl/corporate/uw-vermelding/

 

Acquisitie advertenties van start

FMR is gestart met de acquisitie van advertenties voor de gemeentegids. Accountmanager Jenny Drouen benadert hiervoor bedrijven en organisaties. Ze kan zich op verzoek identificeren en ze beschikt over een acquisitiebrief van de gemeente Stein.

Word je door een ander bedrijf benaderd om te adverteren in een papieren of digitale gids?

Dan betreft dat niet de gemeentegids van Stein.EEN TEEK VERWIJDEREN

 

Let op: U mag een vastzittende teek niet met alcohol, olie, nagellak, zeep of andere middelen bewerken of verdoven. Het zou de kans op besmetting kunnen vergroten.

 

Zo verwijdert u de teek:

U kunt het best met een puntig pincet de teek zo dicht mogelijk op uw huid vastpakken.

Houdt de pincet parallel aan de huid en trek de teek voorzichtig, zonder te draaien uit de huid (gebruikt u een speciale tekenpincet, lees dan de gebruiksaanwijzing). 

Als de kop van de teek hierbij afbreekt en in de huid achterblijft is dat niet erg. Het resterende stukje komt er vanzelf weer uit, net als bij een splinter. Het kan wel gaan ontsteken.

Maak na het verwijderen van de teek het wondje schoon met een alcohol (70%) of povidonjood oplossing. Heeft u dat niet, was het dan goed met water en zeep.

Controleer of u nog meer tekenbeten heeft.

 

Noteer in uw agenda:

 • de datum van de tekenbeet.
 • de streek en het land waar u op dat moment was.
 • de plek van uw lichaam waar de teek zat. Markeer met een pen de plek op de huid of maak er een foto van.
 • Let  in de eerste 3 maanden na een tekenbeet goed op of u een vlek ontdekt:
 • een rode of blauwrode vlek rond de tekenbeet (bij een lichte huidskleur) of
 • een gelig of blauwige vlek rond de tekenbeet (bij een donkere huidskleur);
 • zo'n vlek op een andere plek van uw lichaam. 

Neem contact op met uw huisarts als u zo'n vlek ziet.

Lukt het u niet de teek te verwijderen?

Neem dan dezelfde dag nog contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. 


RUIMEN GRAVEN

 

-Mededeling algemene begraafplaats Urmond-

 

In de periode van 6 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 worden onder meer op de algemene begraafplaats in Urmond werkzaamheden met betrekking tot het ruimen van grafmonumenten uitgevoerd. 

 

Vragen

Mocht u in verband met deze mededeling nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van gemeente Stein, telefoonnummer 046-4359393.

 


GRAAFWERKZAAMHEDEN JULIANAKANAAL

 

De verruiming van het Julianakanaal, over een lengte van 400 meter bij haven Stein en Urmond, is op 2 december gestart door Rijkswaterstaat.

Het Julianakanaal wordt verbreed en verdiept om het geschikt te maken voor onder andere tweebaksduwvaart.  

 

Er kan straks gevaren worden met vaartuigen van 190 meter lang, 11,40 meter breed en een maximale diepgang van 3,50 meter. Het Julianakanaal is onderdeel van de Maasroute.

 

Twee werkvakken

Aannemer Boskalis voert de verruiming uit en is in de laatste week van november 2019 gestart met het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt in twee vakken van ieder 200 meter uitgevoerd.

Er is gestart met het noordelijk werkvak.

Met behulp van damwanden wordt een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen kan de bodem worden ontgraven en brengt de aannemer een nieuwe bodembeschermer aan.

Vervolgens wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Als het eerste gedeelte helemaal gereed is, volgt het zuidelijke vak.

Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid.

 

Rijkswaterstaat verwacht dat het project eind 2020 klaar zal zijn.

Vanaf 2024 kunnen de tweebaksduwschepen over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.


MELDING MAKEN BIJ GEMEENTE

 

De wandelaar door ons Urmond zal het ongetwijfeld bemerkt hebben.....

Het lijkt wel of sommige straten, wijken zijn aan het verpauperen. De voortuintjes worden niet meer bijgehouden, bouwmaterialen, big bags, afval ligt wekenlang op de stoep of in de oprit.

Trottoirs liggen scheef, verkeersborden in de struiken.

In de bermen liggen overal blikjes, chipszakken en plastic rommel.

Langs het fietspad van het kanaal, ijzerrommel.

Dit "nieuwe normaal" is abnormaal.

Laten we iedereen onder elkaar duidelijk maken dat we er SAMEN iets aan gaan doen.

Ruim op die rommel !!

 

Ook kunt u melding maken van rommel/ beschadigingen enz. op of langs de weg.

Meldingsformulier Gemeente: klik hier 

 

Ook hier geldt: Samen kunnen we er iets aan doen. Het heeft geen enkele zin zich daar voortdurend aan te ergeren en vervolgens niet te handelen !!


GEMEENTE STEIN....WATERRIJK

 

Gemeente Stein, met Urmond, Berg aan de Maas, Meers en Elsloo gelegen aan de boorden van Maas en Kanaal.

Deze beide wateren hebben een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze gemeente.

De vroegere havens van Urmond en Berg aan de Maas en de huidige haven van Stein, brachten en brengen welvaart.

Peter Pantus maakte een prachtige 4 delige fotocollage.

 

Deze week deel 1

 

 

KLIK HIER en dan op het pijltje


WERKLOZE TENNISPROFS OOK IN URMOND

 

Net als de meeste profsporters zitten ook de professionele tennissers op dit moment werkloos thuis.

Nederlands nummer één bij de mannen, Robin Haase, grijpt deze gedwongen pauze aan om in actie te komen voor een gezonder Nederland.

Op zijn initiatief zet onder meer de complete Nederlandse tennistop zich de komende weken samen met honderden tennisverenigingen in voor de breedtesport.

Met de actie “Balletje slaan?” nodigen ze mensen uit op de tennisbaan en stimuleren ze hen meer te bewegen. Nu buiten sporten en dus ook tennissen weer mag, heeft Haase een campagne opgezet om Nederlanders in deze tijd, waarin iedereen veel thuis zit of heeft gezeten, letterlijk in beweging te krijgen. Wat drie weken geleden begon als een losse gedachte, is uitgegroeid tot een landelijke actie genaamd ‘Balletje slaan?’.

Ook LTC Urmond nodigt hierbij alle niet-tennissers uit om de baan op te gaan.

Bewegen is van levensbelang voor lichaam en geest. Met deze campagne gaan onze proftennissers actief aan de slag om dat te stimuleren.

Ook LTC Urmond zet vanaf 4 juni de deur open. Hun leden staan klaar om de genodigden een warm onthaal te geven en met hen een balletje te slaan.  Om zoveel mogelijk niet-tennissers te bereiken, krijgt de actie ook steun van prominenten als Jan Kooijman, Erik Scherder, Peter Heerschop en Ronald de Boer. Allemaal zien ze het maatschappelijk belang in van genoeg bewegen.

Wie mag er een balletje slaan?

Iedereen is welkom, zowel jeugd als senioren. Van topfitte sporters die eens wat anders willen tot de beginnende sportschoolbezoeker die door corona maatregelen zijn klasjes mist.

Mensen kunnen zich alleen of samen aanmelden.

Deelname is geheel vrijblijvend en gratis.

Kijk op de website van Wij Zijn Tennis voor meer informatie en of deelname. 

 


GROENTE- EN FRUITSERVICE HOEVE ELISABETH

 

Dat Hoeve Elisabeth een prima bezorgingsservice heeft is nagenoeg bekend.

Groente- en/of fruitpakketten worden vers aan huis geleverd.

De inhoud van de pakketten staat vanaf deze week ook op deze site. (zie hierboven bij activiteiten)

 

 

Indien u van onze service gebruik wil maken kunt u telefonisch of per app/sms contact opnemen.

Telefonisch 046-4331894

Mobile (app/sms) 06-12274048

 

Bezorging binnen de Gemeente Stein is kosteloos.

Buiten de Gemeente Stein vragen wij een bezorgtarief van €2,50.

 

Let op, bezorging alleen op Zaterdag !

U kunt gebruikmaken van de mobiele pin !

Uiteraard blijft de winkel gewoon geopend conform openingstijden.


BEN JIJ AL WATERKLAAR ?

-Subsidie aanvragen-

 

Ons klimaat verandert.

We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval wat zorgt voor wateroverlast. Het rioolstelsel kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen blank komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door hevige regenval maar ook door steeds meer bebouwing en betegelde tuinen. Ook is het jammer als het schone regenwater via de regenpijp in het gemengd riool terecht komt en gereinigd moet worden.

Meer plantjes in de tuin zorgen bovendien voor een groenere tuin. Groen ziet er mooi uit, schijnt gelukkiger te maken en het geeft minder hitte in de tuin.

En met een regenton geef je makkelijk vanuit  de tuin de plantjes  water. Geen gezeul meer met emmertjes water vanuit de keuken!

 

Samen Waterklaar

De gemeente Stein neemt samen met de waterorganisaties al maatregelen om wateroverlast en droogte in jouw wijk te beperken. Maar die maatregelen zijn onvoldoende om de problemen helemaal op te lossen. Dat kan alleen met hulp van onze inwoners.

Om iedereen te ondersteunen bij het afkoppelen van het hemelwater stelt de gemeente Stein, samen met Waterschap Limburg, subsidie beschikbaar. Particulieren en bedrijven kunnen een bijdrage vragenals ze (een deel van) hun dak, terras of oprit willenafkoppelen van het riool.

 

Aan de slag

Op de website www.waterklaar.nl vind je meer informatie over het afkoppelen en vasthouden van regenwater.

Je vind er een heleboel informatie, tips en handige filmpjes om jouw tuin Waterklaar te maken. Van een regenton tot een grindterras, er zijntal van mogelijkheden.

Ook kun je via een keuzehulp ontdekken welke manier van afkoppelen het beste bij jouw perceel past.

 

Subsidieaanvragen

De subsidie kun je aanvragen via www.gemeentestein.nl/waterklaar. Hier kun je ook terecht voor meer informatie of om in contact te komen met onze adviseur. Hij kan bij je langskomen om de mogelijkheden te bekijken of helpen met het invullen van het aanvraagformulier. 


-NOSTALGIA-

Wij zijn altijd op zoek naar nostalgische foto's ter publicatie. Hebt u nog foto's die u ter beschikking wilt stellen dan reageer via de contactpagina.

klik hier

 


BRAZELE               -DOM PRATEN

ZWEEL                   -EELT

DREUMELE            -DRUPPELS

GELAEG                 -ERF

KORNETJE              -VROUWENHOEDJE

MONTERING          -KOSTUUM

PRAOPEL               -NETJES

SLEMP                   -BIERPAP

VERDUTSJE            -UITLEGGEN

ZAVEL                    -ZAND

ZWIK                      -DANSVLOER


-NOSTALGIA-

Hebt u ook "oude foto's" ter publicatie.....?
Deze kunt u digitaal verzenden via e-mail (henbreuls@gmail.com)
Wel graag tekst en uitleg erbij geven.
Beschadigde afbeeldingen worden zo nodig gerestaureerd en teruggestuurd.

Wie heeft er nog foto's van RKUTTV, de tafeltennisvereniging uit Urmond die in vroegere jaren furore maakte op landelijk niveau.


DIENSTREGELING GEMEENTEHUIS

 

De gemeente Stein volgt de landelijke maatregelen en probeert de dienstverlening richting inwoners zo goed mogelijk op peil te houden. Toch wijkt de dienstverlening op een paar punten af van hetgeen inwoners normaal van de gemeente gewend zijn.

 

De balies zijn open op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 08:30 tot 13:00 uur;

Woensdagavond geopend van 15:00 tot 19:00;

 

Er wordt maatwerk en flexibiliteit geboden aan de inwoners en bedrijven als dat nodig is;

Dringend verzoek alleen een bezoek brengen indien strikt noodzakelijk.

 

Kijk eerst of je gebruik kunt maken van de dienstverlening via de gemeentelijke website;

 

En zoals voor iedereen in Nederland geldt;

blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

 

Aangiften burgerlijke stand: alle aangiften (incl. overlijdensaangifte) enkel op afspraak;

Team Wmo en Jeugd doen voorlopig geen huisbezoeken of gesprekken op locatie, maar handelen zo veel mogelijk via de telefoon af;

Paspoorten en rijbewijzen worden aan huis gebracht en andere afhaalproducten worden aangetekend verstuurd. De afhaalbalie is dan ook dicht;

 

Telefonische bereikbaarheid:

Houd rekening met mogelijk langere wachttijden aan de telefoon.

Maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur.


INZAMELEN OUDE GSM's

 

U hebt ze vast nog wel hier of daar liggen......

Oude mobieltjes die niet meer gebruikt worden of die niet meer functioneren.

 

Er is een prima bestemming voor die apparaatjes:

 

STICHTING OPKIKKER

 

Voor iedere ingeleverde onbruikbare GSM ontvangt deze stichting 2,50 ter besteding voor wensen van ernstig zieke kinderen.

 

Ook in Urmond kunt u nu inleveren:

Hen Breuls

Doctor Nolensstraat 6.

 

Wel graag in een plastiek zakje stoppen. 

Of even een berichtje (henbreuls@gmail.com) en het toestel wordt opgepikt in Urmond of Berg. 

 

U DOET TOCH OOK MEE ?


Het rechtse pand op de Bath werd op 4-8-1795 te koop aangeboden via een advertentie

in de Rotterdamse Courant.


-NOSTALGISCHE FOTOOS OET 'T UERMENDSE-

 

Höb geer nog aw fotoos......weer hawte os aanbevaole !

Reageer op de contactpagina


MOEREMOOS                      -WORTELENSTAMPPOT

PRATSJ                                 -MODDER

BRAZELE                              -ONZIN VERTELLEN

UUVE                                   -KNIKKERS VAN KLEI

GAFFEL                                -HOOIVORK

WIEMERE                             -RODE BESSEN

PEERLINK                            -REGENWORM

SJÖRKAR                              -KRUIWAGEN

 

Met dank aan Marlies Jacobs


ARTIKEL LIMBURGER KOERIER 15-12-1931

SLAGERIJ WAS GEVESTIGD IN PAND RECHTS OP DE FOTO

FOTO IS GEMAAKT IN 1952


DE STANDERDMOLEN

 -Bouwjaar 1805-

Type halfgesloten standerdmolen, functie korenmolen

 

Dit monument bevindt zich in het Molenpark in Urmond-oost. 

De molen werd in de Franse tijd gebouwd door Egiduis Bauduin, welke een gefortuneerd koopman/reder was.

Zijn roepnaam was Gilles.

Hij is geboren op 5 april 1748 in Crommeuse (Luik) en stierf op 7 juni 1830 in Urmond.

 

In 1803 werd gestart met de bouw en deze was in 1805 gereed.

In 1884 is de molen verkocht aan Peter Nicolaas Strijkers, burgemeester van Urmond en zijn broer Adolf.

 

In 1927 verkochten ze de molen aan Willem Wirtz, een molenaar uit Nieuwstadt, die in hetzelfde jaar een woning met opslagruimte op het molenerf liet bouwen (voorheen Party Centrum de Molenhof)

 

Drie jaar later verkocht hij zijn nieuwe bezittingen aan Laurens Storms te Sittard.

Deze bouwde in 1932 tegen de zijgevel een maalderij, waarin een enkele maalstoel met een benzinemotor werd geplaatst.

De windmolen liet hij herstellen.

In 1964 verkocht Storms de molen aan de gemeente Urmond.

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de molen, die geen oorlogsschade had geleden, stilgezet waardoor de staat snel achteruit ging.

In 1952 werd het herstel begroot op 7.000,- guldens.

In 1953 werd deze gerestaureerd door de Vereniging De Hollandsche Molen. De molen werd weer in bedrijf gesteld, men kon weer gaan malen.

Dit ging echter niet zonder problemen. In 1957 raakte een wiektop de grond als gevolg van de slechte staat van de molenas. Dit betekende het definitieve einde van de molen als maalwerktuig.

Storms had voor de kostbare vervanging van de as geen geld meer over. Het verval deed weer zijn intrede en bovendien leed de molen enige mijnschade.

 

In 1964 werd de molen met de bijbehorende opstallen en gronden door de gemeente Urmond aangekocht voor de verwezenlijking van het uitbreidingsplan De Bramert.

In 1971-1973 werd de molen opnieuw gerestaureerd, waaronder een nieuwe houten as.

In 2002-2003 werd het aswiel zorgvuldig hersteld en in 2005 werd de ophekking (het houtwerk van de wieken) grotendeels vernieuwd.

 

 

Bij speciale gelegenheden, o.a. Molendag draait de molen nog af en toe. 

                                                                                  Limbugs Dagblad 01-01-1974                    Limburgs Dagblad 14-05-1974


ZOMAAR EEN WANDELING DOOR URMOND