Tips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u.

 

 

ER IS OP WIJ URMOND EEN MOGELIJKHEID OM GRATIS TE ADVERTEREN VOOR PARTICULIEREN

Vraag naar de voorwaarden op henbreuls@gmail.com

 


AKTIVITEITEN-POSTERS

-klik op poster voor groter formaat-
REGENACHTIGE OPENING URMONDIA TOERNOOI

 

Zaterdagmorgen startte de 40ste editie van het Internationaal Jeugd-Voetbal-Toernooi op de Urmondia velden.

12 verenigingen hadden zich voor dit prestigieuze toernooi ingeschreven.

Onderverdeeld in 2 poules (hoger en lager) werd de strijd aangebonden voor de hoogste eer.

Haslou won het JO17 hoger toernooi.

De spelers van  UBC moesten de Urmondse/Bergse eer ophouden.

Dat werd met veel verve gedaan.

UBC won het JO17 lager toernooi. Een unicum…..na al die jaren weer eens een eigen hoger team dat met de grote bokaal ging slepen.

Werd het toch nog een zonnige middag !

PROFICIAT ! 

 

UITSLAG JO17 HOGER                                UITSLAG JO17 LAGER

 1. Haslou                                            1. UBC
 2. SC Susteren                                    2. Sporting Heerlen
 3. Caesar                                             3. FC Budie
 4. Sparta                                             4. OVCS 
 5. Eijsden                                            5. Scharn
 6. Wodan                                            6. VV Hellas

Morgen, zondag wordt het JO19 toernooi afgewerkt, met internationale deelneming.

Start om 13.00 uur.Op vrijdagmiddag 30 augustus om 15.00 uur zal de geheel vernieuwde "spoorbrug" aan de Veestraat geopend worden.

Dit gaat gepaard met een officieel tintje.

In aanwezigheid van wethouder Janssen, genodigden, werknemers en hopelijk vele belangstellenden zal Limburgs mooiste Bieleman, Huub Paulissen", het lint doorkappen.


BRIEF AAN GEMEENTERAAD

 

-Artikel in de Limburger-

 

De gemeente Stein moet meer wilde bloemen laten bloeien en minder onkruid. Beter groenbeheer kan zorgen dat de biodiversiteit verbetert.

In een brief aan de gemeenteraad geeft Urmondenaar Hen Breuls tips voor verbetering van het groen in de gemeente en met name in Urmond. De beheerder van de website Wij Urmond zegt veel klachten van bewoners te horen over het onkruid op openbare plekken. Die staan niet op zichzelf. In juni klaagde het CMB al over slecht groenonderhoud in Berg aan de Maas, met name rond het MFC en aan de Marijkelaan.

 

 

Zaaien 

Dat probleem is er volgens Breuls ook in Urmond. Onder meer op de plek van de vroegere basisschool Avonturijn. Hen stelt voor met name hier en op grasvelden op De Bath en aan de Sint Franciscusstraat inheemse bloemen in te zaaien. Dat zou beter zijn voor de biodiversiteit en de insecten.

„De gemeente legt op veel plekken grasvelden aan, maar daar woekert onkruid, en bewoners zitten er niet op te wachten. In Noord-Limburg zie je vaak prachtige, kleurrijke bermen. Dat moet hier ook kunnen.”

 

Maaien

In zijn brief doet Breuls voorstellen, geïnspireerd door Natuurmonumenten. Stein zou bloemen moeten laten uitbloeien en niet alles wegmaaien.

Verder kan de gemeente bewoners stimuleren hun tuin te laten verwilderen. De gemeente kon woensdag nog niet reageren, mede omdat de gemeenteraad de brief nog moet bespreken.


WMO AANVRAGEN

 

-Drukte vanwege toename Wmo-aanvragen-

Vanaf 1 januari 2019 hebben de Wmo-klantmanagers te maken met een forse toename van Wmo-aanvragen.

 

Landelijk is er sprake van een toename van ongeveer 15%. Dit komt door een wijziging in de eigen bijdrage systematiek.

Gemeente Stein zet extra capaciteit in om de instroom te verwerken.

Desondanks loopt de wachttijd voor een gesprek op.

 

 

Op dit moment moet rekening worden gehouden met een termijn van minimaal 4 tot 6 weken na het indienen van een Wmo-aanvraag voordat een eerste gesprek kan plaatsvinden.

Er wordt hard gewerkt om deze termijn zo kort mogelijk te houden.


DE BIELEMAN

 

Een bieleman (bijlman) is een man die voorop loopt in optochten van schutterijen.

Oorspronkelijk waren dit de zogenaamde sappeurs in de vroeg-negentiende-eeuwse legers, pioniers die als elitesoldaten en vanwege hun praktische functie aan het hoofd van de marscolonne liepen.

 

Bielemannen zijn een folkloristisch overblijfsel uit het verleden. De traditie wordt in ere gehouden door ze te laten meelopen in optochten tijdens feestweken en schuttersfeesten.

 

In het verleden was de functie van de Bielemannen om met hun bijlen eventuele hindernissen uit de weg te ruimen.

Doorgaans dragen ze een kolbak, een zware baard, een leren voorschoot en een bijl met een lange steel.

Valse baarden kwamen ook in het verleden voor, als een jonge sappeur (nog) geen behoorlijke baard van zichzelf had.

 

Ook onze schutterij Sint Leendert heeft zijn Bieleman in de persoon van Huub Paulissen. Huub neemt deze traditie uiterst serieus en bij de diverse keuringen op schuttersfeesten wist hij prijzen in de wacht te slepen.

Hoogtepunt was het winnen van "Mooiste Bieleman" op het afgelopen OLS.

 


PLEINFEEST 25 AUGUSTUS

 

Verenigingen en ondernemers.......

Op het aankomende PLEINFEEST kunt u GRATIS een kraam reserveren.

Dar kunt u zich dan presenteren, leden werven, verkoop van lokale producten enz.

Ook kunnen de kinderen zich opgeven voor de vrijmarkt. Ook dat is gratis.

 

Markt wordt gehouden van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Bar en muziek is van 13.00 uur tot 21.00 uur.

 

 

Ook is er een springkussen en een knutselhoek voor de kinderen.

 

 

 

Gedurende de markt is veel live muziek door o.a.:

 

 • 13.00 - 14.00 uur   :          DJ Jules Meijers
 • 14.00 - 14.20 uur   :          Feestelijke opening
 • 14.20 - 15.20 uur   :          Steel Wheels (Rolling Stones covers en dergelijke)
 • 15.40 - 16.40 uur   :          Lu's Legacy (Americano)
 • 17.00 - 19.00 uur   :          Red Pepper Blues Explosion (Bluesrock)
 • 19.00 - 20.00 uur  :          Moris Muzic
 • 20.00 - 20.40 uur  :          Lotte Walda  

 


WORKSHOPS BLOEMSCHIKKEN

 

 

Ook in het nieuwe seizoen 2019-2020 organiseert Rina Patelski weer haar populaire workshops bloemschikken.

Wie eerder een workshop gevolgd bij haar gevolgd heeft, weet welke mooie creaties er gemaakt worden.

 

Iedere maand een mooie zelfgemaakte bloemcreatie in huis. Voor materialen wordt gezorgd.

 

Er wordt "geworkt" op de woensdag vanaf 19.30 uur.

(Maximaal 6 personen per groep)

De definitieve data worden nader bepaalt.

 

Wat er zoal op de planning staat?

Het maken van een appeltjesboog, herfsttoren, kerststukjes, voorjaarsstukjes, carnavalscreaties, zomer- en keukenstukjes.

 

Gezellig bloemschikken met je vriendin, moeder of zus, dochter.

 

De kosten zijn 125 euro (excl. materialen) voor 8 workshops.

Inschrijving vóór 15 september levert 25 euro korting op. 

 

Meer info: Bel gerust 06 16386865

 

Handmade by Rina

Doctor Nolensstraat 2

6129GM Urmond


IVN EN DE VLEERMUIS

 

-Nacht van de Vleermuis op vrijdag 23 augustus 2019-

 

Op vrijdagavond 23 augustus organiseert IVN, samen met Brouwerij De Fontein, weer de jaarlijkse Nacht van de Vleermuis.

 

Wij starten met een lezing over vleermuizen van 19.30 tot 20.30 uur.

Onze expert René Janssen van Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN) zal de lezing presenteren.

 

Daarna start de wandeling op zoek naar vleermuizen in de omgeving van kasteel Stein. De wandeling duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.

De meeste vleermuizen zijn nachtdieren. Als wij slapen vangen zij de muggen voor ons!

 

Deze wandeling is ook geschikt voor kinderen. Honden helaas niet toegestaan.

Stevige schoenen en een goed humeur maken deze avond geslaagd.

 

Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.


UITNODIGING SYMPOSIUM

 

-Woensdag 18 september 2019, 19.30 uur, Protestantse Kerk Urmond-

 

Thema:

 

De gemeente Urmond in de Tweede Wereldoorlog

Urmond en Berg aan de Maas, die tot in 1982 samen de gemeente Urmond vormden, werden op 18 september 1944 door geallieerde troepen bevrijd van de Duitse overheersing.

De Stichting Vrijheid Urmond wilde die datum van 18 september 2019, exact 75 jaar na dato, niet in stilte voorbij te laten gaan.

 

 

 

 

 

Besloten werd een publicatie uit te geven met als titel “de gemeente Urmond in de Tweede Wereldoorlog”. De publicatie wordt op 18 september as. gepresenteerd en is direct na afloop verkrijgbaar.

 

DEEL I van de publicatie bevat een chronologisch en feitelijk verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Urmond en Berg in de oorlogsjaren 1940-1945, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de inval in 1940 en de bevrijding in 1944, maar ook aan de tussenliggende jaren.

DEEL II heeft een geheel ander karakter. Een groot aantal (voormalige) inwoners van Urmond en Berg, die als jeugdige de oorlog meemaakten, zijn geïnterviewd en haalden  herinneringen uit die tijd op. De verhalen van deze thans langstlevende generatie zijn kostbaar, want zij zijn de enigen onder ons die een oorlog aan den lijve ondervonden, ons de impact daarvan kunnen vertellen en ons waarschuwen voor het ontstaan van huidige ontwikkelingen die onze vrijheid bedreigen

 

Het symposium op 18 september start met een spreekbeurt door Jacquo Silvertant.

Jacquo schreef meerdere boeken en artikelen over de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg. In 2017 en 2018 publiceerde hij twee boeken over de 10e mei 1940 in Zuid-Limburg en onlangs verscheen een boek van zijn hand over Valkenburg in het zicht van de vrijheid.

 

Tussen spreekbeurt en presentatie wordt een kort, bij het thema van de avond passend, toneelstukje gespeeld door Luuk Bellemakers (bekend van het Bergse tienertoneel).

 

Deelname aan het symposium is gratis. De Protestantse Kerk biedt plaats aan circa 100 personen. Indien u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u dat ons zo snel mogelijk te laten weten. Immers, vol is vol. U krijgt van ons een bevestiging als wij voor u een plaats hebben gereserveerd.

U kunt uw komst aanmelden door:

 


DE MAASHAVEN

 

Al geruime tijd speelt men in Urmond met de gedachte de voormalige Maashaven in ere te herstellen.

Stichting Vrijheid Urmond, de Urmondse Monumentenstichting en architecten Rob Janssen en Casper Slijpen zijn de uitdaging aangegaan om dit gigantisch project te verwezenlijken.

De Provincie heeft nu steun toegezegd bij monde van gedeputeerde Ruud Burlet.

 

Men streeft ernaar de haven, die in de negentiende eeuw dichtslibde en rond 1930 helemaal buiten gebruik raakte, in ere te herstellen.

Ook de schipperspaadjes worden aangepakt.

 

Groot probleem is o.m. de voormalige vuilnisbelt en de slikvijvers met chemisch afval. Alleen al de opruiming hiervan gaat miljoenen kosten. De initiatiefnemers hopen dat de sanering voor 2050 toch zal plaatsvinden in het kader van verdere verruiming van de rivier.

De gemeente Stein is druk doende cultureel erfgoed te koesteren en de Maasoevers toeristisch te ontsluiten, heeft subsidie voor de gebiedsvisie verstrekt.

Gezien de torenhoge kosten moeten echter de verwachtingen voorlopig getemperd worden. 


WEET U HET NOG ?

 

In 1958 begon het Nederlands Zuivelbureau een campagne genaamd ‘De Melkbrigade’ of ook wel de M-Brigade genoemd.

Deze campagne moest ervoor zorgen dan jonge kinderen zich aangetrokken zouden voelen tot zuivelproducten.

Jonge kinderen konden zich met hun vrienden aansluiten bij een soort vereniging.

 

De M-Brigade had het doel om een avontuurlijk leven te koppelen aan het drinken van de volgens hen juiste hoeveelheid melk per dag, want dat zou heel gezond zijn aldus de Nederlands Zuivelbureau.

 

Kinderen konden emblemen, fietsvlaggetjes of andere M-Brigade gerelateerde producten winnen als zij zich actief inzette als lid. De campagnes van de M-Brigade hadden een dwingend karakter, want het consumeren van melk moest als jij net als alle anderen avontuurlijk wilde zijn.


BOMENKAP NABIJ HEIDEKAMPPARK

 

Afgelopen week hebben een aantal inwoners zich bij de gemeente Stein gemeld, die ongerust waren over mogelijke illegale bomenkap kortbij het Heidekamppark.

Onderzoek wijst uit dat de bomenkap is uitgevoerd in opdracht van DSM vanwege aangescherpte wet- en regelgeving.

Voor de bomenkap is in januari van dit jaar door de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven. Het betreft een zogenaamde verzamelvergunning waarbij op een aantal locaties leidingstroken moeten worden vrijgemaakt.

Dat vrijmaken is nodig omdat de wortels van de bomen de leidingen kunnen beschadigen.

 

 

In de gemeente Stein liggen diverse belangrijke leidingen in de ondergrond en het beheer daarvan is belangrijk. Daarbij dient altijd een goed evenwicht te worden gezocht tussen het behoud van de natuurwaarden en de veiligheid.

Zo ook bij de historische Veedrift, gelegen tussen Nieuwe Postbaan en de Veestraat, parallel aan de Heidekampweg. Dit gebied is een bijzonder element in het Steinse landschap en geniet de hoogste natuurbeschermingswaarde binnen onze gemeente. De gemeente vindt het behoud van bomen en beplanting uitermate belangrijk voor dit cultuurhistorisch gebied.

 

De inwoners waren vooral bang dat er nog meer bomen worden gekapt in de Veedrift.

De kap van vorige week valt onder de verstrekte verzamelvergunning. Voor de rest van de leidingen die onder Veedrift lopen is op dit moment geen vergunning verleend. Deze zal opnieuw aangevraagd moeten worden. Als dat gebeurt, moet een eventuele bomenkap gecompenseerd worden om de cultuurhistorische waarden van dit gebied zoveel mogelijk te kunnen behouden.

 

Voor de verstrekte omgevingsvergunning voor de kap van vorige week heeft een flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden om te waarborgen dat de cultuurhistorische waarde en de natuur behouden blijven. Daarnaast moeten volgens de vergunning nieuwe bomen worden terug geplaatst voor het behoud van groen binnen onze gemeente.


BAROESJKA OP CULTUURFESTIVAL AUGST

 

-Zondag 18 augustus, 13.00 uur-

 

 

Baroesjko is een 9-koppig miniorkest, opererend vanuit de westelijke mijnstreek (Sittard-Geleen),  grensoverschrijdend in de Folk en “Sittardse” Wereldmuziek!

 

Naast dat ze bekend staan als een verrassend veelzijdige live-band, scoorden zij ook hoge ogen in de hitlijsten van de provinciale radiozender L1.

 

De liedjes Wesj aan de Parapluu, Raap dich Biejein en Langzaam Laat, zijn nog steeds veelvuldig op deze zender te horen.


BEDEVAART NAAR KEVELAER

 

Vanuit het dekenaat Echt-Susteren wordt er weer een bus-bedevaart gehouden naar Kevelaer op 24 september a.s.

Geïnteresseerden uit Urmond en Berg sluiten daar sinds vele jaren bij aan.

De kosten bedragen slechts € 20,00.

 

Aanmelden vóór 2 september bij:

 • Mia Meulenberg, Munthervesteplein 53, Urmond (tel.4331685)
 • Annie Bouts, Nederheidestraat 4, Berg (tel.4333201)

Het vertrek is tussen 07.45 en 08.30 uur.

Thuiskomst ca. 19.45 uur.

 

 

 

Het programma:

 • 11.30 uur:  Pelgrimsmis in de Basiliek
 • 15.00 uur:  Kruisweg in het kruiswegpark of in het Forum Pax Christi
 • 16.00 uur:  Biechtgelegenheid in de biechtkapel
 • 17.30 uur:  Sluiting van de bedevaart met een Plechtig Lof in de Basliliek

AFVAL DAT JE GRATIS KUNT INLEVEREN

 

-Wist jij dat je onderstaand afval gewoon gratis kunt inleveren?-

 

 • Kunststof tuinmeubilair
 • Textiel: schone kleding (mag ook oud of kapot), textiel en zachte knuffels
 • Glas: glazen potjes van cosmetica, voedingsmiddelen
 • Vlakglas: vensterglas, spiegels, glasplaten
 • PMD: plastic, metalen (blikjes) en drankkartons
 • Oud-papier & karton (schoon en droog)
 • Klein chemisch afval (KCA): chemische vloeistoffen (o.a. verf), TL- en spaarlampen
 • Wit- en bruingoed: vrijwel alle appara­ten met een stekker, batterij of accu
 • Bakoliën en vetten: frituurolie en vetten
 • Autobanden zonder velg; 4 stuks per persoon
 • Metalen: oud-ijzer
 • Batterijen: alle soorten en accu’s
 • Grof tuinafval: boomstammen, takken en snoeiafval uit de tuin
 • Fijn tuinafval: gras, blad, struiken, fijne takjes

 Kijk voor meer info en waar je het afval gratis kwijt kunt op www.rwm.nl of download de afval-app.


WENSAUTO ZOEKT MEDEWERKERS

 

-Chauffeurs/Planners gezocht!-

De Stichting dorpsdagvoorziening Meers verzorgt met twee wensauto’s vervoer voor senioren van de Gemeente Stein (Meers, Veldschuur, Maasband, Urmond, Berg aan de maas, Nattenhoven Elsloo, Catsop en Stein).

 

Met het wensautoproject draagt men onder meer bij aan het oplossen van het probleem dat ouderen in onze vergrijzende gemeente vereenzamen.

 

Men heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers die als chauffeur of als planner iets willen betekenen voor hun minder mobiele medemens en deel uit willen maken van een enthousiast team vrijwilligers.

 

In de regel wordt een chauffeur voor 1 dagdeel per week in gepland. (4 uur).

De planners werken vanuit "Bie Gerda (Kloosterstraat 19A te Meers).

gezocht wordt planners voor de morgenuren (8.30 uur tot 13.00 uur) en voor de middag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 

Spreekt het voorafgaande U aan, stuur dan een e-mailbericht via info@dorpsdagvoorzieningmeers.nl

 

Er wordt dan contact opgenomen en men laat u dan kennis maken met de organisatie zodat men een gefundeerd besluit kan nemen of de functie van chauffeur Wensauto’ of planner iets voor U is.DRUKTE IN DE AUGST-OPTOCHTLOODS

 

Langzaam maar zeker nadert het grote feest in Berg aan de Maas.

Het Augst-Cultuurfeest dat gehouden wordt van 16 t/m 18 augustus.

Dat wil dus niet zeggen dat er nu rust heerst op het organisatiefront.

(Te) lang heeft men moeten wachten op een plaats om de pronkwagens te bouwen. Men week uit naar Sittard, geen ideale situatie uiteraard. Na lang wikken en wegen werd een plaats gevonden nabij het voetbalcomplex van Urmondia.

Een prachtige loods werd gebouwd.

Een deze dagen bracht ik een bezoek aan die loods om te checken hoever men met de bouw van de praalwagens was.

Ik viel in een positieve bewondering. Tientallen vrijwilligers waren buzzy met knippen, plakken, stukadoren, verven en "klasjenere", soms onder het genot van een pilsje of lekker ijsje.

Nu pas kan men zich realiseren wat een enorme inzet geleverd moet worden om een aanvaardbare stoet te presenteren. Wat heet "aanvaardbaar".....de cultuurstoet beloofd fantastisch te worden.

Maar eerst dienen er nog diverse uren gespendeerd te worden door de vele vrijwilligers.

Maar nu alvast....DE KOMPLEMENTE...!!


COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR KWF

 

-Collecte KWF Kankerbestrijding-

KWF afdeling Urmond is op zoek naar enthousiaste collectanten. 

 

Tijdens de KWF-collecteweek, in september, zamelt men zo veel mogelijk geld in voor wetenschappelijk onderzoek.

Dat is nog steeds hard nodig. 

 

Lijkt het je leuk om in de week van 1-7 september langs de deuren te gaan om te collecteren? Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer geld er beschikbaar komt voor kankeronderzoek.

 

Heb je interesse, meld je dan aan via kwf.nl/collecteermee of via millian@uittenhout.org

Tel. 046-4260895 


NIEUWE FIETSPADEN LANGS DE MAAS

 

In Geulle aan de Maas wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de voormalige dekgrondberging, waar nu nieuwe natuur ontluikt.

 

Het nieuwe fietspad zal leiden van Geulle tot aan Elsloo en sluit vanaf daar aan op fietspaden die het Consortium Grensmaas eerder al heeft aangelegd.

 

In verband met de aanleg van nieuwe fietspaden die in Meers plaatsvindt, is een deel van de aanliggende percelen tijdelijk niet of minder bereikbaar.

 

Planning Maasband en Urmond moeten nog enkele jaren wachten op hun fietspaden, volgens gemeente Meerssen. Die dorpen zijn aan de beurt als het Consortium klaar is met het werk op de locaties die nu aan de beurt zijn. Volgens de planning zou dat 2024 moeten zijn.


NIEUWE DIALEKTWOORDEN:

 • HOMMELSJOEL    -ONWEERSBUI
 • KRESJERE             -HAKEN
 • REIP                     -FIETSENVELLING
 • SARA                    -DEUGNIET
 • TUREN                 -VERWISSELEN *)

 

  *) VERWISSELEN VAN VEE AAN DE KETTING IN DE WEI. DIE KETTING ZAT VAST AAN EEN ZOGENAAMDE STAP (PAALTJE)        IN DE GROND.

 


KOMKOMMERTIJD

 

-De komkommertijd heeft ook toegeslagen bij WIJ URMOND-

 

In het Nederlandse taalgebied is komkommertijd voor het eerst opgetekend in 1787.

Op 14 juli 1787 schrijft een Rotterdams blad over een kroegpraatje tussen Piet en Kees:

Piet: ,,Is er van de week ook wat nieuws van de groote Heeren uit den Haag?’’

Kees:,,Neen,maar je mot denken, wij zitten momenteel in de komkommertyd, en dan staat alles zoo wat stil.’’

 

 

In de serieuzere media verschijnen in de komkommertijd berichten over kleine diefstallen en andere voorvallen, die in de rest van het jaar nooit gepubliceerd zouden worden.

De kranten zijn gedurende deze tijd dunner dan normaal.

De weinige sportevenementen, zoals de Ronde van Frankrijk, worden breed uitgemeten.

Sterker, om de terugval in de verkopen van de Franse sportkrant l'Auto in de zomer op te vangen, heeft het blad in 1903 het initiatief genomen de Ronde van Frankrijk te organiseren.

In 2008 werd de komkommertijd enigszins beperkt door de Olympische Zomerspelen te Peking. Dat is niet alleen het geval voor de kranten, maar ook voor radio en televisie.

 

De televisie vertoont in deze periode meestal minder nieuwe series en sommige gebruikelijke soapseries zijn met een cliffhanger tijdelijk gestopt.

Vaak worden oude films, documentaires en series (uit het winterseizoen of vorige jaargangen) herhaald.

 

Bekend zijn de herhalingen van F.C. De Kampioenen op de Vlaamse televisiezender Eén.

Op de Nederlandse televisie wordt ingespeeld op de komkommertijd door middel van luchtige programma's en het programma Zomergasten, dat veel zendtijd reserveert om diep in te gaan op het werk van één persoon.

 


STINKT UW AFVALBAK ?

 

Last van maden?

Leg een paar takken klimop of lavendel in de bak. Dit is namelijk giftig voor maden. Lavendel ruikt natuurlijk lekker, dus de container ruikt gelijk wat frisser.

Verder: plaats de bak niet in de volle zon, zet hem regelmatig weg en maak de bak zo nu en dan schoon met water. Je kunt ook soda of groene zeep gebruiken. Chloor raden we je niet aan, dit verstoort namelijk het composteerproces.

Vliegen op afstand houden

Vliegen kunnen absoluut niet tegen de geur van mottenballen. Doe daarom een paar mottenballen in een panty en hang dit op aan het handvat van de bak. Vliegen blijven weg én ze kunnen geen eitjes leggen. Resultaat: geen larven en maden in de container!

Voorkom ongedierte

Vlees- en visresten in een krantenpagina verpakken om het rotten en de stank tegen te gaan.

Goed om te weten: larven kunnen niet tegen zout en kalk. Het is dus slim om een laagje zout of kalk tussen het afval te strooien. Zo kunnen ongedierte op een milieuvriendelijke manier bestreden worden.

Last van fruitvliegjes?

Doe azijn met een scheutje afwasmiddel in een bakje en zet dit op het aanrecht. Fruitvliegjes houden hier niet van. De geur van basilicum kunnen ze overigens ook niet tegen, dus dat is ook nog een optie.

Stinkende luiers

Als je kleine kinderen hebt dan heb je héél véél stinkende luiers. Met dit weer is dat zeker geen pretje! Doe luiers in een luchtdichte zak. Zo houd je de bak frisser en kunnen ongedierte zich moeilijker nestelen in de luiers.

Stank door de warmte

Afval dat vochtig is gaat sneller broeien bij warm weer en dit zorgt voor extra stank. Het rottingsproces komt namelijk sneller op gang als afval nat is. Gemaaid gras kun je het beste een dag laten drogen en etensresten kun je beter laten uitlekken in de gootsteen. Verpakkingen kun je sowieso het beste zo schoon mogelijk in de bak gooien. Laat ook dopjes en deksels op de verpakkingen om stankoverlast tegen te gaan. 

Extra tip:

Gooi het droge gras onderin de biobak, zo voorkom je aangekoekte afvalresten op de bodem. De container kun je het ook het beste in de schaduw zetten zodat het minder kan gaan broeien.


JUMBO GAAT VERBOUWEN

 

Supermarkt Jumbo aan de Paalweg in Urmond gaat verbouwen.

 

Op zaterdag 21 september sluit de winkel tijdelijk de deuren vanaf 17.00 uur.

 

Op woensdag 16 oktober wordt de gloednieuwe winkel weer geopend voor zijn klanten.

 

Tot dan kan men o.a. terecht in filiaal Winkelcentrum Stein.

 

Men kan vanaf 1 september weer over de vernieuwde spoorbrug richting Stein v.v.

Wel zal er dan enige verkeershinder zijn nabij de rotonde op deze weg. Deze gaat namelijk vervangen worden.

 


MELD JE AAN BIJ BURGERNET

 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten.

Deelname is gratis en kan via www.burgernet.nl.

 

Hoe werkt het?

Burgernet werkt eenvoudig. De politie kan een burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermissing van een persoon.

Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of een voertuig.

Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politie via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Doe mee

Hoe meer mensen meedoen, hoe meer burgernetacties succesvol kunnen zijn


ANTI INBREKERS TIPS

 

Tip 1:

Kijk wat er aan het zicht kan worden onttrokken.

Heb je spullen in huis die interessant kunnen zijn voor een inbreker? Overweeg dan om deze indien mogelijk uit het zicht te plaatsen.

Voor een grote televisie geldt dat dat wellicht iets makkelijker gezegd is dan gedaan, maar probeer eens met de blik van een buitenstaander naar jouw woning te kijken.

Wat valt op, wat zou je snel meenemen?

Onthoud dat de meeste inbraken worden gepleegd  door gelegenheidsinbrekers waarbij de dader er veel aan gelegen is om zich snel uit de voeten te kunnen maken.

Kostbare sieraden, het antieke zilver, een tablet of een kleine laptop zijn echter zo meegenomen. Overweeg om deze spullen in een goed verankerde kluis te bewaren of bewaar ze indien de situatie dat toestaat elders.

 

Tip 2:

Maak afspraken met je buren. Je kunt ze wellicht vragen om een oogje in het zeil te houden en om de post op te rapen. Ook kun je hun vragen de auto op jouw oprit te plaatsen.

 

Tip 3:

Sluit lampen binnen en buiten aan op een tijdschakelaar. Zo lijkt het alsof er regelmatig mensen in huis zijn, vaak is dat voor gelegenheidsinbrekers voldoende reden om hun geluk elders te beproeven.

Een buitenlamp met bewegingsdetectie heeft eveneens een afschrikwekkend effect.

De kans dat een inbreker ongestoord zijn gang gaat, is in het volle licht bovendien een stuk kleiner.

 

Tip 4:

Maak voor vertrek een rondje langs de woning zodat je kunt controleren of alles echt goed is afgesloten. Denk daarbij ook aan minder voor de hand liggende raampjes. Let er ook op dat er geen ladders in de tuin staan en probeer om afvalcontainers zo goed als mogelijk uit het zicht te plaatsen want deze kunnen worden gebruikt als opstapje om hoger gelegen vertrekken te bereiken.

 

Tip 5:

Wees voorzichtig met sociale media. Het is natuurlijk leuk om te laten zien dat je op vakantie bent, maar mogelijk kijken ook mensen mee met minder goede bedoelingen. Als mensen weten dat je van huis bent, kan je woning zomaar een interessant doelwit worden.

 

Tip 6:

Houd rekening met de zichtbaarheid van je woning. Veel mensen hebben aan de straatkant een hoge heg of struik uit privacy-overwegingen. Toch kan het handig zijn om deze kort voor vertrek te snoeien.

De struiken beperken weliswaar het zicht op je woning, maar als jij afwezig bent, is dat juist waar een inbreker van profiteert.

 

Hoe controleren inbrekers of je daadwerkelijk thuis bent?

Je kunt je nog zo goed voorbereiden, helemaal uitgesloten is een inbraak natuurlijk nooit. Inbrekers hebben handige trucs bedacht om de bewegingen in en om het huis te controleren.

We zetten er hieronder een aantal op een rij:

Slot van de voor- of achterdeur afplakken met tape op een stukje plastic in slot.

Zit de tape er na een paar dagen nog steeds? Dan is de deur waarschijnlijk een tijdje niet gebruikt, wat impliceert dat er niemand aanwezig is. Is het stukje plastic verdwenen, dan is het slot in de tussentijd waarschijnlijk gebruikt.

Takje tegen de voordeur.

Deze truc wordt door de politie ook wel aangeduid met 'afleggen'. Het is een iets subtielere variant dan de twee hierboven genoemde voorbeelden, omdat bijna iedereen wel kleine takjes in de tuin heeft en dit wat minder gekunsteld aanvoelt dan tape of plastic: het is ook niet direct verdacht.

Bij deze methode wordt een klein takje zo tegen een deur geplaatst dat deze gelijk omvalt als de deur geopend wordt. Staat het takje er na een dag of twee nog, dan kan dat betekenen dat er niemand thuis is.

Stukje papier of tandenstoker tussen de deur.

 

Meer tips ?: klik hier


WEER SUBSIDIE ENERGIEBESPARING

 

-Subsidie energiebesparing eigen huis weer open-

 

Goed nieuws voor woningeigenaren die aan de slag willen met het isoleren van hun huis!

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner.

Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag indienen. 

 

Waarvoor?

De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan moet je minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Denk hierbij aan spouwmuurisolatie, gevel- en muurisolatie, HR++ glas, dakisolatie en vloer- en bodemisolatie. Na uitvoering en betaling vraag je de subsidie zelf aan via www.rvo.nl/seeh.

Voorwaarden

Je komt als eigenaar én bewoner voor de SEEH in aanmerking als:

 • de bestaande woning jouw eigendom en hoofdverblijf is, of dat deze je hoofdverblijf wordt na renovatie;
 • voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Bekijk alle voorwaarden van deze regeling op www.rvo.nl/seeh.

RVO.nl voert deze subsidieregeling uit, naar verwachting kun je vanaf 2 september 2019 een subsidieaanvraag kunnen indienen.

Rond die datum zal er meer informatie over de regeling publiceren wij meer informatie over de regeling. Bijvoorbeeld informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces.


STADSSJÖTTERIE ST.LEENDERT UERMEND

 

Ook dit jaar organiseert Stadssjötterie Sint Leendert Uermend weer het VERENIGINGSKONINGSSCHIETEN, het U.K.W., en wel op 7 en 8 september.

 

Aan dit verenigingskoningsschieten mogen alle verenigingen, bedrijven, buurten, vriendengroepen, uit Urmond deelnemen.

 

Enkele belangrijke wetenswaardigheden:

 •  de minimum leeftijd bedraagt 16 jaar
 •  de volgorde van schieten wordt door loting   bepaald
 •  voorkeur voor zaterdag en zondag aangeven op   deelnemerslijst
 •  het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team
 •  de koning van elke vereniging ontvangt een blijvende herinnering
 •  alle koningen schieten op het einde om de titel koning der koningen
 •  voor aanvang van het schieten is er een korte instructie door onze schietmeesters

Bij 10 of meer personen per vereniging kan desgewenst op een eigen vogel worden geschoten.

Kleinere groepen kunnen worden samengevoegd.

Middels het inschrijfformulier kan men aangeven of men zelf de vogel wil ontwerpen.

Voor deelname dient men een deelnemerslijst, uiterlijk vóór 8 augustus aan te vragen/in te leveren bij John Bons, Bergstraat 21 te Urmond.

 

Er kunnen maximaal 16 verenigingen deelnemen.

Vorig jaar heeft men verenigingen moeten teleurstellen.

 

BELANRIJKE MEDEDELING !!

Vanaf 1 januari 2016 geldt een wettelijke legitimatieplicht voor iedereen die wil schieten met de “grote buks”. Het tonen van een geldig ID - bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) is daartoe verplicht, op straffe van niet mogen schieten.


POLITIESTEUNPUNT

 

Het politiesteunpunt voor de gemeente Stein is gevestigd in het gemeentehuis.

 

Dit steunpunt is een uitvalsbasis voor de wijkagenten van Stein en andere politiemedewerkers die werkzaam zijn het Basisteam Westelijke Mijnstreek.

Wijkagenten gebruiken het steunpunt als werkplek tijdens hun dienst en staan daardoor dichtbij inwoners.

In het steunpunt kun je er (bij voorkeur) op afspraak terecht voor het doen van aangifte, melding, een advies of een gesprek.

 

Contact

Je kunt in contact komen met de Politie via 0900-8844.

 

Aangifte doen

 

Je kunt kiezen om aangifte te doen via internet of de telefoon, of bij het polititesteunpunt. Op www.politie.nl/aangifte kun je lezen hoe aangiftes gedaan kunnen worden.

 

Openingstijden politiesteunpunt

Het steunpunt is iedere maandag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur en op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur geopend.

Om te voorkomen dat inwoners lang moeten wachten, wordt geadviseerd telefonisch een afspraak te maken via het algemene nummer van de Politie 0900-8844.

Wanneer de weg naar het gemeentehuis wegens persoonlijke redenen te moeilijk of onmogelijk is, kan de Politie ook bij inwoners thuis de aangifte opnemen of het gesprek voeren.

Buiten deze openingstijden kunnen inwoners ook terecht bij het Politiebureau van het Basisteam Westelijke Mijnstreek in Sittard (Stationsplein 18).

 

ContactmogelijkhedenVOORKOM IDENTITEITSFRAUDE

 

Voorkom misbruik van jouw identiteit.
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van jouw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
verblijfsdocument.

Bijvoorbeeld als je een huurcontract of  telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. Je kunt dit misbruik tegengaan.

 

Hoe voorkom je fraude met een kopie?
Geef nooit zomaar jouw identiteitsbewijs af. Ook niet op vakantie. Als iemand een kopie wil maken,
vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.

Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

 

Geef je een kopie af?

Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product het bedoeld is en de datum waarop je het afgeeft.

 

Wie mogen een kopie van jouw identiteitsbewijs maken?
Een klein aantal organisaties mogen een kopie van jouw identiteitsbewijs maken, zoals jouw werkgever en jouw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. Je bent echter niet wettelijk verplicht om die te geven. Dus ook niet als je lid wordt van een sportschool of een (telefoon)abonnement afsluit.

 

Meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude


KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

 

Ken jij iemand die zich al vele jaren structureel inzet voor een belangrijk maatschappelijk doel
binnen onze gemeente?

Zonder enig eigenbelang maar in alle bescheidenheid vanuit een groot hart voor onze samenleving?

Verdient deze persoon volgens jou een lintje? Daar kun jij voor zorgen!
Want goed werk mag beloond worden.

Als gemeente zijn we trots op deze personen en vinden we waardering uiterst belangrijk!

 

Hoe vraag ik een Koninklijke onderscheiding aan?
Wil je iemand uit onze gemeente voordragen voor een lintje? Stuur dan je verzoek naar
bestuurssecretariaat@gemeentestein.nl en vermeld je contactgegevens.

Een medewerker neemt dan telefonisch contact met je op om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek bij de
gemeente om de procedure uit te leggen.

 

Meer informatie?
Ga naar www.gemeentestein.nl/koninklijke-onderscheidingen.

Voor aanvullende vragen kun je altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 046-4359200 of 046-4359203.


VERBOD DRUGSGEBRUIK OPENBARE RUIMTE

 

Een jointje opsteken in het openbaar wordt nu ook in gemeente Stein verboden.

Eén stap over de gemeentegrens kan daarbij het verschil betekenen tussen wel of geen boete.

  

218 van de 355 gemeenten in Nederland hebben inmiddels een algeheel verbod op drugsgebruik afgekondigd voor de publieke ruimte, zoals parken, straten of openbare gebouwen.

De verboden zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV).

Daarbij gaat het niet alleen om een verbod op softdrugs, zoals wiet, maar meestal ook om een verbod op harddrugs.

De gemeenten met zo’n totaalverbod volgen daarmee niet de landelijk geldende Opiumwet.

Die wet stelt het gebruik van soft- en harddrugs in Nederland expliciet niet strafbaar, alleen de handel en productie ervan.

In Limburg hanteren o.a. de volgende gemeenten een verbod op drugsgebruik voor de publieke ruimten: Beek,  Sittard-Geleen, Stein.  

DOBBELSTEINPRIJS IN TERPKERK

 

Stichting Kleine Monumenten Stein houdt vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 oktober de vierde editie van

de Mr. H. Dobbelsteinprijs in de Terpkerk van Urmond.

 

Deelname is alleen mogelijk door amateurkunstenaars die woonachtig zijn in de gemeente Stein of op de een of andere manier binding hebben met deze gemeente.

 

Deze kunnen een schilderij, beeldhouwwerk of keramisch kunstwerk indienen.

 

De stichting heeft inmiddels de bij haar bekende kunstenaars uitgenodigd om deel te nemen.

Anderen kunnen zich tot 1 juli melden bij de secretaris van de stichting.

Dat kan via fam.vanmolken@planet.nl of via tel. 046-4332080