Tips, tekst, verenigingsposters, ideeën, positieve opmerkingen zijn van harte welkom op (henbreuls@gmail.com).

Verenigingen, particulieren, iedereen wordt uitgenodigd tekst, posters, foto's, jubilea enz. in te sturen, want:..........................

                       WIJ URMOND is er VOOR en DOOR u.

.............................................

 

 


AKTIVITEITEN-POSTERS

-klik op poster voor groter formaat-
De drie nieuwe dialectwoorden van deze week:

 

 • BESJAOT          - NOOTMUSKAAT
 • FOKZWANS      - SOORT ZAAG             
 • PRUT                - APPELMOES 

TENNISVERENIGING URMOND

 

-Niet de grootste....wel de gezelligste!-

 

De mooie locatie naast de molen in Urmond is dit jaar alweer 43 jaar de thuisbasis voor de tennisclub LTC Urmond.

Een club die bestaat uit een enthousiaste groep leden die elk op hun manier een steentje bijdragen aan het welzijn van de club.

Jaarlijks zijn er diverse competities actief. Dit jaar zijn er maar liefst 6 teams voor volwassenen en voor het eerst in jaren speelt er op zondag weer een jeugdteam. Van woensdag tot en met zondag wordt er in competitieverband gespeeld. Deze wedstrijden zijn niet altijd thuis, maar als u in de gelegenheid bent om eens een kijkje te komen nemen is dat zeker de moeite waard.

Op zaterdagochtend worden de tennislessen gegeven.

LTC Urmond deelt al sinds enkele jaren het complex met de Jeu de Boules vereniging. Een uitstekende combinatie met een goede samenwerking. Zo was er 14 april jl. een open dag die gezamenlijk was georganiseerd. Deze dag hebben heel wat mensen ons park bezocht en hebben wij een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Na deze geslaagde dag staat de teller van het aantal jeugdleden op 25. Een mooi aantal dat kan zorgdragen voor de toekomst van de club. Tevens zijn wij zeer verheugd met het aantal nieuwe volwassen leden. Je bent nooit te oud om te leren. Zo is er op maandagavond een “balletjes-avond”. Je weet vooraf niet met wie je speelt en het spel kan gespeeld worden op elk niveau. Dus iedereen kan meedoen.

 

Deze zomer staan ook onze twee toernooien weer op de agenda.

Het Molenparktoernooi in week 25. Dit is een officieel KNLTB toernooi, waar gespeeld zal worden in de speelsterktes 3,4,5,6,7 en 8. Elke avond wordt er in deze week gespeeld waarbij de vrijdagavond in het teken staat van een gezellige BBQ en Tombola met mooie, leuke prijzen. Het finale weekend wordt afgesloten met het Fritkot!

Het Lichtmix-toernooi wordt gespeeld in week 36. Dit is een gezelligheidstoernooi waarbij tennis wordt afgewisseld met een heleboel gezelligheid op het terras en in de kantine. Voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet KNLTB leden. 

Kortom, er is weer genoeg te beleven dit seizoen op ons tennispark. Aarzel niet om eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Want zoals de titel van dit stuk al doet vermoeden zijn wij niet de grootste club maar zeker wel de gezelligste. Tot ziens!

 

Indien u graag meer informatie ontvangt over de tennisvereniging of wilt weten wanneer onze teams thuis spelen kunt u contact opnemen met de secretaris, Jacqueline Schalken. Ze is bereikbaar via    tel. 06-48773653. Natuurlijk kunt u ook altijd onze website raadplegen. www.ltcurmond.nl


OBS DE MAASKEI EXPOSEERT IN DE TERPKERK

 

-Een weekend voor Urmondse creatievelingen-

 

Groep 7 van OBS de Maaskei  is onder leiding van twee kunstenaars gestart met boetseren, beeldhouwen en schilderen.

In vier lessen gaan deze kinderen ervaren hoe het is met deze technieken om te gaan.

Shanna Paulissen ( Urmond ) en Marij Knapen ( Griendtsveen ) zijn de inspirerende begeleiders van dit project.

Samen met de leerkrachten Roel  Dullens en Jean Tholen gaan ze een mooie tentoonstelling voorbereiden in de Terpkerk.

Op vrijdag 29 juni zal de opening plaatsvinden van de expositie.

Op die dag zullen de kinderen van OBS de Maaskei de Terpkerk bezoeken en kunnen ze de werkstukken bewonderen.

Ook welkom zijn natuurlijk alle ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen en alle vrienden en bekenden.

De kerk wordt omgetoverd tot een heus “Grindmaas”-rivierenlandschap.

 

De tentoonstelling is dan gedurende het hele weekend geopend voor alle Urmondenaren.

Ook doet de organisatie  een beroep op onze dorpsbewoners een kunstwerk ter beschikking te stellen voor de expositie.

Het kan gaan om een schilderij, een pentekening of een mooie foto.

Voorwaarde is dat het om een afbeelding van Urmond gaat.

 

We willen graag ruim van tevoren weten wie een werk ter beschikking stelt.

Daarom graag aan bericht  vóór 24 juni naar jeancosemans@planet.nl of een telefoontje ( 046 4337455 ).

 

 


VERNIEUWEN SPEELTUIN DE BATH

 

Deze speelvoorziening op de Bath wordt geheel vernieuwd. Samen met de buurtvereniging Hetzendael is overleg geweest over de toekomstige invulling van de speeltuinen binnen oud-Urmond.

 

Werkzaamheden

Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden al geschied.

Enkele bestaande speeltoestellen werden verwijderd en de stapstammen en speelkeien zijn geplaatst.

 

De overige bestaande toestellen worden verwijderd en nieuwe houten toestellen, glijbaan, klimtoren en hangmat geplaatst.

Omwonenden van de Bath zullen enige overlast ondervinden van het werkverkeer en de werkzaamheden.

 

Buurtvereniging

De gemeente heeft overleg gehad met de buurtvereniging Hetzendael met betrekking tot de invulling van de speeltuinen in Oud-Urmond.

Op basis van deze overleggen is een schetsontwerp opgesteld voor de locatie Kampstraat.

Mede door het wegvallen van het vrijwillig speeltuinbeheer is niet gekozen om de locatie aan de Kampstraat, maar die aan De Bath opnieuw in te richten als speellocatie. Het schetsontwerp van de Kampstraat is als uitgangspunt genomen voor het ontwerp aan De Bath in oud-Urmond.

De speeltoestellen aan de Kampstraat worden niet vernieuwd. Als deze speeltoestellen op termijn niet meer aan de veiligheid voldoen, worden deze verwijderd.

Vragen

 

Omwonenden die hier vragen over hebben of aanvullende informatie wensen, kunnen contact opnemen met de gemeente via 046-435 93 93 of per mail via info@gemeentestein.nl 


VADERDAG

 

Vele landen, waaronder Nederland, vieren vaderdag  op de derde zondag van de maand juni. In Spanje, Portugal, maar ook in een deel van België (o.a. regio Antwerpen), wordt op 19 maart Vaderdag gevierd, de feestdag van Sint Jozef, de voedstervader van Jezus.

In Duitsland wordt Vaderdag gevierd op Hemelvaart (Jezus keert terug naar zijn Vader in de hemel). 

 

Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. 

Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd.

 

De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de staat Washington.

President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om een Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje zette.

Het effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS erkend werd tijdens het presidentschap van Richard Nixon in 1972. 

 VANAF 1 JULI 2018 GEEN AARDGASAANSLUITING BIJ NIEUWBOUW

 

De Tweede Kamer heeft onlangs de gasaansluitplicht afgeschaft. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de overgang van fossiele naar duurzame energie. Het Rijk vraagt gemeenten om nieuwbouwwoningen bij voorkeur niet op het aardgasnet aan te sluiten. Als gemeenten dat toch willen, moeten ze daar een goede reden voor hebben.

 

In Nederland staan 7,7 miljoen woningen. Die moeten in 2050 allemaal aardgasvrij zijn. De komende 32 jaar wordt 80 procent van de huizen gerenoveerd naar aardgasvrij.

 

Concreet betekent dit dat de gemeente Stein vanaf 1 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en kleine bedrijven met aansluiting op het gasnet zal (moeten) weigeren. Slechts wanneer een gasaansluiting om zwaarwegende redenen van algemeen belang noodzakelijk is, kan de gemeente (bij uitzondering) een gebied aanwijzen waar dat wél is toegestaan.

 

Stimuleren

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om aardgasvrije nieuwbouw te stimuleren. Dat kan het makkelijkste bij nieuwbouw, omdat andere warmtevoorzieningen direct aangesloten kunnen worden. De actuele wetswijziging geldt niet voor bestaande woningen met gasaansluitingen. De verwachting is wel dat er in de nabije toekomst stappen gezet worden om ook  deze woningen gasloos te maken.

 

Alternatieven

Alternatieven voor aardgas zijn warmtepompen (zoals toegepast in het gemeentehuis), koude/warmte-opslag systemen (zoals toegepast bij MFC De Grous) of duurzame restwarmte (Het Groene Net). 

 

Duurzaamheid

Gemeente Stein hanteert een integraal duurzaamheidsbeleid dat bijdraagt aan de doelen van het Nationaal Energieakkoord. Speerpunten hierin vormen vier duurzaamheidsprojecten: het zonnepanelenproject, verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, Dubbel Duurzaam en Het Groene Net.

 

Meer informatie op www.gemeentestein.nl/duurzaam

 


SUCCES SITE - WIJ URMOND-

 

 

Wij zijn nu een half jaar bezig met de site van en voor Urmond.

Gelukkig zijn we er trots op dat het een succes is gebleken.

Om maar een klein voorbeeld te geven:

Links ziet u een schema over de bezoekers in 1 week.

Liefst 806 personen bezochten de site, waarvan 26% middels de mobiele telefoon.

 

Vooral de nieuwssite wordt druk bezocht. Ook de historische foto's mogen zich verheugen in ruime belangstelling. Overigens worden deze binnenkort weer aangevuld.

Jammer alleen dat diverse verenigingen (nog) geen gebruik maken van de diverse faciliteiten, waaronder de activiteitenagenda.

Wellicht dat de leden meer druk moeten zetten op hun bestuursleden om programma/uitslagen door te mailen.

 

Iedereen bedankt die ons tot op heden voorzagen van welgemeende complimenten en tips.

 


BUITENSPEELDAG

 

 

Bij een bezoek aan Urmond-oost is al bijna een recente routekaart nodig. Talloze wegen zijn onbereikbaar of afgesloten wegens werkzaamheden.

Daar kwam afgelopen woensdag nog een straat bij...de Odalaan.

Echter nu was het voor een buitengewone Buitenspeeldag.

 

Buitengewoon omdat:

 • de weergoden meewerkten;
 • het een perfecte organisatie was;
 • het een prima locatie was;
 • de vele kids zich grandioos geamuseerd hebben.

Jammer dat deze activiteit maar 1 keer in het jaar is.

Het kan dus toch....geen telefoon, tablet of computer !


BOEK SCHIPPERSHUIS URMOND

 

Op 3 juni jongstsleden is onder grote belangsteling het boek over de geschiedenis van het Schippershuis, zijn bewoners en de wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen verschenen. 

 

Personen die de presentatie in de Terpkerk gemist hebben en die in het bezit willen komen van dit unieke boek (€18.00) kunnen zich melden bij:

 • Marijke Clerx marijkeclerx@planet.nl
 • Hein Wijnands hrma.wijnands@kpnmail.nl.

 

Dit uiteraard voor zover de voorraad strekt.


BUIZERD VERDEDIGD ZIJN NEST

 


Elk jaar hoor je het wel een keer voorbij komen; wandelaars of joggers die worden aangevallen door een broedende buizerd.
Tijdens het broedseizoen zijn vogels erg alert op dieren die hun eieren of jongen kunnen roven. Sommige vogels gaan zelfs zo ver dat ze hun nest ook tegen mensen verdedigen. Kom je als wandelaar of jogger te dichtbij, dan kan een buizerd dat beantwoorden met een stevige duikvlucht op het hoofd van de vermeende vijand.

Een eerste melding ontvingen we van een jogger uit Urmond, die werd aangevallen op het kruispunt van de Bergerweg en Oude Baan. Het beste is om dit gebied zo veel mogelijk te mijden zo lang de buizerd eieren of kleine jongen heeft, dus tot eind juni. Dat scheelt ook stress voor de buizerd.

Wil je er toch wandelen of joggen, draag dan een hoofddeksel. Opvallend is dat de buizerd sterker reageert op joggers dan op langzaam bewegende personen, dus eventueel kan je dit stukje van de route kunnen lopen in plaats van joggen. Maakt de buizerd toch een duikvlucht in jouw richting, dan kun je de vogel afschrikken door met uw armen te zwaaien.


RENOVATIE BRUG EN DE POLITIEK

 

 

-Platform Brug Urmond-

 

Het platform Brug Urmond heeft nieuwe wegen ingeslagen om beter met Rijkswaterstaat in gesprek te komen en te zorgen voor een acceptabele oplossing voor de werkzaamheden aan de brug in Urmond over het Julianakanaal.

Uitgangspunt van het platform is om bij de renovatie van de brug over het Julianakanaal zodanige oplossingen te kiezen zodat Urmond niet in tweeën wordt gesplitst en dat er voor de inwoners van Urmond ongehinderde oversteek over het Julianakanaal gegarandeerd wordt.

Dat de voorbereiding, aanbesteding en gunning binnen reële termijnen zal worden uitgevoerd en niet volgens de door Rijkswaterstaat aangegeven tijd van 5 tot 7 jaar.

 

Een van de acties die we gaan voeren  is richting de Limburgse  leden van de 2 de kamer om via hun in de commissie infrastructuur en Waterstaat hierover vragen te stellen aan de Minister om de problematiek van de brug in Urmond snel op te lossen zonder de deling van Urmond.

Zou Urmond langdurig 2 of 3 jaar gedeeld zijn zonder oversteek van het Julianakanaal zou dit sociaal grote impact hebben op het leven in Urmond, ook naar de toekomst toe.

 

Vandaag 8 juni is Frank Wassenberg 2 de Kamerlid van de partij van de Dieren in Urmond geweest.

Een afvaardiging van het platform heeft met hem de problematiek van de brug besproken en zijn terplekke gaan kijken naar de brug.

Frank Wassenberg heeft ons goede tips gegeven hoe we een en ander verder zouden kunnen gaan uitzetten ,ook naar andere 2 de kamer leden.

Frank gaf aan dat de sociale cohesie ook voor de Partij van de Dieren een belangrijk punt is.

Hij zal zich gaan inzetten voor onze zaak. Verder hebben we goede afspraken gemaakt en zullen we hem op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en van onze acties ook richting gemeente Stein en de Provincie Limburg.

 

 

Bron: Paul Janssen 


WERKZAAMHEDEN URMOND OOST

 

 

-De planning op de middellange termijn-

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de planning op enkele punten behoorlijk bijgesteld. Dit is het gevolg van een landelijk probleem. De bouwsector kampt namelijk met een groot personeelstekort.

Ook de aannemer van dit project heeft té weinig mensen. Als gevolg hiervan is de planning bijgesteld.

In een aantal straten beginnen we pas later deze zomer met de uitvoering.

De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

 

Een toelichting op onderstaande tabel:

 

1:

De week dat de trottoirs naar verwachting klaar zijn, zijn ook de loopstroken weer toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden zijn de loopstroken bereikbaar via óf de oude bestrating óf loopschotten.

 

2.

De week dat de deklaag naar verwachting klaar is, wordt de weg volledig toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de werkzaamheden aan de deklaag is de straat tijdelijk niet bereikbaar. De betreffende buurtbewoners krijgen hierover tijdig informatie via een bewonersbrief. Wij vragen u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan de instructies die in deze brief staan.

 

3.

Vanwege capaciteitsproblemen bij de aannemer zijn de werkzaamheden in de straten Pastoor Losenstraat, Pastoor van der Heijdenstraat, Kruisstraat, Kapelweg, Sint Anthoniusplein en de kruising met de Mauritslaan uitgesteld tot na de bouwvak van 2018.

De exacte planning van deze werkzaamheden wordt in de komende weken uitgewerkt. Zodra deze bekend is, informeren wij u hierover.

 

Daarnaast krijgen wij veel vragen over de planning van de werkzaamheden op de particuliere terreinen. Gezien de capaciteitsproblemen hebben de werkzaamheden op gemeentelijk terrein op dit moment prioriteit. We willen de toegankelijkheid en rust in de wijk zo snel mogelijk herstellen.

 

Op dit moment zijn wij bezig de werkzaamheden op de particuliere terreinen te plannen. Omwonenden krijgen in de komende weken meer informatie over deze planning.


De drie nieuwe dialectwoorden van deze week:

 

 • RUNGELEN    - ROEREN/RAMMELEN
 • STORKEL       - BOOMSTRONK
 • ZAUWELAER  - TREUZELAAR

ONDERWIJS IN URMOND EN BERG AAN DE MAAS

 

Start vervolgtraject toekomstige onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond

 

In 2017 is in opdracht van de gemeente Stein een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de huisvesting van de basisscholen in Berg a/d Maas en Urmond. Op basis van de resultaten heeft de gemeenteraad in november 2017 besloten dat de onderwijslocaties in Berg a/d Maas en Urmond in principe gehandhaafd blijven, waarbij ze samen met de kindpartners organisatorisch één kindcentrum zullen gaan vormen. Aan dit concept zijn een aantal randvoor­waarden gekoppeld. Voor de verdere uitwerking hiervan is een plan van aanpak opgesteld.

Betrokkenheid

Dit plan van aanpak is inmiddels afgestemd met Stichting Kindante en de kindpartners Stichting Spelenderwijs en Kidts. Ouders, inwoners en alle betrokken partijen worden actief betrokken bij het verdere uitrol van dit traject. Daarvoor wordt na de zomer een drietal interactieve sessies georganiseerd. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gedragen en haalbaar ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan moet de inhoudelijke en organisatorische uitwerking van het concept, een programma van eisen voor elk van de gebouwen, een investeringsraming en een afsprakenkader gaan bevatten.

Resultaten

Het streven is dat de resultaten hiervan in december 2018 in de gemeenteraad besproken kunnen worden. Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst op 12 december 2018 kunnen belanghebbenden hier vragen over te stellen.

 

 


OVERLAST WIELRENNERS RAADHUISSTRAAT

 

Bij de reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat ondervindt men nogal wat overlast van wielrenners. 

Dit als gevolg van het afsluiten van de weg. Men gebruikt de loopstroken hetgeen nogal wat overlast en ergernis teweegbrengt.

Dit is ook volgens de wegenverkeerswet uiteraard verboden. 

 

Ondanks dit verbod wordt er in de praktijk veelvuldig over de loopstroken gefietst. De gemeente Stein heeft daarom extra maatregelen genomen: er is een fietsomleidingsroute over het jaagpad langs het kanaal aangegeven. 

 

 

Hiermee biedt men de fietser(s) een alternatief.

De keuze is: óf afstappen en met de fiets aan de hand over de loopstroken lopen óf fietsend de omleiding volgen! 

                 

Daarnaast heeft de gemeente Stein de BOA (handhaver) gevraagd om regelmatig te controleren op fietsers die over het trottoir fietsen.  

 

Om de wielrenners tegen te houden en te wijzen op de omleidingsroute schakelt de gemeente Stein komende weekenden verkeersregelaars in.

 

 

-omleidingsroute- 


CONTROLE HONDENBELASTING

 

Vanaf 25 juni wordt huis-aan-huis gecontroleerd op het bezit van honden.

Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door  de Belastingdienst samenwerkende Gemeente en Waterschappen (BsGW).

De controleurs bellen aan om het hondenbezit te inventariseren. De controleurs kunnen zich legitimeren, vraag ernaar!

 

Belastingplichtig

Iedereen die één of meer honden houdt, is belastingplichtig en is wettelijk verplicht hier aangifte van te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag.

Het tarief voor hondenbelasting staat op www.bsgw.nl.

 

Aanmelden

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting achter. Inwoners zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

 

Voorkom een boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen om onnodige boetes te voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een boete wordt opgelegd.

 

Aangifte via internet

Het aan- of afmelden van een hond kan eenvoudig en snel via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl.

Log dan in met DigID. Ook wijzigingen in het aantal honden kan hier worden doorgeven. De melding is dan direct geregeld.

 

 

Geen internet?

Meld jouw hond dan telefonisch aan via de BsGW-telefoon: 088 - 8420 420.

Houd je BSN dan bij de hand.

De BsGW is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie op www.bsgw.nl.


STEIN DIENT CLAIM IN

 

-BRUG URMOND-

De gemeente Stein heeft bij het Rijk een claim van 91.000 euro ingediend. Deze houdt verband met de langdurige werkzaam- heden aan de brug over het kanaal in Urmond.

Hierdoor is de reconstructie van de Raadhuisstraat en de Julianastraat - de doorgaande weg naar Berg aan de Maas - fors vertraagd.

Al begin februari kondigde Stein in een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat de claim aan.

Deze ontstond toen de bovenzijde van de stalen boogbrug gerenoveerd werd en het verkeer omgeleid moest worden. Daardoor kon aannemer Van Boekel niet starten met het aanbestede werk.

 

Vergoeding

Stein vindt dat van de aannemer niet mag worden verwacht dat hij het werk voor de afgesproken som uitvoert. Van Boekel had geen rekening kunnen en hoeven te houden met resterend werk in 2018. Stein stelt dat zo’n uitloop van werkzaamheden van derden op is te vatten als een kostenverhogende omstandigheid die recht geeft op een redelijke vergoeding.

 

Daarnaast dateert de door de aannemer opgegeven prijs van 2015 en geldt het destijds afgesloten contract voor de afgelopen twee jaar. Met een uitloop naar 2018 heeft de gemeente Stein noch Van Boekel rekening gehouden.

Prijsindexering

In het bestek is wel een regeling voor prijsindexering opgenomen, maar volgens het college is deze te beperkt om tot een redelijke prijs voor de resterende werkzaamheden te komen.

 

Daarbij wordt gewezen op jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Deze heeft herhaaldelijk bepaald dat de afgesproken indexering niet in stand kan blijven als er sprake is van vertraging die de opdrachtgever aan te rekenen is.

 

Prijsstijgingen

In de sector is sprake van enorme prijsstijgingen. Zo steeg sinds 2016 het tarief van een stratenmaker met 25 procent en de prijs van kunststof producten voor riolering met 5 procent. Deze stijgingen heeft Van Boekel meegenomen in een claim die is neergelegd bij het Steins college, dat deze redelijk en billijk vindt.

 

Als de meerkosten aantoonbaar worden gemaakt, zal Stein ze op zijn beurt in rekening brengen bij Rijkswaterstaat. Dat wordt verweten door langdurig achterstallig onderhoud de grote vertraging in de totale reconstructie van de kanaalbrug in de hand te hebben gewerkt. 

 

Bron: De Limburger

 

 


SINT LEENDERT...GEZELLIGHEID VOOROP !

 

Twee jaar heeft Urmond er op moeten wachten.....de Sint Leendertmarkt.

Enorme successen in het verleden.

De klad zat er behoorlijk in de laatste jaren. De bezoekersaantallen van de diverse "rommelmarkten" liepen drastisch terug.

Toch heeft het Sint Leendertcomité het weer aangedurfd de draad op te pakken.

Durf wordt beloond......het was weer als vanouds gezellig. Het was echt een straatfeest !

Maar liefst 40 standhouders prezen hun waren aan, velen met prima resultaat....anderen weer wat minder succesvol.

De organisatie had gezorgd voor ruime afwisseling, veel live muziek, tentoonstelling, knusse horecaplekken, de prachtige theetuin van Gerrit en Dora, kunst, springkussens voor de kids....enfin...voor alles wat wils.

In de terpkerk werd het  prachtig historisch boekwerkje "Het Schippershuis in Urmond" gepresenteerd. 

De weergoden keken van boven neer op Urmond en zagen dat het goed vertoeven was in het Maasstadje......als vanouds.....  


EIKENPROCESSIERUPS IS ER VROEG BIJ DIT JAAR

 

De eikenprocessierups is er vroeg bij en daarom gevaarlijker dan anders.

 

Jeukende rode bultjes, kriebelende keel en opgezwollen ogen. Misschien heb jij dit jaar al last gehad van de eikenprocessierups. De beestjes ontwikkelen zich dit jaar namelijk sneller dan voorgaande jaren, zegt het Kenniscentrum Eikenprocessierups na eigen observaties.

Door de warmte verplaatsen de beestjes zich sneller. Ze vervellen eerder en gaan op zoek naar koelere plekken. Dat maakt de kans groter dat mensen in contact komen met de brandharen die de rups loslaat.

"Normaal blijven ze overdag rustig in hun nestje onder de grond of in de boom, nu verspreiden ze zich meer", zegt Arnold van Vliet van het kenniscentrum. "Ook bewegen ze meer in de nestjes, waardoor ze meer brandharen verliezen. Al met al heb je daarom dus meer kans om in aanraking te komen met deze haartjes."

 

Vooral niet krabben

Er wordt aangeraden vooral niet te krabben maar jezelf af te spoelen met koel water, als je in aanraking gekomen bent met de haren van het beestje. In sommige gevallen leidt contact tot koorts of zelfs overgeven, maar de klachten verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Als je last hebt van benauwdheid of oogklachten, kun je beter wel de dokter opzoeken.

De gemeente Stein bestreed de eikenprocessierups preventief met een biologisch insecticide. Het biologische middel is onschadelijk voor mensen en dieren. De te bewerken locaties bevinden zich zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

 

Rupsennesten ruimen

Plaatselijk kunnen zich, ondanks bespuiting, maar ook op locaties waar niet gespoten is, vanaf eind mei / juni toch nog rupsennesten in de bomen vormen. Deze nesten, worden indien nodig opgeruimd door ze op locatie te verbranden. Dit betreft plekken in de nabijheid van woonbebouwing, scholen, langs wegen en paden, binnen en ook buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom bekijkt de gemeente per locatie of er bestrijding kan en zal plaatsvinden. Een belangrijk criterium hierbij is of er regelmatig mensen in de buurt van de boom of het nest komen.

 

Wat kun je zelf doen?

Probeer in ieder geval direct contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Raadzaam is om uit de buurt te blijven van eikenbomen met processierupsen en nesten. Meld waargenomen nesten in de eigen tuin bij de gemeente Stein via telefoonnummer

046-43 59 393 of e-mail  info@gemeentestein.nl  .

 

Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.ggdzl.nl (dossier eikenprocessierups).


De drie nieuwe dialectwoorden van deze week:

 

 • ALLEGAASJE        - HERRIE
 • IN ZWANG           - IN GEBRUIK
 • SCHMETSJEN      - SMAKKEN

ADVERTENTIE 

 

Onderstaande advertentie gevonden in "Journal de Limbourg" d.d. 3-3-1830.

Het betreft een verkoop in opdracht van Johannes Wilhelmus Heijen in Urmond.

 

 

 

-De notaris BOOTS zal op maandag den 15 maart 1830 des voorniddags ten ure 10  beginnende, ten woonhuize van den heer  Heijen, te Urmond, in het openbaar opveilen en aan den meestbiedende verkoopen :

 

Een hecht en wel in brikken getimmerd huis met stallingen, schuur en verder aanhorigheden, eenen zeer goeden moestuin  met een huisje in zijne muren , alsmede 22 perceelen beste bouw en hooiland, te zamen groot aan mate 4 bunders 62 roeden  21 ellen vierkant, het al gelegen in de gemeente Urmond en Berg, kanton Sittard, verder omschreven in de affichen daarvan opgeplakt. Verdere narigten zijn te bekomen ten kantore van voornoemden  notaris te Urmond , alwaar de voorwaarden van verkoop , zeer  voordeelig opzichtelijk de betaling der kooppenningen , van heden af kunnen ingezien en gelezen worden.-

Klik op afbeelding voor groter formaat.


De drie nieuwe dialectwoorden van deze week:

 

 • MISMIETER - VERVELEND PERSOON
 • VATSJ          - DIEPE SNEE
 • SIEBELEN   - ZACHT REGENEN

Zonnepanelenproject van start in Stein

 

De gemeente Stein start met een grootschalig zonnepanelenproject. Hiermee wil de gemeente 200 daken van zonnepanelen voorzien. Vandaag hebben de gemeente Stein en Volta Limburg de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Dochteronderneming Volta Solar gaat het project uitrollen waarbij deelnemers geheel worden ontzorgd: alles wordt geregeld, van installatie tot service.

Ambitie

Wethouder Danny Hendrix (Duurzaamheid): ‘Als gemeente hebben we de ambitie om een stevige impuls te geven aan de verduurzaming waarbij een groot deel van de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Energieproductie met zonnepanelen is daarbij een reële en efficiënte optie. Daarvoor wordt één miljoen euro aan leningen voor inwoners beschikbaar gesteld. Zo zetten we samen met inwoners een stap richting een duurzame samenleving.’

Voordelen voor de inwoners

De gemeente maakt het mogelijk dat inwoners een lening kunnen afsluiten voor de aanschaf van de zonnepanelen tegen voordelig tarief van 1,15% rente. De maandelijkse aflossing hiervan is lager dan de besparing op de energierekening. Deelnemers lossen de lening in 15 jaar af. Na aflossing zijn de panelen eigendom van de deelnemer.

Informatieavonden

Om inwoners te informeren worden binnenkort vier informatieavonden van 19.00 uur tot 21.00 uur georganiseerd:

 • 14 juni in MFC Berg a/d Maas  
 • 18 juni in Maaslandcentrum Elsloo
 • 20 juni in MFC de Grous in Stein
 • 27 juni in Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ in Meers

Tijdens deze avonden kunnen ook concrete vragen over specifieke situaties aan bod komen.

Zonnepanelen

Inwoners die een maatwerkofferte voor zonnepanelen willen ontvangen, kunnen dat aanvragen via www.dakcheck.nl/stein.

Duurzaamheid

Het zonnepanelenproject is één van de vier projecten die voortkomen uit het integraal duurzaamheidsbeleid. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Energieakkoord. De drie andere duurzaamheidsprojecten die gemeente Stein als speerpunt heeft benoemd zijn verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, het project Dubbel Duurzaam en Het Groene Net.


AFKOPPELEN REGENWATER

 

Bij het afkoppelen van regenwater in de Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat en de gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost wordt het regenwater dat op de verhardingen (wegen, stoepen, inritten en parkeervakken) valt, via een systeem van kolken naar ondergrondse infiltratieriolen afgevoerd.

Vanuit deze riolen kan het water in de bodem wegzakken. Dit noemen we ‘het afkoppelen van het hemelwater’. Het water gaat dus rechtstreeks de bodem in.

Om de bodem en uw leefomgeving te beschermen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat dit water schoon is.

Met andere woorden: het afkoppelen stelt eisen aan het gebruik van het water op de verhardingen rond uw huis.

 

Concreet betekent dit het volgende:

 

 • Het is niet toegestaan om auto’s en of andere voertuigen te wassen op straat of op uw inrit. Vuil, vet, olie en zeep verontreinigen de bodem en ook het grondwater. U dient u auto daarom in een wasserette schoon te maken.
 • Het is niet toegestaan om met chemische middelen onkruid te bestrijden op de trottoirs en of op uw inrit. Deze chemische middelen verontreinigen de bodem en het grondwater. U dient het onkruid handmatig of met een brander te verwijderen.

De drie nieuwe dialectwoorden van deze week:

 

 • BAZELE       -Dom praten
 • KRABBIA     -Deugniet
 • REBBEDEP  -Ruw persoon  

WERKZAAMHEDEN IN URMOND

 

-Hulpdiensten en Afvalbakken- 

 

Hulpdiensten  Regelmatig uiten bewoners hun zorgen over de bereikbaarheid van de werkgebieden voor hulpdiensten zoals ambulance of brandweer. Het is goed om te weten dat de gemeente Stein de hulpdiensten altijd vooraf informeert over opgebroken straten en wegdelen. Op die manier stellen wij de hulpdiensten in de gelegenheid om hun aanrijroutes aan te passen.  

 

Afvalbakken Woont u aan een werkvak en vinden bij u voor de deur wegwerkzaamheden plaats? In de periode van de werkzaamheden kunt u uw afvalbak op uw eigen oprit blijven aanbieden. Let op: dit moet u wel één dag vóór de geplande ophaaldag van RWM doen en uiterlijk om 15 uur ’s middags. Wij zorgen dan voor het aanbieden van alle klaarstaande afvalbakken aan de afvalophaaldienst. Dit gebeurt buiten het werkvak. Aan het einde van de ophaaldag plaatsen wij uw container ook weer bij u op de oprit terug.  

 

 

Dus is er voor uw woning geen trottoir en of asfalt aanwezig?

Zet uw afvalbak dan de dag vóór de ophaaldag vóór 15 uur op uw oprit. Wij zorgen er dan voor dat deze wordt geleegd. 


De drie nieuwe dialectwoorden van deze week:

 

 • Appelkouw       -Abrikoos
 • Hommelsjoel   -Onweersbui
 • Keutelen           -Kietelen

SPOORBRUG WORDT VERVANGEN IN 2019

 

Hoe vaak zijn we hem gepasseerd...."onze" spoorbrug op weg naar Stein en terug.

Gebouwd in de jaren 30 heeft de brug de tand des tijds niet doorstaan.

Diverse zware ongelukken zijn er gebeurd in de flauwe bocht waarin de brug geplaatst was.

Bij de bouw moest zelfs de kruiskapel die daar lag verplaatst worden.

Het zware vrachtvervoer eiste zijn tol en indertijd werd eenrichtingsvervoer ingevoerd om ze niet nog meer te belasten.

De nieuwe brug gaat ca. 2 miljoen kosten. Het wordt een tweebaansweg, zonder bogen, voorzien van voetgangerspaden.

Ook de gevaarlijk knik in de weg zal verwijderd worden.

De aanbesteding door de gemeente is inmiddels gestart.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel in Limburgs Dagblad

9 mei 1933


Helaas moeten we vaststellen dat ons eigen dialect langzaam verdwijnt.

Uermendse gezegdes, woorden, uitdrukkingen gaan verloren.

Van Ger Houben hebben we een hele bloemlezing van dergelijke mooders-weurt gekregen en willen u er ook van laten genieten.

Iedere week plaatsen wij enkele nieuwe aanwinsten.

Het is natuurlijk aan  te bevelen diverse woorden weer te gebruiken in de dagelijkse praatjes aan de bar en over de schutting.

Wij zijn toch trots op ons dialect ?!

Vandaag onze eerste "weurtjes".

 • Sjörkar                       -kruiwagen
 • Oppe kammejeuk     -op de schouders           
 • Eine baj                     -een paard

Weet u ook nog echte Uermendse weurtjes, oetdrökkinge, gezekdes......! (klik hier)