ACTIVITEITEN-POSTERS

-KLIK OP AFBEELDING VOOR GROTER FORMAAT-

 

DE MAASHANDEL EN DE HAVEN

 

 • Zou je mee willen schrijven aan het boek over de Maashandel en de haven van Urmond ?
 • Ben jij de onderzoeker die weet te achterhalen welke schippers of koopslieden belangrijk waren voor Urmond tussen de 1500 en 1700 eeuw. Haal jij uit het archief wie kapitein Johannes Bussy was die ligt begraven in de protestantse kerk en tolgaarder was van 1692 tot 1694 ?
 • Of de historie van Reder Bauduin die in 1790 het Redershuis bouwde ? Duik jij in het archief ?
 • Of vindt je het leuk om een bijdrage te leveren aan de lay-out en grafische vormgeving van het boek ?

Kom dan donderdag 30 maart naar de Protestantse Kerk.

Inloop tussen 19:00 en 21:00 voor informatie of om je op te geven !!

 

Dit kan ook via info@vrijheidurmond.NL


FANFARE, DRUMBAND SINT MARTINUS EN OBS DE MAASKEI

 

Wekenlang zijn de leerlingen van groep 6 van OBS De Maaskei in Urmond aan de slag geweest met diverse muziekinstrumenten.

Om te laten zien wat ze allemaal hebben geleerd, zullen zij - tezamen met Fanfare en drumband St. Martinus Urmond - een spetterend optreden voor u gaan verzorgen.

Dit concert zal plaatsvinden op zaterdagavond 15 april a.s. in de Fanfarezaal aan de Urmonder Maasstraat 5.

De toegang is gratis.

 

Komt dat zien en vooral beluisteren!

 


-VACATURE-


URMONDIA 95 JAAR JONG

 

Dit jaar bestaat Urmondia 95 jaar en dat is vanzelfsprekend een reden voor een feestje.

En het feestweekend, 2 tot en met 4 juni, wordt zeker een feestje !

 

De knallende start van het feestweekend zal verzorgd worden door Q-DJ Edwin Noorlander. Hij zal op vrijdag de tent op zijn kop zetten met een avondvullend programma waarbij hits van nu gecombineerd worden met de aller-foutste muziek uit het welbekende Foute Uur.

Hiermee dus een garantie op een geweldige, onvergetelijke avond !

Hier wil jr toch bij zijn ?

 

Voor slechts € 10,00 heb je al een toegangskaart.

Deze zijn vanaf heden te koop bij onderstaande verkooppunten. Maar let op....Er zijn slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Dus wees er snel bij !

 

Kaarten-verkooppunten:

 • Jumbo Urmond
 • Hotel van der Valk, Urmond
 • Cafe Wilhelmina, Geleen
 • Primera, Stein
 • Jenny's Sporthal, Urmond
 • Fysio Maurice Hermans, Urmond
 • Kantine Urmondia

DE HISTORIE VAN DE STANDERDMOLEN

 

De Urmondse Standerdmolen Bouw De Urmondse molen, een half gesloten standerdmolen, werd in de Franse Tijd gebouwd in opdracht van Egidius Bauduin, gehuwd met Anna Elisabeth Jorissen, een dochter uit een oud en aanzienlijk Urmonds geslacht.

Egidius ("Gilles") Bauduin was in zijn tijd een gefortuneerde reder. De voormalige Gulikse Vrijheid Urmond was eeuwenlang een belangrijke Maashaven.

In 1803 werd met de bouw van de molen op de "Merckenseick" begonnen, drie jaar later (1805) was hij gereed.

Toch was dit niet de eerste molen in deze omgeving, want reeds in 1719 is er sprake van een " Moelenwegh", gelegen in het Leeghveld; de huidige Molenweg. Waar deze molen heeft bestaan, is niet bekend.

Erfenis

Na het overlijden van Gilles Bauduin kwam de molen (met ruim honderd andere eigendommen) in het bezit van de rentenier Dominique Willem Bauduin en vervolgens van zijn erfgenamen. Zij verkochten de molen in 1884 aan Peter Nicolaas Strijkers, burgemeester van Urmond en zijn broer Adolf.

In de familie vonden daarna enige transacties plaats, waarbij Peter Nicolaas Strijkers voor tweederde deel en zijn broer de landbouwer Adolf voor eenderde deel eigenaar werden.

In 1927 verkochten ze de molen aan Willem Wirtz, een molenaar uit Nieuwstadt, die in hetzelfde jaar een woning met opslagruimte op het molenerf liet bouwen.

Drie jaar later verkocht hij zijn nieuwe bezittingen aan Laurens Storms te Sittard.

Storms, die een aannemersbedrijf had, bouwde in 1932 tegen de zijgevel van het huis een maalderij, waarin een enkele maalstoel met een benzinemotor werd geplaatst. De windmolen liet hij door Leo Janssen uit Sevenum herstellen; hierbij werden onder andere de houten roeden vervangen door ijzeren.

De molen werd verpacht aan Franciscus Leers, die het verlopen gemaal weer moest opbouwen. Hij reed zelf vaak de molenkar om het maalgoed bij de boeren op te halen.

In 1964 verkocht Storms de molen aan de gemeente Urmond.

Herstel

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de molen, die geen oorlogsschade had geleden, stilgezet waarna de staat snel achteruit ging.

In 1952 werd het herstel begroot op zevenduizend gulden.

De Vereniging De Hollandsche Molen heeft veel moeite gedaan om de molen te restaureren. Zij stond echter voor het probleem, dat de eigenaar de helft van de restauratiekosten als bijdrage moest leveren.

Een verhoging van de pacht was voor een stilstaande molen niet mogelijk. Financieel gezien was het molenbezit voor de eigenaar allerminst benijdenswaardig te noemen.

De Hollandsche Molen wist in 1953 te bewerkstelligen, dat de molen werd gerestaureerd. Het omvangrijke werk werd uitgevoerd door de firma Gebr. Adriaens uit Weert.

 • De twee Belgische roeden, fabrikaat Verhaeghe, werden voorzien van Van Busselstroomlijnwieken met remkleppen.
 • De kap werd vervangen door een nieuwe, voorzien van rubberroid met een laag rode steenslag.
 • Ook de bovenbouw of de kast werd van nieuwe planken voorzien.
 • De planken tegen de borst, die oorspronkelijk met geteerd asfaltpapier waren gedekt, werden "gepotdekseld" en in visgraatverband aangebracht.
 • De paraplu van de halfgesloten, lage onderbouw werd eveneens vernieuwd en gedekt met dakleer.

 

Op 19 september 1953 werd de molen feestelijk in bedrijf gesteld.

Belangrijk was dat er weer met de molen werd gemalen. Dit ging echter niet zonder problemen.

In 1957 raakte een wiektop de grond als gevolg van de slechte staat van de molenas. Dit ten gevolg van achterstallig onderhoud. De kostenbesparing op een andere as kwam de eigenaar uiteindelijk duur te staan. Het betekende tevens het definitieve einde van de molen als maalwerktuig.

Storms had voor de kostbare vervanging van de as geen geld meer over. Het verval deed weer zijn intrede en bovendien leed de molen enige mijnschade. Aankoop gemeente Urmond

In 1964 werd de molen met de bijbehorende opstallen en gronden door de gemeente Urmond aangekocht voor de verwezenlijking van het uitbreidingsplan De Bramert.

In 1967 besloot de gemeente tot een restauratie, die pas in de jaren 1971-1973 door de Gebr. Adriaens uit Weert werd uitgevoerd. Na de bouw van woningen in Urmond-Oost veranderde ook de directe omgeving van de molen. Als monument van bedrijf en techniek stond hij in een park met hoge en lage houtaanplant, zowel verspreid als dichtbij de molen, die een aanzienlijke windbelemmering opleverden en het algemene zicht op de molen belemmerden. Dit is echter een stuk beter geworden.

In 2002 / 2003 onderging de molen een opvallende restauratie waarbij het aswiel (bovenwiel) zeer zorgvuldig werd hersteld. Hierbij bleef zoveel mogelijk oud materiaal gehandhaafd. 


URMOND HEEFT ZIJN KINDER-KONINGS-PAAR

 

Op 27 juni aanstaande wordt in Born het OLS Kinderschuttersfeest gehouden.

Liefst 26 kinderschutterijen doen mee aan dit gebeuren.

Ook Urmond zal vertegenwoordigd zijn door OBS De Maaskei.

Al enkele weken zijn 31 leerlingen druk aan het oefenen op de Sjöttewei van Stadsschutterij Sint Leendert onder leiding van de leden van Sint Leendert.

Vrijdagmiddag was het moment aangekomen om de Koning uit te schieten. Wie zou naast Koningin Evy Comans als Koning Urmond vertegenwoordigen bij Sint Maarten in Born.

De titel moest uitgeschoten worden middels de windbuks.

De strijd was hevig, maar het was Mano Adams die uiteindelijk de titel wist te veroveren. 

Ondertussen werd in en rond het schutterslokaal druk gemarcheerd, geknutseld en uiteraard gesmuld van de snacks.

Margot Lemmens was druk doende de kostuums op maat te maken en de meiden dienden 40 wollen pompoenen te maken. De baarden van de bielemannen werden gevlochten en de draagbordjes getekend en ingekleurd. Kortom....een en al een drukke bedoening op de wei.

Er moeten nog enkele vrijdagmiddagen druk geoefend en geknutseld worden, maar straks staan de jongens en de meiden er weer perfect op in Born.


AANBIEDING PETITIE "BIE OS"

 

De petitie “Laat de vrijwilligers van Bie Os weer hun programma’s maken” is inmiddels door ruim 500 personen, luisteraars en kijkers, vrijwilligers, artiesten en sympathisanten, ondertekend.

Vrijdag 24 maart 16:00 uur wordt de petitie aangeboden aan de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek.

Locatie Stadhuis Sittard, Hub Dassenplein.

Intussen hebben er gesprekken plaatsgevonden met gemeentelijke bestuurders en is door de 3 gemeenten een kwartiermaker, Sjaak de Zeeuw, benoemd die de problemen bij de omroep in kaart heeft gebracht. Zijn advies is half maart uitgebracht.

De oplossingsrichting waarin gedacht wordt ligt nu voor.

Met de petitie en het advies in de hand hopen we dat de gemeenten in staat zijn binnen afzienbare termijn een veilige omgeving te kunnen creëren waarin vrijwilligers samen met enkele professionele krachten weer een gezonde omroeporganisatie kunnen vormen. Met als resultaat dat  de kijkers en luisteraars in de regio weer goed bediend worden met een breed aanbod van informatieve en onderhoudende programma’s.

 

Grote steun voor petitie van de vrijwilligers van Bie Os

De petitie van de vrijwilligers van Bie Os zijn blijkt op grote steun te kunnen rekenen van kijkers, luisteraars en sympathisanten van de omroep.

Sinds begin januari is de radio-programmering gereduceerd tot veelal non-stop muziek en ook de tv programmering bevat nauwelijks nog nieuwe eigen produkties.

Dit zijn de 25 radio-programma's die uit de programmering zijn gehaald:

Forum op zondag, Rundje Klassiek, Lazy Rocker Show, Slijt ontbijt, De Avond in, Popkrakers, Los in de blues, Popkrakers Extra, Sjpaspaleis, The Sound of Huub, Belsje Pralines, Eine gooie aovend mèt.., Jazzkasteel, Forum op woensdag, Heartbeat, Rock Explosion, Effe Hollands, Middag Magazine, Dondersjlaag, Music Time Machine, Roesjpopshow, Harmonie en Fanfare, Koen’s nacht café, Wakker worden met Hub, Land van Swentibold.

 

De vrijwilligers hopen met de petitie te bereiken dat de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek hun invloed zullen aanwenden om de omroep nieuw leven in te blazen.
WEER SCHEEPVAART OP JULIANAKANAAL

 

 

Het scheepvaartverkeer in het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht wordt maandag 20 maart 2023 vanaf 12.00 uur weer hervat. De herstelwerkzaamheden aan de bouwkuip zijn dan afgerond.

Na het vollopen van de bouwkuip hebben we samen met aannemer Van den Herik Sliedrecht direct maatregelen genomen om het scheepvaartverkeer weer zo snel mogelijk veilig op te starten.

Met behulp van een kraanschip wordt de dekgrond voor de steunberm aangebracht aan de binnenzijde van de bouwkuip. Deze steunberm zorgt voor extra stabiliteit en bescherming van de damwand.

Werkzaamheden

Ná het herstellen van de beschadigde damwand hebben we een steunberm van dekgrond aangebracht aan de binnenzijde van de bouwkuip. Deze steunberm zorgt voor extra stabiliteit en bescherming van de damwand.

 

Daarnaast is via de aanwezige peilbuizen de stijging van het grondwater in de omgeving continue gemonitord. Mede dankzij de inzet van grondwaterpompen heeft de grondwaterstand in de omgeving geen waardes bereikt waarbij overlast is opgetreden.

Snelheid vaarverkeer

Net als voor de calamiteit geldt voor het varen langs de damwand een snelheidsbeperking van 6 km/u. Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk dat de scheepvaart zich daar aan houdt. Zoals voorafgaand aan de calamiteit zal er 24 uur per dag scheepvaartbegeleiding plaatsvinden.

Volgelopen bouwkuip

De bouwkuip in het Julianakanaal ligt tussen Berg en Obbicht. Deze wordt gebruikt voor de verbreding en verdieping van het Julianakanaal, zodat de vaarweg geschikt wordt voor langere en diepere scheepvaart. Donderdagochtend 23 februari is de bouwkuip volgelopen met water.

 

De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak voor het hervatten van de werkzaamheden aan het Julianakanaal. Een vervolgplanning hangt daar nauw mee samen en kan op dit moment nog niet worden gegeven.


CONVENTUS’03 - URMONDIA: 1-1 (0-0)

 

Van laagvlieger Conventus had Urmondia weinig te duchten.

Toch slaagden de mannen uit Maria Hoop / Koningsbosch er in om een puntje te scoren in dit matige voetbalpotje.

In de vijfde minuut was het Conventus dat gevaarlijk was. Het schot van “good old “ Kay Peusen ging via de paal naast. Even laat was het Maikel Smeets die dit “wapenfeit” kopieerde en ook via de paal naast schoot.

Met goed aanvalsspel probeerde Urmondia op voorsprong te komen maar de ballen gingen net naast of over het Conventusdoel.

In de 20ste minuut was het Rens Fasen die Urmondia voor een achterstand behoedde. Hij tikte het schot van wederom Kay via de lat over het doel. Even later had Sem Penners Urmondia op voorsprong moeten zetten. Helaas werd zijn kopbal door de jeugdige (17 jaar) Milan Laumen vakkundig gekeerd.

Even later ging een vlammend schot van diezelfde Sem via de paal naast. Dit was het laatste wapenfeit voor de rust.

 

Direct na rust was het “laatste man” Paul Wolfs die uit een hoekschop Conventus op voorsprong zette, 1-0.

Even later, we noteren de 55ste minuut was het Stef Pisters die de gelijkmaker scoorde, 1-1.

Urmondia bleef jagen op de 1-2 maar de voorwaartsen en middenvelders waren niet bij machte om het, met man en macht verdedigende Conventus, te doen wankelen.

En kwam er al een Urmondiaan door de hechte verdediging, dan stond er nog altijd Milan Laumen die zijn doel verder schoon hield.

Jammer van de gemiste kans om de koppositie over te nemen daar Slekker Boy’s drie punten morste bij O.V.C.S.

Volgende week een nieuwe kans, thuis tegen het sterke RIOS’31.

 

Opstelling Urmondia; Rens Fasen, Joep Westbroek; Joshua Dijks; Roy Demandt; Mattie Janssen; Patrick Smeets; Koen Rademakers; Sem Penners; Maikel Smeets; Ferry Stassen (Gyan Willems); Stef Pisters

 

Verslag: John Bosch


HOE STEMDE STEIN


SUPERDONATIE VOOR ACTIE "CHANTAL STOPT MS"

 

 

De actie om Chantal Gelissen op weg te helpen naar haar genezing middels een operatie in Mexico heeft een enorme positie draai gekregen.

De firma Habenu-van der Kreeke heeft een superduit in het zakje gedaan.

Door Jack's collega's en de directie van de Habenu-van de Kreeke / Van de Kreeke bedrijven werd Chantal, Jack en de kinderen compleet verrast met een grote donatie van 20.000 euro.

Intern is er een inzamelingsactie geweest waarbij collega's onder andere hun verlofdagen, kerstpakket en vergoedingen konden doneren.

Ook de directie, en de families Habets en Van de Kreeke hebben een hele mooie bijdrage gedaan.

Dit bedrag helpt de betrokkenen een enorm eind op de weg richting streefbedrag.

 

De actuele stand (15 maart) is bijna € 57.000,00 ! 


NOG EVEN NAGENIETEN.....

MET DE SCHITTERENDE DRONE BEELDEN VAN RAY JANSSEN


URMONDIA 1- RKASV 1

 

Voordat de supporters het goed en wel in de gaten hadden stond Urmondia al op voorsprong.

Het was Sem Penners die een mooie voorzet op waarde wist in te schatten.

Koel omspeelde hij doelman Dennis van der Hurck en plaatse de bal in het verlaten R.K.A.V.C. doel, 1-0. Na een kwartiertje de eerste aanval van de mannen uit Asenray.

Jammer voor hun ging het schot van Ben Hoop via de paal naast.

Vijf minuten later scoorde Sem zijn tweede treffer, helaas in buitenspel positie.

De hierop volgende counter van R.K.A.S.V belandde wederom op de paal.

In de 35ste minuut een mooie voorzet van Joep Westbroek. Het was Stef Pisters die de bal hieruit in het netje deponeerde, 2-0.

                         

 

                                              - De nieuwe uit-outfit-

 

Direct hierna was het R.K.A.S.V. dat weer gevaarlijk counterde.

Gelukkig voor Urmondia was het doelman Rens Fasen die attent pareerde.

Vlak voor het verstrijken van de eerste helft was er nog een mooi een tweetje tussen de gebroeders Smeets. Het was Maikel die de assist van broer Patrick wist om te zetten in een 3-0 voorsprong.

Ruststand: 3-0.

De supporters hadden hun rustpilsje nog niet geheel leeggedronken of het stond al 4-0.

Het was wederom Sem die scoorde uit een mooie assist van Stef.

De tijd leek rijp voor een aantal wissels. Sem Penners en Patrick Smeets werden vervangen door Marco Croonen en Jelle Houtvast.

Niet veel later bracht gast Ben Hoop uit een strafschop de 4-1 op het scorebord.

Hierna werd Maikel Smeets vervangen door Ferry Stassen.

Iedereen dacht dat nu de zege niet meer in gevaar zou komen en de uitslag nog wou worden uitgebreid. Nadat een mooie vrije trap, genomen door Marco, op onnavolgbare wijze door Dennis van de Hurck uit het R.K.A.S.V.- doel werd geranseld was het wederom Ben Hoop die R.K.A.S.V. nog hoop bood op een gunstiger resultaat.

Subliem schoot hij uit een vrije trap raak, 4-2.

Met nog 10 minuten op de klok geloofden de mannen uit Asenray er weer in maar de 4-3 gescoord door Tom Cox kwam te laat om nog een puntje mee naar huis te kunnen nemen.

Na afloop enig gemor bij alles wat Urmondia een warm hart toe draagt.

Hoe kan het toch dat Urmondia na een geruststellende voorspong toch weer min of meer in de problemen komt. Hier zal intern best wel over gesproken gaan worden.

Al was het niet bijster mooi deze zondag, toch kunnen er weer 3 punten worden bijgeschreven en zijn we zelfs een plekje opgeschoven in de stand en staat het team nu op de tweede plaats. 2 punten minder dan Slekker Boy’s maar wel een wedstrijd minder gespeeld.

Volgende week de uitwedstrijd tegen Conventus’03 uit Maria Hoop / Koningsbosch.

Vermeld mag nog worden dat de wedstrijd werd geleid door Dhr. Thans, die dit naar behoren deed!

 

Opstelling Urmondia; Rens Fasen, Joep Westbroek; Joshua Dijks; Roy Demandt; Mattie Janssen; Gyan Wilms; Patrick Smeets (Jelle Houtvast); Koen Rademakers; Sem Penners (Marco Croonen); Maikel Smeets (Ferry Stassen); Stef Pisters

Urmondia 1 in  de nieuwe outfit


PAASEIEREN BESTELLEN ?

 

Met de Pasen een lekker gekleurd eitje eten en hiermee een goed doel steunen ?

DAT KAN !

 

Schutterij Sint Leendert legt de eitjes niet zelf, maar  kookt de eitjes, verft de eitjes en brengt de eitjes aan huis. 

Het enige dat u moet doen is een berichtje sturen naar John Bons met het aantal gewenste eieren, telefoonnummer en het adres waar ze bezorgd moeten worden.

Tussen 3 en 6 april worden ze geverfd aan huis afgeleverd.

Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 10 eieren voor slechts € 3,50

 

 

Klik hier om te bestellen: jbons01@ziggo.nl


-NOSTALGISCH URMOND-


PAKKET- EN BRIEFAUTOMAAT

 

Voor de Jumbo-super aan de Paalweg in Urmond is sinds kort een Postnl pakket- en briefautomaat geplaatst.

Daarmee kan men pakketten verzenden en ontvangen. En uiteraard werkt deze automaat ook als brievenbus.

De dichtbij zijnde brievenbus zal binnenkort verwijderd worden.

Wanneer men online iets besteld kan men zelf kiezen waar en wanneer je je pakket wilt ontvangen. Bijvoorbeeld in de avond of op zondag.

Deze pakketautomaat is 24 uur per dag en alle 7 dagen te gebruiken, wanneer het het beste uitkomt.

 

Hoe te gebruiken ?

Meer info op postnl.nl/pba.


JEUGDTRAINER UBC ED LARIK

‘Ik vind het belangrijk dat een jeugdleider zelf gevoetbald heeft’

 

 In het dagelijks leven is Ed actief als inkoper bij een Belgische onderneming in verpakkingsmaterialen. En in zijn vrije tijd jeugdtrainer van het JO14- team bij UBC.

Deze jeugdafdeling is een samenwerkingsverband tussen RKVV Urmondia en IVS uit Berg aan de Maas.

 

Wat heeft jou bewogen om jeugdleider te worden?

,,Ik heb in het verleden, toen ik op het eerste speelde, de A-jeugd getraind. Toen onze zoon Ties bij UBC ging voetballen, hebben ze mij gevraagd of ik het team wilde trainen en begeleiden".

-foto: Alphons Vroemen-

 

Heb je zelf gevoetbald?

,,Ja, ik ben 41 jaar geleden begonnen bij de jeugd van Urmondia. Ik heb daarna alle teams doorlopen tot en met het eerste team van de club. Momenteel speel ik bij het veteranenteam".

Waar moet volgens jou een goede jeugdleider aan voldoen?

,,Ik vind het belangrijk dat een jeugdleider zelf gevoetbald heeft. Je moet de jongens wel een oefening voor kunnen doen en geduldig zijn en ermee om kunnen gaan dat niet elke speler hetzelfde niveau heeft.

Daarnaast zitten deze jongens al een beetje in de pubertijd en hier moet je ook mee kunnen omgaan".

Heb je ook ambitie om een seniorenteam te trainen?

,,Op dit moment niet. Wellicht over een paar jaar als mijn zoon de overstap naar de senioren maakt.

Hoeveel uur per week ben je actief voor de club?

,,Met de jeugd en veteranen samen ongeveer vijftien uur.”

Doe je dit team alleen of met meerdere mensen?

,,Dit team begeleiden we met drie personen".

Sommige ouders zien in hun kind de nieuwe Messi of zijn soms iets te enthousiast langs de lijn. Is dat bij UBC ook het geval?

,,Dit is over het algemeen herkenbaar. Bij ons team speelt dit niet, omdat onze teamleden al sinds de JO7 bij elkaar zijn. En daarmee dus ook de ouders. Wij hebben vanaf het begin spelregels opgesteld met betrekking tot de coaching en het aanmoedigen. Hier houden de ouders zich keurig aan".

UBC heeft tien jeugdelftallen, is er iemand die dit aanstuurt?

,,Er is een jeugdcoördinator en een technische commissie, bestaande uit leden van beide verenigingen, die samen met de jeugdleiders de teams samenstellen en ook de doorstroming naar de seniorenafdelingen regelen".

Welke toekomstplannen heeft Urmondia?

„Het zou prachtig zijn als de club terug kon keren in de vierde klasse".

 

Bron: De Limburger


GRATIS COMPOST AFHALEN

 

Op zaterdag 25 maart kun je gratis compost afhalen.

Dit kan vanaf 09.00 uur op de parkeerplaats aan de Dieterenstraat in Stein (links van het gemeentehuis).

Zorg zelf voor een schop en zakken!

Voor deze actie geldt: OP is OP.

Groente- fruit- en tuinafval

Compost wordt gemaakt van het afval dat in de groene bak gaat: groente- fruit- en tuinafval (GFT).

Als dit GFT goed gescheiden is, krijg je schone compost. Die kan weer gebruikt worden als ‘mest’ in de land- en tuinbouw, maar ook in je eigen tuin of bloembak!

De jaarlijkse compostactie laat zien dat goed afval scheiden loont!

Van GFT afval naar voedselrijke compost voor de eigen tuin.”

Goedgekeurde compost

De gemeente organiseert deze actie samen met RWM.

De compost is van goede, schone kwaliteit en is vrij van schadelijke of chemische stoffen.


BIJEENKOMST GRINDWINNING GRAETHEIDE

 

De werkgroep Geen Grindwinning Graetheide nodigt de gemeenteraadsleden en politieke partijen van Sittard-

Geleen uit voor een informatiebijeenkomst over de plannen voor grindwinning op Graetheide.

 

De werkgroep bestaat uit de dorpsplatforms van Obbicht, Guttecoven en Einighausen, de buurtvereniging Graetheide,

de DOP’s van Berg/Nattenhoven en Urmond, het Graetheidecomité, het IVN Born, de LLTB en de Natuur en Milieufederatie Limburg.

 

De firma L’Ortye heeft aangegeven dat ze gedurende 15 jaar in een gebied van ongeveer 80 hectare grind wil gaan winnen ten zuiden van het dorp Graetheide. Voor de werkgroep was dit de aanleiding om hierover overleg met de gemeente Sittard-Geleen te vragen.

Dit heeft geresulteerd in een toelichting door de gemeente op 24 oktober, in het bijzijn van onder meer de wethouders Salvino en Tillie. Zoals de raad in de Gebiedsvisie Omgeving Chemelot heeft vastgesteld wordt voor het Graetheideplateau een gebiedsgerichte aanpak gestart. Daarbij wordt ook onderzocht of en hoe eventuele ontgrinding op Graetheide van meerwaarde kan zijn.

 Na de toelichting door de gemeente zijn de zorgen met betrekking tot de mogelijke ontgrinding bij de werkgroep niet weggenomen. 

 

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 25 maart om 14.00 uur in het Tuurhoes in Guttecoven.

De agenda voor de bijeenkomst is:

1. Toelichting op de plannen door Jan Muijtjens (Graetheidecomité)

2. Standpunten van de bovengenoemde leden van de werkgroep

3. Gevolgen voor de Kingbeek door Jan Steeghs (werkgroep Kingbeek van het IVN)

4. Discussie

Gespreksleider: Karel Jacobi (DP Einighausen)

 

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst.

Aanmelden via info@dorpsplatformguttecoven.nl


VRAGEN OM HULP

 

Het zal  U niet ontgaan zijn dat er op verschillende manieren om hulp wordt gevraagd in deze dagen:

De oorlog in Oekraïne, de aardbevingen in Turkije en Syrië, de Vastenactie voor de vluchtelingen in Zuid–Soedan, de actie voor de Voedselbank.

 

Voor wie wil helpen zijn er genoeg mogelijkheden om dat te doen.

De mogelijkheden op een rij:

OEKRAÏNE:

Onder het motto: ‘Limburg helpt Oekraïne’ worden goederen gevraagd: Slaapzakken, fleece dekens, gewassen winterkleding voor kinderen, vrouwen en mannen; babyvoeding; houdbare blikvoeding; verzorgingsartikelen: shampoo, tandpasta, zeep; medicijnen: paracetamol, verkoudheid medicatie.

Deze goederen kunnen bezorgd worden:

-Kloosterkerk, Oosterweg 1, Valkenburg: elke donderdag van 14.00 – 16.30 uur;

-Sint Nicolaas en Barbarakerk, Kerkstraat 18, Valkenburg:

-Palankahal, (achter Hotel Palanka), Walramplein 9, Valkenburg: elke vrijdag van 13 – 16.00 uur en elke zaterdag van 10 – 16.00 uur. *

 

TURKIJE EN SYRIë:

Geld doneren via Giro 555; NL08INGB0000000555 ( 7 nullen en 3 maal 5)

 

VASTENACTIE:

Om de vluchtelingen in Zuid–Soedan te helpen een nieuw bestaan op te bouwen.

Giften kunnen gedoneerd worden via het Vastenactie Zakje in het parochieblad.

 

VOEDSELBANK:

Voedselbank voor onze eigen gemeente:

In de parochiekerk van Urmond t/m 2 april vóór of na de H. Mis op zondagochtend van 9.30 uur of op de dinsdagavond van 18.30- 19.30 uur. 

 

Opbrengst collecte Hulpactie Turkije en Syrië .

In het weekend van 11 en 12 februari is er een extra collecte gehouden voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbeving in Turkije en Syrië. 

Opbrengst in  Urmond € 111,70.MEER GRIP OP GELD

 

Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van prijsstijgingen hulp bij geldzorgen.

Voor veel mensen is het niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor hulp bij hun geldzaken.

 

Om inwoners meer grip op hun geld te geven werkt Gemeente Stein samen met Geldfit.

Inwoners kunnen vanaf nu gebruik maken van de website geldfit of bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies.

 

Wethouder Dassen: “Ik vind het belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen voor informatie en hulp bij geldzaken. Daarom hebben we de samenwerking gezocht met Geldfit.nl.

Ook als er nog geen grote problemen of schulden zijn, is het goed om overzicht te hebben op je geld en te weten op welke geldgebieden Geldfit jou kan helpen". 

 

Inwoners van gemeente Stein kunnen via geldfit.nl ontdekken welke stappen ze kunnen nemen om meer grip te krijgen op hun geld.

Ze krijgen inzicht door:

• Korte test te doen op geldfit.nl/test/

• Handige artikelen te lezen.

Dit varieert van tips tot organisaties die hen verder kunnen helpen, zoals lokale vrijwilligersorganisaties, energiecoaches of gemeentelijke schuldhulploketten.

Inwoners die voorkeur hebben voor persoonlijk contact kunnen gratis en anoniem bellen naar 0800-8115.

Hulp voor jongeren

Ook jongeren hebben last van de prijsstijgingen.

Voor hen is er naast de website Geldfit.nl ook het Jongerenloket waar ze terecht kunnen voor gratis hulp bij vragen en problemen die gaan over geldzaken of andere onderwerpen.

Hulp voor ondernemers

Ondernemers in gemeente Stein kunnen vanaf nu terecht bij Geldfit.

Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen


-VERGANE GLORIE-

Deze foto's zijn,  afgelopen dinsdag 7 februari, gepresenteerd op de maandelijkse fotopresentatie in het buurthuis Urmond.

Iedere 1ste dinsdag van de maand worden circa 50 foto's getoond op een groot scherm. Bij iedere foto wordt dan tekst en uitleg gegeven.

Komt u ook eens vrijblijvend kijken, u bent van harte (gratis) welkom !

Volgende presentatie is op 7 maart aanstaande.


NEEM JIJ AL DEEL AAN BURGERNET ? 

 

Burgernet is een unieke samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in jouw buurt te vergroten. 

De politie kan een burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of vermissing van een persoon.

Als Burgernetdeelnemer ontvang je een spraak- of sms-bericht met daarin het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken.

Iets gezien? Dan bel je rechtstreeks met de meldkamer via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Of in de app via de 'Bel met de politie' knop.

 

Meld je gratis aan via burgernet.nl. Want hoe meer deelnemers, hoe groter de kans op een succesvolle burgernetactie!


-VERGANE URMONDSE GLORIE-


Piezelen                     slaag geven

Pupke blaej              was witmaker

Helpen                        bretels

Strikken                     breien

Mommegezich       masker

Besjlaag                     hartinfarkt

Grozele                       koffiedrab

Blatsj                           praatgrage

Biemeisj                     koolmees

Bizzen                          hard rennen

Boosj                             barst

Klophout                     dommerik

Kwakkert                     kikker


KUNSTKETTING OP 9 EN 10 SEPTEMBER 2023

 

De Culturele Werkgroep Stein (CWS) organiseert op 9 en 10 september 2023 voor de 7e keer een kunstroute in de gemeente Stein, ook wel “Kunstketting 2023” genoemd.

De afgelopen 6 edities vormden een breed podium voor wie wilde laten zien wat creativiteit kan opleveren.

Ook de komende editie verbindt de kunstroute mensen die, verspreid over de gemeente Stein, verschillende kunst- en cultuuruitingen laten zien.

Zij vormen de schakels in de ketting. Deze schakels worden verbonden in de vorm van een fiets- en wandelroute door de gemeente Stein.

En u kunt er bij zijn.

U kunt één van de schakels zijn.

En als u niet alleen wilt meedoen, praat dan met vrienden en collega’s en doe eventueel samen mee. Indien u geen eigen expositieruimte ter beschikking heeft is er de mogelijkheid om in één van de grotere locaties mee te doen.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf 1 april 2023.

Vele handen maken licht werk

De Culturele Werkgroep Stein is dringend op zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen bij de voorbereidende werkzaamheden van de Kunstketting 2023.

Als u mee wil helpen, mee wil denken: GRAAG.

U kunt uw reactie of vragen sturen aan: kunstketting.cws@gmail.com


"VERGANE GLORIE"


KRAPUUL                        MINDERWAARDIG VOLK

RENTJ                               RUND

SJALEVAEGER               LEVENSGENIETER

KROENEKRANE           KRAANVOGELS

KNUUSKE                       VUISTJE

SJÖRKAR                        KRUIWAGEN

AETJE                               AZIJN

BOOS                                BARST

BIZZEN                            HARD RENNEN

KLOPHOUT                    DOMMERIK

JENKE                              HUILEN

GLOEJELING                  ONDEUGEND KIND

GEUF                                 SOORT VIS

HUITSVLEISJ                 HOOFDKAAS

GAAPLEMMEL              NIEUWSGIERIGE


DE STEIN PAS

 

In Stein wordt jaarlijks zo’n vijf miljoen euro besteed aan en met cadeaukaarten. Het geld op deze kaarten wordt voor het grootste deel uitgegeven bij landelijke en online bedrijven. Daarom komt deze € 5 miljoen niet bij bedrijven in Stein terecht.

De gemeente Stein en het Ondernemersfonds Stein willen samen met een nieuw initiatief bereiken dat deze € 5 miljoen weer besteed wordt bij ondernemers in Stein.

 

In oktober introduceert het Ondernemersfonds Stein daarom een multifunctionele fysieke en digitale pas: De SteinPas.

Deze cadeaukaart is exclusief te gebruiken bij onder meer winkels, horeca, cultuur, sport en wijkcentra in de gemeente Stein.

 

Wat is de SteinPas?

De SteinPas is uniek!

Je geeft de SteinPas om iemand blij te maken.

Werkgevers benutten de SteinPas als extra beloning of als eindejaarsgeschenk en de gemeente kan met SteinPas eenmalig of langere financiële ondersteuning bieden aan inwoners.

Ook zal deze lokale cadeaukaart eind november uitgereikt worden aan meer dan 1.000 Steinse mantelzorgers.

De SteinPas zal te koop zijn in de winkel en online. De klant bepaalt bij aankoop de geldwaarde die de SteinPas krijgt.

De actuele waarde is altijd op te vragen via de website, waar je ook het saldo kunt verhogen.

De SteinPas gebruik je zoals een pinpas. Je betaalt ermee voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen, duurzame aankopen, cultuur en sport. Onder toezicht van het  Ondernemersfonds Stein en een stichting derdengelden wordt de introductie en het beheer van de SteinPas uitgevoerd door de marktleider op het gebied van lokale cadeaukaarten: Groupcard B.V. in Aalsmeer.

 

Onze lokale ambassadeur in Stein zal Ilona de Schwartz-Meijers zijn.

De kosten voor de introductie van de pas worden gedekt door investeringen van de Gemeente Stein, het Ondernemersfonds Stein en Groupcard BV. Meedoen is voor jou als lokale ondernemers dus het eerste jaar helemaal gratis.

Als ondernemer benut je natuurlijk alle mogelijkheden om je omzet te laten groeien. Daarom kun je nu al laten weten dat klanten met de SteinPas ook bij jou welkom zijn. Aanmelden is eenvoudig. Stuur een e-mail naar Ilona de Schwartz info@ixtrasupport.nl.


JEUK

 

Wat is jeuk?

Jeuk is een gevoel van de huid dat u de drang geeft om te krabben of te wrijven.

Soms is de jeuk zo erg, dat u tot bloedens toe krabt.

Jeuk kan vele oorzaken hebben: allergie, netelroos, huidaandoening, te veel of te lang baden of douchen. Ook aandoeningen van de lever of nieren of diabetes (suikerziekte)  kunnen jeuk veroorzaken.

Een verzachtende crème of gel uit de apotheek kan snel verlichting brengen.

 

Wanneer naar de huisarts ?

 • Als de klachten langer dan 14 dagen aanhouden.
 • Als u een infectie krijgt door open krabben.

Tips om jeuk te voorkomen.

 • Probeer zo min mogelijk te krabben.
 • Concentreer u op iets anders.
 • Knip uw nagel heel kort en houdt ze schoon.

 


JUBILEUM URMOMNDIA

 

Het lustrum jaar is gestart: U95 jubileumfeest op 2, 3 en 4 juni 2023

 

Urmondia bestaat volgend jaar 95 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! U95 zal plaatsvinden in het weekend van 2 tot en met 4 juni. 

 

Op vrijdagavond (2 juni) staat The Party van Qmusic op het programma.

4 uur lang zullen de beste nummers van dit moment EN de bekendste nummers uit het foute uur door de DJ’s van Qmusic gedraaid worden! 

 

Op zondag (4 juni) zal er een brunch georganiseerd worden voor alle sponsoren, vrijwilligers en genodigden.

Vervolgens zullen De Zingende Barmannen, samen met DJ Poelzini, voor een knallende laatste dag van het feestweekend zorgen! 

 

 


DE URMONDSE VLAG

 

De vlaggen van Urmond zijn weer op voorraad.

 

Vlaggen kunnen op woensdagavonden tussen 18.15 en 20.30 afgehaald worden op het Scouting gebouw.

Let op!

Alleen contant afrekenen is mogelijk (€20.- per vlag).

 

 

De vlag van Urmond is op 30 november 1961 bij raadsbesluit vastgesteld als de gemeentelijke vlag van de gemeente Urmond in de Nederlandse provincie Limburg.

Sinds 1 januari 1982 is de vlag niet langer als gemeentevlag in gebruik nadat de gemeente Urmond opging in de gemeente Stein.

 

De vlag kan als volgt worden beschreven:

Drie banen van blauw, geel en blauw met een hoogteverhouding 1:6:1; op het midden van de gele baan een zwarte klimmende leeuw met rode tong en rode nagels, met een hoogte van 7/10 van de vlaghoogte.

De kleuren en de leeuw zijn ontleend aan het gemeentewapen. In plaats van een keper zijn boven en onder de leeuw van Gulik twee smalle blauwe banen geplaatst.


 • Aetje                            Azijn
 • Boos                             Barst
 • Deil                                Dorstvloer
 • Euft                               Gedroogde appelschijfjes
 • Gortje                          Lijf
 • Jutje                             Stekelbaarsje
 • Klophout                    Dommerik
 • Koesj                             Kalm
 • Koosj                             Korst
 • Kneesje                       Zeuren
 • Lotsj                              Speen
 • Piepelokke                Lange haarkrullen
 • Staegelke                   Draaihekje

WIE OF WAT IS DOP ??

 

Wat is het DOP Urmond en wat kan het voor u beteken?

Urmond is ooit een zelfstandige gemeente geweest. Sinds de herindeling van 1982 een van de kernen van de gemeente Stein, verdeeld in Oud-Urmond en Urmond-Oost.

Een mooie plek om te wonen, veel groen,  een bruisend verenigingsleven en jaarlijkse tradities zoals de St. Leendertmarkt en de Kerstmarkt. Urmond, een plek waar ongeveer vijfduizend inwoners samen de lokale kleur bepalen. 

Om dit te realiseren is een actieve inbreng van inwoners van Urmond gewenst en noodzakelijk. Vandaar het DOP. 

Het Urmondse DOP is actief sinds 2019, maar heeft helaas ook “last” gehad van de coronacrisis, waardoor e.e.a. vertragend heeft gewerkt.

 

Wat gebeurt er zoal op dit moment?

Er zijn nu een aantal werkgroepen actief;

⦁ De werkgroep Brug over het Kanaal (samen met de gemeente Stein en Rijkswaterstaat) 

⦁ De werkgroep uitbreiding A2 en Chemelot-ontwikkelingen

⦁ De werkgroep BuURnetwerk (opzetten van een mantelzorg en burenproject)

⦁ De “Groene Brigade”

⦁ De werkgroep “Wonen: Transformatievisie Urmond-Oost”

⦁ De werkgroep Molenpark Speelvoorziening (nu niet actief)

⦁ De werkgroep “Buurthuis”

Deze werkgroepen worden ingevuld door inwoners van Urmond, die deel uitmaken van  DOP-Urmond en geregeld overleggen over bovenstaande zaken.

 

Wat is er al gerealiseerd?

⦁ In het Molenpark is er een speelvoorziening gerealiseerd.

⦁ Het Buurthuis wordt ingezet voor allerlei activiteiten voor inwoners, er zijn geregeld fotopresentaties, spreekuren (Gemeente, Woningstichting en 

        Partners in Welzijn) en dient als vergader locatie voor het DOP Urmond.

⦁ De groene Brigade zorgt voor een nette groene omgeving van de  Kooypoort /Kanaalboulevard en de kanaalbrug.

⦁ Een vraag die nadrukkelijk bij het DOP leeft: wat gebeurt er met het Pater Kolbehuis?

 

Vragen? Reacties? We staan zondag 12 juni op de St. Leendertmarkt!!!!

U kunt uw vragen en/of reacties mailen naar: dopurmond@gmail.com


Tontjel                                  vieze lap

Graofiaote                          grote handen

Preugelen                           slaan van persoon

Lemmeteren                     vervelen van iemand

Katskrouw                          bang

Grieniezer                           huilebalk

Gaantj                                    jonge meid

Stevele                                  laarzen

Fluitekiës                             kwark

Sjmoutwörmke                lieveheersbeestje

Babbelaer                            snoepje

Koutelebout                      kronkel

Moeremoos                        wortelenstamppot


 • Höbs-te gein oare aan diene kop ?                                         Kun je niet luisteren ?
 • Hae zit in ziene poepzak.                                                              Hij is in moeilijkheden.
 • Hoag water höbbe.                                                                           Te korte broekspijpen hebben.
 • Mit aetje vunk m'n gein vleege.                                                Met geweld bereik je niets.
 • Hae stuk de brets.                                                                              Hij heeft de kolder in het hoofd.
 • Wie eine bok op de haverkis.                                                       Gretig zijn.
 • Wae ômkik maak sjeif voore.                                                      Blijf opletten.
 • Zien oare gewesje kriege.                                                             Er van langs krijgen.
 • Zwieg de moel !                                                                                   Hou je mond !
 • Sjus ein evangelie oet de gooj waek.                                      Erg langdradig zijn.
 • 't Beste kaore haet onkroed.                                                       Het kan niet altijd perfect zijn.
 • 'n Wies hoon lek ouch waal 'ns in de netele.                      Iedereen maakt wel eens fouten.

GRATIS OP WIJ URMOND......

-Alleen voor particuliere inwoners van Urmond-

 • Hebt u iets te verkopen;
 • Familieberichten;
 • Jubilea;
 • Verjaardagen;
 • Verenigingsberichten;
 • Overlijdens;
 • Geboortes;
 • Plaatselijk nieuws.

U kunt gratis mededeling doen op WIJ URMOND, eventueel met bijplaatsing foto('s).

 

 

Neem contact op en klik hier

Plaatselijke ondernemers kunnen 5x per boekingsjaar GRATIS adverteren. Hierna vriendelijke prijsjes.

Meer info?: tel. 06-40389154